Thư MỤc sách mới tháng – NĂM 2017 TỔng loạI – tin họC – thông tintải về 0.81 Mb.
trang6/15
Chuyển đổi dữ liệu18.11.2017
Kích0.81 Mb.
#2126
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

178. PHÙNG SƠN. Mỹ thuật dân gian và truyền thuyết, truyện cổ của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum/ Phùng Sơn. - Hà Nội : Mỹ thuật, 2016. - 255tr. : hình vẽ, ảnh ; 21cm

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt NamTóm tắt: Khái quát về vị trí địa lí, đặc điểm các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum. Tìm hiểu về nghệ thuật tạo hình dân gian của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum với những nội dung chính gồm: Kiến trúc dân gian, nhà ở, nghệ thuật kiến trúc nhà mồ, các biểu tượng thờ cúng, trang phục trang trí dân gian... Giới thiệu một số truyện cổ và truyền thuyết các dân tộc thiểu số nơi đây

Phân loại: 390.095 976 1 / M600TH

Ký hiệu kho: Kho Đọc Việt vừa: VV.073597

Từ khoá: Văn hoá dân gian, Dân tộc thiểu số, Mĩ thuật dân gian

179. Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước : Sách chuyên khảo/ Đồng chủ biên: Trần Đăng Bộ, Hoàng Văn Phai. - Xuất bản lần thứ 2. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2015. - 234tr. : hình vẽ ; 21cm

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về nguồn nhân lực, đào tạo nguồn nhân lực và việc quân đội tham gia đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Thực trạng, quan điểm, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tham gia đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước của quân đội Việt Nam

Phân loại: 355.220 959 7 / QU121Đ

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.107632- M.107633

Kho Đọc Việt vừa: VV.073362Từ khoá: Quân đội, Nguồn nhân lực, Đào tạo

180. Quản trị công trong thời kỳ cải cách hành chính ở Việt Nam : Sách chuyên khảo/ Biên soạn: Lê Văn Chiến (ch.b.)...[và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2016. - 223tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm

Thư mục: tr. 217-221Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về quản trị, hành chính công và đo lường chất lượng quản trị, hành chính công. Giới thiệu chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam giai đoạn 2011-2014. Một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam từ kết quả nghiên cứu so sánh một số cặp tỉnh

Phân loại: 351.597 / QU105TR

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.107662- M.107663

Kho Đọc Việt vừa: VV.073379Từ khoá: Cải cách hành chính ,Quản lí công

181. QUÁN VI MIÊN. Văn hoá dân gian Thái dọc đôi bờ sông Nặm Quang / Quán Vi Miên. - Hà Nội : Văn hoá dân tộc, 2016. - 2 tập ; 21cm

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

T.2. - 2016. - 743tr.. - ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Khái quát đôi nét về vùng sông Nặm Quang, về người Thái và văn hoá dân gian Thái điển hình vùng sông Nặm Quang tỉnh Nghệ An như: Lịch, lễ hội, phong tục tập quán, văn học dân gian

Phân loại: 390.0899591059742 / V115H

Ký hiệu kho: Kho Đọc Việt vừa: VV.073599

Từ khoá: Văn hoá dân gian,Dân tộc Thái

182. QUÁN VI MIÊN. Văn hoá dân gian Thái dọc đôi bờ sông Nặm Quang / Quán Vi Miên. - Hà Nội : Văn hoá dân tộc, 2016. - 2 tập ; 21cm

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

T.1. - 2016. - 624tr.. - ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Khái quát đôi nét về vùng sông Nặm Quang, về người Thái và văn hoá dân gian Thái điển hình vùng sông Nặm Quang tỉnh Nghệ An như: Lịch, lễ hội, phong tục tập quán, văn học dân gian

Phân loại: 390.0899591059742 / V115H

Ký hiệu kho: Kho Đọc Việt vừa: VV.073600

Từ khoá: Văn hoá dân gian, Dân tộc Thái

183. Quốc hội khóa VI (1976) : Kỷ niệm 40 năm Quốc hội nước Việt Nam thống nhất / Hà Minh Hồng (chủ biên),...[và những người khác]. - Tp, Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2016. - 3tập ; 19cm

T.4 : Chuyện về ngày bầu cử. - 2016. - 117tr. : ảnh. - ĐTTS ghi: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh. Bộ môn Lịch sử Việt Nam.- Thư mục : tr.113 -115. - Thư mục : tr.113 -115Tóm tắt: Cuộc bầu cử ngày 25/4/1976 đã đưa đến kết quả ra đời một Quốc hội mới - Quốc hội Khóa VI, mở ra cho đất nước Việt Nam thống nhất một thời kỳ phát triển mới - cả nước cùng đi lên chủ nghĩa xã hội ; từ đây trên toàn non sông gấm vóc chung một màu cờ, một tên gọi nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Phân loại: 328.597 / QU514H

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.107521- M.107522

Kho Đọc Việt vừa: VV.073318Từ khoá: Quốc hội, Bầu cử

184. Quốc hội khóa VI (1976) : Kỷ niệm 40 năm Quốc hội nước Việt Nam thống nhất / Hà Minh Hồng (chủ biên),...[và những người khác]. - Tp, Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2016. - 3tập ; 19cm

T.5 : Chuyện về kỳ họp thứ nhất. - 2016. - 141tr. : ảnh. - ĐTTS ghi: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh. Bộ môn Lịch sử Việt Nam.- Thư mục : tr.140 -141. - Thư mục : tr.140 -141Tóm tắt: Là thực tiễn lịch sử và hành trang cho thế hệ chiến tranh vệ quốc và những thế hệ thời bình, xây dựng, phát triển, hội nhập và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam

Phân loại: 328.597 / QU514H

Ký hiệu kho:Kho Mượn: M.107523- M.107524

Kho Đọc Việt vừa: VV.073319Từ khoá: Quốc hội, Bầu cử

185. Quốc hội khóa VI (1976) : Kỷ niệm 40 năm Quốc hội nước Việt Nam thống nhất / Hà Minh Hồng (chủ biên),...[và những người khác]. - Tp, Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2016. - 3tập ; 19cm

T.6 : Chuyện về các đại biểu của dân. - 2016. - 112tr. : ảnh. - ĐTTS ghi: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh. Bộ môn Lịch sử Việt Nam.- Thư mục : tr.111 - 112. - Thư mục : tr.111 - 112Tóm tắt: Những câu chuyện về một số đại biểu của dân được bầu vào Quốc hội nước Việt Nam thống nhất, là câu chuyện về những người vừa trải qua cuộc kháng chiến cứu nước, nay tiếp tục đồng hành với những thế hệ mới xây dựng kiến thiết đất nước

Phân loại: 328.597 / QU514H

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.107525- M.107526

Kho Đọc Việt vừa: VV.073320Từ khoá: Quốc hội, Đại biểu nhân dân

186. . Quốc hội Việt Nam : Kỷ niệm 70 năm Quốc hội đầu tiên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (1946 - 2016). 40 năm Quốc hội Việt Nam thống nhất (1976 - 2016) / Sưu tầm, biên soạn: Hà Minh Hồng (chủ biên), Trần Thuận,...[và những người khác]. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2016. - tập : ảnh ; 19cm

ĐTTS ghi: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ môn Lịch sử Việt Nam

T.7 : Chuyện về chất vấn và phát ngôn trong Quốc hội. - 2016. - 125tr. : ảnh. - ĐTTS ghi: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ môn Lịch sử Việt Nam.- Thư mục: tr. 119-123. - Thư mục: tr. 119-123

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện về chất vấn và phát ngôn trong Quốc hội từ Quốc hội đầu tiên đến nay

Phân loại: 328.597 / QU451H

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.107527- M.107528

Kho Đọc Việt vừa: VV.073321Từ khoá: Phát ngôn, Chất vấn, Quốc hội

187. Quy định pháp luật về bảo hiểm xã hội bắt buộc. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2016. - 207tr. ; 19cm

Tóm tắt: Giới thiệu những quy định của Bộ luật lao động năm 2012, Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 về chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc và các văn bản mới nhất hướng dẫn thi hành về thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động và quy định chi tiết một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

Phân loại: 344.597 020 263 2 / QU600Đ

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.107652- M.107653

Kho Đọc Việt vừa: VV.073372Từ khoá: Pháp luật, Bảo hiểm xã hội

188. Quy định pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng và cấp giấy phép xây dựng. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2016. - 230tr. ; 19cm

Phụ lục: tr. 185-229Tóm tắt: Gồm nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18-6-2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30-6-2016 của Bộ trưởng Bộ xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng

Phân loại: 343.59707862402638 / QU600Đ

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.107666- M.107667

Kho Đọc Việt vừa: VV.073377Từ khoá: Pháp luật,Cấp phép, Đầu tư,Quản lí dự án, Xây dựng

189. Sách Hán Nôm của người Sán Chay/ Phiên âm, dịch nghĩa, giới thiệu: Đỗ Thị Hảo. - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2015. - 975tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt NamTóm tắt: Giới thiệu nội dung sách văn học dân gian Hán Nôm của người Sán Chay phản ánh các sinh hoạt trong cuộc sống đời thường của họ, có kèm nguyên bản chữ Hán Nôm

Phân loại: 398.209 597 / S102H

Ký hiệu kho: Kho Tra cứu khổ vừa: TV.001651

Kho Đọc Việt vừa: VV.073558Từ khoá: Văn học dân gian, Sách Hán Nôm, Dân tộc Sán Chay

190. Sổ tay hướng dẫn công tác quản lý người chưa thành niên trong thời gian giáo dục tại xã, phường, thị trấn/ Đồng Thị Thu Thủy. - Hà Nội : Lao Động - Xã Hội, 2015. - 192tr. : Bảng biểu ; 21cm

ĐTTS ghi: Bộ Lao Động - Thương Binh và Xã Hội. - Phụ lục: tr. 159 - 192Tóm tắt: Cuốn sách giúp hiểu sâu sắc hơn về công tác giáo dục người chưa thành niên tại xã, phường, thị trấn. Giúp cho độc giả, các cán bộ xã, phường có những biện pháp giáo dục, can thiệp, trợ giúp đối tượng là người chưa thành niên

Phân loại: 342.597 08772 / S450T

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.108219

Kho Đọc Việt vừa: VV.073692Từ khoá: Pháp luật,Quản lí, Trẻ em, Vi phạm pháp luật

191. Sự thật về quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trong 30 năm qua. - Hà Nội : Sự thật, 1979. - 114tr. : bản đồ ; 19cm

Tóm tắt: Những công bố, nghiên cứu, tổng kết về: Việt Nam trong chiến lược của Trung Quốc, Trung Quốc với việc kết thúc cuộc chiến tranh Đông Dương, với cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam để giải phóng miền Nam Việt Nam. Chính sách bành trướng của Bắc Kinh, mối đe doạ đối với độc lập dân tộc, hoà bình và ổn định ở Đông Nam Á

Phân loại: 327.597 051 / S550TH

Ký hiệu kho: Kho Tra cứu khổ vừa: V.001654

Kho Đọc Việt vừa: VV.073654Từ khoá: Chính trị, Lịch sử hiện đại, Quan hệ đối ngoại

192. Sự tích cây Kơ nia/ Kể: Hrui Duah Čih Mblang ; Sưu tầm, dịch: Trương Bi, Kna Y Wơn. - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2015. - 287tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt NamPhân loại: 398.209 597 / S550T

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.108117

Kho Đọc Việt vừa: VV.073548Từ khoá: Văn học dân gian

193. Sức mạnh mềm văn hoá Trung Quốc tác động tới Việt Nam và một số nước Đông Á : Sách tham khảo/ Biên soạn: Nguyễn Thị Thu Phương (ch.b.),...[và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2016. - 323tr. : bảng, biểu đồ ; 21cm

Thư mục: tr. 300-323Tóm tắt: Giới thiệu lý luận sức mạnh mềm, sức mạnh mềm văn hoá và mục tiêu gia tăng sức mạnh mềm văn hoá của Trung Quốc; các kênh tác động của sức mạnh mềm văn hoá Trung Quốc tại một số nước Đông Á và Việt Nam; phản ứng của một số nước Đông Á và gợi ý chính sách cho Việt Nam

Phân loại: 306.409 51 / S552M

Ký hiệu kho: Kho Đọc Việt vừa: VV.073373

Từ khoá: Tác động,Văn hoá

194. Sưu tầm văn học dân gian vùng sông Hậu/ Biên soạn: Nguyễn Anh Động. - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2015. - 305tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt NamTóm tắt: Giới thiệu về văn hoá dân gian vùng sông Hậu: Phương ngôn, thành ngữ, văn vần, câu đối, liễng đối, ca dao, hò, vè, chuyện vui

Phân loại: 398.209 597 / S566T

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.108130

Kho Đọc Việt vừa: VV.073567Từ khoá: Văn học dân gian

195. Tái cấu trúc kinh tế vùng Nam Trung Bộ nhằm phát triển bền vững đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030/ Bùi Đức Hùng (chủ biên), Trần Thị Thu Huyền,...[và những người khác]. - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2016. - 459tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Viện Khoa học Xã hội vùng Trung Bộ. - Phụ lục: tr. 403-439. - Thư mục: tr. 440-459Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận tái cấu trúc kinh tế vùng theo hướng bền vững. Thực trạng tái cấu trúc kinh tế vùng Nam Trung Bộ giai đoạn 2001-2014. Quan điểm và giải pháp tái cấu trúc kinh tế vùng Nam Trung Bộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 theo hướng bền vững

Phân loại: 338.959 750 7 / T103C

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.107998- M.107999

Kho Đọc Việt vừa: VV.073493Từ khoá: Kinh tế, Tái cấu trúc, Phát triển bền vững

196. Tài liệu giảng dạy pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán/ Phạm Trọng Bình (chủ biên), Dương Văn Thanh,...[và những người khác]. - Hà Nội : Thống kê, 2006. - 341tr. : bảng ; 21cm

ĐTTS ghi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Chứng khoánTóm tắt: Nội dung đề cập đến những vấn đề cơ bản trong hệ thống pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, là tài liệu bổ ích, cung cấp cho bạn đọc những kiến thức cơ bản, cần thiết về pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán

Phân loại: 346.597 092 2 / T103L

Ký hiệu kho: Kho Đọc Việt vừa: VV.073797

Từ khoá: Tài liệu, Luật chứng khoán

197. Tàng pây kết chụ : Đường đi kết bạn tình/ Sưu tầm, biên dịch: Hoàng Tương Lai. - Hà Nội : Văn hóa Dân tộc, 2016. - 294tr. ; 21cm

Phân loại: 398.809 597 / T106P

Ký hiệu kho: Kho Đọc Việt vừa: VV.073571

Từ khoá: Hát Khắp; Văn hóa dân gian, Hát Cọi

198. Thần Rủa Yang Con Rung Brah Thô Yang Kon Rung : Sử thi M'Nông/ Hát kể: Điểu KLứt ; Sưu tầm: Trương Bi ; Biên dịch; Điểu Kâu. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2015. - 327tr. : ảnh ; 21cm

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt NamPhân loại: 398.209 597 / TH121R

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.108104

Kho Đọc Việt vừa: VV.073535Từ khoá: Văn học dân gian, Dân tộc Mnông

199. Thành ngữ - tục ngữ Raglai sanuak Yao - sanuak pandit raglai/ Sưu tầm, dịch: Sử Văn Ngọc, Sử Thị Gia Trang. - Hà Nội : Mỹ thuật, 2016. - 379tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt NamPhân loại: 398.909 597 / TH107NG

Ký hiệu kho: Kho Đọc Việt vừa: VV.073622

Từ khoá: Văn học dân gian, Dân tộc Gia Rai, Thành ngữ, Tục ngữ

200. Tinh thần yêu nước qua các thể loại văn học dân gian người Việt/ Biên soạn: Vũ Tố Hảo (ch.b.),...[và những người khác]. - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2015. - 463tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam. - Thư mục: tr. 451-458Tóm tắt: Nghiên cứu tinh thần yêu nước trong tục ngữ, ca dao. Tìm hiểu các thể loại ngụ ngôn và sự vận dụng của các nhà văn, thơ, cận hiện đại trong việc thể hiện tinh thần yêu nước chống giặc ngoại xâm cùng một số câu vè lịch sử với chủ đề yêu nuớc...

Phân loại: 398.209 597 / T312TH

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.108079

Kho Đọc Việt vừa: VV.073503Từ khoá: Văn học dân gian, Chủ nghĩa yêu nước, Nghiên cứu văn học

201. Tổ chức, triển khai nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn qua 30 năm đổi mới : Thực trạng, bài học và định hướng/ Lê Hữu Nghĩa (chủ biên), Hoàng Chí Bảo,...[và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2016. - 315tr. ; 21cm

Phụ lục: tr. 269-306. - Thư mục: tr. 307-312Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của tổ chức, triển khai nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn. Thực trạng, nguyên nhân, bài học và những vấn đề đặt ra về tổ chức, triển khai nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn qua 30 năm đổi mới. Những định hướng và giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng và hiệu quả tổ chức, triển khai nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn trong tình hình mới

Phân loại: 324.259 707 5 / T450CH

Ký hiệu kho: Kho Đọc Việt vừa: VV.073513

Từ khoá: Lí luận, Thực tiễn, Đổi mới

202. TÔ QUANG THU. Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả chất vấn trong Đảng giai đoạn hiện nay/ Tô Quang Thu (ch.b.), Cao Văn Thống, Hà Công Nghĩa. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2015. - 227tr. ; 19cm

Thư mục: tr. 219-225Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về chất vấn và chất vấn trong Đảng. Thực trạng chất lượng, hiệu quả chất vấn trong Đảng cùng những mục tiêu và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả chất vấn trong Đảng giai đoạn hiện nay

Phân loại: 324.2597075 / M458S

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.107642- M.107643

Kho Đọc Việt vừa: VV.073367Từ khoá: Chất vấn

203. Tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới và hoàn thiện hệ thống tư pháp (1986 - 2016)/ Biên soạn: Nguyễn Doãn Khánh (ch.b.),...[và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2016. - 156tr. ; 19cm

ĐTTS ghi: Ban Nội chính Trung ương. - Phụ lục: tr. 103-148. - Thư mục: tr. 149-152Tóm tắt: Trình bày quá trình phát triển nhận thức của Đảng về đổi mới và hoàn thiện hệ thống tư pháp trong 30 qua (1986 - 2016) và những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm cùng những quan điểm, phương hướng, giải pháp tiếp tục đổi mới sự lãnh đạo của Đảng về công tác tư pháp trong thời gian tới

Phân loại: 347.009 597 / T455K

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.107670- M.107671

Kho Đọc Việt vừa: VV.073381Từ khoá: 1986-2016, Thực tiễn, Lí luận, Tư pháp

204. TRẦN GIA LINH. Đặc điểm ca dao truyền thống Nam Hà/ Trần Gia Linh, Phạm Thị Nhuần. - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2015. - 495tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam. - Thư mục: tr. 129-133Phân loại: 398.809 597 37 / Đ113Đ

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.108115

Kho Đọc Việt vừa: VV.073545Từ khoá: Văn học dân gian

205. TRẦN GIA LINH. Văn học dân gian hiện đại / Trần Gia Linh. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2015. - 2 tập ; 21cm

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Q.1. - 2015. - 594tr.. - ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Trình bày đại cương về văn học dân gian hiện đại và những biến đổi của thể loại: Lịch sử nghiên cứu và đặc điểm của văn học dân gian hiện đại. Tục ngữ, ca dao hiện đại. Tư liệu sưu tầm tục ngữ, ca dao, truyện ngụ ngôn, truyện cổ tích, truyện cười...

Phân loại: 398.209 597 / V115H

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.108080

Kho Đọc Việt vừa: VV.073504Từ khoá: Văn học dân gian, Nghiên cứu văn học

206. TRẦN GIA LINH. Văn học dân gian hiện đại / Trần Gia Linh. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2015. - 2 tập ; 21cm

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Q.2. - 2015. - 655tr.. - ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam.- Thư mục: tr. 649-450. - Thư mục: tr. 649-450

Phân loại: 398.209 597 / V115H

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.108081

Kho Đọc Việt vừa: VV.073505Từ khoá: Văn học dân gian

207. TRẦN HỮU ĐỨC. Văn hoá dân gian làng Xuân Úc : Huyện Quỳnh Lưu - Tỉnh Nghệ An/ Trần Hữu Đức. - Hà Nội : Văn hoá Dân tộc, 2016. - 239tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam. - Phụ lục: tr. 229-234Tóm tắt: Khái quát về làng Xuân Úc, xã Quỳnh Liên, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Trình bày về văn học dân gian; nghệ thuật dân gian; di tích lịch sử, văn hoá; phong tục tập quán, các trò chơi dân gian; các nghề làm ăn cổ truyền và văn hoá ẩm thực làng Xuân Úc

Phân loại: 390.095 974 2 / V115H

Ký hiệu kho: Kho Đọc Việt vừa: VV.073582

Từ khoá: Văn hoá dân gian, Làng

208. TRẦN MINH THƯƠNG. Chuyện ăn uống của người bình dân Sóc Trăng, nhìn từ góc độ văn hoá dân gian/ Trần Minh Thương. - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2015. - 431tr. : ảnh ; 21cm

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam. - Thư mục: tr. 275. - Phụ lục: tr. 277-426Tóm tắt: Tổng quan về ẩm thực dân gian ở Sóc Trăng. Trình bày đặc điểm của ẩm thực dân gian ở Sóc Trăng và chức năng của văn hoá ẩm thực dân gian

Phân loại: 394.120 959 799 / CH527Ă

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.108074

Kho Đọc Việt vừa: VV.073499Từ khoá: Văn hoá ẩm thực, Văn hoá dân gian

209. TRẦN MINH THƯƠNG. Trò chơi dân gian ở Sóc Trăng/ Trần Minh Thương. - Hà Nội : Văn hoá Dân tộc, 2016. - 343tr. : hình vẽ, ảnh ; 21cm

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam. - Thư mục: tr. 325-327Tóm tắt: Tổng quan, đặc điểm, chức năng của trò chơi dân gian ở Sóc Trăng. Giới thiệu một số trò chơi dân gian cụ thể như: Trò chơi trên giường, ngựa, võng; trò chơi trong nhà, quanh nhà; trò chơi trong vườn nhà, đường làng, ngoài đồng ruộng, vườn hoang...

Phân loại: 394.309 597 99 / TR400CH

Ký hiệu kho: Kho Đọc Việt vừa: VV.073580

210. TRẦN MINH THƯƠNG. Văn hoá dân gian phi vật thể của người Khơ Me ở Sóc Trăng/ Trần Minh Thương. - Hà Nội : Mỹ thuật, 2016. - 479tr. : ảnh, bảng ; 21cm

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam. - Thư mục: tr. 359-369. - Phụ lục: tr. 369-460Tóm tắt: Tìm hiểu văn hoá dân gian phi vật thể và giới thiệu các hoạt động tín ngưỡng, phong tục, văn hoá nghệ thuật dân gian của người Khơ Me ở Sóc Trăng

Phân loại: 390.095 979 9 / V1 15H

Ký hiệu kho: Kho Đọc Việt vừa: VV.073591

Từ khoá:V ăn hoá phi vật thể, Dân tộc Khơ Me

211. TRẦN NGUYỄN KHÁNH PHONG. Dân ca của người Tà Ôi/ Trần Nguyễn Khánh Phong s.t., nghiên cứu. - Hà Nội : Hội Nhà văn, 2016. - 328tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam. - Phụ lục: tr. 301-313. - Thư mục: tr. 315-319Tóm tắt: Nghiên cứu về dân ca trong đời sống văn hoá của người Tà Ôi. Đặc khảo về các thể loại dân ca, sưu tập các bài dân ca cùng một số vấn đề về bảo tồn và phát huy giá trị dân ca của người Tà Ôi

Phân loại: 398.809 597 / D121C

Ký hiệu kho: Kho Đọc Việt vừa: VV.073583

Từ khoá: Nghiên cứu văn học, Dân ca, Dân tộc Tà Ôi

212. TRẦN NGUYỄN KHÁNH PHONG. Kho tàng truyện cổ các dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế / Trần Nguyễn Khánh Phong. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2015. - tập : bảng ; 21cm

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Q.1. - 2015. - 791tr. : bảng. - ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam

Phân loại: 398.209 597 49 / KH400T

Ký hiệu kho:Kho Mượn: M.108129

Kho Đọc Việt vừa: VV.073564Từ khoá: Văn học dân gian, Dân tộc thiểu số


tải về 0.81 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương