Thư MỤc sách mới tháng – NĂM 2017 TỔng loạI – tin họC – thông tin



tải về 0.81 Mb.
trang15/15
Chuyển đổi dữ liệu18.11.2017
Kích0.81 Mb.
#2126
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

560. HÀ NGUYỄN. Tiểu vùng Văn hóa xứ Thanh(Thanh Hóa)/ Hà Nguyễn. - Hà Nội : Thông tin và truyền thông, 2016. - 159tr. : minh họa ; 21cm. - (Không gian văn hóa Việt Nam)

Thư mục: tr. 150 - 151. - phụ lục: tr.152 - 159



Tóm tắt: Giới thiệu vùng đất ,con người nhiều loại hình tín ngưỡng, lễ nghi, phong tục hội hè ...của Thanh Hóa

Phân loại: 959.741 / T309V

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.108096

Kho Đọc Việt vừa: VV.073524



Từ khoá: Lịch sử, Văn hóa

561. HIỀN HOÀ. Sài Gòn - Chợ Lớn rong chơi/ Hiền Hoà. - Tp. Hồ Chí Minh : Công ty Sách Phương Nam; Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2014. - 226tr. : tranh vẽ ; 21cm

Tóm tắt: Phác hoạ chân dung những con người tiêu biểu mang phong cách đặc trưng về văn hoá, tập quán, bản sắc và tâm tình của người Sài Gòn

Phân loại: 959.779 / S103G

Ký hiệu kho:Kho Mượn: M.108293- M.108294

Kho Đọc Việt vừa: VV.073729



Từ khoá: Lịch sử, Con người, Đời sống xã hội, Tập quán

562. Hồ Tùng Mậu - Tiểu sử/ Biên soạn: Phạm Ngọc Anh (ch.b.),...[và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2016. - 231tr., 1tr. ảnh ; 21cm

Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng và cách mạng Việt Nam. - Thư mục: tr. 223-229



Tóm tắt: Giới thiệu cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Tùng Mậu người cộng sản kiên trung mẫu mực

Phân loại: 959.704 092 / H450T

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.108067- M.108068

Kho Đọc Việt vừa: VV.073495



Từ khoá: Sự nghiệp, Tiểu sử

563. Hoa đất Việt/ Nhiều tác giả. - Hà Nội : Phụ nữ, 2015. - 199tr. : minh họa ; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu những tấm gương anh hùng đã có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ non sông đất nước như: Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Dương Vân Nga, Nguyên phi Ỷ Lan, Lương Thị Minh Nguyệt...

Phân loại: 920.720 959 7 / H401Đ

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.108228- M.108229

Kho Đọc Việt vừa: VV.073699



Từ khoá: Danh nhân, Phụ nữ

564. HOÀNG ĐẠO THÚY. Hà Nội thanh lịch/ Hoàng Đạo Thúy. - Hà Nội : Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam; Nxb. Hà Nội, 2016. - 278tr. : ảnh ; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử đường phố Hà Nội, phong tục tập quán, kiến thức xã hội và nếp sống, nếp nghĩ, cách sinh hoạt văn hoá của người Hà Nội

Phân loại: 959.731 / H100N

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.107543- M.107544

Kho Đọc Việt vừa: VV.073328



Từ khoá: Du lịch, Địa chí, Lịch sử

565. Hoàng Quốc Việt - Tiểu sử/ Biên soạn: Phạm Văn Bính (ch.b.),...[và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2016. - 420tr. : ảnh ; 21cm

Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng và cách mạng Việt Nam. - Thư mục: tr. 399-416



Tóm tắt: Trình bày tóm lược về quê hương, gia đình và tuổi trẻ của đồng chí Hoàng Quốc Việt; những hoạt động của ông thời kỳ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945, trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954), thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Miền Bắc và đấu tranh thống nhất đất nước (1954-1975); thời kỳ lãnh đạo công tác dân vận của nước Việt Nam thống nhất (1975-1992)

Phân loại: 959.704 092 / H407QU

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.108069- M.108070

Kho Đọc Việt vừa: VV.073496



Từ khoá: Sự nghiệp, Tiểu sử

566. HOÀNG VĂN MẠNH. Bru-nây/ Hoàng Văn Mạnh, Nguyễn Tiến Thịnh, Trịnh Hữu Khanh. - Hà Nội : Quân đội Nhân dân, 2016. - 164tr. : bảng ; 21cm. - (Tìm hiểu về Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á - ASEAN)

Tóm tắt: Tổng quan về đất nước, con người, chính trị, kinh tế, đối ngoại, thủ đô, một số thành phố lớn và danh thắng tiêu biểu của đất nước Brunây

Phân loại: 959.55 / BR512

Ký hiệu kho:Kho Mượn: M.107839- M.107840

Kho Đọc Việt vừa: VV.073435



Từ khoá: Con người, Đất nước

567. HUỲNH THÚC KHÁNG. Phan Tây Hồ tiên sinh lịch sử/ Huỳnh Thúc Kháng. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 93tr. : ảnh chân dung ; 20cm

ĐTTS ghi: Minh viên Huỳnh Thúc Kháng



Tóm tắt: Giới thiệu thân thế, cuộc đời và sự nghiệp của chí sĩ yêu nước Phan Chu Trinh

Phân loại: 959.703 092 / PH105T

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DNG.003437

Kho Mượn: M.107575

Kho Đọc Việt vừa: VV.073344

Từ khoá: Nhân vật lịch sử, Tiểu sử, Sự nghiệp

568. KIM KI HEUNG. Lịch sử lập quốc Cao Câu Ly : Tìm về thời đại của thần thoại Chu Mông/ Kim Ki Heung ; Người dịch: Huỳnh Thị Thu Thảo. - Hà Nội : Hội Nhà văn, 2015. - 279tr. ; 21cm

Tóm tắt: Toàn cảnh lịch sử thành lập cường quốc Cao Câu Ly của Hàn Quốc

Phân loại: 51.950 1 / L302S

Ký hiệu kho:Kho Đọc Việt vừa: VV.073652

Từ khoá: Thần thoại Chu Mông; Lịch sử cổ đại

569. LƯƠNG ĐỨC THIỆP. Xã hội Việt Nam từ sơ sử đến cận đại : Khảo luận/ Lương Đức Thiệp. - Hà Nội : Tri thức, 2016. - 336tr. ; 21cm

Thư mục: tr. 332-336



Tóm tắt: Khảo luận tóm tắt những đặc tính tất yếu của dân tộc Việt Nam. Tổng quát quá trình tiến hoá của dân tộc trong suốt chặng đường lịch sử từ thuở sơ thuỷ đến giữa thế kỷ 20. Tình hình chính trị, xã hội, kinh tế và một số cuộc cách mạng cải cách quốc gia. Sơ lược về tình hình xã hội Việt Nam: Về kinh tế, chính trị, xã hội, tôn giáo và tri thức

Phân loại: 959.7 / X100H

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.107969- M.107970

Kho Đọc Việt vừa: VV.073480



Từ khoá: Lịch sử, Xã hội

570. Một con đường tiếp cận di sản văn hóa / Đặng Văn Bài,...[và những người khác]. - Hà Nội : Thế giới, 2008. - 456tr. ; 22cm

ĐTTS ghi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cục Di sản Văn hóa

T.4. - 2008. - 456tr.. - ĐTTS ghi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cục Di sản Văn hóa

Tóm tắt: Gồm các bài viết nghiên cứu lí luận cũng như tổng kết trao đổi kinh nghiệm thực tiễn về hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá dân tộc. Các di sản văn hoá phi vật thể và văn hoá vật thể cần thiết phải bảo tồn cũng như hiện trạng và giải pháp bảo tồn

Phân loại: 959.7 / M458C

Ký hiệu kho: Kho Đọc Việt vừa: VV.073636

Từ khoá: Di sản văn hóa, Lịch sử,Bảo tồn, Văn hóa tinh thần, Văn hóa vật chất

571. NGÔ MINH SƠN. In-đô-nê-xi-a/ Ngô Minh Sơn, Phạm Ngọc Giang. - Hà Nội : Quân đội Nhân dân, 2016. - 308tr. ; 21cm. - (Tìm hiểu về Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á - ASEAN)

Thư mục: tr.306



Tóm tắt: Tổng quan về đất nước, con người, chính trị, kinh tế, đối ngoại, thủ đô cùng một số thành phố lớn và danh thắng tiêu biểu của đất nước Inđônêxia

Phân loại: 959.8 / I-311

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.107712- M.107713

Kho Đọc Việt vừa: VV.073392



Từ khoá: Con người, Đất nước

572. NGUYỄN CHU PHÁC. Những anh hùng trên đồi A1 : Tập truyện ký/ Nguyễn Chu Phác. - Hà Nội : Hội Nhà văn, 2014. - 249tr. : ảnh ; 21cm

Phụ lục: tr. 143-287



Tóm tắt: Tác giả kể lại cuộc sống gian khổ của những người lính Bộ đội Cụ Hồ trong những ngày đào hầm, vây ép địch. Khắc họa hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tình cảm của ông đối với cán bộ, chiến sĩ đã từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, hình ảnh một vị Đại tướng toàn tài tạo niềm tin yêu, kính trọng của quân dân tham gia chiến đấu ở mặt trận Điện Biên Phủ

Phân loại: 959.704 1 / NH556A

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.108249- M.108250

Kho Đọc Việt vừa: VV.073707



Từ khoá: Kháng chiến chống Pháp, Chiến thắng Điện Biên Phủ

573. NGUYỄN HIẾN LÊ. Lịch sử thế giới/ Nguyễn Hiến Lê, Thiên Giang. - Tp. Hồ Chí Minh : Công ty TNHH Thư Lâm : Tổng hợp, 2016. - 847tr. : minh hoạ ; 21cm

Nội dung sách gồm 4 tập 1, 2, 3, 4



Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử thế giới từ thời thượng cổ đến thời hiện đại gồm: Loài người thời tiền sử, bình minh hiện ở Cận đông và văn minh Cận đông truyền qua Đông Âu; thời trung cổ châu Âu, Trung Hoa từ Ngũ Đại đến Nguyên; thời cận đại châu Âu, Trung Hoa và Nhật Bản; châu Âu từ 1789-1870, ảnh hưởng của cách mạng kỹ nghệ, tình hình Viễn Đông và hai kì đại chiến

Phân loại: 909 / L302S

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.107563- M.107564

Kho Đọc Việt vừa: VV.073338



Từ khoá: Nghiên cứu, Lịch sử thế giới

574. NGUYỄN KIM ĐÍNH. Gương chí sĩ Phan Tây Hồ - Lịch sử toàn biên/ Nguyễn Kim Đính. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2016. - 331tr. : ảnh ; 20cm

Phụ lục: tr. 323-331



Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử, những bài diễn thuyết của cụ Phan Chu Trinh sau khi về nước và ghi lại quá trình diễn ra đám tang của cụ

Phân loại: 959.703 092 / G561CH

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.107336- M.107337

Kho Đọc Việt vừa: VV.073257



Từ khoá: Nhân vật lịch sử, Tiểu sử, Sự nghiệp

575. NGUYỄN KIM THÀNH. Đà Nẵng - Tự hào và khát vọng/ Nguyễn Kim Thành. - Hà Nội : Thông tấn, 2016. - 407tr. : ảnh, bảng ; 21cm

Tóm tắt: Câu chuyện về 20 năm xây dựng và thành công của thành phố đã trở thành một 'hiện tượng' khiến người dân cả nước ngạc nhiên. Từ một thành phố nghèo đói còn hằn sâu những vết thương chiến tranh, luôn phải gồng mình chống chọi với thiên tai khắc nghiệt, Đà Nẵng đã vươn lên ngoại mục trở thành một trong những thành phố năng động, phát triển nhất trong nước

Phân loại: 915.975 1 / Đ100N

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DNG.003428, DNG.003433

Kho Mượn: M.107346- M.107347

Kho Đọc Việt vừa: VV.073263

Từ khoá: Kinh tế, Địa lí, Du lịch

576. NGUYỄN NGỌC HIỀN. Lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh (1650 - 1700) : Với công cuộc khai sáng miền Nam nước Việt cuối thế kỷ XVII/ Nguyễn Ngọc Hiền. - Bản in lần thứ 6. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2016. - 386tr. : minh hoạ ; 21cm

Phụ lục: tr. 243-377. - Thư mục: tr. 378-386



Tóm tắt: Tiểu sử và nguồn gốc lễ thành hầu nguyễn Hữu Cảnh; Quê hương và con người ông; Nguyễn Hữu Cảnh và công việc mở mang miền Nam cùng việc xử sự với Champa; Nguyễn Hữu Cảnh kinh lược về Đồng Nai và công cuộc Bình Định Châu Lạp...

Phân loại: 959.70272092 / L250TH

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.107423- M.107424

Kho Đọc Việt vừa: VV.073298



Từ khoá: Nhân vật lịch sử

577. NGUYỄN Q. THẮNG. Cuộc khởi nghĩa Duy Tân 1916/ Nguyễn Q. Thắng. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 250tr. : ảnh ; 21cm

Tên thật tác giả: Nguyễn Quyết Thắng. - Phụ lục: tr. 177-244. - Thư mục: tr. 245-248



Tóm tắt: Khái quát hoàn cảnh lịch sử Việt Nam đầu thế kỉ 20. Tìm hiểu về cuộc khởi nghĩa Duy Tân 1916 ở Huế và một vài địa phương khác của giới trí thức trong cuộc vận động chống thực dân Pháp và Nam triều của nhân dân ta đầu thế kỉ 20. Giới thiệu chân dung một số nhà lãnh đạo của phong trào Duy Tân 1916

Phân loại: 959.703 009 9 / C514KH

Ký hiệu kho:Kho Địa chí: DNG.003449

Kho Mượn: M.108092

Kho Đọc Việt vừa: VV.073516

Từ khoá: Phong trào Duy Tân, Thế kỉ 20, Lịch sử

578. NGUYỄN THỊ KIM NGÂN. Rong ruổi Scotland cùng anh, em nhé! : Du ký/ Nguyễn Thị Kim Ngân. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 174tr. : ảnh ; 20cm

Tóm tắt: Ghi lại những kỉ niệm, cảm xúc của tác giả về vùng đất và con người Scotland

Phân loại: 914.110 4 / R431R

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.107883- M.107884

Kho Đọc Việt vừa: VV.073457



Từ khoá: Du hành

579. NGUYỄN TRƯỜNG AN. Thái Lan/ Nguyễn Trường An, Nguyễn Thị Thanh Hà. - Hà Nội : Quân đội Nhân dân, 2016. - 182tr. ; 21cm. - (Tìm hiểu về Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á - ASEAN)

Thư mục: tr.181



Tóm tắt: Tổng quan về đất nước, con người, chính trị, kinh tế, đối ngoại, thủ đô, một số thành phố lớn và danh thắng tiêu biểu của đất nước Thái Lan

Phân loại: 959.3 / TH103L

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.107835- M.107836

Kho Đọc Việt vừa: VV.073433



Từ khoá: Con người, Đất nước

580. NGUYỄN VĂN ĐIỀU. Cam-pu-chia/ Nguyễn Văn Điều, Nguyễn Thị Minh Thư. - Hà Nội : Quân đội Nhân dân, 2016. - 211tr. ; 21cm. - (Tìm hiểu về Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á - ASEAN)

Tóm tắt: Tổng quan về đất nước, con người, chính trị, kinh tế, đối ngoại, thủ đô cùng một số thành phố lớn và danh thắng tiêu biểu của đất nước Campuchia

Phân loại: 959.6 / C104

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.107843- M.107844

Kho Đọc Việt vừa: VV.073437



Từ khoá: Con người, Đất nước

581. NGUYỄN VIẾT KHÔI. Xin-ga-po/ Nguyễn Viết Khôi, Ngô Thuỳ Dương. - Hà Nội : Quân đội Nhân dân, 2016. - 256tr. ; 21cm. - (Tìm hiểu về Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á - ASEAN)

Tóm tắt: Tổng quan về đất nước, con người, chính trị, kinh tế, đối ngoại, thủ đô, một số thành phố lớn và danh thắng tiêu biểu của đất nước Xingapo

Phân loại: 959.57 / X311

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.107710- M.107711

Kho Đọc Việt vừa: VV.073391



Từ khoá: Con người, Đất nước

582. Những câu chuyện về đồng chí Đỗ Mười : Nguyên Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam/ Diệu Ân,...[và những người khác]. - In lần thứ 2. - Hà Nội : Hồng Đức, 2016. - 583tr. : ảnh ; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu những bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bạn bè về những kỉ niệm sâu sắc với đồng chí Đỗ Mười - nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam; những bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời đồng chí và giới thiệu những bức ảnh, tư liệu quan trọng liên quan đến đồng chí Đỗ Mười

Phân loại: 959.704 092 / NH556C

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.108435

Kho Đọc Việt vừa: VV.073801



Từ khoá: Sự nghiệp, Nhân vật lịch sử, Cuộc đời

583. PHẠM HỒNG VŨ. Đô Hồ Đại Vương Phạm Tu (476 - 545) : Công thần khai quốc của nhà nước Vạn Xuân (544-602)/ Phạm Hồng Vũ. - Hà Nội : Thanh niên, 2010. - 155tr. : ảnh, sơ đồ ; 19cm

Phụ lục: tr. 117-146. - Thư mục: tr. 147-149



Tóm tắt: Khái quát phong trào đấu tranh của nhân dân ta từ sau cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng năm 43 sau công nguyên đến cuộc dấy binh đổi quân Lương của Lý Bôn lập nên nhà nước Vạn Xuân năm 544. Giới thiệu thân thế và sự nghiệp của Đô Hồ Đại Vương Phạm Tu (476 - 545), một trong những công thần khai quốc của nhà nước Vạn Xuân (544 - 602)

Phân loại: 959.701 092 / Đ450H

Ký hiệu kho: Kho Đọc Việt vừa: VV.073626

Từ khoá: Nhân vật lịch sử, Lịch sử cổ đại

584. PHẠM VĂN THỎA. Phi-líp-pin/ Phạm Văn Thoả, Nguyễn Thị Phương Thảo. - Hà Nội : Quân đội Nhân dân, 2016. - 200tr. ; 21cm. - (Tìm hiểu về Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á - ASEAN)

Tóm tắt: Tổng quan về đất nước, con người, chính trị, kinh tế, đối ngoại, thủ đô cùng một số thành phố lớn và danh thắng tiêu biểu của đất nước Philippin

Phân loại: 959.9 / PH309

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.107837- M.107838

Kho Đọc Việt vừa: VV.073434



Từ khoá: Con người, Đất nước

585. PHẠM VĂN VIỆN. Ma-lai-xi-a/ Phạm Văn Viện, Nguyễn Thị Phương Lan. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2016. - 272tr. ; 21cm. - (Tìm hiểu về Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á - ASEAN)

Tóm tắt: Tổng quan về đất nước, con người, chính trị, kinh tế, đối ngoại, thủ đô cùng một số thành phố lớn và danh thắng tiêu biểu của đất nước Malaixia

Phân loại: 959.5 / M103

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.107702- M.107703

Kho Đọc Việt vừa: VV.073387



Từ khoá: Con người, Đất nước

586. PHÚC TIẾN. Sài Gòn không phải ngày hôm qua/ Phúc Tiến. - Hà Nội : Công ty Sách Phương Nam : Thế giới, 2016. - 319tr. : ảnh ; 21cm

Phụ lục: tr. 302-319



Tóm tắt: Giới thiệu về vùng đất Sài Gòn: Lịch sử trăm năm thăng trầm, trong chiến tranh cứu nước và trong thời bình cùng với những biến đổi từ phồn hoa sang lam lũ, từ nghèo khó trở lại phong lưu; một Sài Gòn không cam chịu số phận, không bó tay hay lười biếng với tương lai; một Sài Gòn nhiều thế hệ vất vả mưu sinh và chăm chút cho thành phố...

Phân loại: 959.779 / S103G

Ký hiệu kho: Kho Đọc Việt vừa: VV.073484

Từ khoá: Con người, Vùng đất, Lịch sử

587. PLOY. Bánh bèo phiêu lưu ký : Sách du lịch/ Ploy. - Hà Nội : Văn học, 2016. - 256tr., 48tr. ảnh ; 20cm

Tóm tắt: Trải nghiệm thú vị của tác giả trong những chuyến đi từ Âu sang Á, khám phá những vùng đất mới

Phân loại: 910 / B107B

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.107873- M.107874

Kho Đọc Việt vừa: VV.073452



Từ khoá: Du lịch, Du hành



tải về 0.81 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương