Thư MỤc sách mới tháng – NĂM 2017 TỔng loạI – tin họC – thông tintải về 0.81 Mb.
trang13/15
Chuyển đổi dữ liệu18.11.2017
Kích0.81 Mb.
#2126
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

455. LƯƠNG ĐỨC THIỆP. Việt Nam thi ca luận và văn chương xã hội : Phê bình văn học/ Lương Đức Thiệp. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2016. - 183tr. ; 21cm. - (Tủ sách Phê bình văn học)

Tóm tắt: Nghiên cứu và đánh giá các giá trị nội dung, tư tưởng và nghệ thuật của phong trào thơ ca lãng mạn Việt Nam, của một số nhà thơ tiêu biểu thời bấy giờ như: Vũ Hoàng Chương, Xuân Diệu, Huy Cận, Thế Lữ, Xuân Xanh, Nguyễn Du, Trần Tế Xương, Hồ Xuân Hương...

Phân loại: 895.922 100 9 / V308N

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.107915- M.107916

Kho Đọc Việt vừa: VV.073473Từ khoá: Văn học Việt Nam; Phê bình văn học, Văn học hiện đại, Thơ

456. LƯU QUANG MINH. Viết cho người tôi yêu/ Lưu Quang Minh. - Hà Nội : Văn học, 2016. - 247tr. ; 20cm

Phân loại: 895.922 34 / V308CH

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.107721- M.107722

Kho Đọc Việt vừa: VV.073397Từ khoá: Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại

457. Lưu Trọng Lư - Hoài Thanh - Vũ Ngọc Phan - "Lấy hồn tôi để hiểu hồn người"/ Biên soạn: Nguyễn Huy Thắng,...[và những người khác]. - Tái bản lần thứ 1 có chỉnh lí, bổ sung. - Hà Nội : Kim Đồng, 2016. - 162tr. : ảnh ; 21cm. - (Nhà văn của em)

Tóm tắt: Khái quát cuộc đời, sự nghiệp và đặc trưng sáng tác của một số nhà văn thuộc các đề tài khác nhau: Nhà thơ, nhà tiểu thuyết Lưu Trọng Lư; nhà văn Hoài Thanh; nhà phê bình và nghiên cứu văn học Vũ Ngọc Phan

Phân loại: 895.922090034 / L566TR

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.107261- M.107262

Kho Đọc Việt vừa: VV.073247Từ khoá: Sự nghiệp, Nhà thơ, Tiểu sử, Nhà văn

458. LÝ VĂN SÂM. Toàn tập Lý Văn Sâm. - Hà Nội : Hội Nhà văn, 2015. - 723tr. ; 21cm. - (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)

Tên khác của tác giả: Đào Lê Nhân

T.1. - 2015. - 723tr.. - Tên khác của tác giả: Đào Lê Nhân

Phân loại: 895.922 090 04 / T406T

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.108428- M.108429

Kho Đọc Việt vừa: VV.073827Từ khoá: Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại, Nghiên cứu văn học

459. LYONS, SOPHIE VAN ELKAN. Nữ hoàng bóng đêm : Tự truyện của một bà trùm thế giới ngầm/ Sophie Van Elkan Lyons ; Người dịch: Lâm Ngọc Vân Anh. - Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2016. - 376tr. ; 21cm

Phụ lục: tr. 354-376Phân loại: 818.520 3 / N550H

Ký hiệu kho:Kho Mượn: M.107814- M.107815

Kho Đọc Việt vừa: VV.073426Từ khoá: Văn học Mỹ; Văn học hiện đại

460. MẶC MẶC AN NHIÊN. Mộng xưa thành cũ : Tiểu thuyết/ Mặc Mặc An Nhiên ; Người dịch: Phương Liên. - Hà Nội : Thanh niên : Công ty Văn hoá Đinh Tị, 2016. - 583tr. ; 21cm. - (Tủ sách Văn học)

Phân loại: 895.136 / M455X

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.107867- M.107868

Kho Đọc Việt vừa: VV.073449Từ khoá: Văn học Trung Quốc; Văn học hiện đại

461. MẠC THUỴ. Sài Gòn vẫn hát : Tản văn/ Mạc Thuỵ, Ubee Hoàng. - In lần thứ 1. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn : Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, 2016. - 214tr. : tranh vẽ ; 21cm

Phân loại: 895.922 840 8 / S103G

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.107370- M.107371

Kho Đọc Việt vừa: VV.073276Từ khoá: Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại

462. MAI MEI. Hẹn em ngày nắng/ Mai Mei. - Hà Nội : Dân trí; Công ty Sách Bách Việt, 2016. - 257tr. ; 21cm

Phân loại: 895.922 34 / H203E

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.107780- M.107781

Kho Đọc Việt vừa: VV.073412Từ khoá: Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại

463. MARGOLIN, PHILLIP. Công lí cho ai/ Phillip Margolin ; Người dịch: Orkid. - Hà Nội : Văn học : Công ty Cổ phần Văn hóa Đông A, 2014. - 487tr. ; 21cm

Phân loại: 813.54 / C455L

Ký hiệu kho:Kho Mượn: M.108186- M.108187

Kho Đọc Việt vừa: VV.073674Từ khoá: Văn học Mỹ; Văn học hiện đại

464. MÁRQUEZ, GABRIEL GARCIA. Tuyển tập truyện ngắn/ Gabriel Garcia Márquez ; Dịch, giới thiệu: Nguyễn Trung Đức. - Hà Nội : Văn học, 2004. - 479tr. ; 19cm

Phân loại: 863.64 / T527T

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.108156

Kho Đọc Việt vừa: VV.073649Từ khoá: ăn học Côlômbia; Văn học hiện đại

465. Mắt biển : Tập truyện ngắn/ Nguyễn Hữu Quý,...[và những người khác] ; Phong Điệp: tuyển chọn. - Hà Nội : Phụ nữ, 2014. - 282tr. ; 21cm

Phân loại: 895.922 301 08 / M118B

Ký hiệu kho:Kho Mượn: M.108283- M.108284

Kho Đọc Việt vừa: VV.073724Từ khoá: Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại

466. Mở lòng và yêu đi! : Tuyển tập truyện ngắn/ December lie,...[và những người khác] ; Tuyển chọn: Blogradio.vn. - Tái bản lần 1. - Hà Nội : Văn học, 2016. - 247tr. ; 21cm. - (Tủ sách Người trẻ Việt)

Phân loại: 895.9223010804 / M460L

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.107376- M.107377

Kho Đọc Việt vừa: VV.073279Từ khoá: Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại

467. NGÔ THỊ THỤC TRANG. Còn xanh không, thiên đường thơ ấu? : Tản văn/ Ngô Thị Thục Trang. - Hà Nội : Dân Trí, 2016. - 166tr. ; 21cm

Phân loại: 895.922 34 / C530X

Ký hiệu kho:Kho Mượn: M.108208- M.108209

Kho Đọc Việt vừa: VV.073685Từ khoá: Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại

468. NGỌC THỤ. Tác phẩm chọn lọc/ Ngọc Thụ. - Hà Nội : Nxb. Sân khấu, 2015. - 483tr. ; 21cm

Phân loại: 895.922 24 / T101PH

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.108146- M.108147

Kho Đọc Việt vừa: VV.073642Từ khoá: Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại

469. Người bưu điện làm thơ. - In lần thứ 2. - Hà Nội : Thanh niên, 2002. - 174tr. : ảnh chân dung ; 19cm. - (Câu lạc bộ thơ bưu điiện)

Phân loại: 895.922 1 / NG558B

Ký hiệu kho: Kho Đọc Việt vừa: VV.073802

Từ khoá: Văn học Việt Nam; Văn học, Văn học hiện đại

470. NGUYỄN AN. Trên đỉnh Trường Sơn kể Truyện Kiều : Bút kí/ Nguyễn An. - In lần thứ 4 có sửa chữa và bổ sung. - Hà Nội : Thanh niên, 1999. - 209tr. : ảnh ; 19cm

Phụ lục: tr.164 - 210Tóm tắt: Ôn lại những kỷ niệm của bộ đội Trường Sơn anh dũng trong chiến đấu, nhưng vẫn lạc quan yêu đời. "Truyện Kiều" đã sống, hành quân, đã chiến đấu cùng các chiến sĩ trên đỉnh Trường Sơn

Phân loại: 895.922 8 / TR254Đ

Ký hiệu kho:Kho Đọc Việt vừa: VV.073820

Từ khoá: Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại, Nghiên cứu văn học, Truyện Kiều

471. NGUYỄN BÁ HÒA. Đôi mắt trong đêm : Tạp văn/ Nguyễn Bá Hòa. - Hà Nội : Văn học, 2016. - 126tr. ; 20cm

Phân loại: 895.922 840 8 / Đ452M

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DNG.003456

Kho Mượn: M.108094

Kho Đọc Việt vừa: VV.073520

Từ khoá: Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại

472. NGUYỄN BÁ HÒA. Lục bát 60 : Thơ/ Nguyễn Bá Hòa. - Hà Nội : Hội Nhà văn, 2014. - 119tr. : ảnh ; 21cm

Phân loại: 895.922 14 / L506B

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DNG.003468

Kho Mượn: M.108226

Kho Đọc Việt vừa:VV.073698

Từ khoá: Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại

473. NGUYỄN BÁ HÒA. Vết sẹo : Tập truyện/ Nguyễn Bá Hòa. - In lần 1. - Hà Nội : Hội Nhà văn, 2012. - 173tr. ; 21cm

Phân loại: 895.922 34 / V258S

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DNG.003457

Kho Mượn: M.108095

Kho Đọc Việt vừa: VV.073521

Từ khoá: Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại

474. NGUYỄN BÍNH. Hai người điên giữa kinh thành Hà Nội/ Nguyễn Bính. - Hà Nội : Văn học : Công ty Cổ phần Sách Tao Đàn, 2015. - 145tr. ; 21cm. - (Văn học tiền chiến)

Phân loại: 895.922 332 / H103NG

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.108190- M.108191

Kho Đọc Việt vừa: VV.073676Từ khoá: Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại

475. NGUYỄN CÔNG HOAN. Đồng hào có ma/ Nguyễn Công Hoan. - Hà Nội : Văn học, 2016. - 199tr. ; 21cm

Phân loại: 895.922 332 / Đ455H

Ký hiệu kho:Kho Mượn: M.107919- M.107920

Kho Đọc Việt vừa: VV.073475Từ khoá: Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại

476. Nguyễn Đình Thi - Quang Dũng - Nguyễn Minh Châu - Tài năng, tâm huyết và hào hoa/ Biên soạn: Nguyễn Huy Thắng, Huy Toàn. - Tái bản lần thứ 1 có chỉnh lí, bổ sung. - Hà Nội : Kim Đồng, 2016. - 146tr. : ảnh ; 21cm. - (Nhà văn của em)

Tóm tắt: Khái quát thân thế, sự nghiệp của các nhà văn từng mặc áo lính với những sắc diện khác nhau: Nguyễn Đình Thi đa tài trong các lĩnh vực thơ, văn, kịch, nhạc; Nguyễn Minh Châu tâm huyết; Quang Dũng trầm tĩnh, hào hoa...

Phân loại: 895.922090034 / NG527Đ

Ký hiệu kho:Kho Mượn: M.107255- M.107256

Kho Đọc Việt vừa: VV.073244Từ khoá: Nhà thơ, Tiểu sử, Sự nghiệp, Nhà văn

477. NGUYEN DUC ANH. Anh, em không tiếc, em tiếc thanh xuân : Tản văn/ Nguyen Duc Anh. - Hà Nội : Văn học, 2016. - 204tr. ; 19cm

Phân loại: 895.922 840 8 / A107E

Ký hiệu kho:Kho Mượn: M.107782- M.107783

Kho Đọc Việt vừa: VV.073413Từ khoá: Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại

478. NGUYỄN HIẾU. Tác phẩm chọn lọc/ Nguyễn Hiếu. - Hà Nội : Nxb. Sân khấu, 2015. - 779tr. ; 21cm

Phân loại: 895.922 24 / T101PH

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.108150- M.108151

Kho Đọc Việt vừa: VV.073644Từ khoá: Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại

479. Nguyễn Huy Tưởng - Tô Hoài - Võ Quảng - "Văn chương với thiếu nhi là một"/ Biên soạn: Nguyễn Huy Thắng, Nguyễn Văn Tùng, Phương Thảo. - Tái bản lần thứ 1 có chỉnh lí, bổ sung. - Hà Nội : Kim Đồng, 2016. - 162tr. : ảnh ; 21cm. - (Nhà văn của em)

Tóm tắt: Khái quát cuộc đời, sự nghiệp và đặc trưng sáng tác của một số tác giả thường viết cho thiếu nhi: Nguyễn Huy Tưởng, Tô Hoài, Võ Quảng

Phân loại: 895.922090034 / NG527H

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.107259- M.107260

Kho Đọc Việt vừa: VV.073246Từ khoá: Sự nghiệp, Tiểu sử, Nhà thơ, Nhà văn

480. NGUYỄN MAI CHI. 5 múi giờ 10 tiếng bay và một cái khép mi : Tản Văn/ Nguyễn Mai Chi. - Hà Nội : Công ty Cổ phần zGroup - Nhãn sách Bão; Nxb. Hà Nội, 2016. - 225tr. : minh họa ; 19cm

Phân loại: 895.922 840 8 / N114M

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.107545- M.107546

Kho Đọc Việt vừa: VV.073329Từ khoá: Văn học Việt Nam; Văn học,Văn học hiện đại

481. NGUYỄN MINH TRƯỜNG. Truyện ngắn Việt nam hiện đại về đề tài dân tộc miền núi phía Bắc : Qua nghiên cứu các truyện ngắn của Cao Duy Sơn, Đỗ Bích Thủy, Nguyễn Huy Thiệp/ Nguyễn Minh Trường. - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015. - 219tr. ; 21cm

Thư mục: tr.175 - 182. - Phụ lục: tr. 183 - 219Phân loại: 895.922 301 09 / TR527NG

Ký hiệu kho:Kho Mượn: M.108216

Kho Đọc Việt vừa:VV.073689Từ khoá: Nghiên cứu văn học, Văn học hiện đại

482. NGUYỄN Q. THẮNG. Trường Xuân hương sắc : Truyện kí & nghiên cứu/ Nguyễn Q. Thắng. - Hà Nội : Hội Nhà văn, 2014. - 669tr. ; 21cm

Phân loại: 895.922 803 / TR561X

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DNG.003268

Kho Mượn: M.108090-108091

Kho Đọc Việt vừa: VV.073515

Từ khoá: Nghiên cứu

483. NGUYỄN QUANG LẬP. Bạn văn 1 : Tạp bút/ Nguyễn Quang Lập. - Hà Nội : Hội Nhà văn : Công ty Sách Phương Nam, 2014. - 331tr. ; 21cm

Phân loại: 895.922 8 / B105V

Ký hiệu kho: Kho Đọc Việt vừa: VV.073662

Từ khoá: V ăn học Việt Nam; Văn học hiện đại

484. NGUYỄN QUỐC TRUNG. Cô gái tính nhảy cầu Rạch Miễu : Tập truyện ngắn/ Nguyễn Quốc Trung. - Hà Nội : Nxb.Hội nhà văn, 2016. - 200tr. ; 21cm

Phân loại: 895.922 34 / C450G

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.107992- M.107993

Kho Đọc Việt vừa: VV.073490Từ khoá: Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại

485. NGUYỄN THANH GIANG. Người đội số phận : Tự truyện/ Nguyễn Thanh Giang. - [K.đ.] : [K.nxb.], [2016]. - 526tr. ; 21cm

Phân loại: 895.922 840 3 / NG558Đ

Ký hiệu kho:Kho Đọc Việt vừa: VV.073528

Từ khoá: Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại

486. NGUYỄN THANH GIANG. Những mẩu quặng dọc đường : Thơ/ Nguyễn Thanh Giang. - Hà Nội : Hội Nhà văn, 2013. - 191tr. ; 21cm

Phân loại: 895.922 134 / NH556M

Ký hiệu kho: Kho Đọc Việt vừa:VV.073527

Từ khoá: Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại

487. NGUYỄN THÀNH LONG. Khúc dâng đời : Tuyển tập thơ/ Nguyễn Thành Long. - Hà Nội : Hội Nhà văn, 2014. - 482tr. ; 21cm

Phân loại: 895.922 14 / KH506D

Ký hiệu kho:Kho Địa chí: DNG.003458

Kho Mượn: M.108097

Kho Đọc Việt vừa: VV.073526

Từ khoá: Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại

488. NGUYỄN THẾ QUANG. Khúc hát về người mẹ/ Nguyễn Thế Quang. - Hà Nội : Văn học, 2016. - 271tr. ; 21cm

Phân loại: 895.922 34 / KH506H

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.107923- M.107924

Kho Đọc Việt vừa: VV.073477Từ khoá: Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại

489. NGUYỄN THỊ KIM NGÂN. Gió lùa qua kẽ tay/ Nguyễn Thị Kim Ngân. - Hà Nội : Công ty TNHH Văn hóa và Truyền thông 1980 Books : Lao động, 2016. - 199tr. ; 20cm

Phân loại: 895.922 34 / GI-400L

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.107719- M.107720

Kho Đọc Việt vừa: VV.073396Từ khoá: Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại

490. Nguyễn Tuân - Kim Lân - Sơn Nam - Những "đặc sản" văn chương Việt/ Biên soạn: Huy Toàn, Nguyễn Huy Thắng, Lê Minh Quốc. - Tái bản lần thứ 1 có chỉnh lí, bổ sung. - Hà Nội : Kim Đồng, 2016. - 148tr. : ảnh ; 21cm. - (Nhà văn của em)

Tóm tắt: Khái quát cuộc đời, sự nghiệp và đặc trưng sáng tác của một số nhà văn tiêu biểu của văn học Việt Nam hiện đại: Nguyễn Tuân, Kim Lân, Sơn Nam

Phân loại: 895.922090034 / NG527T

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.107257- M.107258

Kho Đọc Việt vừa: VV.073245Từ khoá: Tiểu sử, Sự nghiệp, Nhà văn

491. NGUYỄN VIỆT HÀ. Ba ngôi của người : Tiểu thuyết/ Nguyễn Việt Hà. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014. - 375tr. ; 20cm

Phân loại: 895.922 34 / B100NG

Ký hiệu kho:Kho Đọc Việt vừa: VV.073648

Từ khoá: Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại

492. NGUYỆT TÚ. Đi và nhớ/ Nguyệt Tú. - Hà Nội : Phụ nữ, 2016. - 222tr. : ảnh ; 21cm

Tên thật tác giả: Nguyễn Nguyệt TuệPhân loại: 895.922 834 08 / Đ300V

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.108222- M.108223

Kho Đọc Việt vừa: VV.073695Từ khoá: Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại

493. Những câu chuyện đặc sắc dành cho lứa tuổi trưởng thành / Sưu tầm, tuyển dịch: Thanh Trang, Xuân Hùng, Tiến Tùng. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2009

T.2. - 2009. - 306tr.Phân loại: 808.839 928 / NH556C

Ký hiệu kho: Kho Mượn:M.108269- M.108270

Kho Đọc Việt vừa: VV.073717Từ khoá: Văn học hiện đại

494. NINH HÀNG NHẤT. 1/14 : Tiểu thuyết trinh thám / Ninh Hàng Nhất. - Hà Nội : Dân trí, 2016. - 5 tập ; 21cm

T.1 : Trò chơi tử thần. - 2016. - 535tr.Phân loại: 895.136 / M458PH

Ký hiệu kho:Kho Mượn: M.107354- M.107355

Kho Đọc Việt vừa: VV.073268Từ khoá: Văn học Trung Quốc; Văn học hiện đại

495. NINH HÀNG NHẤT. 1/14 : Tiểu thuyết trinh thám / Ninh Hàng Nhất. - Hà Nội : Dân trí, 2016. - 5 tập ; 21cm

T.2 : Khách trọ và xác sống. - 2016. - 614tr.Phân loại: 895.136 / M458PH

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.107374- M.107375

Kho Đọc Việt vừa: VV.073278Từ khoá: Văn học Trung Quốc; Văn học hiện đại

496. PE'REZ - REVERTE, ARTURO. Bí ẩn quân hậu đen = La Tabla De Flandes/ Arturo Pe'rez - Reverte ; Người dịch: Lê Đình Chi. - Hà Nội : Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam; Lao Động, 2016. - 465tr. : minh họa ; 21cm

Phân loại: 863.64 / B300Â

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.107537- M.107538

Kho Đọc Việt vừa: VV.073325Từ khoá: Văn học, Văn học hiện đại

497. PHẠM ANH THƯ. Mình không bên nhau nữa, anh có bận tâm không? : Tản văn/ Phạm Anh Thư. - Hà Nội : Thanh niên : Công ty Văn hoá Đinh Tị, 2016. - 199tr. ; 21cm. - (Tủ sách Văn học)

Phân loại: 895.922 840 8 / M312KH

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.107724

Kho Đọc Việt vừa: VV.073399Từ khoá: Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại

498. PHAN THẾ CẢI. Đại bàng xanh vút cánh : Tiểu thuyết/ Phan Thế Cải. - Hà Nội : Văn học, 2015. - 454tr. ; 21cm

Phân loại: 895.922 34 / Đ103B

Ký hiệu kho: Kho Đọc Việt vừa: VV.073803

Từ khoá: Văn học, Văn học hiện đại

499. QUÁCH KÍNH MINH. Tước tích / Quách Kính Minh ; Người dịch: Hàn Vũ Phi. - Hà Nội : Văn học : Công ty Pavico, 2016. - 2 tập ; 21cm

T.2. - 2016. - 355tr.Phân loại: 895.136 / T557T

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.107975- M.107976

Kho Đọc Việt vừa:VV.073483Từ khoá: Văn học Trung Quốc; Văn học hiện đại

500. QUÁCH KÍNH MINH. Tước tích / Quách Kính Minh ; Người dịch: Hàn Vũ Phi. - Hà Nội : Văn học : Công ty Pavico, 2016. - 2 tập ; 21cm

T.1. - 2016. - 423tr.Phân loại: 895.136 / T557T

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.107973- M.107974

Kho Đọc Việt vừa: VV.073482Từ khoá: Văn học Trung Quốc; Văn học hiện đại

501. QUEEN, ELLERY. Bi kịch cuối cùng = Drury Lane's Last case/ Ellery Queen ; Người dịch: Đinh Trọng Nhân. - Hà Nội : Công ty Cổ phần Văn hóa Huy Hoàng : Văn học, 2016. - 427tr. ; 21cm

Phân loại: 813.52 / B300K

Ký hiệu kho:Kho Mượn: M.108323- M.108324

Kho Đọc Việt vừa: VV.073744Từ khoá: Văn học Mỹ; Văn học hiện đại

502. QUEEN, ELLERY. Tấn bi kịch X = The tragedy of X/ Ellery Queen ; Người dịch: Nguyễn Đăng Thuần. - Hà Nội : Văn học; Công ty Văn hoá Huy Hoàng, 2016. - 429tr. ; 21cm

Phân loại: 813.52 / T121B

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.108332- M.108333

Kho Đọc Việt vừa: VV.073749Từ khoá: Văn học Mỹ; Văn học hiện đại

503. QUEEN, ELLERY. Tấn bi kịch Z = The tragedy of Z/ Queen Ellery; Người dịch: Nguyễn Quang Huy. - Hà Nội : Văn học; Công ty cổ phần văn hóa Huy Hoàng, 2016. - 383tr. ; 21cm

Phân loại: 813.52 / T121B

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.108299- M.108300

Kho Đọc Việt vừa: VV.073732Từ khoá: Văn học Mỹ; Văn học hiện đại

504. QUEEN, ELLERY. Tấn bi kịch Y = The tragedy of Y/ Ellery Queen ; Người dịch: Ngô Anh Tuấn. - Hà Nội : Văn học; Công ty Văn hoá Huy Hoàng, 2016. - 365tr. ; 21cm

Phân loại: 813.52 / T121B

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.107812- M.107813

Kho Đọc Việt vừa: VV.073425Từ khoá: Văn học Mỹ; Văn học hiện đại

505. QUỲNH IN SEOUL. Trẻ và vụng về/ Quỳnh in Seoul. - Hà Nội : Thế giới : Công ty Văn hoá và Truyền thông AZ Việt Nam, 2016. - 283tr. ; 20cm

Phân loại: 895.922 840 3 / TR200V

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.107340- M.107341

Kho Đọc Việt vừa: VV.073259Từ khoá: Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại

506. RIORDAN, RICK. Những thử thách của Apollo = The Trials of Apollo / Rick Riordan ; Người dịch: Phan Hoàng Hà. - Hà Nội : Văn học; Công ty Văn hoá và Truyền thông Lệ Chi, 2016. - tập ; 21cm

Ph.1 : Sấm truyền bí ẩn = The hidden oracle = The Trials of Apollo. - 2016. - 431tr.Phân loại: 813.6 / NH556TH

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.107879- M.107880

Kho Đọc Việt vừa: VV.073455Từ khoá: Văn học Mỹ; Văn học hiện đại

507. RUGE, EUGEN. Thời nắng lịm = In Zeiten des Abnehmenden Lichts/ Eugen Ruge ; Người dịch: Hoàng Đăng Lãnh. - Hà Nội : Hội Nhà văn; Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, 2016. - 461tr. ; 21cm

Phân loại: 833.92 / TH462N

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.107549- M.107550

Kho Đọc Việt vừa: VV.073331Từ khoá: Văn học Đức; Văn học, Văn học hiện đại

508. RUSSELL, ROMINA. Zodiac 2 - Ngôi sao lang thang = Wandering star: A zodiac novel/ Romina Russell ; Người dịch: Phùng Quang Hưng. - Hà Nội : Lao động : Công ty Sách Alpha, 2016. - 459tr. ; 21cm

Phân loại: 813.6 / Z419-I

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.108176- M.108177

Kho Đọc Việt vừa: VV.073670Từ khoá: Văn học Mỹ; Văn học hiện đại

509. SONG HÀ. Trúng số : Tuyển tập truyện và tạp văn của blogger Boy Gia's/ Song Hà. - Hà Nội : Lao động, 2016. - 256tr. ; 20cm

Phân loại: 895.922 840 8 / TR513S

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.107875- M.107876

Kho Đọc Việt vừa: VV.073453Từ khoá: Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại

510. TẠ TẤN. Mắt Thiên Phật/ Tạ Tấn ; Người dịch: An Lạc Group ; Hiệu đính: Chu Thanh Nga. - Hà Nội : Văn học : Công ty Văn hoá Huy Hoàng, 2015. - 446tr. ; 21cm. - (Tủ sách Kinh dị giả tưởng)

Phân loại: 895.136 / M118TH

Ký hiệu kho:Kho Mượn: M.107612- M.107613

Kho Đọc Việt vừa: VV.073355Từ khoá: Văn học Trung Quốc; Văn học hiện đại, Truyện kinh dị


tải về 0.81 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương