Thư MỤc sách mới tháng – NĂM 2017 TỔng loạI – tin họC – thông tin


Một số vấn đề đổi mới nội dung, phương thức công tác Tuyên giáo trong tình hình mớitải về 0.81 Mb.
trang5/15
Chuyển đổi dữ liệu18.11.2017
Kích0.81 Mb.
#2126
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

142. Một số vấn đề đổi mới nội dung, phương thức công tác Tuyên giáo trong tình hình mới/ Biên soạn: Phạm Văn Linh (ch.b.),...[và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2016. - 219tr. ; 21cm

Thư mục: tr. 208-215Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận và thực trạng việc thực hiện nội dung, phương thức công tác tuyên giáo. Tìm hiểu mục tiêu, định hướng cũng như giải pháp chủ yếu để đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo trong tình hình mới

Phân loại: 324.259 707 5 / M458S

Ký hiệu kho: Kho Đọc Việt vừa: VV.073638

Từ khoá: Công tác tuyên giáo, Công tác Đảng

143. Nâng cao chất lượng hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên trong Đảng bộ khối các cơ quan trung ương và Đảng bộ khối doanh nghiệp trung ương/ Đồng chủ biên: Trần Hồng Hà,...[và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2016. - 249tr. : bảng ; 21cm

Tóm tắt: Phân tích thực trạng chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương từ đó đưa ra mục tiêu cùng giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng hoạt động

Phân loại: 324.259 707 5 / N122C

Ký hiệu kho: Kho Đọc Việt vừa: VV.073498

Từ khoá: Cơ quan trung ương, Doanh nghiệp, Đảng bộ cơ sở

144. NGA RI VÊ. Văn hoá dân gian dân tộc Hrê Quảng Ngãi/ Nga Ri Vê. - Hà Nội : Mỹ thuật, 2016. - 415tr. : ảnh ; 21cm

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam. - Thư mục: tr. 399Tóm tắt: Khái quát về vị trí địa lý và những nét văn hoá tiêu biểu của dân tộc Hrê ở Quảng Ngãi, cụ thể về: Tín ngưỡng, luật tục, phong tục trong vòng đời người, vòng đời cây lúa, các nghi lễ, tri thức bản địa và văn học nghệ thuật dân gian Hrê

Phân loại: 390.095 975 3 / V115H

Ký hiệu kho: Kho Đọc Việt vừa: VV.073605

Từ khoá: Văn hoá dân gian, Dân tộc Hrê

145. Nghiên cứu bài học vì cộng đồng học tập = Lesson study for learning community: A guide to sustainable school reform : Sách hướng dẫn đổi mới nhà trường bền vững/ Eisuke Saito,...[và những người khác] ; Người dịch: Khổng Thị Diễm Hằng. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2015. - 163tr. : ảnh, bảng ; 21cm

Thư mục: tr. 154-163Tóm tắt: Trình bày nội dung của nghiên cứu bài học vì cộng đồng học tập, loại hình trường học có thể được tạo ra thông qua đổi mới dựa trên nghiên cứu; phương pháp tạo thời gian, xây dựng đội ngũ giáo viên, cách thức đổi mới nhà trường và duy trì đổi mới nhà trường dựa trên nghiên cứu bài học vì cộng đồng học tập

Phân loại: 370 / NGH305C

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.107235- M.107236

Kho Đọc Việt vừa: VV.073238Từ khoá: Cộng đồng học tập; Phương pháp giáo dục, Đổi mới,Giáo dục

146. Người Chu Ru ở Việt Nam = The Chu Ru in Viet Nam. - Hà Nội : Thông tấn, 2015. - 154tr. : ảnh màu ; 20cm

Tóm tắt: Gồm những hình ảnh phản ánh trên nhiều phương diện từ nguồn gốc, phân bố dân cư, buôn làng, nhà ở, nguồn sống, trang phục,lễ hội cho đến phong tục tập quán về nét văn hóa sinh động, độc đáo ở tộc người Chu Ru

Phân loại: 305.899 205 97 / NG558CH

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.108413

Kho Đọc Việt vừa: VV.073813Từ khoá: Dân tộc thiểu số, Dân tộc Chu Ru

147. NGUYỄN ANH TUẤN. Cuộc khủng hoảng giá dầu hiện nay: Xu hướng, nguyên nhân, tác động và giải pháp : Sách chuyên khảo/ Nguyễn Anh Tuấn. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2016. - 367tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm

Phụ lục: tr. 339-352. - Thư mục: tr. 353-367Tóm tắt: Thực trạng tình hình dầu khí toàn thế giới từ năm 1973 đến nay; phân tích nguyên nhân và hậu quả của cuộc khủng hoảng giá dầu giảm hiện nay, xu hướng tình hình dầu khí đến năm 2020; chính sách cụ thể giúp Việt Nam đối phó chủ động và hiệu quả với những diễn biến khó lường của giá dầu

Phân loại: 338.232 82 / C514KH

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.107640- M.107641

Kho Đọc Việt vừa:VV.073366Từ khoá: Dầu khí, Khủng hoảng, Giá cả

148. NGUYỄN ANH TUẤN. Đối thoại trong doanh nghiệp và vai trò của công đoàn : Sách chuyên khảo/ Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Đức Hữu. - Hà Nội : Lao động, 2015. - 212tr. : bảng biểu ; 21cm

ĐTTS ghi: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. - Thư mụ: tr.203 - 207Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề chung về đối thoại trong doanh nghiệp. Thực trạng và một số giải pháp đối thoại trong doanh nghiệp và vai trò của công đoàn

Phân loại: 331.883409597 / Đ452TH

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.108273- M.108274

Kho Đọc Việt vừa: VV.073719Từ khoá: Công đoàn, Doanh nghiệp, Vai trò, Đối thoại

149. NGUYỄN ÁNH TUYẾT. Chúng tôi đã sống như thế : Hồi ký của vợ chồng nhạc sĩ Phạm Tuyên/ Nguyễn Ánh Tuyết. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2016. - 459tr. : ảnh ; 21cm

Phụ lục: tr. 445-459Tóm tắt: Hồi ký của tác giả Nguyễn Ánh Tuyết, nhà khoa học, nhà giáo mẫu mực viết về cuộc đời, sự nghiệp, cuộc sống gia đình mà bà đã trải qua, cũng như về cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của chồng bà - nhạc sĩ Phạm Tuyên

Phân loại: 371.100 92 / CH513T

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.107988- M.107989

Kho Đọc Việt vừa: VV.073488Từ khoá: Tiểu sử,Sự nghiệp

150. NGUYỄN ĐÔNG TRIỀU. Tìm trong di sản văn hóa phương Nam/ Nguyễn Đông Triều, Nguyễn Mạnh Hùng. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hóa - Văn nghệ, 2016. - 391tr. : ảnh ; 21cm

Thư mục: tr.385-387Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về văn hoá Nam Bộ. Trình bày về văn hoá sinh hoạt vật chất, tinh thần và giao lưu xã hội của người dân Nam Bộ

Phân loại: 306.095 977 / T310TR

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.107845- M.107846

Kho Đọc Việt vừa: VV.073438Từ khoá: Di sản văn hoá, Nghiên cứu

151. NGUYỄN HOÀNG MỸ PHƯƠNG. Quản trị rủi ro giá nông sản nhìn từ thị trường cà phê Việt Nam/ Nguyễn Hoàng Mỹ Phương. - Tp. Hồ Chí Minh : Kinh tế, 2013. - 211tr. : bảng ; 21cm

Thư mục: tr. 209-215Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về kinh doanh cà phê: thị trường phái sinh, hành trình của hạt cà phê, kinh nghiệm kiểm soát giá cà phê trên thế giới, vai trò của sở giao dịch hàng hoá, hoạt động của sở giao dịch kỳ hạn, rủi ro về giá của các thành phần trong chuỗi cung cà phê, những vấn đề về hợp đồng liên quan đến quản trị rủi ro giá và kinh nghiệm của một số nước trên thế giới...

Phân loại: 338.176 337 3 / QU105TR

Ký hiệu kho: Kho Đọc Việt vừa:VV.073657

Từ khoá: Quản trị kinh doanh, Nông sản, Cà phê

152. NGUYỄN HỮU TOÀN. Từ một vùng đất cổ/ Nguyễn Hữu Toàn. - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2015. - 378tr. : hình vẽ, bảng ; 22cm

ĐTTS ghi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cục Di sản văn hóaTóm tắt: Cuốn sách giới thiệu về việc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể ở xứ Bắc

Phân loại: 306.095 97 / T550M

Ký hiệu kho: Kho Đọc Việt vừa: VV.073523

Từ khoá: Văn hóa, Nghiên cứu

153. NGUYỄN MAI THOA. Hội Phết làng Hiền Quan, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ/ Nguyễn Mai Thoa. - Hà Nội : Mỹ thuật, 2016. - 191tr. : ảnh ; 21cm

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam. - Thư mục: tr. 183-184. - Phụ lục: tr. 185-188Tóm tắt: Khái quát không gian văn hoá của hội Phết Hiền Quan, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Tìm hiểu một số lễ hội cướp cầu, đánh phết ở các địa phương nói chung và ở Hiền Quan nói riêng cùng những giá trị văn hoá, lịch sử của hội Phết

Phân loại: 394.269 597 21 / H452PH

Ký hiệu kho: Kho Đọc Việt vừa: VV.073575

Từ khoá: Lễ hội cổ truyền, Làng

154. NGUYỄN MINH KHOA. Văn hoá chính trị Hồ Chí Minh với việc xây dựng văn hoá chính trị Việt Nam : Sách chuyên khảo/ Nguyễn Minh Khoa. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2016. - 190tr. ; 19cm

Thư mục: tr. 180-189Tóm tắt: Giới thiệu về văn hoá chính trị và văn hoá chính trị Hồ Chí Minh. Trình bày định hướng, nội dung và giải pháp xây dựng văn hoá chính trị Việt Nam dưới ánh sáng văn hoá chính trị Hồ Chí Minh

Phân loại: 306.209 597 / V115H

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.107646- M.107647

Kho Đọc Việt vừa: VV.073369Từ khoá: Văn hoá, Chính trị

155. NGUYỄN NGHĨA DÂN. 999 lời tục ngữ - ca dao Việt Nam về thực hành đạo đức : Sưu tầm - Tuyển chọn - Giải thích - Bình luận/ Nguyễn Nghĩa Dân. - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2015. - 233tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam. - Thư mục: tr. 229-230Tóm tắt: Trình bày khái quát về đạo đức trong tục ngữ, ca dao Việt Nam. Sưu tầm, tuyển chọn, giải thích, bình luận tục ngữ, ca dao Việt Nam về đạo đức. Bảng tra cứu theo hệ thống các hành vi đạo đức

Phân loại: 398.809 597 / CH311TR

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.108122

Kho Đọc Việt vừa: VV.073553Từ khoá: Đạo đức, Văn học dân gian

156. NGUYỄN QUỐC TÍN. Những người thầy trong sử Việt / Nguyễn Quốc Tín, Nguyễn Như Mai, Nguyễn Huy Thắng ; Minh hoạ: Phạm Ngọc Tân. - Hà Nội : Kim Đồng, 2016. - tập : tranh vẽ ; 21cm

T.1. - 2016. - 312tr. : tranh vẽTóm tắt: Tập hợp những câu chuyện kể về cuộc đời và sự nghiệp của những người thầy đã được lưu danh trong lịch sử Việt Nam như: Thầy Chu Văn An, Nguyễn Đình Chiểu, Lê Văn Thịnh, Lê Văn Hưu, Nguyễn Phi Khanh...

Phân loại: 371.100 922 597 / NH556NG

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.108336- M.108337

Kho Đọc Việt vừa: VV.073751Từ khoá: Sự nghiệp, Cuộc đời, Thầy giáo

157. NGUYỄN THANH. Hương ước Thái Bình/ Nguyễn Thanh. - Hà Nội : Sân khấu, 2016. - 576tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam. - Phụ lục: tr. 495-571Tóm tắt: Giới thiệu vùng đất con người và hương ước tỉnh Thái Bình. Trình bày ba vấn đề lớn và những quy ước cụ thể trong hương ước Thái Bình về việc: khuyến học, việc vệ nông và bảo vệ môi trường

Phân loại: 90.095 973 6 / H561Ư

Ký hiệu kho: Kho Đọc Việt vừa: VV.073621

Từ khoá: Hương ước

158. NGUYỄN THỊ HOA. Trang phục của người Hmông Đen ở huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai/ Nguyễn Thị Hoa. - Hà Nội : Mỹ thuật, 2016. - 303tr. : hình vẽ, ảnh ; 21cm

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam. - Thư mục: tr. 247-248. - Phụ lục: tr. 249-296Tóm tắt: Khái quát về người Hmông Đen ở huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Tìm hiểu quá trình tạo ra trang phục, đồ trang sức, các loại trang phục cũng như nghệ thuật trang trí trên trang phục và sự biến đổi của trang phục của người Hmông Đen hiện nay

Phân loại: 391.009 597 167 / TR106PH

Ký hiệu kho: Kho Đọc Việt vừa: VV.073569

Từ khoá: Trang phục truyền thống, Dân tộc Hmông

159. NGUYỄN THỊ NGÂN. Văn hoá Rơ Măm/ Nguyễn Thị Ngân, Tô Thị Thu Trang. - Hà Nội : Văn hoá Dân tộc, 2015. - 315tr. : ảnh ; 21cm

ĐTTS ghi: Bảo tàng Văn hoá các Dân tộc Việt Nam. - Thư mục: tr. 309-311Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về người Rơ Măm ở Kon Tum và nghiên cứu những hoạt động kinh tế, văn hoá vật chất, văn hoá tinh thần và vấn đề bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá Rơ Măm truyền thống

Phân loại: 305.895 93 / V115H

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.108137- M.108138

Kho Đọc Việt vừa: VV.073634Từ khoá: Dân tộc Rơ Măm; Văn hoá

160. NGUYỄN THỊ THU TRANG. Hình tượng người phụ nữ trong sử thi Tây Nguyên/ Nguyễn Thị Thu Trang. - Hà Nội : Văn hoá Dân tộc, 2016. - 166tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam. - Phụ lục: tr. 107-160. - Thư mục: tr. 161-162Tóm tắt: Khái quát về sử thi Tây Nguyên. Phân tích vẻ đẹp và vai trò của người phụ nữ trong sử thi Tây Nguyên

Phân loại: 398.209 597 6 / H312T

Ký hiệu kho: Kho Đọc Việt vừa: VV.073592

Từ khoá: Phụ nữ,Sử thi, Văn học dân gian, Nghiên cứu văn học

161. NGUYỄN THIỆN. Ta tự cười mình : Tự trào - Đỉnh cao của hài hước. Ứng dụng trong quản trị, giảng dạy và quan hệ xã hội/ Nguyễn Thiện ; Minh hoạ: Trần Văn Thọ. - Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 176tr. : tranh vẽ ; 20cm

Thư mục: tr. 175-176Tóm tắt: Giới thiệu một cách có hệ thống về tự trào - đỉnh cao của sự hài hước cùng những chia sẻ hết sức thú vị, sâu sắc của tác giả về chuyện đời, chuyện người với cách viết thông minh, hóm hỉnh

Phân loại: 306.481 / T100T

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.107776- M.107777

Kho Đọc Việt vừa: VV.073410Từ khoá: Hài hước, Giải trí

162. NGUYỄN THU MINH. Tục cưới hỏi của người Dao Thanh Y ở Bắc Giang/ Nguyễn Thu Minh. - Hà Nội : Mỹ thuật, 2016. - 350tr. : hình ảnh ; 21cm

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam. - Thư mục: tr. 343-344Tóm tắt: Giới thiệu vài nét về người Dao ở Bắc Giang. Một vài nhận xét về tục cưới hỏi, những lời bài hát truyền khẩu trong tục cưới hỏi của người Dao Thanh Y ở Bắc Giang

Phân loại: 392.509 597 25 / T506C

Ký hiệu kho:Kho Đọc Việt vừa: VV.073618

Từ khoá: Phong tục cưới hỏi; Phong tục, Dân tộc Dao, Hôn lễ

163. NGUYỄN THU MINH. Tục cưới hỏi của người Cao Lan - Sán Chí ở Bắc Giang/ Nguyễn Thu Minh. - Hà Nội : Mỹ thuật, 2016. - 398tr. : ảnh ; 21cm

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam. - Thư mục: tr. 391-392Tóm tắt: Khái quát về tộc người, tục cưới hỏi và thơ ca dân gian trong đám cưới của người Cao Lan - Sán Chí ở Bắc Giang

Phân loại: 392.509 597 25 / T506C

Ký hiệu kho: Kho Đọc Việt vừa: VV.073607

Từ khoá: Dân tộc Cao Lan,Phong tục, Dân tộc Sán chí, Hôn lễ

164. NGUYỄN VĂN TRUNG. Chủ đất trong cộng đồng người Ma Coong ở Việt Nam/ Nguyến Văn Trung. - Hà Nội : Văn hóa Dân tộc, 2016. - 255tr. : ảnh, bảng ; 2cm

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam. - Phụ lục: tr. 199-232. - Thư mục: tr. 233-247Tóm tắt: Trình bày khái niệm, sự hình thành chủ đất và hình thức trao truyền. Phân tích vai trò của chủ đất trong phát triển kinh tế - xã hội ở cộng đồng Ma Coong (Dân tộc Bru-Vân Kiều); chủ đất với việc duy trì các giá trị văn hoá truyền thống ở cộng đồng Ma Coong. Những vấn đề liên quan đến chủ đất và phát huy vai trò của chủ đất trong cộng đồng người Ma Coong ở Việt Nam

Phân loại: 305.895 93 / CH500Đ

Ký hiệu kho: Kho Đọc Việt vừa: VV.073573

Từ khoá: Dân tộc Bru, Dân tộc học

165. NGUYÊN XUÂN KÍNH. Con người, môi trường và văn hóa/ Nguyễn Xuân Kính. - Tái bản lần thứ 1. - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2009. - 354tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Viện Khoa học Xã hội Việt Nam Viện Nghiên cứu Văn hóaTóm tắt: Đề cập đến mối quan hệ giữa con người và môi trường, ứng xử của người Việt với nước, các lễ hội, trang phục, luật tục, luật pháp của người Việt. Trình bày những quan niệm của nhà nho và người nông dân về gia đình, những hiểu biết về nghệ nhân dân gian, nghề và làng nghề. Những hiểu biết chung về văn hoá dân gian, về việc người xưa khen thưởng và về người trí thức trong các nước có truyền thống nho học phương Đông

Phân loại: 305.895 922 / C430NG

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.108381

Kho Đọc Việt vừa: VV.073777Từ khoá: Người Việt Nam; Văn hóa,Văn hóa dân gian, Văn hóa ứng xử, Môi trường, Dân tộc học

166. Những điều cấm kỵ trong văn hóa khu vực châu Đại Dương/ Sưu tầm và biên soạn: Nguyễn Văn Nhiên. - Hà Nội : Nhà sách Thăng Long : Quân đội Nhân dân, 2010. - 103tr. ; 21cm. - (Tủ sách Văn hóa)

Thư mục: tr. 101-102Tóm tắt: Nhằm giới thiệu với bạn đọc những điều cấm kỵ phổ biến và dễ gặp nhất trong quan hệ ứng xử với các nước khu vực châu Đại Dương, Từ đó có cái nhìn sâu hơn về văn hóa nước bạn để ứng xử phù hợp trong quá trình giao lưu tiếp xúc văn hóa

Phân loại: 306.099 5 / NH556Đ

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.108372

Kho Đọc Việt vừa: VV.073769Từ khoá: Nghiên cứu, Văn hoá

167. Những lời ca của người Kinh : Sưu tầm ở Kinh Đảo, Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc/ Sưu tầm, biên soạn: Nguyễn Thị Phương Châm, Tô Duy Phương. - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2015. - 523tr. : ảnh ; 21cm

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam. - Thư mục: tr. 101-103. - Phụ lục: tr. 505-520Phân loại: 398.870 959 7 / NH556L

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.108107

Kho Đọc Việt vừa: VV.073538Từ khoá: Lời hát; Lời ca; Văn hoá dân gian, Dân tộc Kinh

168. NINH VIẾT GIAO. Tục thờ thần và thần tích Nghệ An/ Ninh Viết Giao. - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2015. - 770tr. : ảnh ; 21cm

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam. - Phụ lục: tr. 718-743, 755-766. - Thư mục: tr. 747-750Tóm tắt: Tổng quan về tục thờ thần và thần tích ở Nghệ An. Tìm hiểu thần tích ở các huyện thuộc tỉnh Nghệ An

Phân loại: 398.410 959 742 / T506TH

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.108103

Kho Đọc Việt vừa: VV.073534Từ khoá: Văn hoá dân gian, Tín ngưỡng dân gian, Thần tích

169. OTA TOSHIMASA. 3 phút cho ông bố bận rộn/ Ota Toshimasa ; Người dịch: La Minh Nhật. - Hà Nội : Công ty TNHH Văn hóa và Truyền thông 1980 Books; Thế giới, 2016. - 206tr. : minh họa ; 20cm

Tóm tắt: Trình bày phương pháp hướng dẫn các ông bố trở thành những người cha tốt, biết chăm sóc con cái

Phân loại: 306.874 / B100PH

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.107533- M.107534

Kho Đọc Việt vừa: VV.073323Từ khoá: Gia đình,Quan hệ gia đình, Quan hệ cha con

170. OTA TOSHIMASA. Để chồng bạn trở thành ông bố đảm/ Ota Toshimasa ; Người dịch: Thanh Huyền. - Hà Nội : Thế giới, 2016. - 174tr. ; 20cm

Tóm tắt: Trình bày phương pháp để các mẹ hướng dẫn các ông bố trở thành những người chồng người cha tốt, biết chăm sóc con cái, chia sẻ công việc nhà với vợ

Phân loại: 306.872 / Đ250C

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.107366- M.107367

Kho Đọc Việt vừa: VV.073274171. PHẠM MẬU TUYỂN. Con người mới trong quá trình định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta/ Phạm Mậu Tuyển. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2016. - 210tr. ; 21cm

Thư mục: tr. 201-207Tóm tắt: Trình bày lý luận về con người và sự hình thành con người mới. Những nhân tố ảnh hưởng và thực trạng quá trình hình thành con người mới. Quan điểm, phương hướng và một số giải pháp có tính định hướng nhằm thúc đẩy sự hình thành con người mới ở nước ta hiện nay

Phân loại: 301.095 97 / C430NG

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.107676- M.107677

Kho Đọc Việt vừa: VV.073384Từ khoá: Con người mới XHCN

172. PHẠM TUẤN SƠN. Dám làm giàu = Dare to be rich : Bí mật để đạt được tự do tài chính & giàu có bền vững/ Phạm Tuấn Sơn. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2016. - 239tr. : ảnh ; 21cm

Tóm tắt: Những bí quyết, nguyên tắc và công thức làm giàu nhằm đạt được tự do tài chính và giàu có bền vững

Phân loại: 332.024 01 / D104L

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.107881- M.107882

Kho Đọc Việt vừa: VV.073456Từ khoá: Tài chính cá nhân,Bí quyết làm giàu

173. PHAN NGỌC HUYỀN. Giáo dục chủ quyền biển đảo biên giới quốc gia dùng trong nhà trường (Hỏi - Đáp)/ Phan Ngọc Huyền, Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Trần Đức Anh Sơn. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2015. - 160tr. : minh hoạ ; 21cm

Thư mục: tr. 156-159Phân loại: 320.150710597 / GI-108D

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.107233- M.107234

Kho Đọc Việt vừa: VV.073237Từ khoá: Chủ quyền quốc gia, Nhà trường,Giáo dục, Biển,Biên giới quốc gia

174. PHAN THỊ PHƯỢNG. Tang ma người Dao Đỏ ở Lào Cai/ Phan Thị Phượng. - Hà Nội : Mỹ thuật, 2016. - 176tr. : ảnh, bảng ; 21cm

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam. - Thư mục: tr. 165. - Phụ lục: tr. 167-169Tóm tắt: Khái quát về người Dao Đỏ ở Lào Cai và quan niệm của họ về vũ trụ quan. Tìm hiểu diễn trình lễ tang truyền thống cũng như trang phục, âm nhạc, ẩm thực và nghệ thuật tạo hình trong lễ tang của người Dao

Phân loại: 393.930 959 716 7 / T106M

Ký hiệu kho: Kho Đọc Việt vừa: VV.073594

Từ khoá: Tang lễ, Dân tộc Dao

175. PHAN VĂN PHẤN. Trò chơi dân gian Nam Bộ/ Phan Văn Phấn. - Hà Nội : Mỹ thuật, 2016. - 671tr. : ảnh ; 21cm

Tóm tắt: Sưu tầm, miêu tả công phu, chi tiết, sinh động và hướng dẫn tỉ mỉ cách làm, cách chơi các trò chơi dân gian Nam Bộ như: các trò chơi tập cho em bé trong tuổi thôi nôi, trò chơi vận động tay chân dành cho người lớn, dành cho con trai từ 12 tuổi, dành cho trẻ em 12 tuổi, trò chơi có kết hợp với ca hát, trò chơi tạo hình bằng cây lá hay đất

Phân loại: 394.309 59 77 / TR400CH

Ký hiệu kho: Kho Đọc Việt vừa:VV.073579

Từ khoá: Trò chơi dân gian

176. Pháp điển hoá - Những vấn đề lý luận và thực tiễn : Sách chuyên khảo/ Biên soạn: Đặng Văn Chiến (ch.b.),...[và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2015. - 392tr. : bảng ; 21cm

Phụ lục: tr. 207-374. - Thư mục: tr. 375-386Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận liên quan đến pháp điển hoá; phân tích, đề xuất phương pháp, trình tự tiến hành hoạt động pháp điển hoá và mô hình cơ quan thực hiện pháp điển hoá ở Việt Nam

Phân loại: 349.597 / PH109Đ

Ký hiệu kho: Kho Đọc Việt vừa: VV.073639

Từ khoá: Pháp điển hoá; Pháp luật, Lí luận, Thực tiễn

177. PHÙNG HIẾU. Tôn Tử binh pháp tinh tuyển nghệ thuật thương trường/ Phùng Hiếu. - Hà Nội : Hồng Đức; Công ty Sách Panda, 2016. - 423tr. ; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu 18 kế sách của binh pháp Tôn Tử và ứng dụng của những kế sách này trong các thuật kinh doanh cũng như trong đời sống nhân sinh. Giới thiệu Tôn Tử binh pháp nguyên văn và dịch nghĩa

Phân loại: 338 / T454T

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.107770- M.107771

Kho Đọc Việt vừa: VV.073407Từ khoá: Kế sách; Binh pháp, Cuộc sống, Kinh doanh, Ứng dụng


tải về 0.81 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương