Thư MỤc sách mớI – tháng 10/2013 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơtải về 301 Kb.
trang3/4
Chuyển đổi dữ liệu23.11.2017
Kích301 Kb.
#2636
1   2   3   4

- Phòng Mượn: MC 4197
97/. LÊ HOÀNH PHÒ. Phương pháp giải các chủ đề căn bản hình học 10 : Mở rộng kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài / Lê Hoành Phò. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013. - 320tr.; 24cm

* Môn loại: 516.0076 / PH561PH- Phòng Mượn: MC 4241-4242
98/. TỪ HUY THẮNG. Phương pháp giải toán hình học 12 : Dùng ôn thi tốt nghiệp THPT, thi vào Cao đẳng và Đại học / Từ Huy Thắng. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2012. - 227tr.; 24cm

* Môn loại: 516.0076 / PH561PH- Phòng Mượn: MC 4199
99/. Phương pháp giải toán hình học theo chuyên đề : Hình học trong không gian, hình học tọa độ trong không gian, hình học tọa độ trong mặt phẳng. / Phạm Hồng Danh tổng chủ biên; Nguyễn Phú Khánh, Nguyễn Tất Nhu,.... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013. - 311tr.; 24cm

* Môn loại: 516.0076 / PH561PH- Phòng Mượn: MC 4183
100/. NGUYỄN PHÚ KHÁNH. Trọng tâm kiến thức và phương pháp giải toán: Hình học toạ độ : Luyện thi đại học, cao đẳng theo cấu trúc đề thi của GD&ĐT / Nguyễn Phú Khánh. - H. : Đại học Sư phạm, 2013. - 502tr.; 24cm. - (Sách hay)

* Môn loại: 516.0076 / TR431T- Phòng Mượn: MC 4177
101/. NGUYỄN PHÚ KHÁNH. Trọng tâm kiến thức và phương pháp giải toán: Đại số và lượng giác : Luyện thi đại học, cao đẳng theo cấu trúc đề thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo / Nguyễn Phú Khánh. - H. : Đại học Sư phạm, 2013. - 543tr.; 24cm. - (Sách hay)

* Môn loại: 516.076 / TR431T- Phòng Mượn: MC 4176
102/. TRẦN MINH QUANG. Phương pháp và bài giải 27 chủ đề Toán hình học không gian : Dành cho học sinh lớp 11 - 12. Ôn thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh vào Đại học - Cao đẳng ; Toán nâng cao dành cho chương trình phân ban / Trần Minh Quang. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013. - 264tr.; 24cm

* Môn loại: 516.23076 / PH561PH- Phòng Mượn: MC 4185
103/. NGUYỄN ANH TRƯỜNG. Tài liệu tổng ôn tập chuyên đề Hình học không gian : Luyện thi đại học / Nguyễn Anh Trường. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013. - 471tr.; 24cm

* Môn loại: 516.23076 / T103L- Phòng Mượn: MC 4171
104/. NGUYỄN PHÚ KHÁNH. Trọng tâm kiến thức và phương pháp giải toán : Hình học không gian : Luyện thi đại học, cao đẳng theo cấu trúc đề thi của Bộ GD & ĐT / Nguyễn Phú Khánh. - H. : Đại học Sư phạm, 2013. - 352tr.; 24cm. - (Sách hay)

* Môn loại: 516.23076 / TR431T- Phòng Mượn: MC 4178
105/. NGUYỄN VĂN NHO. Phương pháp giải toán chuyên đề Hình học giải tích : Dành cho học sinh THPT - Luyện thi vào Đại học và Cao đẳng / Nguyễn Văn Nho, Lê Bảy. - H. : Giáo Dục Việt Nam, 2013. - 360tr.; 24cm

* Môn loại: 516.3076 / PH561PH- Phòng Mượn: MC 4179
106/. LÊ HOÀNH PHÒ. Tổng ôn tập chuyên đề Hình học và hình học giải tích : Vectơ - tam giác - lượng giác. Toạ độ phẳng - cônic. Khối đa diện - khối tròn xoay. Toạ độ không gian. Các đề luyện thi tổng hợp. Luyện thi Đại học. / Lê Hoành Phò. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013. - 535tr.; 24cm

* Môn loại: 516.3076 / T455Ô- Phòng Mượn: MC 4170
107/. NGUYỄN MINH THÔNG. Giáo trình xác suất thống kê phép thí nghiệm - chăn nuôi thú y / Nguyễn Minh Thông, Đỗ Võ Anh Khoa. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2013. - 146tr.; 24cm

* Tóm tắt: Trình bày các nội dung bao hàm các khái niệm, thuật ngữ, mô hình thống kê, phép toán,... dưới dạng lý thuyết kết hợp với bài tập cho từng nội dung chuyên biệt

* Môn loại: 519.2 / GI-108T

- Phòng Đọc: DL 12858
108/. LÊ KHÁNH LUẬN. Lý thuyết xác suất thống kê : Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng các trường khối kinh tế, ngoại thương, quản trị kinh doanh... và ôn thi cao học : Có hướng dẫn sử sụng máy tính tay để giải các bài toán thống kê / Lê Khánh Luận, Nguyễn Thanh Sơn. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2013. - 322tr.; 24cm

* Tóm tắt: Cung cấp kiến thức về tập hợp và giải tích tổ hợp, các khái niệm cơ bản của xác suất, đại lượng ngẫu nhiên, các quy luật phân phối xác suất, các định lý giưới hạn, đại lượng ngẫu nhiên nhiều chiều...

* Môn loại: 519.2 / L600TH

- Phòng Đọc: DL 12859

109/. ĐÀO HỮU VINH. Bồi dưỡng học sinh giỏi hoá học 11 / Đào Hữu Vinh chủ biên; Phạm Đức Bình. - Tái bản sửa chữa và bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2013. - 302tr.; 24cm

* Môn loại: 546.076 / B452D

- Phòng Mượn: MC 4219
110/. NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG. Các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi hoá học 10 / Nguyễn Xuân Trường. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013. - 456tr.; 24cm

* Tóm tắt: Nhằm giúp học sinh nắm vững kiến thức đã học và phương pháp giải nhanh từng dạng bài tập ( đặc biệt là học sinh các lớp chọn, lớp chuyên, lớp năng khiếu về hóa học)

* Môn loại: 546.076 / C101CH

- Phòng Mượn: MC 4237
111/. HUỲNH VĂN ÚT. Giúp trí nhớ Hoá học 11 / Huỳnh Văn út. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010. - 143tr.; 21cm

* Môn loại: 546.076 / GI-521TR- Phòng Mượn: MC 4284
112/. HUỲNH VĂN ÚT. Hướng dẫn giải các dạng bài tập trắc nghiệm hoá học 10 / Huỳnh Văn út. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2013. - 224tr.; 24cm

* Tóm tắt: Quyển sách được biên soạn gồm 7 chương tương ứng với 7 chương trong sách giáo khoa hiện hành, mỗi chương gồm kiến thức cần nhớ và phương pháp giải các dạng toán

* Môn loại: 546.076 / H561D

- Phòng Mượn: MC 4234
113/. HUỲNH VĂN ÚT. 500 bài tập cơ bản và nâng cao hoá học 11 / Huỳnh Văn Út. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2009. - 232tr.; 24cm

* Môn loại: 546.076 / N114TR- Phòng Mượn: MC 4218
114/. NGUYỄN NGỌC SƠN. Phân dạng & phương pháp giải nhanh bài tập hoá học 10 / Biên soạn theo chương trình mới dành cho HS ban cơ bản và nâng cao. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2011. - 216tr.; 24cm

* Môn loại: 546.076 / PH121D- Phòng Mượn: MC 4232
115/. Phân dạng & phương pháp giải nhanh bài tập hoá học 11 : Biên soạn theo chương trình mới dành cho học sinh ban cơ bản và nâng cao / Nguyễn Ngọc Sơn, Đinh Xuân Khoa, Trần Vân Anh.... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2013. - 333tr.; 24cm

* Môn loại: 546.076 / PH121D- Phòng Mượn: MC 4220
116/. ĐỖ XUÂN HƯNG. Phân dạng và phương pháp giải Hoá học 11 : Phần vô cơ / Đỗ Xuân Hưng. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2013. - 167 tr.; 24 cm

* Môn loại: 546.076 / PH121D- Phòng Mượn: MC 4216
117/. Phân loại & phương pháp giải nhanh bài tập hoá học 10 / Cù Thanh Toàn. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợpTp. Hồ Chí Minh, 2013. - 302tr.; 24cm

* Môn loại: 546.076 / PH121L- Phòng Mượn: MC 4229
118/. CÙ THANH TOÀN. Phân loại & phương pháp giải nhanh bài tập hoá học vô cơ 11 / Cù Thanh Toàn. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2013. - 254tr.; 24cm

* Môn loại: 546.076 / PH121L- Phòng Mượn: MC 4222
119/. Phân loại và hướng dẫn giải các chuyên đề hoá học 10 / Huỳnh Văn út , Huỳnh Nhiên Đỗ Quyên, Phạm Thị Tươi, .... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2013. - 256tr.; 24cm

* Môn loại: 546.076 / PH121L- Phòng Mượn: MC 4233
120/. PHAN THỊ BÍCH VƯƠNG. Phân loại và phương pháp giải các dạng bài tập hoá học 10 : Biên soạn theo chương trình mới. Dành cho học sinh ban KHTN+ban cơ bản / Phan Thị Bích Vương. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2013. - 322tr.; 24cm

* Môn loại: 546.076 / PH121L- Phòng Mượn: MC 4228
121/. HUỲNH VĂN ÚT. Phương pháp giải bài tập hoá học 11 : Phương pháp giải chi tiết từng dạng bài tập, lời giải các bài tập nâng cao / Huỳnh Văn út. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010. - 240tr.; 24cm

* Môn loại: 546.076 / PH561PH- Phòng Mượn: MC 4217
122/. CÙ THANH TOÀN. Phân loại & phương pháp giải nhanh bài tập hoá học hữu cơ 11 / Cù Thanh Toàn. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2013. - 302tr.; 24cm

* Môn loại: 547.076 / PH121L- Phòng Mượn: MC 4221

123/. GIANG VĂN TOÀN. 365 câu hỏi về thế giới thiên nhiên / Giang Văn Toàn biên soạn. - H. : Văn hoá Thông tin, 2013. - 306tr.; 21cm

* Tóm tắt: Giới thiệu 365 câu hỏi về thế giới thiên nhiên như: Tại sao voi dùng vòi hút nước lại không bị sặc, khủng long to lớn như vậy tại sao lại bị tuyệt chủng, đà điểu có cánh tại sao không biết bay, cá có "ngủ đông" không, rùa tại sao sống lâu...

* Môn loại: 580 / B100TR- Phòng Đọc: DV 46308

- Phòng Mượn: MC 4256-4257
124/. ĐẠI AN. Thế giới thực vật / Đại An biên soạn. - H. : Nxb. Hà Nội, 2013. - 324tr.; 21cm. - (Chinh phục đỉnh cao tri thức)

* Tóm tắt: Đề cập đến những bí ẩn liên quan đến các lĩnh vực kì quan tự nhiên, thời cổ đại, quân sự, động thực vật, văn hóa nghệ thuật, lịch sử, nhân vật lịch sử

* Môn loại: 580 / TH250GI

- Phòng Đọc: DV 46312

- Phòng Mượn: MC 4262-4263
125/. NGUYỄN DUY CHIẾM. Thế giới động vật / Nguyễn Duy Chiếm biên soạn. - H. : Nxb. Hà Nội, 2013. - 266tr.; 21cm. - (Chinh phục đỉnh cao tri thức)

* Tóm tắt: Giải đáp và cung cấp những kiến thức có giá trị về thế giới kỳ diệu nhưng đầy bí ẩn của chúng ta. Những bí mật về khủng long, thủy quái, bí mật của loài chim, những hành vi kỳ lạ của động vật...

* Môn loại: 590 / TH250GI

- Phòng Đọc: DV 46318

- Phòng Mượn: MC 4274-4275
126/. Côn trùng kỳ diệu / Nguyễn Thị Bình Yên, Dương Minh Hào biên dịch, giới thiệu. - H. : Thanh niên, 2013. - 247tr.; 21cm. - (Khoa học thú vị thế kỷ 21)

* Tóm tắt: Khám phá những điều kì diệu của thế giới côn trùng như: Một con chuồn chuồn có thể bay từ độ cao 5800 m, một con kiến trắng chúa mỗi năm đẻ 3 triệu con kiến con, một con châu chấu một năm đẻ 200 quả trứng...

* Môn loại: 595.7 / C454TR

- Phòng Đọc: DV 46321

- Phòng Mượn: MC 4280-4281

640. QUẢN LÝ NHÀ CỬA VÀ GIA ĐÌNH:

127/. Chương trình đào tạo đại học theo học chế tín chỉ ngành cơ khí bảo quản chế biến nông sản thực phẩm. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2013. - 245tr.; 27cm

* Tóm tắt: Trình bày cơ sở lí luận của việc xây dựng chương trình, phương pháp nghiên cứu phát triển chương trình, quá trình phát triển chương trình đào tạo bậc đại học, xây dựng chương trình ngành cơ khí bảo quản chế biến nông sản thực phẩm, chương trình đào tạo đại học theo học chế tín chỉ ngành cơ khí bảo quản chế biến nông sản thực phẩm, đề cương chi tiết các học phần

* Môn loại: 641.407 / CH561TR- Phòng Đọc: DL 12816
128/. HUỲNH HỒNG ANH. 70 món chay đặc sắc / Huỳnh Hồng Anh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2013. - 77tr.; 21cm

* Tóm tắt: Hướng dẫn cách chế biến 70 món chay như xúp, gỏi, canh, các món xào...

* Môn loại: 641.5 / B112M

- Phòng Đọc: DV 46325

- Phòng Mượn: MD 7866-7867
129/. QUỲNH ANH. 418 món ăn dinh dưỡng và những bệnh thường gặp ở trẻ em / Quỳnh Anh. - H. : Hồng Đức, 2013. - 240tr.; 21cm

* Môn loại: 641.5 / B454TR- Phòng Đọc: DV 46330

- Phòng Mượn: MD 7875
130/. PHƯƠNG ANH. 365 món chay thông dụng dễ làm : Ngon bổ dưỡng, mới hấp dẫn / Phương Anh. - H. : Hồng Đức, 2013. - 256tr.; 21cm

* Tóm tắt: Hướng dẫn chế biến 365 món ăn chay thông dụng : lựa chọn nguyên liệu, hướng dẫn cách làm các món ăn từ dầu thực vật, đậu, mì căn, nấm, măng...

* Môn loại: 641.5 / B100TR

- Phòng Đọc: DV 46323

- Phòng Mượn: MD 7862-7863
131/. TRIỆU THỊ CHƠI. Kỹ thuật chế biến và sử dụng thức ăn Việt Nam / Triệu Thị Chơi. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2010. - 217tr.; 27cm

* Tóm tắt: Giới thiệu và hướng dẫn cách chế biến, sử dụng các loại thức ăn Việt Nam

* Môn loại: 641.5 / K600TH

- Phòng Đọc: DL 12865
132/. ĐỖ KIM TRUNG. Những bữa cơm ngon miền Nam / Đỗ Kim Trung. - In lần thứ 2. - H. : Phụ nữ, 2013. - 155 tr.; 24cm. - (Nấu ăn mỗi ngày)

* Tóm tắt: Hướng dẫn thực hiện một số món ăn đặc trưng của người miền Nam

* Môn loại: 641.59597 / NH556B

- Phòng Đọc: DL 12877

- Phòng Mượn: MD 7858-7859
133/. Bản hợp xướng của các loại gia vị / Kim Phụng tuyển chọn; Đinh Công Bảy hiệu đính. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2013. - 289tr.; 20cm

* Tóm tắt: Gồm các phần: Gia vị trong chế biến thức ăn, gia vị - bạn của sức khoẻ và sắc đẹp, một số loại gia vị đặc biệt, lưu ý trong sử dụng gia vị

* Môn loại: 641.6 / B105H

- Phòng Đọc: DV 46329

- Phòng Mượn: MD 7874
134/. TRIỆU THỊ CHƠI. 90 món : Nướng - Quay - Đút lò / Triệu Thị Chơi. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2013. - 101tr.; 21cm

* Tóm tắt: Giới thiệu vật liệu, cách làm và trình bày các món ăn nướng , quay, đút lò từ thuỷ hải sản, gia súc, gia cầm như : thịt heo nướng lá chanh, mực nướng tương ớt, chả cua, vịt quay, ...

* Môn loại: 641.6 / CH311M

- Phòng Đọc: DV 46324

- Phòng Mượn: MD 7864-7865
135/. VIỆT ĐIỀN. Các món salad trái cây - rau củ ngon tuyệt / Việt Điền biên soạn; Triệu Thị Chơi cố vấn. - H. : Phụ nữ, 2013. - 63tr.; 22cm

* Tóm tắt: Giới thiệu và hướng dẫn thực hiện một số món salad trộn hấp dẫn và bỗ dưỡng từ trái cây và rau củ, giúp cải thiện bữa ăn cho gia đình bạn

* Môn loại: 641.8 / C101M

- Phòng Đọc: DL 12878

- Phòng Mượn: MD 7860-7861
136/. NGUYỄN DZOÃN CẨM VÂN. Món ăn được nhiều người ưa thích / Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Thông tin, 2013. - 239tr.; 24cm

* Tóm tắt: Hướng dẫn chuẩn bị nguyên liệu và cách chế biến các món ăn ngon từ gà, bò, cá, tôm, mực... và các món ăn truyền thống hay hiện đại như pizza, bánh ngọt...

* Môn loại: 641.8 / M430Ă

- Phòng Đọc: DL 12876

- Phòng Mượn: MD 7857
137/. ĐỖ KIM TRUNG. Cách pha chế các món chấm / Đỗ Kim Trung. - In lần thứ 3. - H. : Phụ nữ, 2013. - 151tr., 6tr. ảnh; 21cm

* Tóm tắt: Giới thiệu các nguyên liệu cần thiết và các bước tiến hành pha chế các món chấm thông thường của Việt Nam như nước mắm tiêu, tương gừng, muối sả... và hướng dẫn cách làm một số món ăn phù hợp với loại món chấm đó

* Môn loại: 641.809597 / C102PH

- Phòng Đọc: DV 46331
138/. TRIỆU THỊ CHƠI. Hướng dẫn cắt may trang phục thông dụng / Triệu Thị Chơi. - In lần thứ 3. - H. : Phụ nữ, 2013. - 268tr.; 26cm. - (May mặc gia đình)

* Tóm tắt: Hướng dẫn cụ thể cách may những kiểu quần áo thường dùng nhất trong gia đình. Phần phụ lục cung cấp một số kiến thức cần thiết để ai cũng có thể giữ gìn quần áo của mình và người thân được bền lâu.

* Môn loại: 646.2 / H561D

- Phòng Đọc: DL 12866
139/. CẨM VÂN. Kỹ thuật cắt may căn bản và thời trang trẻ em / Cẩm Vân. - H. : Phụ nữ, 2013. - 136tr.; 27cm

* Tóm tắt: Hướng dẫn các kỹ thuật chung về cắt may, cách cắt may trang phục trẻ sơ sinh, từ nón, áo sơ sinh, áo trấn thủ, áo vạt chéo, áo tay liền đến quần phồng, áo choàng tay liền, áo choàng nách xéo...

* Môn loại: 646.2 / K600TH

- Phòng Đọc: DL 12863
650. QUẢN LÝ VÀ DỊCH VỤ HỖ TRỢ:

140/. NGUYỄN PHẠM TUYẾT ANH. Tài liệu hướng dẫn học tập: Quản trị chiến lược / Nguyễn Phạm Tuyết Anh biên soạn. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2013. - 76tr.; 22cm

* Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về chiến lược và quản trị chiến lược, sứ mệnh và mục tiêu của tổ chức, vấn đề phân tích môi trường và hệ thống thông tin, chiến lược cấp công ty; vấn đề hoạch định, thực thi, đánh giá, kiểm tra chiến lược; các chiến lược cạnh tranh tổng quát và chiến lược kinh doanh toàn cầu

* Môn loại: 658 / T103L- Phòng Đọc: DL 12791
141/. Chương trình giáo dục đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ngành quản trị kinh doanh. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2013. - 320tr.; 27cm

* Tóm tắt: Giới thiệu nội dung, đề cương chi tiết học phần chương trình đào tạo theo tín chỉ và phương pháp giảng dạy các nội dung thuộc ngành quản trị kinh doanh...

* Môn loại: 658.007 / CH561TR

- Phòng Đọc: DL 12819
142/. Giáo trình kế toán quản trị / B.s.: Lê Phước Hương (ch.b.), Nguyễn Thu Nha Trang, Nguyễn Thuý An, Trương Thị Thuý Hằng. - Tái bản lần thứ 1. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2013. - 24cm

P.1. - 142tr.

* Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về kế toán quản trị. Trình bày các kiến thức về chi phí và phân loại chi phí; sự thay đổi của chi phí; mối liên hệ của chi phí - khối lượng - lợi nhuận; báo cáo bộ phận; chi phí thích hợp và tiến trình ra quyết định và lập kế hoạch kinh doanh

* Môn loại: 658.15 / GI-108TR- Phòng Đọc: DL 12770
143/. TRƯƠNG THỊ BÍCH LIÊN. Tài liệu hướng dẫn học tập : Tài chính doanh nghiệp / Trương Thị Bích Liên biên soạn. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2013. - 115tr.; 22cm

* Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về kinh doanh và hoạt động tài chính của doanh nghiệp: quản trị tồn kho, tiền mặt, tín dụng, thuê tài sản, thâu tóm và sáp nhập công ty cũng như lập kế hoạch tài chính

* Môn loại: 658.15 / T103L

- Phòng Đọc: DL 12798
144/. BERRY, LEONARD L.. 9=10 : 9 yếu tố quyết định điểm 10 trong kinh doanh / Leonard L. Berry; ánh Nguyệt dịch. - H. : Lao động xã hội, 2013. - 418tr.; 21cm

* Tóm tắt: Phân tích dịch vụ khách hàng của 14 công ty mẫu, tác giả đã rút ra những yếu tố quyết định thành công bền vững trong kinh doanh của họ bao gồm đội ngũ ưu tú, tư duy đổi mới, thái độ vui vẻ, tinh thần đoàn kết...Cuốn sách xứng đáng là cẩm nang cho mọi công ty muốn tối đa hoá lợi nhuận của tổ chức mình thông qua dịch vụ khách hàng.

* Môn loại: 658.4 / CH311B

- Phòng Đọc: DV 46274

- Phòng Mượn: MA 13124
145/. HEROLD, DAVID M.. Dẫn dắt công cuộc thay đổi bằng cách khác = Change the way you lead change / David M. Herold, Donald B. Fedor; Bùi Thanh Châu, Nguyễn Minh Quang dịch. - H. : Hồng Đức, 2013. - 248tr.; 21cm

* Tóm tắt: Cung cấp nhiều ý tưởng và công cụ đã được thử thách để quản lý thay đổi. Giới thiệu những tấm gương về những nhà lãnh đạo thành công và không thành công là những lời nhắc nhở sống động về chuyện gì có thể xảy đến với một công ty hùng mạnh khi sự thay đổi không được quản lý tốt

* Môn loại: 658.4 / D121D

- Phòng Đọc: DV 46193

- Phòng Mượn: MA 13003
146/. Giáo trình quản trị chiến lược = Strategic management / Biên soạn : Lê Nguyễn Đoan Khôi (ch.b.), Nguyễn Phạm Tuyết Anh, Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Ong Quốc Cường. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2013. - 180tr.; 24cm

* Tóm tắt: Trình bày tổng quan về quản trị chiến lược. Phân tích môi trường kinh doanh, mô hình kinh doanh, hoạch định chiến lược kinh doanh, chiến lược cấp công ty. Tổ chức kiểm tra đánh giá tiến trình thực hiện chiến lược, chiến lược cạnh tranh và chiến lược kinh doanh toàn cầu

* Môn loại: 658.4 / GI-108TR

- Phòng Đọc: DL 12769
147/. HARRIS, PATRICK. Sự thật về sáng tạo = The truth about creativity / Patrick Harris; Thiên Kim dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2013. - 308tr.; 20cm

* Tóm tắt: Trình bày ý nghĩa của sự sáng tạo, nhất là trong môi trường kinh doanh; tổng hợp, so sánh và vận dụng dữ liệu theo một cách có thể đem lại đến sự gắn kết, thấu hiểu và phát sinh giá trị

* Môn loại: 658.4 / S550TH

- Phòng Đọc: DV 46196

- Phòng Mượn: MA 13006-13007
148/. SINGER, BLAIR. Xây dựng một nhóm kinh doanh thành công = The ABC's of building a business team that wins / Blair Singer; Thiên Kim dịch. - Tái bản lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2013. - 201tr.; 20cm

* Tóm tắt: Giới thiệu các kỹ năng giúp bạn thành công trong kinh doanh như việc tạo ra "luật tôn vinh", tạo sự ủng hộ của những người xung quanh, các quy luật cá tính của bạn

* Môn loại: 658.4 / X126D

- Phòng Đọc: DV 46221

- Phòng Mượn: MA 13032-13033
149/. LÝ TIỄN. Cây tiền / Lý Tiễn; Trần Thu Hiền, Nguyễn Thanh Thúy dịch. - H. : Lao động Xã hội, 2011. - 292tr.; 24cm. - (Tinh hoa quản trị Trung Quốc)

* Tóm tắt: 80

* Môn loại: 658.8 / C126T

- Phòng Đọc: DL 12762

- Phòng Mượn: MA 13128
150/. MAZUR, LAURA. Đối thoại với các bậc thầy marketing = Conversations with marketing masters / Laura Mazur, Louella Miles; Trần Thị Ngân Tuyến dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2009. - 299tr.; 21cm

* Tóm tắt: Giới thiệu những kinh nghiệm quý giá về marketing hiện nay từ những nhà tư tưởng có tầm ảnh hưởng rộng lớn nhất trong thời đại chúng ta qua những bài trả lời phỏng vấn: Philip Kotler, David Aaker, Jean-Claude Larreche...

* Môn loại: 658.8 / Đ452TH

- Phòng Đọc: DV 46231

- Phòng Mượn: MA 13046-13047
151/. TRẦN THANH ĐIỆN. Tài liệu hướng dẫn học tập : Thương mại điện tử = E-Commerce / Trần Thanh Điện biên soạn. - Tái bản lần thứ 1. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2013. - 68tr.; 22cm

* Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về thương mại điện tử, internet và mạng; việc ứng dụng công nghệ thông tin và thương mại điện tử trong doanh nghiệp, duy trì và phát triển website thương mại điện tử, marketing qua mạng internet, thanh toán qua mạng, vấn đề an toàn và bảo mật trên mạng, các chính sách và pháp luật về thương mại điện tử

* Môn loại: 658.8 / T103L

- Phòng Đọc: DL 12801

700. NGHỆ THUẬT:

152/. TRẦN LẬP. Bên kia bức tường / Trần Lập. - H. : Thời đại, 2013. - 338tr.; 21cm

* Tóm tắt: Chia sẻ về chuyện đời, chuyện nghề, chân thật, giản dị nhưng cũng đầy chìm nổi của tác giả, gắn với hành trình gian nan lên đỉnh vinh quang của một trong những ban nhạc rock hàng đầu trong lịch sử âm nhạc Việt Nam

* Môn loại: 781.66 / B254K- Phòng Đọc: DV 46369

- Phòng Mượn: MG 6743-6744
153/. LÊ THANH DŨNG. Chuyện nghề của Thuỷ / Lê Thanh Dũng, Trần Văn Thủy. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Hội nhà văn, 2013. - 474 tr.; 21 cm

* Tóm tắt: Cuốn sách gói gọn cuộc đời làm phim của Trần Văn Thủy, từ cơ duyên đến với nghề, tới hành trình trở thành đạo diễn phim tài liệu hàng đầu của Việt Nam. Thời kỳ chiến tranh, ông là phóng viên quay phim chiến trường. Chính vì thế, phần lớn cuốn sách nói về những gian nan, cơ cực, những nguy hiểm, bệnh tật, đói khát, bom đạn trên chiến trường

* Môn loại: 791.4302 / CH527NGH

- Phòng Đọc: DV 46362

- Phòng Mượn: MG 6731
154/. Chương trình đào tạo giáo viên trung học phổ thông theo học chế tín chỉ ngành giáo dục thể chất. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2013. - 230tr.; 27cm

* Tóm tắt: Trình bày khái niệm về mục tiêu giáo dục, chương trình đào tạo, các nguyên tắc phát triển và hướng dẫn sử dụng chương trình đào tạo. Chương trình đào tạo giáo viên trung học phổ thông theo học chế tín chỉ ngành giáo dục thể chất. Đề cương chi tiết học phần chương trình đào tạo giáo viên trung học phổ thông theo học chế tín chỉ ngành giáo dục thể chất. Hướng dẫn sử dụng chương trình đào tạo giáo viên trung học phổ thông ngành giáo dục thể chất theo học chế tín chỉ

* Môn loại: 796.07 / CH561TR

- Phòng Đọc: DL 12813
155/. GILBERT, ELIZABETH. Người đàn ông Mỹ cuối cùng = The last American man / Elizabeth Gilbert; Lê Nguyễn Lê dịch. - H. : Thông tấn, 2013. - 378tr.; 21cm

* Tóm tắt: Giới thiệu cuộc sống hoang dã nhưng đầy ý chí và nghị lực của người đàn ông Mỹ có tên là Eustace Conway

* Môn loại: 796.5 / NG558Đ


Каталог: DataLibrary -> Images
Images -> Thư MỤc sách mớI – tháng 8/2015 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> Thư MỤc sách mớI – tháng 11/2013 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> Thư MỤc sách mớI – tháng 7/2015 (2) Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> Thư MỤc sách mới tháng 10/ 2017 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> Thư MỤc sách mới tháng 07/ 2017 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> Thư MỤc sách mớI – tháng 10/2011 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> Thư MỤc sách văn họC – tháng 4/2015 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> Thư MỤc sách mới tháng 09/ 2017 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> Thư MỤc sách mới tháng 06/ 2017 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> Thư MỤc sách mớI – tháng 9/2011 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ

tải về 301 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương