Thư MỤc sách mới tháng – NĂM 2017 TỔng loạI – tin họC – thông tintải về 0.81 Mb.
trang4/15
Chuyển đổi dữ liệu18.11.2017
Kích0.81 Mb.
#2126
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

108. ĐẶNG THỊ NGỌC LAN. Mạ chiêng ngọ mị. Tết cơm mới của người Khơ Mú tỉnh Điện Biên/ Đặng Thị Ngọc Lan, Mai Anh, Vũ Hữu Cương. - Hà Nội : Mỹ thuật, 2016. - 115tr. : ảnh, bảng ; 21cm

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam. - Phụ lục: tr.109Tóm tắt: Khái quát về điều kiện tự nhiên, xã hội, vài nét về tên gọi, dân số, địa bàn cư trú, lịch sử tộc người của người Khơ Mú. Những lễ thức cầu cúng tiêu biểu liên quan đến cây lúa nương của người Khơ Mú. Phong tục, bảo tồn và truyền dạy Mạ chiêng ngọ mị - Tết cơm mới của người Khơ Mú tỉnh Điện Biên

Phân loại: 390.095 971 77 / M100CH

Ký hiệu kho: Kho Đọc Việt vừa: VV.073627

Từ khoá: Văn hoá dân gian,Phong tục

109. ĐẶNG THỊ OANH. Biểu tượng nước từ văn hoá đến văn học dân gian Thái/ Đặng Thị Oanh. - Hà Nội : Sân khấu, 2016. - 631tr. : bảng ; 21cm

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam. - Thư mục: tr. 341-358. - Phụ lục: tr. 359-624Tóm tắt: Tìm hiểu vai trò của nước trên các phương diện đời sống vật chất, tinh thần của người Thái ở Tây Bắc Việt Nam. Nghiên cứu nguồn gốc, đặc trưng, chức năng, thành phần... của biểu tượng nước trong văn hoá, văn học dân gian Thái. Giải mã biểu tượng nước trong văn học dân gian của người Thái ở Tây Bắc Việt Nam

Phân loại: 398.209 597 / B309T

Ký hiệu kho:Kho Đọc Việt vừa: VV.073596

Từ khoá: Biểu tượng nước; Văn học dân gian,Nghiên cứu văn học, Dân tộc Thái

110. ĐINH THỊ HỰU. Vè đấu tranh ở Đà Nẵng/ Đinh Thị Hựu. - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2015. - 182tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam. - Thư mục: tr. 173-176Tóm tắt: Khái quát về vè, tiếng nói, lời ca đấu tranh của vùng đất Đà Nẵng. Giới thiệu những bài vè về đấu tranh phong kiến, thực dân: Vè xin xâu chống thuế, vè chống sưu thuế, vè thuế nặng, vè đầy tớ, vè thừa văn, vè đói kém mất mùa...

Phân loại: 398.8409597 / V200Đ

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DNG.003459

Kho Đọc Việt vừa: VV.073547Từ khoá: Văn học dân gian

111. ĐỖ THỊ DUNG. Pháp luật về quyền quản lý lao động của người sử dụng lao động ở Việt Nam : Sách chuyên khảo/ Đỗ Thị Dung. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2016. - 283tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Đại học Luật Hà Nội. - Phụ lục: tr. 257-272. - Thư mục: tr. 273-280Tóm tắt: Những vấn đề chung về quyền quản lý lao động và pháp luật về quyền quản lý lao động của người sử dụng lao động. Phân tích thực trạng pháp luật hiện hành về quyền quản lý lao động của người sử dụng lao động ở Việt Nam. Đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện quyền quản lý lao động của người sử dụng lao động ở Việt Nam

Phân loại: 344.597 018 9 / PH109L

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.107634- M.107635

Kho Đọc Việt vừa: VV.073363112. Động lực tăng trưởng kinh tế Việt Nam - Triển vọng đến năm 2020/ Biên soạn: Ngô Thắng Lợi (ch.b.),...[và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2016. - 226tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm

Thư mục: tr. 219-222Tóm tắt: Đánh giá thực trạng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2011-2014 và các động lực của tăng trưởng trong giai đoạn này theo khu vực kinh tế, theo ngành và theo các yếu tố đầu vào. Quan điểm, định hướng và giải pháp điều chỉnh các động lực kinh tế trong giai đoạn từ nay đến năm 2020

Phân loại: 338.959 7 / Đ455L

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.108073

Kho Đọc Việt vừa: VV.073497Từ khoá: Tăng trưởng kinh tế

Từ khoá: Pháp luật,Lao động, Quyền hạn, Quản lí

113. HÀ CHÂU. Về những giá trị thẩm mỹ của câu đố người Việt/ Hà Châu. - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2015. - 107tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt NamTóm tắt: Phân tích những giá trị thẩm mỹ của câu đố người Việt. Đặc điểm, biện pháp nghệ thuật, tác dụng của câu đố người Việt

Phân loại: 398.609 597 / V250NH

Ký hiệu kho:Kho Đọc Việt vừa: VV.073559

Từ khoá: Văn hóa dân gian

114. HÀ CHÂU. Về những giá trị thẩm mỹ của câu đố người Việt/ Hà Châu. - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2015. - 107tr. : bảng ; 21cm

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam. - Thư mục: tr. 101-102Tóm tắt: Phân tích những giá trị thẩm mỹ của câu đố người Việt. Đặc điểm, biện pháp nghệ thuật, tác dụng của câu đố người Việt

Phân loại: 398.609 597 / V250NH

Ký hiệu kho: Kho Đọc Việt vừa: VV.073532

Từ khoá: Câu đố, Văn học dân gian, Văn hoá dân gian

115. HÀ THỊ BÌNH. Tang Tử và kiểu truyện về tình yêu, hôn nhân trong truyện thơ Tày/ Hà Thị Bình, Vi Đồng Thật. - Hà Nội : Văn hoá Dân tộc, 2016. - 198tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt NamTóm tắt: Giới thiệu nội dung truyện thơ "Tang Tử" - Một truyện thơ về đề tài tình yêu hôn nhân của người Tày. Tìm hiểu những kiểu truyện về tình yêu, hôn nhân trong truyện thơ Tày và thái độ của nhân dân về tình yêu nam nữ, tình vợ chồng qua truyện thơ

Phân loại: 398.809 597 / T106T

Ký hiệu kho: Kho Đọc Việt vừa: VV.073585

Từ khoá: Văn học dân gian, Hôn nhân, Dân tộc Tày, Tình yêu

116. Hát kể truyện cổ Raglai Anai mapraik và Anaow puah taih ong/ Biên soạn, sưu tầm, giới thiệu: Sử Văn Ngọc, Sử Thị Gia Trang. - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 843tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt NamPhân loại: 398.209 597 / H110K

Ký hiệu kho: Kho Đọc Việt vừa: VV.073625

Từ khoá: Văn học dân gian

117. Hệ giá trị gia đình Việt Nam từ hướng tiếp cận xã hội học/ Lê Ngọc Văn,...[và những người khác]. - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2016. - 334tr. : minh hoạ ; 21cm

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới. - Thư mục: tr. 194-200. - Phụ lục: tr. 201-334Tóm tắt: Trình bày vấn đề lý luận và phương pháp luận về hệ giá trị gia đình. Hệ giá trị gia đình Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử: Từ khởi nguồn đến khi tiếp xúc với văn hoá, văn minh phương Tây (1862), giai đoạn tiếp xúc với văn hoá, văn minh phương Tây (1862) đến trước đổi mới (1986) và thời kỳ đổi mới qua khảo sát xã hội học. Sự tương đồng và khác biệt trong lựa chọn giá trị giữa các nhóm xã hội cũng như tính liên tục và biến đổi giá trị giữa các thế hệ trong gia đình ở nước ta trong thời đổi mới

Phân loại: 306.850 959 7 / H250GI

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.107250- M.107251

Kho Đọc Việt vừa: VV.073241Từ khoá: Gia đình

118. Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các luật về tổ chức bộ máy nhà nước. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2016. - 451tr. ; 21cm

Tóm tắt: Gồm toàn văn Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013; Luật tổ chức Quốc hội năm 2014, Luật tổ chức Chính phủ năm 2015, Luật tổ chức Toà án nhân dân năm 2014, Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014, Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015

Phân loại: 342.597 / H305PH

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.107654- M.107655

Kho Đọc Việt vừa: VV.073374Từ khoá: Pháp luật, Hiến pháp, Tổ chức, Bộ máy nhà nước

119. Hiệp định SPS/WTO - Những điều bạn nên biết. - Hà Nội : [Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn], [2009]. - 67tr. ; 21cm

Đầu trang bìa sách ghi: Tổ chức Nông lương thế giới của Liên Hợp Quốc & Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Vụ Hợp tác Quốc tế. - Phụ lục: tr. 58-67Tóm tắt: Gồm một số câu hỏi và trả lời Hiệp định về vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật (SPS) của WTO. Nội sung Hiệp định SPS của WTO

Phân loại: 363.19 / H307Đ

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.108158

Kho Đọc Việt vừa: VV.073656Từ khoá: An toàn thực phẩm, Thực phẩm, Vệ sinh, Hiệp định

120. HOÀNG ĐÌNH MINH. Mối quan hệ giữa lạm phát và tỷ giá hối đoái trong nền kinh tế Việt Nam/ Hoàng Đình Minh. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2016. - 219tr. : minh hoạ ; 21cm

Phụ lục: tr. 198-210. - Thư mục: tr. 211-215Tóm tắt: Cơ sở lý luận về mối quan hệ giữa lạm phát và tỷ giá hối đoái. Thực nghiệm mối quan hệ giữa lạm phát và tỷ giá hối đoái tại Việt Nam. Giải pháp quản lý lạm phát nhằm ổn định tỷ giá hối đoái

Phân loại: 332.410 959 7 / M452QU

Ký hiệu kho:Kho Mượn: M.107638- M.107639

Kho Đọc Việt vừa: VV.073365Từ khoá: Tỉ giá hối đoái, Kinh tế, Lạm phát

121. HOÀNG TƯƠNG LAI. Pụt Chòi Khảy : Bụt chữa bệnh/ Hoàng Tương Lai. - Hà Nội : Văn hóa Dân tộc, 2016. - 335tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt NamTóm tắt: Một cách chữa bệnh, giải hạn khi con người gặp phải năm xung, tháng hạn. Để giải trừ mọi nỗi ưu phiền đó, Người Tày đã đón ông Bụt ( gọi Pụt ) đến để cầu may, giải hạn. Việc đón thầy Bụt thường là vào đầu năm mới. Phần quan trọng của buổi lễ là đêm xướng của ông Bụt. Bụt là người chủ lễ. ông Bụt hay bà Bụt khi hành lễ gọi Sjay. Phụ lễ có từ một đến ba người, chủ yếu là góp tiếng (pang hinh)...

Phân loại: 390.095 97 / P522CH

Ký hiệu kho: Kho Đọc Việt vừa: VV.073630

Từ khoá: Hát Bụt; Dân tộc Tày, Văn hoá truyền thống, Phong tục

122. Học và dạy "Khoa học buồn thảm" thời hậu khủng hoảng/ Nguyễn Minh Cao Hoàng,...[và những người khác] ; Tuyển chọn, dịch: Nguyễn Đôn Phước. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia, 2015. - 170tr. ; 21cm

Thư mục trong chính vănTóm tắt: Tập hợp 14 bài phân tích kinh tế, phản ánh những chuyển động đang diễn ra trong ngành kinh tế, diện mạo kinh tế học ngày mai và những khó khăn cần phải vượt qua

Phân loại: 330 / H419V

Ký hiệu kho: Kho Đọc Việt vừa: VV.073658

Từ khoá: Kinh tế học, Phân tích kinh tế

123. Hỏi đáp chính sách dạy nghề chuyên biệt và giải quyết việc làm cho con em dân tộc thiểu số. - Hà Nội : Lao động Xã hội, 2015. - 121tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. - Phụ chú: tr.86 - 120Tóm tắt: Trình bày đưới dạng hỏi - đáp những quy định chung về giáo dục nghề nghiệp và chính sách dạy nghề đối với con em dân tộc thiểu số

Phân loại: 344.5970767 / H428Đ

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.108220

Kho Đọc Việt vừa: VV.073693Từ khoá: Việc làm, Pháp luật, Chính sách, Dân tộc thiểu số, Dạy nghề

124. Hỏi đáp văn hóa cố đô Hoa Lư. - Hà Nội : Quân đội Nhân dân, 2009. - 136tr ; 21cm. - (Tủ sách văn hóa)

Thư mục: tr.130Tóm tắt: Giới thiệu nét văn hóa đặc sắc của từng vùng, miền; từng dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam dưới dạng hỏi đáp

Phân loại: 306.597 39 / H428Đ

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.108402- M.108403

Kho Đọc Việt vừa: VV.073798Từ khoá: Văn hóa, Di sản văn hóa, Di tích lịch sử, Cố đô Hoa Lư

125. Hỏi đáp về các làng cổ Việt Nam/ Nhiều tác giả. - Hà Nội : Quân đội Nhân dân, 2009. - 199tr. ; 21cm. - (Tủ sách Văn hóa)

Thư mục tr.195 - tr.197Tóm tắt: Giúp bạn đọc được thuận lợi khi nghiên cứu, tìm hiểu, khám phá để nhận ra vị trí, diện mạo và vai trò của làng cổ Việt Nam trong lịch sử dân tộc

Phân loại: 390.095 97 / H428Đ

Ký hiệu kho:Kho Mượn: M.108198- M.108199

Kho Đọc Việt vừa: VV.073680Từ khoá: Văn hoá dân gian, Làng xã, Văn hoá truyền thống

126. Hỏi đáp về phong tục lễ tết của các nước trên thế giới/ Sưu tầm, biên soạn: Nguyễn Văn Chính,...[và những người khác]. - Hà Nội : Quân đội Nhân dân, 2009. - 205tr. ; 21cm

Thư mục: tr. 203-204Tóm tắt: Gồm 92 câu hỏi đáp tìm hiểu phong tục lễ tết của các nước châu Á, châu Âu, châu Mỹ, châu Phi, châu Đại Dương

Phân loại: 394.269 1 / H428Đ

Ký hiệu kho:Kho Mượn: M.108253- M.108254

Kho Đọc Việt vừa: VV.073709Từ khoá: Phong tục, Tết, Lễ hội

127. Hỏi đáp về văn hóa cố đô Huế/ Sưu tầm, biên soạn: Cao Sơn Hoàng,...[và những người khác]. - Hà Nội : Quân đội Nhân dân, 2009. - 187tr. ; 21cm. - (Tủ sách Văn hóa)

Tóm tắt: Giới thiệu về văn hoá Huế, đặc điểm lịch sử và vấn đề bảo tồn, văn hoá Huế với phát triển du lịch

Phân loại: 306.095 974 9 / H428Đ

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.108289- M.108290

Kho Đọc Việt vừa: VV.073727Từ khoá: Phát triển, Bảo tồn, Văn hóa, Lịch sử

128. Hỏi đáp xử lý vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em, phòng, chống bạo lực gia đình/ Biên soạn: Đồng Thị Thu Thủy. - Hà Nội : Lao động Xã hội, 2015. - 159tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiTóm tắt: Trình bày những quy định chung về luật xử lý vi phạm hành chính; xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; xử phạt vi phạm hành chính về phòng chống bạo lực gia đình và một số lĩnh vực liên quan dưới dạng những câu hỏi-đáp

Phân loại: 342.5970802638 / H428Đ

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.108218

Kho Đọc Việt vừa: VV.073691Từ khoá: Bảo trợ xã hội, Bạo lực gia đình, Chăm sóc trẻ em, Pháp luật, Cứu trợ xã hội, Phạt hành chính

129. Hội nhập quốc tế và phát triển bền vững - kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam Đảng Cộng sản Pháp và Đảng Dân chủ xã hội Đức/ Đinh Thế Huynh,...[và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2016. - 326tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Hội đồng Lý luận Trung ươngTóm tắt: Gồm các bài tham luận trình bày những kinh nghiệm của Đảng cộng sản Việt Nam về vấn đề hội nhập quốc tế và phát triển bền vững; kinh nghiệm của Đảng cộng sản Pháp trong bối cảnh toàn cầu hoá, hội nhập quốc tế và phát triển bền vững ở Châu Âu; quan điểm chính trị và kinh tế của Đảng cộng sản Việt Nam về hội nhập quốc tế và khu vực...

Phân loại: 324.207 5 / H452NH

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.108089

Kho Đọc Việt vừa: VV.073512Từ khoá: Hội nhập quốc tế, Phát triển bền vững

130. Hồn sử Việt - Những giai thoại và truyền thuyết nổi tiếng/ Sưu tầm & tập hợp: Minh Châu. - In lần thứ 2, có bổ sung và chỉnh sửa. - Hà Nội : Công ty PT Văn hóa Đông Sơn; Thanh Hóa, 2016. - 615tr. : hình ảnh ; 21cm. - (Khám phá lịch sử qua truyền thuyết)

Phân loại: 398.209 597 / H454S

Ký hiệu kho:Kho Mượn: M.108313- M.108314

Kho Đọc Việt vừa: VV.073739Từ khoá: Văn học dân gian

131. Sửu. - Hà Nội : Văn hóa Dân tộc, 2016. - 496tr. : bảng ; 21cm

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt NamPhân loại: 398.209 597 / TR527TH

Ký hiệu kho: Kho Đọc Việt vừa: VV.073574

Từ khoá: Dân tộc Tà Ôi, Dòng họ, Văn học dân gian

131. Khơi dậy khả năng ngôn ngữ/ Sưu tầm, biên soạn: Minh Thu, Thúy Quỳnh, Thùy Linh. - Hà Nội : Quân đội Nhân dân, 2010. - 228tr. ; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu những năng lực và khả năng ngôn ngữ của phụ nữ được vận dụng trong cuộc sống, trong giao tiếp, ứng xử với mọi điều kiện, hoàn cảnh, ở môi trường làm việc, tạo được sự lôi cuốn qua ngôn ngữ tinh tế, khéo léo và hài hước

Phân loại: 305.4 / KH462D

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.108406- M.108407

Kho Đọc Việt vừa: VV.073805Từ khoá: Giao tiếp, Ứng xử, Ngôn ngữ, Phụ nữ, Xã hội

132. LÊ THANH HẢI. Giá trị thặng dư trong nền kinh tế nối kết : Sách tham khảo/ Lê Thanh Hải. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2016. - 175tr. ; 21cm

Thư mục: tr. 170-172Tóm tắt: Bàn về giá trị thặng dư trong bối cảnh thế giới đương đại khi các nền kinh tế trên thế giới đang kết nối với nhau. Vai trò của truyền thông văn hoá đối với việc tạo ra giá trị thặng dư

Phân loại: 335.412 / GI-100TR

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.107700- M.107701

Kho Đọc Việt vừa: VV.073386Từ khoá: Giá trị thặng dư

133. Lịch Thái ứng dụng và lễ hội Bà Trầy/ Quán Vi Viên (ch.b.), Vi Khăm Mun, Đinh Xuân Uy. - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2015. - 171tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam. - Thư mục: tr. 129-133Phân loại: 394.269 597 / L302TH

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.108082

Kho Đọc Việt vừa: VV.073506Từ khoá: Lịch,Lễ hội, Dân tộc Thái

134. Luật Luật sư năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành. - Hà Nội : Hồng Đức, 2016. - 219tr. ; 21cm

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Luật sư năm 2006, sửa đổi, bổ sung năm 2012 với những qui định chung và qui định cụ thể về luật sư, hành nghề luật sư; thù lao, chi phí, tiền lương theo hợp đồng lao động, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư; hành nghề của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, luật sư nước ngoài tại Việt Nam; quản lý hành nghề luật sư; xử lý vi phạm và giải quyết tranh chấp...

Phân loại: 347.597 057 2 / L504L

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.107698- M.107699

Kho Đọc Việt vừa: VV.073385Từ khoá: Luật luật sư; Pháp luật

135. Luật Trọng tài thương mại và các văn bản hướng dẫn thi hành. - Tp. Hồ Chí Minh : Công ty TNHH Văn hóa Sài Gòn; Hà Nội : Hồng Đức, 2016. - 419tr. ; 19cm

Tóm tắt: Giới thiệu một số quy định của Luật Trọng tài thương mại với các quy định riêng về thoả thuận trọng tài, trọng tài viên, trung tâm trọng tài, khởi kiện, hội đồng trọng tài, biện pháp khẩn cấp tạm thời, phiên họp giải quyết tranh chấp, phán quyết trọng tài... và các điều khoản thi hành

Phân loại: 346.5970702632 / L504TR

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.107390- M.107391

Kho Đọc Việt vừa: VV.073286Từ khoá: Luật trọng tài thương mại; Pháp luật

136. LƯỜNG SONG TOÀN. Hôn nhân truyền thống và những nghi thức trong lễ cưới của người Thái ở huyện Mai Châu tỉnh Hoà Bình/ Lường Song Toàn. - Hà Nội : Mỹ thuật, 2016. - 216tr. : ảnh ; 21cm

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam. - Phụ lục: tr. 187-210Tóm tắt: Khái quát về người Thái ở huyện Mai Châu, Hoà Bình và nhận thức của họ trong hôn nhân. Giới thiệu những nghi thức trong đám cưới truyền thống gồm: Các bước ăn hỏi, tổ chức đám cưới theo truyền thống, những nghi thức quan trọng trong đám cưới, hình thức đi ở rể và đi làm rể sau khi cưới cũng như những mối quan hệ sau hôn nhân của dân tộc Thái ở Hòa Bình

Phân loại: 395.220 959 719 / H454NH

Ký hiệu kho: Kho Đọc Việt vừa: VV.073566

Từ khoá: Nghi thức, Hôn lễ, Dân tộc Thái

137. LƯỜNG SONG TOÀN. Trò chơi dân gian các dân tộc thiểu số tỉnh Hoà Bình/ Lường Song Toàn. - Hà Nội : Mỹ thuật, 2016. - 231tr. : ảnh ; 21cm

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam. - Phụ lục: tr. 214-222Tóm tắt: Trình bày tổng quan về văn hoá-xã hội tỉnh Hoà Bình. Tìm hiểu môi trường tự nhiên cùng những nhân tố ảnh hưởng đến việc sáng tạo các trò chơi dân gian. Giới thiệu một số trò chơi dân gian các dân tộc thiểu số của tỉnh Hoà Bình gồm: Trò chơi theo lứa tuổi, giới tính, trò chơi dưới nước và các trò chơi mang yếu tố tín ngưỡng dân gian

Phân loại: 394.309 597 19 / TR400CH

Ký hiệu kho: Kho Đọc Việt vừa: VV.073577

Từ khoá: Dân tộc thiểu số, Trò chơi dân gian

138. LƯU ĐÌNH PHÚC. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với báo chí trong giai đoạn hiện nay/ Lưu Đình Phúc. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2016. - 131tr. ; 21cm

Thư mục: tr. 122-129Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về phương thức lãnh đạo của Đảng đối với báo chí; phân tích thực trạng và những vấn đề đặt ra về phương thức lãnh đạo của Đảng đối với báo chí; đề xuất các quan điểm, giải pháp nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với báo chí giúp báo chí có những bước phát triển mới, phù hợp với thực tiễn phát triển của đất nước và xu thế chung của thời đại

Phân loại: 324.259 707 5 / Đ452M

Ký hiệu kho:Kho Mượn: M.107664- M.107665

Kho Đọc Việt vừa: VV.073380Từ khoá: Đổi mới, Lãnh đạo, Báo chí

139. LƯU VĂN LỢI. Hoàng Sa - Trường Sa trong tâm thức Việt Nam/ Lưu Văn Lợi, Kim Quang Minh. - Hà Nội : Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam, 2016. - 303tr. : minh họa ; 21cm

Tóm tắt: Tìm hiểu thực chất danh nghĩa lịch sử và pháp lý của Trung Quốc về "Tây Sa" và "Nam Sa"; danh nghĩa lịch sử và pháp lý của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa thời kỳ sau năm 1884...

Phân loại: 320.150 959 7 / H407S

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.108295- M.108296

Kho Đọc Việt vừa: VV.073730Từ khoá: Chủ quyền quốc gia

140. MAI NGỌC CƯỜNG. Lịch sử các học thuyết kinh tế/ Mai Ngọc Cường, Trần Việt Tiến, Mai Ngọc Anh. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2016. - 419tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm

Thư mục: tr. 413-415Tóm tắt: Trình bày quá trình hình thành, phát triển của học thuyết kinh tế từ các tư tưởng kinh tế thời kì cổ đại và trung đại, các học thuyết kinh tế của trường phái kinh tế chính trị tư sản cổ điển, kinh tế học mácxít, các học thuyết kinh tế của trường phái tân cổ điển, trường phái Keynes, các tư tưởng kinh tế hiện đại đến lí thuyết về kinh tế chuyển đổi và các lí thuyết hiện đại về phát triển kinh tế ở các nước đang phát triển

Phân loại: 330.15 / L302S

Ký hiệu kho: Kho Mượn:M.107630- M.107631

Kho Đọc Việt vừa: VV.073361Từ khoá: Học thuyết kinh tế, Lịch sử

141. MAI THANH. Quá trình phát triển của giai cấp công nhân và công đoàn Việt Nam/ Mai Thanh. - Hà Nội : Lao động, 2015. - 131tr. ; 19cm

Phụ lục: tr.104 - 117. - Thư mục: tr.129Tóm tắt: Tiếp cận những vấn đề mới đặt ra từ thực tiễn phong trào công nhân và công đoàn Việt Nam. Vai trò của cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười và chủ nghĩa xã hội hiện thực. Giới thiệu những giai đoạn lịch sử của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam...

Phân loại: 305.562 095 97 / QU100TR

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.108271- M.108272

Kho Đọc Việt vừa: VV.073718Từ khoá: Công nhân, Giai cấp công nhân, Công đoàn, Phát triển


tải về 0.81 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương