Thư MỤc chuyêN ĐỀ SÁch thiếu nhi


Những truyện hay viết cho thiếu nhitải về 0.95 Mb.
trang8/14
Chuyển đổi dữ liệu20.11.2017
Kích0.95 Mb.
#2411
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14
Những truyện hay viết cho thiếu nhi / Nguyễn Kiên. - H. : Kim Đồng, 2013. - 184tr. : Minh họa ; 21cm

40000đ

VVD.020131; VVTN.012842; VVTN.012843; VVTN.012844895.9223/NH556TR

Từ khóa: Văn học thiếu nhi; Truyện; Việt Nam

123. Những truyện hay viết cho thiếu nhi / Trần Đức Tiến. - H. : Kim Đồng, 2013. - 141tr. : Minh họa ; 21cm

30000đ


VVD.020132; VVTN.012845; VVTN.012846; VVTN.012847

895.9223/NH556TR

Từ khóa: Văn học thiếu nhi; Truyện; Việt Nam

124. Những truyện hay viết cho thiếu nhi / Nguyên Hồng. - H. : Kim Đồng, 2013. - 177tr. : Minh họa ; 21cm

30000đ

VVD.020133; VVTN.012848; VVTN.012849; VVTN.012850895.9223/NH556TR

Từ khóa: Văn học thiếu nhi; Truyện; Việt Nam

125. Những truyện hay viết cho thiếu nhi / Phong Thu. - H. : Kim đồng, 2014. - 260tr. : Minh họa ; 21cm

52000đ


895.9223/NH556TR

Từ khóa: Văn học thiếu nhi; Truyện; Việt Nam

126. Những truyện hay viết cho thiếu nhi / Nguyên Hương. - H. : Kim đồng, 2014. - 198tr. : Minh họa ; 21cm

40000đ


VVD.020367; VVTN.013358; VVTN.013359; VVTN.013360

895.9223/NH556TR

Từ khóa: Văn học thiếu nhi; Truyện; Việt Nam

127. Những truyện hay viết cho thiếu nhi / Tô Hoài. - H. : Kim đồng, 2014. - 302tr. : Minh họa ; 21cm

60000đ

895.9223/NH556TRTừ khóa: Văn học thiếu nhi; Truyện; Việt Nam

128. Nụ hôn dưới nhánh tầm gửi : Nhịp đập trái tim / Jo Cotterill; Lê Nguyễn Lê dịch. - H. : Kim đồng, 2013. - 291tr. ; 21cm

53000đ

VVD.019853; VVM.022458; VVM.022459; VVTN.012665823/N500H

Từ khóa: Văn học thiếu nhi; Truyện; Anh

129. Ô Long Viện siêu buồn cười / Au, Yao-Hsing; Phương Linh dịch. - H. : Kim Đồng, 2011. - 125tr. : tranh màu ; 17cm

19500đ


VVTN.011236

895.1/Ô450L

Từ khóa: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản

130. Ô Long Viện tình huynh đệ [copy] / Au Yao Hsing; Phương Linh dịch. - H. : Kim Đồng : 17cm

T.16: Cỗ xe ma quái/ Au Yao Hsing [copy]. - 2014. - 121tr.

21500đ


895.1/Ô450L

Từ khóa: Văn học thiếu nhi; Tranh màu; Trung Quốc

131. Ô Long Viện tình huynh đệ [copy] / Au Yao Hsing; Phương Linh dịch. - H. : Kim Đồng : 17cm

T.16: Cỗ xe ma quái/ Au Yao Hsing [copy]. - 2014. - 121tr.

21500đ

895.1/Ô450LTừ khóa: Văn học thiếu nhi; Tranh màu; Trung Quốc

132. Ô Long Viện tình huynh đệ / Au Yao Hsing; Phương Linh dịch. - H. : Kim Đồng : 17cm

T.24: Bại lộ chân tướng/ Au Yao Hsing. - 2014. - 121tr.

21500đ


895.1/Ô450L

Từ khóa: Văn học thiếu nhi; Tranh màu; Trung Quốc

133. Ô Long Viện tình huynh đệ / Au Yao Hsing; Phương Linh dịch. - H. : Kim Đồng : 17cm

T.9: Bắt cóc sư đệ/ Au Yao Hsing. - 2014. - 121tr.

21500đ

895.1/Ô450LTừ khóa: Văn học thiếu nhi; Tranh màu; Trung Quốc

134. Ô Long Viện tình huynh đệ / Au Yao Hsing; Phương Linh dịch. - H. : Kim Đồng : 17cm

T.17: Bóng đen chùa Diệu Lâm/ Au Yao Hsing. - 2014. - 121tr.

21500đ


895.1/Ô450L

Từ khóa: Văn học thiếu nhi; Tranh màu; Trung Quốc

135. Ô Long Viện tình huynh đệ / Au Yao Hsing; Phương Linh dịch. - H. : Kim Đồng : 17cm

T.12: Cái bang kì ngộ/ Au Yao Hsing. - 2014. - 121tr.

21500đ

895.1/Ô450LTừ khóa: Văn học thiếu nhi; Tranh màu; Trung Quốc

136. Ô Long Viện tình huynh đệ / Au Yao Hsing; Phương Linh dịch. - H. : Kim Đồng : 17cm

T.20: Càn khôn nghịch chuyển/ Au Yao Hsing. - 2014. - 121tr.

21500đ


895.1/Ô450L

Từ khóa: Văn học thiếu nhi; Tranh màu; Trung Quốc

137. Ô Long Viện tình huynh đệ / Au Yao Hsing; Phương Linh dịch. - H. : Kim Đồng : 17cm

T.16: Cỗ xe ma quái/ Au Yao Hsing. - 2014. - 121tr.

21500đ

895.1/Ô450LTừ khóa: Văn học thiếu nhi; Tranh màu; Trung Quốc

138. Ô Long Viện tình huynh đệ / Au Yao Hsing; Phương Linh dịch. - H. : Kim Đồng : 17cm

T.7: Cuộc sống vô ưu/ Au Yao Hsing. - 2014. - 121tr.

21500đ


895.1/Ô450L

Từ khóa: Văn học thiếu nhi; Tranh màu; Trung Quốc

139. Ô Long Viện tình huynh đệ / Au Yao Hsing; Phương Linh dịch. - H. : Kim Đồng : 17cm

T.5: Đại chiến người gỗ/ Au Yao Hsing. - 2014. - 121tr.

21500đ

895.1/Ô450LTừ khóa: Văn học thiếu nhi; Tranh màu; Trung Quốc

140. Ô Long Viện tình huynh đệ / Au Yao Hsing; Phương Linh dịch. - H. : Kim Đồng : 17cm

T.11: Gia nhập giang hồ/ Au Yao Hsing. - 2014. - 121tr.

21500đ


895.1/Ô450L

Từ khóa: Văn học thiếu nhi; Tranh màu; Trung Quốc

141. Ô Long Viện tình huynh đệ / Au Yao Hsing; Phương Linh dịch. - H. : Kim Đồng : 17cm

T.25: Hóa giải thần công/ Au Yao Hsing. - 2014. - 121tr.

21500đ

895.1/Ô450LTừ khóa: Văn học thiếu nhi; Tranh màu; Trung Quốc

142. Ô Long Viện tình huynh đệ / Au Yao Hsing; Phương Linh dịch. - H. : Kim Đồng : 17cm

T.10: Huyết ấn ma chưởng/ Au Yao Hsing. - 2014. - 121tr.

21500đ


895.1/Ô450L

Từ khóa: Văn học thiếu nhi; Tranh màu; Trung Quốc

143. Ô Long Viện tình huynh đệ / Au Yao Hsing; Phương Linh dịch. - H. : Kim Đồng : 17cm

T.26: Huyết chiến ma binh/ Au Yao Hsing. - 2014. - 121tr.

21500đ

VVTN.013176; VVTN.013177; VVTN.013178; VVTN.013179895.1/Ô450L

Từ khóa: Văn học thiếu nhi; Tranh màu; Trung Quốc

144. Ô Long Viện tình huynh đệ / Au Yao Hsing; Phương Linh dịch. - H. : Kim Đồng : 17cm

T.2: Kì duyên bảo tháp/ Au Yao Hsing. - 2014. - 123tr.

21500đ

VVTN.013080; VVTN.013081; VVTN.013082; VVTN.013083895.1/Ô450L

Từ khóa: Văn học thiếu nhi; Tranh màu; Trung Quốc

145. Ô Long Viện tình huynh đệ / Au Yao Hsing; Phương Linh dịch. - H. : Kim Đồng : 17cm

T.19: Ma giáo tấn công/ Au Yao Hsing. - 2014. - 121tr.

21500đ

895.1/Ô450LTừ khóa: Văn học thiếu nhi; Tranh màu; Trung Quốc

146. Ô Long Viện tình huynh đệ / Au Yao Hsing; Phương Linh dịch. - H. : Kim Đồng : 17cm

T.8: Nghi ngờ tiếp nối/ Au Yao Hsing. - 2014. - 121tr.

21500đ


895.1/Ô450L

Từ khóa: Văn học thiếu nhi; Tranh màu; Trung Quốc

147. Ô Long Viện tình huynh đệ / Au Yao Hsing; Phương Linh dịch. - H. : Kim Đồng : 17cm

T.4: Ngọc bội phong ba/ Au Yao Hsing. - 2014. - 121tr.

21500đ

VVTN.013088; VVTN.013089; VVTN.013090; VVTN.013091895.1/Ô450L

Từ khóa: Văn học thiếu nhi; Tranh màu; Trung Quốc

148. Ô Long Viện tình huynh đệ / Au Yao Hsing; Phương Linh dịch. - H. : Kim Đồng : 17cm

T.14: Ni cô bí hiểm/ Au Yao Hsing. - 2014. - 121tr.

21500đ

895.1/Ô450LTừ khóa: Văn học thiếu nhi; Tranh màu; Trung Quốc

149. Ô Long Viện tình huynh đệ / Au Yao Hsing; Phương Linh dịch. - H. : Kim Đồng : 17cm

T.18: Rời khỏi cái bang/ Au Yao Hsing. - 2014. - 121tr.

21500đ


895.1/Ô450L

Từ khóa: Văn học thiếu nhi; Tranh màu; Trung Quốc

150. Ô Long Viện tình huynh đệ / Au Yao Hsing; Phương Linh dịch. - H. : Kim Đồng : 17cm

T.1: Sư đệ xuất hiện/ Au Yao Hsing. - 2014. - 123tr.

21500đ

VVTN.013076; VVTN.013077; VVTN.013078; VVTN.013079895.1/Ô450L

Từ khóa: Văn học thiếu nhi; Tranh màu; Trung Quốc

151. Ô Long Viện tình huynh đệ / Au Yao Hsing; Phương Linh dịch. - H. : Kim Đồng : 17cm

T.3: Thần công xuất kích/ Au Yao Hsing. - 2014. - 120tr.

21500đ

VVTN.013084; VVTN.013085; VVTN.013086; VVTN.013087895.1/Ô450L

Từ khóa: Văn học thiếu nhi; Tranh màu; Trung Quốc

152. Ô Long Viện tình huynh đệ / Au Yao Hsing; Phương Linh dịch. - H. : Kim Đồng : 17cm

T.21: Tin dữ ùa về/ Au Yao Hsing. - 2014. - 121tr.

21500đ

895.1/Ô450LTừ khóa: Văn học thiếu nhi; Tranh màu; Trung Quốc

153. Ô Long Viện tình huynh đệ / Au Yao Hsing; Phương Linh dịch. - H. : Kim Đồng : 17cm

T.23: Tinh như ăn trộm/ Au Yao Hsing. - 2014. - 121tr.

21500đ


VVTN.013164; VVTN.013165; VVTN.013166; VVTN.013167

895.1/Ô450L

Từ khóa: Văn học thiếu nhi; Tranh màu; Trung Quốc

154. Ô Long Viện tình huynh đệ / Au Yao Hsing; Phương Linh dịch. - H. : Kim Đồng : 17cm

T.27: Trận chiến cuối cùng/ Au Yao Hsing. - 2014. - 121tr.

21500đ


VVTN.013180; VVTN.013181; VVTN.013182; VVTN.013183

895.1/Ô450L

Từ khóa: Văn học thiếu nhi; Tranh màu; Trung Quốc

155. Ô Long Viện tình huynh đệ / Au Yao Hsing; Phương Linh dịch. - H. : Kim Đồng : 17cm

T.22: Trận chiến mãng xà/ Au Yao Hsing. - 2014. - 121tr.

21500đ


895.1/Ô450L

Từ khóa: Văn học thiếu nhi; Tranh màu; Trung Quốc

156. Ô Long Viện tình huynh đệ / Au Yao Hsing; Phương Linh dịch. - H. : Kim Đồng : 17cm

T.13: Tứ tôn ma giáo/ Au Yao Hsing. - 2014. - 121tr.

21500đ

895.1/Ô450LTừ khóa: Văn học thiếu nhi; Tranh màu; Trung Quốc

157. Ô Long Viện tình huynh đệ / Au Yao Hsing; Phương Linh dịch. - H. : Kim Đồng : 17cm

T.15: Vào am tìm mẹ/ Au Yao Hsing. - 2014. - 121tr.

21500đ


895.1/Ô450L

Từ khóa: Văn học thiếu nhi; Tranh màu; Trung Quốc

158. Ô Long Viện tình huynh đệ / Au Yao Hsing; Phương Linh dịch. - H. : Kim Đồng : 17cm

T.6: Vượt qua thử thách/ Au Yao Hsing. - 2014. - 121tr.

21500đ

VVTN.013096; VVTN.013097; VVTN.013098; VVTN.013099895.1/Ô450L

Từ khóa: Văn học thiếu nhi; Tranh màu; Trung Quốc

159. Phóng sự học đường : Tội, lỗi hồn nhiên. - H. : Kim đồng, 2008. - 198tr. ; 18cm

22000đ


VVTN.010331; VVTN.010332; VVTN.010333; VVTN.010334

895.922803/PH431S

Từ khóa: Văn học thiếu nhi; Ghi chép; Bài viết; Việt Nam

160. Phù thủy Lilli : Cơn sốt bóng đá / Knister; Birgit Rieger minh họa; Nhóm V - Point dịch. - H. : Phụ nữ, 2013. - 123tr. : Hình vẽ ; 21cm

29500đ

VVD.019856; VVTN.012667; VVTN.012668; VVTN.012669833/PH500TH

Từ khóa: Văn học thiếu nhi; Truyện; Đức

161. Phù thủy Lilli : Cuộc phiêu lưu đến xứ da đỏ / Knister; Birgit Rieger minh họa; Nhóm V - Point dịch. - H. : Phụ nữ, 2013. - 103tr. : Hình vẽ ; 21cm

26000đ


VVD.019858; VVTN.012673; VVTN.012674; VVTN.012675

833/PH500TH

Từ khóa: Văn học thiếu nhi; Truyện; Đức

162. Phù thủy Lilli : Nơi miền tây hoang dã / Knister; Birgit Rieger minh họa; Nhóm V - Point dịch. - H. : Phụ nữ, 2013. - 103tr. : Hình vẽ ; 21cm

25000đ

VVD.019857; VVTN.012670; VVTN.012671; VVTN.012672833/PH500TH

Từ khóa: Văn học thiếu nhi; Truyện; Đức

163. Phù thủy Lilli : Xác ướp chơi trốn tìm / Knister; Birgit Rieger minh họa; Nhóm V - Point dịch. - H. : Phụ nữ, 2013. - 121tr. : Hình vẽ ; 21cm

29500đ


VVD.019859; VVTN.012676; VVTN.012677; VVTN.012678

833/PH500TH

Từ khóa: Văn học thiếu nhi; Truyện; Đức

165. Quý cô Horoscope / Cát Tường. - H. : Kim đồng, 2014. - 166tr. : Minh họa ; 20cm . - (Văn học teen)

32000đ

895.9223/Q523CTừ khóa: Văn học thiếu nhi; Truyện; Việt Nam

166. Shin cậu bé bút chì : Phiên bản hoạt hình màu / Nguyên tác: Yoshito Usui; Người dịch: Barbie Ayumi. - H. : Kim đồng : 18cm

T.5: Ai là nhân vật chính/ Yoshito Usui. - 2013. - 190tr. : Tranh màu

28000đ


VVTN.013200; VVTN.013201; VVTN.013202; VVTN.013203

895.6/SH311C

Từ khóa: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản

167. Shin cậu bé bút chì : Phiên bản hoạt hình màu / Nguyên tác: Yoshito Usui; Người dịch: Barbie Ayumi. - H. : Kim đồng : 18cm

T.9: Cả nhà về quê/ Yoshito Usui. - 2014. - 187tr. : Tranh màu

28000đ


895.6/SH311C

Từ khóa: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản

168. Shin cậu bé bút chì : Phiên bản hoạt hình màu / Nguyên tác: Yoshito Usui; Người dịch: Barbie Ayumi. - H. : Kim đồng : 18cm

T.7: Chị Nanako yêu dấu/ Yoshito Usui. - 2013. - 196tr. : Tranh màu

28000đ

895.6/SH311CTừ khóa: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản

169. Shin cậu bé bút chì : Phiên bản hoạt hình màu / Nguyên tác: Yoshito Usui; Người dịch: Barbie Ayumi. - H. : Kim đồng : 18cm

T.11: Cu Shin và trải nghiệm trượt tuyết/ Yoshito Usui. - 2014. - 186tr. : Tranh màu

28000đ


VVTN.013224; VVTN.013225; VVTN.013226; VVTN.013227

895.6/SH311C

Từ khóa: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản

170. Shin cậu bé bút chì : Truyện dài / Nguyên tác: Yoshito Usui; Tranh: Takata Mirei. - H. : Kim đồng : 18cm

T.1: Cuộc giao tranh thời chiến quốc. - 2013. - 191tr. : Tranh vẽ

18000đ


VVTN.012897; VVTN.012898; VVTN.012899; VVTN.012900

895.6/SH311C

Từ khóa: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản

171. Shin cậu bé bút chì : Phiên bản hoạt hình màu / Nguyên tác: Yoshito Usui; Người dịch: Barbie Ayumi. - H. : Kim đồng : 18cm

T.8: Để mắt đến Himawari thật mệt/ Yoshito Usui. - 2014. - 188tr. : Tranh màu

28000đ


895.6/SH311C

Từ khóa: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản

172. Shin cậu bé bút chì : Truyện dài / Nguyên tác: Yoshito Usui; Tranh: Takata Mirei. - H. : Kim đồng : 18cm

T.2: Đế quốc người lớn phản công. - 2013. - 192tr. : Tranh vẽ

18000đ

VVTN.012901; VVTN.012902; VVTN.012903; VVTN.012904895.6/SH311C

Từ khóa: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản

173. Shin cậu bé bút chì : Truyện dài / Nguyên tác: Yoshito Usui; Tranh: Takata Mirei. - H. : Kim đồng : 18cm

T.5: Điệp vụ hoàng kim. - 2013. - 162tr. : Tranh vẽ

18000đ

VVTN.012913; VVTN.012914; VVTN.012915; VVTN.012916895.6/SH311C

Từ khóa: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản

174. Shin cậu bé bút chì : Truyện dài / Nguyên tác: Yoshito Usui; Tranh: Takata Mirei. - H. : Kim đồng : 18cm

T.7: Dũng sĩ Kimpoko. - 2013. - 160tr. : Tranh vẽ

18000đ

VVTN.012921; VVTN.012922; VVTN.012923; VVTN.012924895.6/SH311C

Từ khóa: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản

175. Shin cậu bé bút chì : Phiên bản hoạt hình màu / Nguyên tác: Yoshito Usui; Người dịch: Barbie Ayumi. - H. : Kim đồng : 18cm

T.2: Em bé quậy tưng, Shin tá hỏa/ Yoshito Usui. - 2013. - 144tr. : Tranh màu

28000đ

VVTN.013188; VVTN.013189; VVTN.013190; VVTN.013191895.6/SH311C

Từ khóa: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản

176. Shin cậu bé bút chì : Phiên bản hoạt hình màu / Nguyên tác: Yoshito Usui; Người dịch: Barbie Ayumi. - H. : Kim đồng : 18cm

T.3: Himawari bị giành giật/ Yoshito Usui. - 2013. - 184tr. : Tranh màu

28000đ

VVTN.013192; VVTN.013193; VVTN.013194; VVTN.013195895.6/SH311C

Từ khóa: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản

177. Shin cậu bé bút chì : Phiên bản hoạt hình màu / Nguyên tác: Yoshito Usui; Người dịch: Barbie Ayumi. - H. : Kim đồng : 18cm

T.1: Himawari chào đời, tớ đứt hơi/ Yoshito Usui. - 2013. - 184tr. : Tranh màu

28000đ

VVTN.013184; VVTN.013185; VVTN.013186; VVTN.013187895.6/SH311C

Từ khóa: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản

178. Shin cậu bé bút chì : Phiên bản hoạt hình màu / Nguyên tác: Yoshito Usui; Người dịch: Barbie Ayumi. - H. : Kim đồng : 18cm

T.4: Himawari và cuộc chiến tiêm phòng/ Yoshito Usui. - 2013. - 184tr. : Tranh màu

28000đ

895.6/SH311CTừ khóa: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản

179. Shin cậu bé bút chì : Phiên bản hoạt hình màu / Nguyên tác: Yoshito Usui; Người dịch: Barbie Ayumi. - H. : Kim đồng : 18cm

T.12: Himawari vui tết Hinamatsuri/ Yoshito Usui. - 2014. - 187tr. : Tranh màu

28000đ


VVTN.013228; VVTN.013229; VVTN.013230; VVTN.013231

895.6/SH311C

Từ khóa: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản

180. Shin cậu bé bút chì : Truyện dài / Nguyên tác: Yoshito Usui; Tranh: Takata Mirei. - H. : Kim đồng : 18cm

T.4: Kho báu vương quốc ụt ịt. - 2013. - 162tr. : Tranh vẽ

18000đ


VVTN.012909; VVTN.012910; VVTN.012911; VVTN.012912

895.6/SH311C

Từ khóa: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản

181. Shin cậu bé bút chì : Phiên bản hoạt hình màu / Nguyên tác: Yoshito Usui; Người dịch: Barbie Ayumi. - H. : Kim đồng : 18cm

T.10: Misae đại chiến Himawari/ Yoshito Usui. - 2014. - 188tr. : Tranh màu

28000đ


895.6/SH311C

Từ khóa: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản

182. Shin cậu bé bút chì : Phiên bản hoạt hình màu / Nguyên tác: Yoshito Usui; Người dịch: Barbie Ayumi. - H. : Kim đồng : 18cm

T.13: Món cà ri hảo hạng của bếp trưởng Shinosuke/ Yoshito Usui. - 2014. - 185tr. : Tranh màu

28000đ

895.6/SH311CTừ khóa: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản

183. Shin cậu bé bút chì : Truyện dài / Nguyên tác: Yoshito Usui; Tranh: Takata Mirei. - H. : Kim đồng : 18cm

T.8: Shin và công chúa vũ trụ. - 2013. - 164tr. : Tranh vẽ

18000đ


VVTN.012925; VVTN.012926; VVTN.012927; VVTN.012928

895.6/SH311C

Từ khóa: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản

184. Shin cậu bé bút chì : Phiên bản hoạt hình màu / Nguyên tác: Yoshito Usui; Người dịch: Barbie Ayumi. - H. : Kim đồng : 18cm

T.14: Siêu mẫu Himawari/ Yoshito Usui. - 2014. - 184tr. : Tranh màu

28000đ


895.6/SH311C

Từ khóa: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản

185. Shin cậu bé bút chì : Truyện dài / Nguyên tác: Yoshito Usui; Tranh: Takata Mirei. - H. : Kim đồng : 18cm

T.3: Siêu nhân Action và ma vương áo tắm. - 2013. - 162tr. : Tranh vẽ

18000đ

VVTN.012905; VVTN.012906; VVTN.012907; VVTN.012908895.6/SH311C

Từ khóa: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản

186. Shin cậu bé bút chì : Truyện dài / Nguyên tác: Yoshito Usui; Tranh: Takata Mirei. - H. : Kim đồng : 18cm

T.6: Vị hôn thê đến từ tương lai. - 2013. - 162tr. : Tranh vẽ

18000đ

VVTN.012917; VVTN.012918; VVTN.012919; VVTN.012920895.6/SH311C

Từ khóa: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản

187. Shin cậu bé bút chì : Phiên bản hoạt hình màu / Nguyên tác: Yoshito Usui; Người dịch: Barbie Ayumi. - H. : Kim đồng : 18cm

T.6: Vua côn trùng Kasukabe/ Yoshito Usui. - 2013. - 193tr. : Tranh màu

28000đ

895.6/SH311CTừ khóa: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản

188. Shin cậu bé bút chì : Truyện dài / Nguyên tác: Yoshito Usui; Tranh: Takata Mirei. - H. : Kim đồng : 18cm

T.9: Vương quốc dã thú. - 2013. - 168tr. : Tranh vẽ

18000đ


VVTN.012929; VVTN.012930; VVTN.012931; VVTN.012932

895.6/SH311C

Từ khóa: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản

189. Siêu sao đường dài / Masaharu Inoe; Trung Chính dịch. - H. : Phụ nữ : 19cm

ĐTTS ghi: Truyện tranh hiện đại nhiều tập

T.3: Không bỏ cuộc/ Masaharu Inoe. - 1999. - 108tr. : tranh vẽ

4000đ

VVTN.007389; VVTN.007390; VVTN.007391895.6/S309S

Từ khóa: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản

190. Tên bịp và cô gái / Ngô Văn Doanh tuyển dịch. - H. : Văn hóa dân tộc : 19cm . - (Truyện dân gian thổ dân úc)

T.1. - 1993. - 95tr.

4500đ

VVD.004686398.20994/T254B

Từ khóa: Văn học thiếu nhi; Truyện dân gian; Úc

191. Thám tử lừng danh Conan : Truyền thuyết kho báu ở Koshu / Tani Yutaka; Nguyên tác: Aoyama Gosho; Nguyễn Phương Bảo Châu dịch. - H. : Kim đồng, 2012. - 223tr. ; 19cm

30000đ


VVD.019860; VVTN.012679; VVTN.012680; VVTN.012681

895.6/TH104T

Từ khóa: Văn học thiếu nhi; Truyện; Nhật Bản

192. Thám tử lừng danh Conan : Bản giao hưởng của kẻ sát nhân / Tani Yutaka; Nguyên tác: Aoyama Gosho; Nguyễn Phương Bảo Châu dịch. - H. : Kim đồng, 2012. - 199tr. ; 19cm

30000đ

VVD.019861; VVTN.012682; VVTN.012683; VVTN.012684895.6/TH104T

Từ khóa: Văn học thiếu nhi; Truyện; Nhật Bản

193. Thám tử lừng danh Conan phần đặc biệt : Lá thư thách đấu gửi Kudo Shinichi (Án mạng tại tòa án) / Taira Takahisa; Nguyên tác: Aoyama Gosho; Nguyễn Phương Bảo Châu dịch; Kịch bản phim truyền hình: Hata Takehiko. - H. : Kim đồng, 2013. - 203tr. ; 19cm

35000đ


VVD.019862; VVTN.012685; VVTN.012686; VVTN.012687

895.6/TH104T

Từ khóa: Văn học thiếu nhi; Truyện; Nhật Bản

194. Thám tử lừng danh Conan phần đặc biệt : Lá thư thách đấu gửi Kudo Shinichi (Kudo Shinichi và Hattori Heiji quyết đấu) / Taira Takahisa; Nguyên tác: Aoyama Gosho; Nguyễn Phương Bảo Châu dịch; Kịch bản phim truyền hình: Hata Takehiko. - H. : Kim đồng, 2013. - 327tr. ; 19cm

45000đ

VVD.019863; VVTN.012688; VVTN.012689; VVTN.012690895.6/TH104T

Từ khóa: Văn học thiếu nhi; Truyện; Nhật Bản

195. Thám tử lừng danh Conan phần đặc biệt : Kudo Shinichi trở lại (Bí ẩn truyền thuyết thần chim) / Taira Takahisa; Nguyên tác: Aoyama Gosho; Nguyễn Phương Thảo dịch; Kịch bản phim truyền hình: Hata Takehiko. - H. : Kim đồng, 2013. - 235tr. ; 19cm

35000đ


VVD.019864; VVTN.012691; VVTN.012692; VVTN.012693

895.6/TH104T

Từ khóa: Văn học thiếu nhi; Truyện; Nhật Bản

196. Thám tử lừng danh Conan : Hoạt hình màu / Gosho Aoyama; Hương Giang dịch. - H. : Kim đồng : 18cm

T.1: Khúc hát cầu siêu/ Gosho Aoyama. - 2013. - 205tr. : Tranh vẽ

45000đ


VVTN.013324; VVTN.013325; VVTN.013326; VVTN.013327

895.6/TH104T

Từ khóa: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản

197. Thám tử lừng danh Conan : Hoạt hình màu / Gosho Aoyama; Hương Giang dịch. - H. : Kim đồng : 18cm

T.2: Khúc hát cầu siêu/ Gosho Aoyama. - 2013. - 205tr. : Tranh vẽ

45000đ


895.6/TH104T

Từ khóa: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản

198. Thám tử lừng danh Conan / Gosho Aoyama. - H. : Kim đồng : 18cm

T.1: Tuyển tập phan bình chọn/ Gosho Aoyama. - 2013. - 223tr. : Tranh vẽ

30000đ

VVTN.013332; VVTN.013333; VVTN.013334; VVTN.013335895.6/TH104T

Từ khóa: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản

199. Thám tử lừng danh Conan / Gosho Aoyama. - H. : Kim đồng : 18cm

T.2: Tuyển tập phan bình chọn/ Gosho Aoyama. - 2013. - 279tr. : Tranh vẽ

30000đ

895.6/TH104TTừ khóa: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản

201. Thiều Hoa công chúa / Thái Đắc Xuân sưu tàm, tuyển chọn. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa; Công ty văn hóa Bảo Thắng, 2004. - 140tr. ; 19cm

15000đ

VVTN.004483; VVTN.005149808.83/TH309H

Từ khóa: Văn học thiếu nhi; Truyện ngắn; Thế giới

202. Tớ - chuyên gia xoay sở / Trần Huyền Trang. - H. : Kim Đồng, 2013. - 140tr. : Minh họa ; 16cm

36000đ


VVD.020121; VVTN.012814

895.9223/T460CH

Từ khóa: Văn học thiếu nhi; Truyện; Việt Nam

203. Tổ chim cúc cu / Hà An; Bìa và minh họa: Thành Chương. - H. : Kim đồng, 1995. - 95tr. : Minh họa ; 19cm

3500đ

VVTN.000226; VVTN.000227; VVTN.000228; VVTN.000229895.9223/T450CH

Từ khóa: Văn học thiếu nhi; Truyện; Việt Nam

204.tải về 0.95 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương