Thư MỤc sách mớI – tháng 11/2013 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơtải về 336 Kb.
trang2/5
Chuyển đổi dữ liệu21.11.2017
Kích336 Kb.
#2469
1   2   3   4   5

- Phòng Đọc: DV 46205

- Phòng Mượn: MA 13017
48/. TRẦN CÔNG TRỤC. Dấu ấn Việt Nam trên biển Đông / Trần Công Trục chủ biên. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2012. - 395tr.; 24cm

* Tóm tắt: Khẳng định những chứng tích của Việt Nam trên biển Đông đồng thời khẳng định thế giới về lập trường bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam: Vị trí vai trò của biển đảo Việt Nam trong biển Đông, xác lập các vùng biển và thềm lục địa Việt Nam, xác lập và thực thi chủ quyền của Việt Nam, thực trạng và giải pháp tranh chấp biển Đông

* Môn loại: 320.109597 / D125Â

- Phòng Đọc: DL 12781
49/. NGUYỄN THÁI ANH. Những ký ức không thể lãng quên Hoàng Sa - Trường Sa trong trái tim tổ quốc / Nguyễn Thái Anh chủ biên; Nguyễn Đức, Đàm Xuân. - H. : Văn hoá Thông tin, 2013. - 467tr.; 27cm

* Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức cần thiết, bổ ích, căn bản về biển đảo Việt Nam. Và giới thiệu những tài liệu, cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trước toàn thế giới. Những bài viết, ký ức của các cán bộ, chiến sĩ đã tham gia cuộc hải chiến Trường Sa bảo vệ toàn vẹn chủ quyền, biển đảo năm 1988.

* Môn loại: 320.109597 / NH556K

- Phòng Đọc: DL 12825
50/. Tuyển tập các châu bản Triều Nguyễn về thực thi chủ quyền của Việt Nam trên hai đảo quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa / Biên dịch : Nguyễn Hoài Nam, Lại Thị Thanh Mai, Trần Hoàng Yến. - H. : Tri Thức, 2013. - 204tr.; 30cm

* Tóm tắt: Giới thiệu Châu Bản Triều Nguyễn là văn bản chính thức của vương triều phong kiến nhà Nguyễn cho thấy nhà nước phong kiến Việt Nam đã xác lập và thực thi chủ quyền trên 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa một cách liên tục, hoà bình thông qua các hoạt động của nhà nước với sự chỉ đạo trực tiếp của nhà vua. Uỷ Ban biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao Việt Nam trân trọng giới thiệu đến bạn đọc, các nhà nghiên cứu Việt Nam và thế giới, toàn thể đồng bào trong và ngoài nước một phần tuyển tập Châu Bản Triều Nguyễn chứng minh chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

* Môn loại: 320.109597 / T527T

- Phòng Đọc: DL 12827
51/. NGÔ VĂN DOANH. Hồi giáo với đời sống chính trị Đông Nam á / Ngô Văn Doanh. - H. : Thế giới, 2013. - 253tr.; 21cm

* Tóm tắt: Giới thiệu đặc trưng chính trị của đạo Hồi từ khi hình thành đến nay. Trình bày vai trò của đạo Hồi trong lịch sử Đông Nam á trước thời hiện đại và trong đời sống chính trị hiện đại của Đông Nam á

* Môn loại: 320.50959 / H452GI

- Phòng Đọc: DV 46194

- Phòng Mượn: MA 13004
52/. NGUYỄN XUÂN THẮNG. Chiến lược, chính sách của các quốc gia và vùng lãnh thổ ở Đông Bắc á về một số vấn đề nổi bật của khu vực gia đoạn 2011 - 2020 : Sách chuyên khảo / Nguyễn Xuân Thắng, Trần Quang Minh chủ biên. - H. : Khoa học Xã hội, 2013. - 323tr.; 21cm

* Tóm tắt: Phân tích, làm rõ những chiến lược và chính sách của các quốc gia và vùng lãnh thổ ở khu vực Đông Bắc á về một số vấn đề nổi bật của khu vực giai đoạn 2011-2020, trên cơ sở đó đánh giá những tác động có thể có đối với Việt Nam và đề xuất các giải pháp chính sách nhằm tận dụng cơ hội và hạn chế những thách thức trong quá trình thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của nước ta đến năm 2020.

* Môn loại: 320.95 / CH305L

- Phòng Đọc: DV 46185

- Phòng Mượn: MA 12998
53/. TRẦN QUANG MINH. Nhật Bản một số vấn đề kinh tế, chính trị nổi bật 2001 -2020 : Sách chuyên khảo / Trần Quang Minh chủ biên. - H. : Từ điển Bách khoa, 2011. - 351tr.; 21cm

* Tóm tắt: Tập trung nghiên cứu và đánh giá một số vấn đề kinh tế và chính trị nổi bật của Nhật Bản trong thập niên đầu thế kỷ XXI, dự báo xu hướng phát triển chủ yếu và những nhân tố tác động trong 10 năm tiếp theo, từ đó đề xuất một số giải pháp cơ bản để tăng cường khả năng hợp tác của Việt Nam với Nhật Bản.

* Môn loại: 320.952 / NH124B

- Phòng Đọc: DV 46188
54/. Một số vấn đề kinh tế, chính trị nổi bật của Trung Đông và xu hướng đến năm 2020 / Bùi Nhật Quang chủ biên; Trần Thị Lan Hương, Kiều Thanh Nga.... - H. : Khoa học xã hội, 2011. - 310tr.; 21cm

* Tóm tắt: Thực trạng kinh tế, chính trị của khu vực Trung Đông và những vấn đề phát triển nổi bật. Đánh giá, dự báo về các vấn đề dầu mỏ, vấn đề tương quan ảnh hưởng giữa các nhóm tôn giáo, tương quan ảnh hưởng của các nước lớn tại Trung Đông. Đánh giá, phân tích và nhận định về các tác động về quan hệ ngoại giao, chính trị, quan hệ kinh tế của Việt Nam với khu vực Trung Đông

* Môn loại: 320.956 / M458S

- Phòng Đọc: DV 46179

- Phòng Mượn: MA 12992
55/. Lê Duẩn với văn hoá và con người Việt Nam / Phùng Hữu Phú, Nguyễn Thị Kim Dung, Đặng Văn Thái, Đức Lượng. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2013. - 403tr.; 24cm

* Tóm tắt: Trình bày tư tưởng, quan điểm sâu sắc của đồng chí Lê Duẩn về văn hoá và con người Việt Nam. Cuốn sách khẳng định trong gần 60 năm hoạt động cách mạng, Lê Duẩn hiểu thấu đáo văn hoá dân tộc và con người Việt Nam, cả trong truyền thống và hiện đại, coi đó là nguồn sức mạnh bất tận, luôn luôn là một trong những cơ sở quan trọng để hoạch định chiến lược, sách lược cách mạng và vận động cách mạng.

* Môn loại: 324.259707 / L250D

- Phòng Đọc: DL 12921

- Phòng Mượn: MH 6536
56/. Giáo trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam / Biên soạn : Nguyễn Văn Phùng, Kiều Xuân Bá, Vũ Văn Bân.... - Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị Quốc gia, 2013. - 515tr.; 21m

* Tóm tắt: Giới thiệu sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam và quá trình lãnh đạo của Đảng qua các thời kì: giành chính quyền (1930-1945), kháng chiến và xây dựng chế độ mới (1945-1975), đưa cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội (1975-2011)

* Môn loại: 324.25970709 / GI-108TR

- Phòng Đọc: DV 46448

- Phòng Mượn: MH 6630
57/. NGUYỄN THỊ THANH. Hỏi và đáp lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam : Dùng cho học viên các hệ đào tạo lý luận chính trị và sinh viên các trường đại học, cao đẳng / Nguyễn Thị Thanh, Phạm Đức Kiên. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Chính trị - Hành chính, 2011. - 186tr.; 21cm

* Tóm tắt: Tình hình lịch sử thế giới và Việt Nam cuối thế kỉ 19 đầu thế kỉ XX, sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, các phong trào cách mạng giải phóng dân tộc, kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, xây dựng đất nước trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội, ý nghĩa của đại hội VIII, IX, X của Đảng, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng...

* Môn loại: 324.25970709 / H428V

- Phòng Đọc: DV 46444

- Phòng Mượn: MH 6626

58/. Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới và hội nhập (Đại hội VI, VII, VIII,

IX, X, XI). - H. : Chính trị Quốc gia, 2013. - 848tr.; 22cm

* Tóm tắt: Giới thiệu các văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới và hội nhập bao gồm: các báo cáo chính trị, cương lĩnh, chiến lược và phương hướng, nhiệm vụ đã được thông qua tại các Đại hội VI, VII, VIII, IX, X, XI của Đảng

* Môn loại: 324.2597071 / V115K

- Phòng Đọc: DL 12922

- Phòng Mượn: MH 6539
59/. Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam / Đinh Xuân Lý, Nguyễn Đăng Quang (ch.b.), Nguyễn Viết Thông.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2013. - 260tr.; 21cm

* Tóm tắt: Nghiên cứu đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam theo các thời kì 1930-1954, 1955-1975, thời kì đổi mới đất nước; đường lối công nghiệp hoá, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển văn hoá, giải quyết các vấn đề xã hội và đường lối đối ngoại

* Môn loại: 324.2597075 / GI-108TR

- Phòng Đọc: DV 46460

- Phòng Mượn: MH 6646
60/. Hỏi và đáp môn học đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam : Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / Nguyễn Trọng Phúc (chủ biên ), Trần Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Thanh.... - Tái bản có sửa chữa bổ sung. - H. : Chính trị Quốc gia, 2011. - 290tr.; 19cm

* Tóm tắt: Trình bày dưới dạng hỏi đáp về quá trình hình thành, phát triển và kết quả thực hiện đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử cụ thể từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời cho đến nay

* Môn loại: 324.2597075 / H428V

- Phòng Đọc: DV 46450

- Phòng Mượn: MH 6632
61/. NGÔ ĐĂNG TRI. 82 năm Đảng Cộng sản Việt Nam - Những chặng đường lịch sử (1930 - 2012) / Ngô Đăng Tri. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2012. - 438tr.; 24cm

* Tóm tắt: Lịch sử ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920 - 1930). Vai trò lãnh đạo của Đảng trong cuộc đấu tranh giành chính quyền, trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc

* Môn loại: 324.2597075 / T104M

- Phòng Mượn: MH 6537-6538
62/. TÔ HUY RỨA. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng vì công cuộc đổi mới / Tô

Huy Rứa. - Xuất bản lần thứ 2, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự

thật, 2012. - 491tr.; 21cm

* Tóm tắt: Quá trình hình thành và từng bước hoàn thiện đường lối đổi mới của Đảng trong thời kỳ đổi mới vững bước trên nền tảng tư tưởng của Đảng : Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nêu mấy vấn đề về công tác tư tưởng và văn hoá, xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ mới

* Môn loại: 324.25970755 / T116C

- Phòng Mượn: MH 6706-6707
63/. NGUYỄN THỊ HẠNH. Một số vấn đề về Đảng cầm quyền và Đảng đối lập trong đời sống chính trị Hoa Kỳ / Nguyễn Thị Hạnh chủ biên, Nguyễn Kim Anh, Lê Thu Hà...biên soạn. - H. : Khoa học Xã hội, 2012. - 163tr.; 21cm

* Tóm tắt: Giới thiệu đời sống chính trị Hoa Kỳ thông qua việc tìm hiểu lịch sử hình thành và phát triển của Đảng phái trong đời sống chính trị Hoa Kỳ, phương thức hoạt động của Đảng cầm quyền và Đảng đối lập và một số đánh giá về Đảng cầm quyền và Đảng đối lập

* Môn loại: 324.273 / M458S

- Phòng Đọc: DV 46461

- Phòng Mượn: MH 6647
64/. Lịch sử quan hệ quốc tế : Sách tham khảo nội bộ / Bogaturov Aleksey Demofenovich, Averkov Viktor Viktorovich ; Đặng Quang Chung dịch ; Lê Đức Mẫn hiệu đính. - H. : Chính trị Quốc gia, 2013. - 687tr.; 24cm

* Tóm tắt: Trình bày các vấn đề về sự hình thành và những mẫu thuẫn của hệ thống lưỡng cực; các giai đoạn đầu tiên và giai đoạn thứ hai của tình trạng ổn định trong thế đối đầu ; phân tích quá trình và nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của hệ thống lưỡng cực và sự hình thành thế giới đơn cực

* Môn loại: 327.09 / L302S

- Phòng Đọc: DL 12803
65/. Hiện thực hoá cộng đồng chính trị - An ninh ASEAN vấn đề và triển vọng / Trần Khánh chủ biên, Đàm Thị Đào, Đàm Huy Hoàng.... - H. : Khoa học Xã hội, 2013. - 223tr.; 21cm

* Tóm tắt: Tập trung phân tích mô hình tiến tới cộng đồng chính trị - an ninh ASEAN, đánh giá kết quả thực hiện lộ trình xây dựng APSC giai đoạn 2009-2015 và những vấn đề đặt ra cũng như đưa ra các kịch bản đối với APSC vào năm 2015 và gợi ý chính sách.

* Môn loại: 327.1 / H305TH

- Phòng Đọc: DV 46189

- Phòng Mượn: MA 12999
66/. Thổ Nhĩ Kỳ, Angiêri, Iran và khả năng hợp tác với Việt Nam / Đỗ Đức Định chủ biên... [và những người khác]. - H. : Khoa học Xã hội, 2013. - 210 tr.; 21 cm

* Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về Iran, Angiêri, Thổ Nhĩ Kỳ cùng với các lợi thế về tài nguyên, hệ thống kinh tế và quan hệ quốc tế của ba nước. Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Iran, Angiêri và Thổ Nhĩ trên các phương diện đánh giá khả năng bổ sung và hợp tác, triển vọng và giải pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác

* Môn loại: 327.1 / TH450NH

- Phòng Đọc: DV 46288

- Phòng Mượn: MA 13173
67/. SỞ THỤ LONG. Chiến lược và chính sách ngoại giao của Trung Quốc : Sách tham khảo nội bộ / Chủ biên : Sở Thụ Long, Kim Uy; Dịch : Hoàng Như Lý, Nguyễn Hoà Khánh.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2013. - 622tr.; 24cm

* Tóm tắt: Trình bày khái quát về cơ sở và căn cứ của nền ngoại giao Trung Quốc. Truyền thống văn hoá, triết học và ngoại giao Trung Quốc. Cơ sở lý luận về tư tưởng chính trị của ngoại giao Trung Quốc. Chiến lược ngoại giao Trung Quốc. Chiến lược và chính sách của Trung Quốc đối với các nước và khu vực. Ngoại giao đa phương và lập trường chính sách của Trung Quốc về các vấn đề quốc tế

* Môn loại: 327.51 / CH305L

- Phòng Đọc: DL 12783
68/. Chuyện nghề, chuyện nghiệp ngoại giao : Ký / Vũ Khoan, Nguyễn Văn Ngạnh, Nguyễn Tâm Chiến.... - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2013. - 511tr.; 21cm

* Tóm tắt: Ghi lại hồi ức của những nhà ngoại giao về người thật, việc thật, sự kiện, những công việc, hoạt động họ đã từng tham gia

* Môn loại: 327.597 / CH527NGH

- Phòng Đọc: DV 46192

- Phòng Mượn: MA 13002
69/. Cộng hoà dân chủ nhân dân Algeria và khả năng hợp tác với Việt Nam đến năm 2020 : Sách tham khảo / Nguyễn Thanh Hiền chủ biên, Trần Thị Lan Hương, Kiều Thanh Nga.... - H. : Khoa học xã hội, 2013. - 255tr.; 21cm

* Tóm tắt: Trình bày khái quát về Algeria và những vấn đề nổi bật trong quá trình phát triển của Algeria. Mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Algeria, lợi thế so sánh, lợi thế cạnh tranh và khả năng tăng cường, mở rộng hợp tác giữa hai nước đến năm 2020

* Môn loại: 327.650597 / C455H

- Phòng Đọc: DV 46183

- Phòng Mượn: MA 12996
70/. Quan hệ Mỹ - Trung Quốc thập niên đầu thế kỷ XXI / Lê Khương Thuỳ chủ biên ; Nguyễn Lan Hương, Nguyễn Xuân Trung.... - H. : Khoa học xã hội, 2012. - 254tr.; 21cm

* Tóm tắt: Trình bày những nhân tố tác động đến sự điều chỉnh chiến lược toàn cầu của Mỹ đối với Trung Quốc và quan hệ Mỹ - Trung Quốc thập niên đầu thế kỷ XXI. Chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc và thực trạng quan hệ Mỹ - Trung Quốc thập niên đầu thế kỷ XXI. Đánh giá tác động và dự báo triển vọng quan hệ Mỹ - Trung Quốc thập niên đầu thế kỷ XXI

* Môn loại: 327.73051 / QU105H

- Phòng Đọc: DV 46182

- Phòng Mượn: MA 12995
71/. Văn kiện Quốc hội toàn tập. - H. : Chính trị Quốc gia, 2006. - 8 tập; 24cm

T.1 : 1945 - 1960. - 1567tr.

* Tóm tắt: Đăng tải các văn kiện của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội và một số báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội trong nhiệm kỳ Quốc hội khoá II (1945-1960)

* Môn loại: 328.597 / V115K- Phòng Tra cứu: TC 4068

- Phòng Mượn: MA 13186

- Phòng Đọc: DL 12840

72/. Văn kiện Quốc hội toàn tập. - H. : Chính trị Quốc gia, 2007. - 8 tập; 24cm

T.2 : 1960 - 1964. - 1723tr.

* Tóm tắt: Đăng tải các văn kiện của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội và một số báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội trong nhiệm kỳ Quốc hội khoá II (1960-1964)

* Môn loại: 328.597 / V115K

- Phòng Tra cứu: TC 4069
73/. Văn kiện Quốc hội toàn tập. - H. : Chính trị Quốc gia, 2007. - 8 tập; 24cm

T.3 : 1964 - 1971. - 1375tr.

* Tóm tắt: Đăng tải các văn kiện của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội và một số báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội trong nhiệm kỳ Quốc hội khoá II (1960-1964)

* Môn loại: 328.597 / V115K- Phòng Tra cứu: TC 4070
74/. Văn kiện Quốc hội toàn tập. - H. : Chính trị Quốc gia, 2008. - 8 tập; 24cm

T.4 : 1971-1976.- 1381tr.

* Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn, văn kiện quốc hội phản ánh những chủ trương, chính sách lớn của Đảng, nhà nước trong điều kiện thời chiến phục vụ yêu cầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ, xây dựng và bảo vệ xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc

* Môn loại: 328.597 / V115K- Phòng Tra cứu: TC 4071
75/. Văn kiện Quốc hội toàn tập. - H. : Chính trị Quốc gia, 2009. - 8 tập; 24cm

T.5 : 1976-1981. - 1542tr.

* Tóm tắt: Đăng tải các văn kiện của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội và

một số báo cáo quan trọng của Chính phủ tại các kì họp của Quốc hội khoá VI (1976 - 1981)

* Môn loại: 328.597 / V115K

- Phòng Tra cứu: TC 4072
76/. Văn kiện Quốc hội toàn tập. - H. : Chính trị Quốc gia, 2010. - 8 tập; 24cm

T.6; Q.1 : 1981-1983. - 1402tr.

* Tóm tắt: Giới thiệu các văn kiện của Quốc hội, Hội đồng Nhà nước và một số báo cáo chính của Hội đồng Bộ trưởng trình tại các kì họp của Quốc hội khoá VII từ năm 1981-1983

* Môn loại: 328.597 / V115K- Phòng Tra cứu: TC 4073
77/. Văn kiện Quốc hội toàn tập. - H. : Chính trị Quốc gia, 2010. - 8 tập; 24cm

T.6; Q.2 : 1984-1987. - 1552tr.

* Tóm tắt: Giới thiệu các văn kiện của Quốc hội, Hội đồng Nhà nước và một số báo cáo chính của Hội đồng Bộ trưởng trình tại các kì họp của Quốc hội khoá VII từ năm 1981-1983

* Môn loại: 328.597 / V115K- Phòng Tra cứu: TC 4074

78/. Văn kiện Quốc hội toàn tập. - H. : Chính trị Quốc gia, 2010. - 8 tập; 24cm

T.7; Q.1 : 1987 - 1989. - 1479tr.

* Tóm tắt: Giới thiệu các văn kiện của Quốc hội, Hội đồng Nhà nước và một số báo cáo chính trị của Hội đồng Bộ trưởng trình tại 11 kỳ họp của Quốc hội khoá VIII (1987- 1992)

* Môn loại: 328.597 / V115K

- Phòng Tra cứu: TC 4075

- Phòng Đọc: DL 12841
79/. Văn kiện Quốc hội toàn tập. - H. : Chính trị Quốc gia, 2010. - 8 tập; 24cm

T.7; Q.2 : 1989 - 1990. - 1772tr.

* Tóm tắt: Giới thiệu các văn kiện của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội và một số báo cáo quan trọng của Chính phủ tại các kì họp của Quốc hội khoá VIII (1987- 1992)

* Môn loại: 328.597 / V115K- Phòng Tra cứu: TC 4076

- Phòng Đọc: DL 12842

- Phòng Mượn: MA 13187
80/. Văn kiện Quốc hội toàn tập. - H. : Chính trị Quốc gia, 2011. - 8 tập; 24cm

T.7; Q.3 : 1991 - 1992. - 1676tr.

* Tóm tắt: Giới thiệu các văn kiện của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội

và một số báo cáo quan trọng của Chính phủ tại các kì họp của Quốc hội khoá VIII

(1991- 1992)

* Môn loại: 328.597 / V115K- Phòng Tra cứu: TC 4077

- Phòng Đọc: DL 12843

- Phòng Mượn: MA 13188
81/. Văn kiện Quốc hội toàn tập. - H. : Chính trị Quốc gia, 2011. - 8 tập; 24cm

T.8; Q.1 : 1992 - 1993. - 1699tr.

* Tóm tắt: Giới thiệu các văn kiện của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội và một số báo cáo quan trọng của Chính phủ tại từ kì họp thứ 1 đến kỳ họp thứ 4 của Quốc hội khoá IX (1992- 1993)

* Môn loại: 328.597 / V115K- Phòng Tra cứu: TC 4078

- Phòng Đọc: DL 12844
82/. Văn kiện Quốc hội toàn tập. - H. : Chính trị Quốc gia, 2011. - 8 tập; 24cm

T.8; Q.2 : 1994 - 1995. - 1400tr.

* Tóm tắt: Giới thiệu các văn kiện của Quốc hội và Uỷ ban Thường vụ Quốc hội năm 1994 - 1995

* Môn loại: 328.597 / V115K- Phòng Tra cứu: TC 4079

- Phòng Đọc: DL 12845
83/. Văn kiện Quốc hội toàn tập. - H. : Chính trị Quốc gia, 2011. - 8 tập; 24cm

T.8; Q.3 : 1995 - 1996. - 1794tr.

* Tóm tắt: Giới thiệu các văn kiện của Quốc hội và Uỷ ban Thường vụ Quốc hội năm 1995 - 1996

* Môn loại: 328.597 / V115K- Phòng Tra cứu: TC 4080

- Phòng Đọc: DL 12846
84/. Văn kiện Quốc hội toàn tập. - H. : Chính trị Quốc gia, 2012. - 8 tập; 24cm

T.8, Q.4 : 1996 - 1997. - 1670tr.

* Tóm tắt: Giới thiệu các văn kiện của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội năm 1996 - 1997 và một số báo cáo về kết quả những cuộc thăm hữu nghị chính thức của Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam

* Môn loại: 328.597 / V115K- Phòng Tra cứu: TC 4081

- Phòng Đọc: DL 12847
330. KINH TẾ HỌC:

85/. Chương trình giáo dục đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ngành tài chính ngân hàng. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2013. - 308tr.; 27cm

* Tóm tắt: Giới thiệu nội dung, đề cương chi tiết học phần chương trình đào tạo theo tín chỉ và phương pháp giảng dạy các nội dung ngành tài chính ngân hàng...

* Môn loại: 332.1 / CH561TR- Phòng Đọc: DL 12820
86/. THÁI VĂN ĐẠI. Tài liệu hướng dẫn học tập: Quản trị ngân hàng thương mại / Thái Văn Đại biên soạn. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2013. - 104tr.; 22cm

* Tóm tắt: Tìm hiểu về báo cáo tài chính của ngân hàng thương mại; phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh, quản trị những rủi ro cơ bản, nghiệp vụ đầu tư chứng khoán, nguồn vốn và thanh khoản ngân hàng thương mại. Giới thiệu sản phẩm mới và chiến lược phát triển sản phẩm của ngân hàng thương mại, phân tích đối thủ cạnh tranh, hoạch định và thực hành chiến lược kinh doanh trong ngân hàng

* Môn loại: 332.1 / T103L

- Phòng Đọc: DL 12792
87/. MERRIMAN, RAYMOND A.. Định thời điểm thị trường = The ultimate book on stock market timing cycles and patterns in the indexes : Chu kỳ và mẫu hình trong các chỉ số chứng khoán / Raymond A. Merriman; Lê Đạt Chí, Nguyễn Việt Hòa biên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, 2012. - 344tr.; 24cm

* Tóm tắt: Tóm tắt và giải thích rõ ràng cụ thể từng khía cạnh của việc xác định thời điểm thị trường... Ngoài ra còn đề cập đến diễn biến thị trường trong tương lai thậm chí đến năm 2023

* Môn loại: 332.63 / Đ312TH

- Phòng Đọc: DL 12784

- Phòng Mượn: MA 13149
88/. Chương trình đào tạo đại học theo học chế tín chỉ ngành quản lí đất đai. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2013. - 203tr.; 27cm

* Tóm tắt: Giới thiệu nội dung chương trình đào tạo theo tín chỉ và phương pháp giảng dạy, đề cương môn học các nội dung thuộc ngành quản lí đất đai...

* Môn loại: 333.707 / CH561TR

- Phòng Đọc: DL 12812
89/. Chương trình đào tạo đại học theo học chế tín chỉ ngành quản lí tài nguyên rừng và môi trường. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2013. - 245tr.; 27cm

* Tóm tắt: Giới thiệu nội dung chương trình đào tạo theo tín chỉ và phương pháp giảng dạy, đề cương môn học các nội dung thuộc ngành quản lí tài nguyên rừng và môi trường...

* Môn loại: 333.707 / CH561TR

- Phòng Đọc: DL 12809
90/. NGUYỄN ĐÌNH HOÈ. An ninh môi trường = Environmental security / Nguyễn Đình Hoè, Nguyễn Ngọc Sinh. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2012. - 400tr.; 21cm

* Tóm tắt: Tổng quan về an ninh môi trường. Các vấn đề chính của an ninh môi trường. Quản trị môi trường

* Môn loại: 333.72 / A105N

- Phòng Đọc: DV 46284

- Phòng Mượn: MA 13169
91/. Giáo trình triết học : Dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh không thuộc nhóm ngành khoa học xã hội và nhân văn / Phạm Công Nhất, Đoàn Thị Minh Anh chủ biên ; Biên soạn : Vũ Văn Viên, .... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2013. - 433tr.; 21cm

* Tóm tắt: Khái quát chung về triết học, về thế giới quan và thế giới quan duy vật biện chứng, phép biện chứng duy vật, lí luận nhận thức, lí luận về hình thái kinh tế - xã hội, giai cấp, đấu tranh giai cấp, cách mạng xã hội trong sự vận động và phát triển xã hội có đối kháng giai cấp, quan điểm biện chứng về tồn tại xã hội và ý thức xã hội, quan điểm triết học về con người

* Môn loại: 335.411 / GI108TR

- Phòng Đọc: DV 46378

- Phòng Mượn: MH 6540-6541
92/. Giáo trình kinh tế học chính trị Mác - Lênin / Biên soạn : Trần Ngọc Hiên, Trần Xuân Trường, Đỗ Thế Tùng.... - Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị Quốc gia, 2013. - 691tr.; 21cm

* Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản của môn học Kinh tế học chính trị Mác - Lênin; phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa; những vấn đề lý luận và chính sách kinh tế của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

* Môn loại: 335.412 / GI-108TR


Каталог: DataLibrary -> Images
Images -> Thư MỤc sách mớI – tháng 8/2015 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> Thư MỤc sách mớI – tháng 7/2015 (2) Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> Thư MỤc sách mớI – tháng 10/2013 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> Thư MỤc sách mới tháng 10/ 2017 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> Thư MỤc sách mới tháng 07/ 2017 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> Thư MỤc sách mớI – tháng 10/2011 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> Thư MỤc sách văn họC – tháng 4/2015 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> Thư MỤc sách mới tháng 09/ 2017 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> Thư MỤc sách mới tháng 06/ 2017 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> Thư MỤc sách mớI – tháng 9/2011 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ

tải về 336 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương