Thư MỤc sách mới tháng – NĂM 2017 TỔng loạI – tin họC – thông tintải về 0.81 Mb.
trang7/15
Chuyển đổi dữ liệu18.11.2017
Kích0.81 Mb.
#2126
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15

213. TRẦN NGUYỄN KHÁNH PHONG. Tiếp cận văn hóa Tà Ôi/ Trần Nguyễn Khánh Phong, Vũ Thị Mỹ Ngọc. - Hà Nội : Văn hóa Dân tộc, 2015. - 299tr. ; 21cm

Thư mục: tr. 296Tóm tắt: Cuốn sách đề cập chủ yếu đến người Tà Ôi sống ở vùng núi Thừa Thiên Huế. Dân tộc Tà Ôi thuộc nhóm ngôn ngữ Môn-Khmer là dân tộc thiểu số có vốn văn hóa dân gian truyền thống đặc sắc và đa dạng bao gồm: lễ hội dân gian truyền thống, các phong tục tập quán tết...

Phân loại: 305.895 93 / T307C

Ký hiệu kho:Kho Mượn: M.108139, M.108141

Kho Đọc Việt vừa: VV.073635Từ khoá: Dân tộc học, Dân tộc Tà Ôi

214. TRẦN PHỎNG DIỀU. Văn hoá dân gian người Hoa ở Cần Thơ/ Trần Phỏng Diều. - Hà Nội : Mỹ thuật, 2016. - 251tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam. - Thư mục: tr. 239-243Tóm tắt: Khái quát về người Hoa ở Cần Thơ. Giới thiệu về đời sống tín ngưỡng, truyền thống lễ nghi, tập tục sinh hoạt, văn học dân gian và hệ thống các ngôi chùa Hoa ở Cần Thơ

Phân loại: 390.089 951 059 793 / V115H

Ký hiệu kho: Kho Đọc Việt vừa: VV.073611

Từ khoá: Văn hoá dân gian, Dân tộc Hán

215. TRẦN SĨ HUỆ. Đôi điều suy nghĩ về ca dao/ Trần Sĩ Huệ. - Hà Nội : Văn hoá Dân tộc, 2016. - 254tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam. - Thư mục: tr. 249-250Tóm tắt: Gồm những câu nhận xét, đánh giá về các sự kiện, nhân vật, hiện tượng... trong ca dao Việt Nam sắp xếp thành các mục: Đánh giá nhất nhì, so sánh hơn thua và đối ngược

Phân loại: 398.809 597 / Đ452Đ

Ký hiệu kho: Kho Đọc Việt vừa: VV.073610

Từ khoá: Ca dao, Nghiên cứu văn học

216. TRẦN SĨ HUỆ. Trời đất và cây cỏ trong ca dao/ Trần Sĩ Huệ. - Hà Nội : Văn hoá Dân tộc, 2016. - 559tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam. - Thư mục: tr. 553-555Tóm tắt: Phân tích hình tượng trời, trăng, sao, đất, núi non, sông biển và cây cỏ trong ca dao Việt Nam

Phân loại: 398.809 597 / TR462Đ

Ký hiệu kho: Kho Đọc Việt vừa: VV.073587

Từ khoá: Văn học dân gian

217. TRẦN SĨ HUỆ. Văn hóa ẩm thực thôn quê thức ăn uống từ cây rừng/ Trần Sĩ Huệ. - Hà Nội : Mỹ thuật, 2016. - 200tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam. - Thư mục: tr. 191-192Tóm tắt: Tìm hiểu một số đồ ăn thức uống lấy từ cây rừng. Miêu tả đời sống thực vật, khai thác và chế biến cũng như hương vị thức ăn uống của những cây rừng

Phân loại: 394.120 959 7 / V115H

Ký hiệu kho: Kho Đọc Việt vừa: VV.073578

Từ khoá: Văn hóa ẩm thực, Cây rừng

218. TRẦN VĂN ÁI. Lẩu then cấp sắc hành nghề của người Tày ở xã Tân Lập, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn/ Trần Văn Ái, Dương Thị Lâm. - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2015. - 303tr. : ảnh ; 21cm

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam. - Phụ lục: tr. 295-296. - Thư mục: tr. 297-298Tóm tắt: Khái quát về vị trí địa lý, đặc điểm kinh tế, văn hoá, xã hội người Tày xã Tân Lập (Bắc Sơn, Lạng Sơn). Trình bày các nghi lễ, giá trị nghi lễ "lẩu then cấp sắc hành nghề" và giải pháp bảo tồn then cổ huyện Bắc Sơn (Lạng Sơn)

Phân loại: 398.095 971 1 / L125TH

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.108105

Kho Đọc Việt vừa: VV.073536Từ khoá: Lễ cấp sắc, Dân tộc Tày

219. TRẦN VĂN BÍNH. Để văn hoá thực sự trở thành sức mạnh nội sinh/ Trần Văn Bính. - Hà Nội : Văn hoá Dân tộc, 2015. - 327tr. ; 21cm

Tóm tắt: Gồm các bài viết về vai trò của văn hoá: Văn hoá với vấn đề xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống; văn hoá và đời sống văn hoá tinh thần đối với phát triển bền vững trong xã hội hiện đại; phát triển văn hoá nền tảng tinh thần xã hội...

Phân loại: 306.095 97 / Đ250V

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.108135- M.108136

Kho Đọc Việt vừa: VV.073633Từ khoá: Nghiên cứu, Văn hoá

220. Tri thức bản địa trong việc canh tác nương rẫy của người Sila huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu : Trường hợp xã Can Hồ/ Nghiên cứu, sưu tầm, giới thiệu: Nguyễn Hùng Mạnh. - Hà Nội : Hội Nhà văn, 2016. - 224tr. : ảnh ; 21cm

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam. - Phụ lục: tr. 209-216Tóm tắt: Khái quát chung về tên gọi, nguồn gốc, đặc điểm, dân số, kinh tế, văn hóa người SiLa. Tri thức bản địa trong canh tác nương rẫy, tín ngưỡng dân gian trong nông nghiệp của người SiLa...

Phân loại: 398.360899540597173 / TR300TH

Ký hiệu kho: Kho Đọc Việt vừa: VV.073620

Từ khoá: Nương rẫy; Văn hoá dân gian, Nông nghiệp

221. TRIỀU NGUYÊN. Tìm hiểu về truyện trạng Việt Nam/ Triều Nguyên. - Hà Nội : Sân khấu, 2016. - 567tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam. - Thư mục: tr. 554-562Tóm tắt: Trình bày một số khái niệm, thuật ngữ, đặc điểm của truyện trạng; phân biệt truyện trạng với giai thoại, truyện cười và truyện cổ tích; tính chất thể loại và vai trò của truyện trạng trong hệ thống các thể loại văn học dân gian; tổng thể, nghệ thuật, nội dung truyện trạng...

Phân loại: 398.709 57 / T310H

Ký hiệu kho: Kho Đọc Việt vừa: VV.073572

Từ khoá: Nghiên cứu văn học,Văn học dân gian

222. TRIỆU THỊ MAI. Lễ cấp sắc của người Sán Chỉ ở xã Hưng Đạo - Huyện Bảo Lạc - Tỉnh Cao Bằng/ Triệu Thị Mai. - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2015. - 183tr. : ảnh ; 21cm

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam. - Phụ lục: tr. 137-177Tóm tắt: Sơ lược về người Sán Chỉ ở xã Hưng Đạo (Bảo Lạc, Cao Bằng). Trình bày về lễ cấp sắc của người Sán Chỉ, những giá trị của lễ cấp sắc và vấn đề bảo tồn

Phân loại: 398.095 971 2 / L250C

Ký hiệu kho:Kho Đọc Việt vừa: VV.073531

Từ khoá: Lễ cấp sắc, Dân tộc Sán Chay

223. TRIỆU THỊ MAI. Lễ cấp sắc của người Sán Chỉ ở Xã Hưng Đạo - Huyện Bảo Lạc - Tỉnh Cao Bằng/ Triệu Thị Mai. - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2015. - 183tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt NamTóm tắt: Giới thiệu khái quát điều kiện địa lý, kinh tế, sinh hoạt văn hóa của người Sán Chỉ, lễ cấp sắc của nguời Sán Chỉ, những giá trị của lễ cấp sắc và vấn đề bảo tồn

Phân loại: 398.609 597 12 / L250C

Ký hiệu kho: Kho Đọc Việt vừa: VV.073511

Từ khoá: Văn hóa dân gian, Dân tộc Sán Chỉ, Lễ cấp sắc

224. TRIỆU THỊ MAI. Truyện thơ Tày Cổ / Triệu Thị Mai. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2015. - tập ; 21cm

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

T.1. - 2015. - 526tr.. - ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam

Phân loại: 398.809 597 / TR527TH

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.108084

Kho Đọc Việt vừa: VV.073508Từ khoá: Văn học dân gian, Dân tộc Tày

225. TRUMP, DONALD J. Nghệ thuật đàm phán = The Art Of The Deal/ Donald J. Trump, Tony Schwartz ; Người dịch: Nguyễn Đăng Thiều. - T.p Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 327tr. ; 20cm

Tóm tắt: Giới thiệu cách đàm phán và kinh doanh của một doanh nhân về đầu tư và bất động sản

Phân loại: 333.330 92 / NGH250TH

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.107569- M.107570

Kho Đọc Việt vừa: VV.073341Từ khoá: Tiểu sử, Bất động sản, Doanh nhân

226. TRƯƠNG MINH DỤC. Quan hệ tộc người ở Tây Nguyên trong thời kỳ đổi mới : Sách chuyên khảo/ Trương Minh Dục. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2016. - 459tr. : bảng ; 22cm

Phụ lục: tr. 434-445. - Thư mục: tr. 446-455Tóm tắt: Hệ thống hoá một số vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến quan hệ tộc người; trình bày các nhân tố tác động đến quan hệ tộc người ở Tây Nguyên về không gian sinh tồn và trong lĩnh vực văn hoá, chính trị an ninh; quá trình tộc người và một số kinh nghiệm xây dựng quan hệ tộc người ở Tây Nguyên trong thời kỳ đổi mới

Phân loại: 305.800 959 76 / QU105H

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.107628-107629

Kho Đọc Việt vừa: VV.073360Từ khoá: Quan hệ sắc tộc, Thời kì đổi mới

227. TRƯƠNG THÔNG TUẦN. Câu đố dân gian Ê Đê/ Trương Thông Tuần. - Hà Nội : Sân khấu, 2016. - 208tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt NamPhân loại: 398.609 597 / C125Đ

Ký hiệu kho: Kho Đọc Việt vừa: VV.073588

Từ khoá: Văn học dân gian, Dân tộc Ê Đê

228. Truyện cổ Thái / Sưu tầm, giới thiệu: Quán Vi Miên, Lò Văn Lả. - Hà Nội : Văn hoá Dân tộc, 2016. - 543tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam

T.2, Q.1. - 2016. - 543tr.. - ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam

Phân loại: 398.209 597 / TR527C

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.108163

Kho Đọc Việt vừa: VV.073609Từ khoá: Văn học dân gian, Dân tộc Thái

229. Truyện cổ Thái / Sưu tầm, giới thiệu: Quán Vi Miên, Lò Văn Lả. - Hà Nội : Văn hoá dân tộc, 2016. - tập ; 21cm

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam

T.1. - 2016. - 526tr.. - ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam

Phân loại: 398.209 597 / TR527C

Ký hiệu kho: Kho Đọc Việt vừa: VV.073608

Từ khoá: Văn học dân gian, Dân tộc Thái

230. Truyện cổ Thái : Song ngữ Thái - Việt/ Sưu tầm và dịch: Quán Vi Miên, Vi Khăm Mun. - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2015. - 571tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam. - Thư mục: tr. 561-563Phân loại: 398.209 597 / TR527C

Ký hiệu kho: Kho Đọc Việt vừa: VV.073533

Từ khoá: Văn học dân gian, Dân tộc Thái

231. Truyện cổ tích thế tục Việt Nam / Sưu tập, giới thiệu: Triều Nguyên. - Hà Nội : Sân khấu, 2016. - 3tập : bảng ; 21cm

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Q.1. - 2016. - 679tr. : bảng. - ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam

Phân loại: 398.209 597 / TR527C

Ký hiệu kho: Kho Đọc Việt vừa: VV.073601

Từ khoá: Văn học dân gian

232. Truyện cổ tích thế tục Việt Nam / Sưu tập, giới thiệu: Triều Nguyên. - Hà Nội : Sân khấu, 2016. - 3tập : bảng ; 21cm

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Q.2. - 2016. - 672tr. : bảng. - ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam

Phân loại: 398.209 597 / TR527C

Ký hiệu kho: Kho Đọc Việt vừa: VV.073602

Từ khoá: Văn học dân gian

233. Truyện cổ tích thế tục Việt Nam / Sưu tập, giới thiệu: Triều Nguyên. - Hà Nội : Sân khấu, 2016. - 3tập : bảng ; 21cm

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Q.3. - 2016. - 495tr. : bảng. - ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam

Phân loại: 398.209 597 / TR527C

Ký hiệu kho: Kho Đọc Việt vừa: VV.073603

Từ khoá: Văn học dân gian

234. Truyện nàng Nga - Đạo Hai Mối : Bản tình ca tiêu biểu của dân tộc Mường/ Sưu tầm, biên dịch, giới thiệu: Cao Hải Sơn. - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2015. - 246tr. : ảnh ; 21cm

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam. - Thư mục: tr. 243-244Phân loại: 398.809 597 / TR527N

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.108118

Kho Đọc Việt vừa: VV.073549Từ khoá: Văn học dân gian, Dân tộc Mường

235. Truyện ngụ ngôn thế giới chọn lọc/ Người dịch, biên soạn: Nguyễn Trọng Báu. - Hà Nội : Công ty Cổ phần Văn hóa Huy Hoàng : Văn học, 2016. - 431tr. ; 21cm. - (Tinh hoa văn hóa thế giới)

Thư mục: tr. 416Phân loại: 398.24 / TR527NG

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.108301- M.108302

Kho Việt vừa: VV.073733Từ khoá: Văn học dân gian

236. Từ điển type truyện dân gian Việt Nam / Nguyễn Thị Huế (ch.b.),...[và những người khác]. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2015. - 2 tập ; 21cm

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam

Q.1. - 2015. - 1047tr.. - ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu từ điển về toàn cảnh kho tàng truyện dân gian Việt Nam với 761 type truyện thuộc các thể loại như thần thoại, truyền thuyết, cổ tích, ngụ ngôn, truyện trạng, truyện cười, giai thoại... Với mỗi thể loại, các type truyện được sắp xếp theo vần A, B, C

Phân loại: 398.209 597 / T550Đ

Ký hiệu kho: Kho Tra cứu khổ vừa: TV.001649

Kho Đọc Việt vừa: VV.073554Từ khoá: Type truyện; Truyện dân gian, Văn học dân gian

237. Từ điển type truyện dân gian Việt Nam / Nguyễn Thị Huế (ch.b.),...[và những người khác]. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2015. - 2 tập ; 21cm

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam

Q.2. - 2015. - 404tr.. - ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Hướng dẫn tra cứu type truyện và tên truyện theo type. Giới thiệu một số công trình thư mục truyện dân gian cũng như bảng chữ tắt và danh mục sách biên soạn

Phân loại: 398.209 597 / T550Đ

Ký hiệu kho: Kho Tra cứu khổ vừa: TV.001650

Kho Đọc Việt vừa: VV.073555Từ khoá: Type truyện; Truyện dân gian, Văn học dân gian

238. Tư duy mới về phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam trong bối cảnh mới : Sách tham khảo/ Biên soạn: Lương Xuân Quỳ (ch.b.),...[và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2015. - 383tr. ; 21cm

Thư mục: tr. 369-382Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận và thực tiễn của tư duy đổi mới về phát triển kinh tế-xã hội. Kết quả, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm của đổi mới tư duy phát triển kinh tế-xã hội ở Việt Nam, cùng những quan điểm, phương hướng và giải pháp thực hiện tư duy đổi mới nhằm phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam trong bối cảnh mới

Phân loại: 338.959 7 / T550D

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.107644- M.107645

Kho Đọc Việt vừa: VV.073368Từ khoá: Phát triển, Xã hội, Kinh tế

239. Tục ngữ Thái Nghệ An/ Sưu tầm, biên dịch: Quán Vi Miên, Vi Khăm Mun. - Hà Nội : Văn hoá Dân tộc, 2016. - 326tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam. - Thư mục: tr. 319-322Phân loại: 398.995 91 / T506NG

Ký hiệu kho:Kho Đọc Việt vừa: VV.073613

Từ khoá: Dân tộc Thái, Văn học dân gian

240. Văn hoá - Văn học dân gian xứ Huế/ Ghi chép và luận giải: Trần Hoàng. - Hà Nội : Văn hóa Dân tộc, 2016. - 351tr. ; 21cm

TTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt NamTóm tắt: Tập hợp các bài viết về văn hoá - văn học dân gian xứ Huế: Tín ngưỡng dân gian, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, tết ở các làng quê, lễ hội, ca Huế, hò Huế, gia tộc, giá trị văn hoá các làng nghề, giá trị của văn hoá Huế, văn học dân gian, dấu ấn lịch sử....

Phân loại: 390.095 974 9 / V115H

Ký hiệu kho: Kho Đọc Việt vừa: VV.073604

Từ khoá: Văn học dân gian, Văn hóa dân gian

241. Văn hóa ẩm thực người Sán Dìu ở Vĩnh Phúc/ Tìm hiểu, Giới thiệu: Lâm Văn Hùng. - Hà Nội : Hội Nhà văn, 2016. - 287tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam. - Thư mục: tr. 279-280Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về dân tộc Sán Chay ở Vĩnh Phúc. Một số nguyên liệu lương thực, thực phẩm sử dụng chế biến ẩm thực và các món ăn, đồ uống, thuốc hút, tục ăn trầu. Công tác bảo tồn và phát huy ẩm thực truyền thống

Phân loại: 394.120 959 723 / V115H

Ký hiệu kho:Kho Đọc Việt vừa: VV.073617

Từ khoá: Văn hóa ẩm thực, Dân tộc Sán Dìu

242. Văn hoá dân gian của người Khơ Mú tỉnh Điện Biên/ Đặng Thị Oanh,...[và những người khác]. - Hà Nội : Mỹ thuật, 2016. - 727tr. : ảnh, bảng ; 21cm

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam. - Thư mục: tr. 721Tóm tắt: Khái quát về người Khơ Mú ở tỉnh Điện Biên. Nghiên cứu khảo tả về các nét văn hoá truyền thống cơ bản như: Văn hoá làm nương rẫy, văn hoá chăn nuôi gia súc và gia cầm, tập quán săn bắt, văn hoá làm nhà, tập tục sinh đẻ, nuôi con thơ, cưới xin và tín ngưỡng dân gian của dân tộc Khơ Mú

Phân loại: 390.095 971 77 / V115H

Ký hiệu kho: Kho Đọc Việt vừa: VV.073586

Từ khoá: Dân tộc Khơ Mú, Văn hoá dân gian

243. Văn hoá dân gian người Phù Lá/ Biên soạn: Trần Hữu Sơn (ch.b.),...[và những người khác]. - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2015. - 671tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam. - Thư mục: tr. 661-662Tóm tắt: Trình bày về tín ngưỡng dân gian, nếp sống cộng đồng, tri thức dân gian liên quan đến rừng, phong tục và nghi lễ trong canh tác lúa, phong tục tập quán liên quan đến chu kỳ đời người, văn hoá ẩm thực, nghề thủ công truyền thống, nhạc cụ và dân ca dân gian của người Phù Lá

Phân loại: 390.095 97 / V115H

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.108076

Kho Đọc Việt vừa: VV.073500Từ khoá: Văn hoá dân gian, Dân tộc Phù Lá

244. Văn hoá dân gian người Raglai ở Khánh Hoà / Ngô Văn Ban,...[và những người khác]. - Hà Nội : Văn hoá dân tộc, 2016. - tập : ảnh ; 21cm

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam

Q.2. - 2016. - 550tr. : ảnh. - ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam.- Phụ lục: tr. 393-536. - Phụ lục: tr. 537-542. - Phụ lục: tr. 393-536. - Phụ lục: tr. 537-542

Tóm tắt: Giới thiệu những thành tố văn hoá dân gian tiêu biểu gồm: Ngôn từ, âm nhạc, kiến trúc, trang phục, ẩm thực, ... và những mối quan hệ của người Gia Lai đối với tộc người Kinh, các tộc người khác trong cùng ngữ hệ Nam Đảo và các tộc người cùng sinh sống trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà

Phân loại: 390.095 975 6 / V115H

Ký hiệu kho: Kho Đọc Việt vừa: VV.073612

245. Văn hoá dân gian người Raglai ở Khánh Hoà / Ngô Văn Ban,...[và những người khác]. - Hà Nội : Văn hoá dân tộc, 2016. - tập : ảnh ; 21cm

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam

Q.1. - 2015. - 559tr. : ảnh. - ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam

Phân loại: 390.095 975 6 / V115H

Ký hiệu kho: Kho Đọc Việt vừa: VV.073616

Từ khoá: Dân tộc Gia Rai, Văn hoá dân gian

246. Văn hoá truyền thống và truyện cổ của người Pa-Hi ở Thừa Thiên Huế/ Sưu tầm và biên soạn: Trần Nguyễn Khánh Phong. - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2015. - 471tr. : bảng ; 21cm

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam. - Thư mục: tr. 459-462Tóm tắt: Nghiên cứu về nguồn gốc, địa bàn cư trú, dân số, ngôn ngữ, sinh hoạt kinh tế, văn hoá vật chất, tín ngưỡng thờ cúng thần linh, nghi lễ trong vòng đời, quan hệ xã hội, dân ca, dân nhạc, dân vũ và truyện cổ trong văn hoá truyền thống của người Pa-hi ở Thừa Thiên - Huế

Phân loại: 390.095 974 9 / V115H

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.108127

Kho Đọc Việt vừa: VV.073562Từ khoá: Văn hoá truyền thống, Truyện cổ, Dân tộc Tà Ôi

247. Văn học dân gian An Giang : Tuyển chọn từ tài liệu sưu tầm điền dã / Biên soạn: Nguyễn Ngọc Quang (ch.b.),...[và những người khác]. - Hà Nội : Văn hoá dân tộc, 2016. - tập ; 21cm

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam

Q.2. - 2016. - 798tr.. - ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam

Phân loại: 398.209 597 91 / V115H

Ký hiệu kho: Kho Đọc Việt vừa: VV.073615

Từ khoá: Văn học dân gian

248. Văn học dân gian An Giang : Tuyển chọn từ tài liệu sưu tầm điền dã / Biên soạn: Nguyễn Ngọc Quang (ch.b.),...[và những người khác]. - Hà Nội : Văn hoá dân tộc, 2016. - tập ; 21cm

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam

Q.1. - 2016. - 798tr.. - ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam

Phân loại: 398.209 597 91 / V115H

Ký hiệu kho: Kho Đọc Việt vừa: VV.073593

Từ khoá: Văn học dân gian

249. Văn học dân gian An Giang : Tuyển chọn từ tài liệu sưu tầm điền dã / Biên soạn: Nguyễn Ngọc Quang (ch.b.),...[và những người khác]. - Hà Nội : Văn hoá dân tộc, 2016. - tập ; 21cm

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam

Q.3. - 2016. - 487tr.. - ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu về văn học dân gian An Giang qua các hình thức ca dao dân ca, vè

Phân loại: 398.809 597 91 / V115H

Ký hiệu kho:Kho Đọc Việt vừa: VV.073584

Từ khoá: Văn học dân gian

250. Văn học dân gian Bến Tre : Tuyển chọn từ tài liệu sưu tầm điền dã/ Biên soạn: Nguyễn Ngọc Quang (ch.b.),...[và những người khác]. - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2015. - 839tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt NamTóm tắt: Sưu tầm một số tục ngữ, câu đố, ca dao, dân ca, vè, truyền thuyết, truyện cổ tích, truyện cười, truyện ngụ ngôn, truyện kể dân gian của Bến Tre

Phân loại: 398.209 597 85 / V115H

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.108083

Kho Đọc Việt vừa: VV.073507251. Văn học dân gian dân tộc Cơ Tu/ Sưu tầm, chuyển ngữ và biên soạn: Trần Nguyễn Khánh Phong. - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2015. - 478tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam. - Phụ lục: 373-470. - Thư mục: tr. 471-472Phân loại: 398.209 597 / V115H

Ký hiệu kho: Kho Địa chí:DNG.003460

Kho Đọc Việt vừa: VV.073565Từ khoá: Dân tộc Cơ Tu, Văn học dân gian

252. Văn học dân gian huyện Nam Đông tỉnh Thừa Thiên Huế/ Sưu tầm, biên soạn: Trần Nguyễn Khánh Phong. - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2015. - 431tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam. - Thư mục: tr. 425-426Tóm tắt: Sơ lược vài nét về vùng văn học dân gian huyện Nam Đông tỉnh Thừa Thiên Huế. Giới thiệu các thể loại văn học dân gian đặc sắc của vùng: Ca dao, câu đố, dân ca, đồng dao...

Phân loại: 398.209 597 49 / V115H

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.108077

Kho Đọc Việt vừa: VV.073501Từ khoá: Văn học dân gian

253. Văn học dân gian trong xã hội hiện đại/ Chuyên luận, sưu tầm, tuyển chọn: Trần Thị Trâm. - Hà Nội : Văn hóa Dân tộc, 2016. - 312.tr. ; 21cm

Thư mục: tr. 299-304Phân loại: 398.209 597 / V115H

Ký hiệu kho: Kho Đọc Việt vừa: VV.073590

Từ khoá: Văn học dân gian, Nghiên cứu văn học


tải về 0.81 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương