Thể DỤc và phưƠng pháp dạy học thể DỤCtải về 0.69 Mb.
trang2/4
Chuyển đổi dữ liệu23.12.2018
Kích0.69 Mb.
1   2   3   4

Vũ Anh Hoa
HỌC PHẦN

ÂM NHẠC VÀ PPDH

I. THÔNG TIN VỀ GIÁO VIÊN

1. Họ và tên: Trần Thị Hòa

Chức danh: Giảng viên

Học hàm; Học vị: Cử nhân

Ngành đào tạo: Sư phạm âm nhạc

Địa chỉ liên hệ: Khoa GDTC - Nhạc - Họa

Điện thoại 0916 144 236. Email: hoanhac.cdspna@gmail.com

II. THÔNG TIN VỀ MÔN HỌC:

1. Mã học phần: 610.15

2. Loại học phần: Bắt buộc

3. Dạy ở ngành: Cao đẳng Sư phạm tiểu học

4. Số tín chỉ: 3 (45 tiết), trong đó:

- Lý thuyết: 14 tiết

- Thực hành: 28 tiết

- Kiểm tra: 3 tiết

- Chuẩn bị của sinh viên: 90 tiết

- Hướng dẫn SV tự học ~ 28 tiết

5. Môn học tiên quyết:

6. Mục tiêu môn học:

a. Kiến thức:

- Giúp sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về nhạc lý phổ thông để vận dụng vào việc học tập đọc nhạc và học hát các bài hát tiểu học.

- Sinh viên nắm được, hơi thở, tư thế và các kỹ thuật ca hát cơ bản.

b. Kỹ năng:

- Sinh viên biết vận dụng hơi thở trong ca hát. Biết điều tiết hơi thở trong khi hát để ngắt câu đúng, diễn tả được ý nhạc.

- Có tư thế, tác phong trình bày bài hát chững chạc, tự nhiên thoải mái, phù hợp với nội dung tình cảm của bài hát.

- Biết sử dụng âm thanh tự nhiên, hát rõ lời, diễn cảm.

- Biết đọc và gõ phách được những bài tập đọc nhạc phổ thông, những bài trong chương trình tiểu học.

- Hình thành cho học sinh ý thức tự giác rèn luyện thường xuyên để hoàn thiện, nâng cao khả năng tập đọc nhạc và ca hát cho bản thân.

c. Thái độ:

- Bồi dưỡng tình cảm và thị hiếu nghệ thuật đúng đắn cho học sinh, để các em thêm yêu thích môn học hơn.

- Nghiêm túc học tập, nghiên cứu chương trình, tài liệu và các bài hát theo yêu cầu của giáo viên.

- Có ý thức tự giác luyện tập đọc nhạc và ca hát. Tự giác – tích cực tham gia các phong trào văn nghệ trong và ngoài trường.

7. Tóm tắt nội dung môn học:

Có 3 phần chính.

Phần 1 (Nhạc lý). Gồm các nội dung : Âm thanh cao độ; Độ dài âm thanh - Tiết tấu; Đảo phách, nghịch phách - Dấu hóa; Quãng.

Phần 2 (Tập đọc nhạc). Gồm các nội dung: Giọng C dur; Giọng G dur; Giọng F dur; Giọng A moll; Giọng E moll.

Phần 3 (Học hát). Gồm các nội dung: Hơi thở, tư thế, khẩu hình, âm thanh trong ca hát; Bài tập luyện thanh về hơi thở và kỹ thuật trong ca hát;Thực hành bài hát dân ca Việt Nam; Thực hành bài hát ca khúc Việt Nam; Thực hành bài hát nước ngoài.

8. Nội dung chi tiết môn học

Phần 1. Nhạc lý 13 tiết (12t LT; 1t KT)

Bài 1. Âm thanh cao độ (2t LT)

1. Khái niệm về âm thanh âm nhạc

2. Thuộc tính của âm thanh âm nhạc.

3. Khuông nhạc, khóa nhạc.

4. Tên nốt và vị trí của các nốt trên khuông nhạc

Bài 2. Độ dài âm thanh - Tiết tấu (4t LT)

1. Các ký hiệu âm thanh, âm nhạc.

a. Hình nốt và độ dài các nốt nhạc.

b. Dấu lặng.

c. Dấu chấm dôi.

d. Dấu nối, dấu luyến.

e. Dấu ngân tự do.

g. Các loại dấu nhắc lại.

2. Nhịp và phách

a. Phách, nhịp, vạch nhịp

b. Các loại nhịp thường gặp

c. Nhịp đủ, nhịp thiếu.

Bài 3. Đảo phách, nghịch phách - Dấu hóa (2t LT)

1. Đảo phách, nghịch phách

2. Cung – Bán cung

3. Các loại dấu hóa

4. Nguyên tắc viết các dấu hóa

Bài 4. Quãng (4t LT)

1. Khái niệm về quãng

2. Quãng giai điệu, quãng hòa âm

3. Quãng cơ bản

4. Quãng đơn, quãng kép

5. Quãng tăng, quãng giảm

6. Quãng thuận, quãng nghịch

7. Đảo quãng đơn

Kiểm tra: 1 tiết

Phần 2. TẬP ĐỌC NHẠC 15 tiết (14t TH; 1t KT)

Bài 1. Giọng C dur (4t TH)

1. Đọc gam và âm ổn định giọng Cdur

2. Xướng âm hát lời bài hát: Bầu trời xanh - Nguyễn Văn Quỳ

3. Xướng âm hát lời bài hát: Tìm bạn thân - Việt Anh

Bài 2. Giọng G dur (2t TH)

1. Đọc gam và âm ổn định giọng Gdur

2. Xướng âm hát lời bài hát: Chúc mừng sinh nhật - Nhạc Anh

Bài 3. Giọng F dur (4t TH)

1. Đọc gam và âm ổn định giọng Fdur

2. Xướng âm hát lời bài hát: Hòa bình cho bé - Huy Trân

3. Xướng âm hát lời bài : Đàn gà con -Nhạc: Phi-Líp-Pen-Cô; Lời: Việt Anh

Bài 4. Giọng A moll (2t TH)

1. Đọc gam và âm ổn định giọng Amoll

2. Xướng âm hát lời bài hát: Ngày mùa vui - Dân ca Thái

Bài 5. Giọng E moll (2t TH)

1. Đọc gam và âm ổn định giọng Emol

2. Xướng âm hát lời bài hát: Tạm biệt búp bê - Hoành Thông

Kiểm tra 1 tiết

Phần 3. HỌC HÁT 17 tiết (2t LT; 14t TH; 1t KT)

Bài 1. Hơi thở, tư thế, khẩu hình, âm thanh trong ca hát (2t LT)

1. Hơi thở trong ca hát

a. Phương pháp hít thở trong ca hát

b. Cách lấy hơi trong ca hát

2. Tư thế trong ca hát

a. Đứng hát

b. Ngồi hát

c. Đi lại trong ca hát

3. Khẩu hình, âm thanh trong ca hát

a. Khẩu hình

b. Âm thanh trong ca hát

Bài 2. Bài tập luyện thanh về hơi thở và kỹ thuật trong ca hát (2t TH)

1. Bài tập luyện thanh số 1

2. Bài tập luyện thanh số 2

3. Bài tập luyện thanh số 3.

Bài 3. Thực hành bài hát dân ca Việt Nam (4t TH)

1. Luyện thanh

2. Thực hành bài hát: Gà gáy - Dân ca Coong Khao

3. Thực hành bài hát: Lý cây bông - Dân ca Nam Bộ

Bài 4. Thực hành bài hát ca khúc Việt Nam (4t TH)

1. Luyện thanh

2. Thực hành bài hát: Em yêu hòa bình - Nguyễn Đức Toàn

3. Thực hành bài hát: Bàn tay mẹ - Bùi Đình Thảo, Tạ Hữu Yên

Bài 5. Thực hành bài hát nước ngoài (4t TH)

1. Luyện thanh

2. Thực hành bài hát: Chúc mừng sinh nhật - Nhạc Anh

3. Thực hành bài hát: Ước mơ - Nhạc Trung Quốc, Lời: An Hòa

Kiểm tra 1 tiết

9. Học liệu:

1. Anh Tuấn, Minh Châu - Nhạc lý cơ bản - NXB VN TPHCM 1998

2. Đỗ Hải Lễ - Lý thuyết âm nhạc cơ bản- Trường CĐSP Nhạc Họa TW 1995

3. Giáo trình sư phạm về nhạc lý dành cho sinh viên Cao đẳng tiểu học.

4. Giáo trình tập đọc nhạc được viết từ chương trình đào tạo giáo viên Tiểu học ( Phần Âm nhạc)

5. Sách giáo khoa âm nhạc lớp 3,4,5 và tập bài hát trong chương trình tiểu học – Nhà xuất bản Giáo Dục.

6. Phạm Tú Hương - Lý thuyết âm nhạc cơ bản - NXB GD - 1997

7. TS. Ngô Thị Nam - Hát - Phần năm thứ nhất - NXB ĐH SP 2004

10. Hình thức tổ chức dạy học:

a. Lịch trình chung

Nội dung


Hình thức tổ chức dạy học

Lên lớp

Tổng

Ch.bị của SV

HD tự học

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

Phần 1.

Bài 1

22

4

Bài 2

44

8
Bài 3

22

4
Bài 4

44

8
Kiểm tra1

1

2
Phần 2.

Bài 1.44

8

4


Bài 2.
2
2

4

2

Bài 3.
4
4

8

4

Bài 4.
2
2

4

2

Bài 5.
2
2

4

2

Kiểm tra1

1

2
Phần 2.

Bài 1.

22

4

2


Bài 2.
2
2

4

2

Bài 3.
4
4

8

4

Bài 4.
4
4

8

4

Bài 5.
4
4

8

4

Kiểm tra1

1

2
Tổng

14

28

3

45

90

28

b. Lịch trình tổ chức dạy học cụ thểTuần

H.thức t.chức

Yêu cầu SV ch.bị

Nội dung chính

Th.gian Đ.điểm

1

Lý thuyếtNghiên cứu tài liệu

Phần I.

Bài 1.

1.Khái niệm về âm thanh âm nhạc

2.Thuộc tính của âm thanh ÂN.

3.Khuông nhạc, khóa nhạc.

4.Tên nốt và vị trí của các nốt trên khuông nhạc

Bài 2.

1.Các ký hiệu âm thanh, âm nhạc.(a, b, c, d)


3 tiết


Ph.học

Ch.bị của SV

Ng.cứu tài liệu trước

- Âm thanh cao độ

- Độ dài âm thanh - Tiết tấu6 tiết

Ở nhà


2

Lý thuyết

Làm BT.

Ng.cứu bài mớiBài 2. (tiếp)

1.Các ký hiệu âm thanh, âm nhạc.(e, g)

2. Nhịp và phách: (a, b, c)


3 tiết

Ph.học


Ch.bị của SV

H.thành b.tập,

Ng.cứu bài mới- Phân biệt dấu nối và dấu luyến.

- Thuộc tính của ÂT ÂN.

- Viết tên các nốt nhạc sau lên khuông nhạc: Đồ đen, mi móc đơn...


6 tiết

Ở nhà


3

Lý thuyếtLàm BT được giao.

Ng.cứu bài mớiBài 3. Đảo phách, nghịch phách - Dấu hóa

1. Đảo phách, nghịch phách

2. Cung – Bán cung

3. Các loại dấu hóa

4. Nguyên tắc viết các dấu hóa

Bài 4: Quãng (1, 2, 3)


3 tiết

Ph.học


Chuẩn bị của SV

H.thành b.tập, Ng.cứu bài mới

- Viết các đoạn nhạc ở nhịp 2/4, 2/8, 3/4, 3/8, 4/4. Mỗi loại nhịp viết 10 ô nhịp trong đó có các hình nốt và các ký hiệu đã học ở bài 1

6 tiết

Ở nhà


4

Lý thuyếtLàm BT được giao.

Ng.cứu bài mớiBài 4: Quãng (tiếp)

4. Quãng đơn, quãng kép

5. Quãng tăng, quãng giảm

6. Quãng thuận, quãng nghịch

7. Đảo quãng đơn


2 tiết

Ph.học


Kiểm tra

Ôn tập

Phần I:

Từ bài 1 đến bài 41 tiết

Ph.học


Chuẩn bị của SV

H.thành b.tập, Ng.cứu bài mới

- Viết các dấu hóa theo khóa từ một dấu(thăng, giáng) đến 7 dấu

- Viết đoạn nhạc ở nhịp 3/4, 4/4 trong đó có các trường hợp ĐP,NP

- Gọi tên và đảo các quãng sau:...


6 tiết

Ở nhà


5

Thực hành

Tập bài được giao trước khi lên lớp

Phần 2. Tập đọc nhạc

Bài 1. Giọng C dur

1. Đọc gam và âm ổn định giọng Cdur

2. Xướng âm hát lời bài hát: Bầu trời xanh - Nguyễn Văn Quỳ


3 tiết

Ph.học


HD tự học

Ng. cứu và luyện trước

- Gam và âm ổn định giọng C dur

- Bài hát: Bầu trời xanh3 tiết

Ở nhà


Ch. bị của SV

Ng. cứu và luyện tập

- Gam C dur

- Bài hát: Bầu trời xanh6 tiết

Ở nhà


6

Thực hành

Tập bài được giao trước khi lên lớp

3. Xướng âm hát lời bài hát: Tìm bạn thân - Việt Anh

Bài 2: Giọng G dur

1. Đọc gam và âm ổn định giọng Gdur

2. Xướng âm hát lời bài hát: Chúc mừng sinh nhật - Nhạc Anh


3 tiết

Ph.học


HD tự học

Ng. cứu và luyện trước

- Gam và âm ổn định giọng G dur

- Bài hát: Chúc mừng sinh nhật3 tiết

Ở nhà


Chuẩn bị của SV

Ng. cứu bài mới và luyện bài đã học

- Gam C dur, G dur

- Bài hát: Bầu trời xanh

- Bài hát: Tìm bạn thân

- Bài hát: Chúc mừng sinh nhật6 tiết

Ở nhà


7

Thực hành

Luyện bài được giao, trả bài đạt yêu cầu

Bài 3: Giọng F dur

1. Đọc gam và âm ổn định giọng Fdur

2. Xướng âm hát lời bài hát: Hòa bình cho bé - Huy Trân


3 tiết

Ph.học


HD tự học

Ng. cứu và luyện trước

- Gam và âm ổn định giọng F dur

- Bài hát: Hòa bình cho bé3 tiết

Ở nhà


Chuẩn bị của SV

Ng.cứu bài và luyện bài đã học

- Gam G dur, F dur

- Bài hát: Hòa bình cho bé

- Bài hát: Chúc mừng sinh nhật


6 tiết

Ở nhà


8

Thực hành


Tập bài trước khi lên lớp, trả bài đạt yêu cầuBài 3: Giọng F dur ( Tiếp)

3. Xướng âm hát lời bài hát: Đàn gà con-Nhạc: Phi-Líp- Pen- Cô; Lời: Việt AnhBài 4: Giọng A moll

1.Đọc gam và âm ổn định giọng Amoll

2.Xướng âm hát bài: Ngày mùa vui (Dân ca Thái)


3 tiết

Ph.học


HD tự học

Ng. cứu và luyện tập trước

- Gam và âm ổn định giọng F dur, Amooll. - Bài hát: Đàn gà con.

- Bài hát: Ngày mùa vui3 tiết

Ở nhà


Chuẩn bị của SV

Ng. cứu bài và luyện bài đã học

- Gam F dur, Amoll

- Bài hát: Đàn gà con

- Bài hát: Ngày mùa vui


6 tiết

Ở nhà


9

Thực hànhLuyện bài trước khi lên lớp, trả bài đạt yêu cầu

Bài 5: Giọng E moll

1. Đọc gam và âm ổn định giọng Emoll.

2. Xướng âm hát lời bài hát: Tạm biệt búp bê - Hoành Thông


2 tiết

Ph.học


Kiểm tra

X.âm, hát đúng, sắc thái t.cảm

- Gam và âm ổn định các giọng đã học.

- Xướng âm và hát tất cả các bài hát đã học ở phần 21 tiết

Ph.học


HD tự học

Ôn lại các kiến thức đã học

- Gam và âm ổn định các giọng đã học.

- Xướng âm và hát tất cả các bài hát đã học ở phần 23 tiết

Ở nhà


Chuẩn bị của SV

Ng.cứu bài và luyện bài đã học

- Gam Emoll, Amoll

- Bài hát: Tạm biệt búp bê

- Bài hát: Ngày mùa vui


6 tiết

Ở nhà


10

Lý thuyết

Nghiên cứu tài liệu trướcPhần 3: Học hát

Bài 1: Hơi thở, tư thế, khẩu hình, âm thanh trong ca hát

1. Hơi thở trong ca hát

2. Tư thế trong ca hát

3. Khẩu hình, âm thanh trong ca hát2 tiết

Ph.học


Thực hành
Bài 2: Bài tập luyện thanh về hơi thở và kỹ thuật trong ca hát

1. Bài tập luyện thanh số 1

2. Bài tập luyện thanh số 2

3. Bài tập luyện thanh số 3.1 tiết

Ph.học


HD tự học

Ng. cứu và luyện tập trước

- Hơi thở, tư thế, khẩu hình, âm thanh

- Các bài tập luyện thanh về hơi thở và kỹ thuật trong ca hát.3 tiết

Ở nhà


Ch.bị của SV

Nghiên cứu tài liệu

Tài liệu Hát - Phần năm thứ nhất:

- Hơi thở, tư thế, khẩu hình6 tiết

Ở nhà


11

Thực hành


Tập bài trước khi lên lớp, trả bài đạt yêu cầuBài 2. (tiếp)

1. Bài tập luyện thanh số 1

2. Bài tập luyện thanh số 2

3. Bài tập luyện thanh số 3.Bài 3: Bài hát dân ca Việt Nam

1. Luyện thanh

2.Th.hành bài hát: Gà gáy- D.ca Coong Khao


3 tiết

Ph.học


HD tự học

Ng. cứu và luyện trước

- Luyện thanh các bài tập luyện thanh

- Bài hát hát: Gà gáy3 tiết

Ở nhà


Chuẩn bị của SV

Ng.cứu bài và l.tập mẫu luyện thanh

- Các mẫu luyện thanh

- Bài hát: Gà gáy6 tiết

Ở nhà


12

Thực hành


Tập bài trước khi lên lớp, trả bài đạt yêu cầuBài 3: Thực hành bài hát dân ca Việt Nam ( Tiếp)

3. Thực hành bài hát: Lý cây bông - Dân ca Nam BộBài 4: Thực hành bài hát ca khúc VN

1. Luyện thanh

2. Thực hành bài hát: Em yêu hòa bình - Nguyễn Đức Toàn

3 tiết


Phòng học

HD tự học

Ng. cứu và luyện tập trước

- Luyện thanh các bài tập luyện thanh

- Bài hát hát: Lý cây bông; Em yêu hòa bình3 tiết

Ở nhà


Chuẩn bị của SV

Ng.cứu bài và luyện bài đã học

- Bài hát: Gà gáy

- Bài hát: Lý cây bông

- Bài hát: Em yêu hòa bình


6 tiết

Ở nhà


13

Thực hànhTập bài trước khi lên lớp, trả bài đạt yêu cầu

Bài 4. (tiếp)

1. Luyện thanh

2. Thực hành bài hát: Em yêu hòa bình - Nguyễn Đức Toàn (tiếp)

3. Thực hành bài hát: Bàn tay mẹ - Bùi Đình Thảo, Tạ Hữu Yên3 tiết

Ph.học


HD tự học

Ng. cứu và luyện tập trước

- Luyện thanh các bài tập luyện thanh

- Bài hát hát: Em yêu hòa bình; Bàn tay mẹ3 tiết

Ở nhà


Chuẩn bị của SV

Ng. cứu bài và luyện bài đã học

- Bài hát: Bàn tay mẹ

- Bài hát: Lý cây bông

- Bài hát: Em yêu hòa bình


6 tiết

Ở nhà


14

Thực hành

Luyện bài, trả bài đạt yêu cầu

Bài 5: Thực hành bài hát nước ngoài

1. Luyện thanh

2.Th.hành bài: Ch.mừng s.nhật - Nhạc Anh


3 tiết

Ph.học


HD tự học

Ng. cứu và luyện trước

- Luyện thanh các bài tập luyện thanh

- Bài hát hát: Chúc mừng sinh nhật3 tiết

Ở nhà


Chuẩn bị của SV

Ng. cứu bài và luyện bài đã học

- Bài hát: Bàn tay mẹ, Chúc mừng sinh nhật, Em yêu hòa bình, Ước mơ

6 tiết ở nhà

15

Thực hànhHát chính xác, có kỹ thuật thể hiện đúng

Bài 5. (tiếp)

3. Thực hành bài hát: Ước mơ - Nhạc Trung Quốc, Lời: An Hòa2 tiết

Ph.học


K.tra

Ôn tập

Các bài hát đã học ở phần 3

1 tiết

Ph.học


HD tự học

Luyện b.hát

Các bài hát đã học ở phần 3

3 tiết

Ở nhà


Ch.bị của SV

Luyện các b.hát đã học

Các bài hát đã học ở phần 3

6 tiết

Ở nhà


11. Chính sách đối với người học và yêu cầu đối với giảng viên:

- Tham gia học tập đủ thời gian quy định trên lớp.

- Tích cực tham gia các hoạt động trên lớp.

- Hoàn thành tốt các bài tập được giao đúng thời hạn. Trả bài đạt yêu cầu.

12. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập môn học

a. Hình thức và nội dung kiểm tra:

- Hình thức: kiểm tra viết hoặc vấn đáp phần lý thuyết đều được. Còn phần tập đọc nhạc và phần Học hát thì sinh viên kiểm tra thực hành. Sinh viên bốc thăm thể hiện một trong các đề thi.

- Thời gian chuẩn bị: 10 - 15 phút.

- Nội dung: Xướng âm và hát một trong các bài đã học trong chương trình.

Hát và thể hiện sắc thái tình cảm nội dung phong cách một trong các bài hát đã học trong chương trình

b. Thang điểm: thang điểm 10, lấy đến một chữ số thập phân.

c. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên:

- Điểm hệ số 1 là điểm chuyên cần được tính dựa vào:Thời lượng SV tham gia học tập, ý thức, thái độ đối với môn học

- Điểm hệ số 2: Kiểm tra cuối từng phần học (theo lịch trình).

Cách tính điểm theo qui chế 43/2007/QĐ/Bộ GD-ĐT ngày 15/8 /2007 của Bộ trưởng Bộ GD và ĐT, quyết định 702/QĐ- CĐSP về việc ban hành qui định và đánh giá kết quả học tập của sinh viên. Cụ thể đối với môn học:

- Cho điểm chuyên cần tính hệ số 1

- Điểm kiểm tra tính hệ số 2

- Trừ điểm khi nghỉ học: +Nghỉ học 1 tiết không có lý do trừ 0,5 điểm

+ Nghỉ học 1 tiết có lý do trừ 0,2 điểm

* Điểm đánh giá bộ phận = (điểm hs1 + điểm các bài kiểm tra x 2)/n

n = (số con điểm hệ số 1 + số con điểm hệ số 2 x 2)

(điểm học phần lấy đến một chữ số thập phân sau khi đã làm tròn)

* Điểm học phần = (điểm đánh giá bộ phận + điểm thi HP x 2) / 3

(Điểm đánh giá bộ phận và điểm học phần được làm tròn đến 1 chữ số thập phân)


TRƯỞNG KHOA
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương