Thể DỤc lớP 3tải về 104.75 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích104.75 Kb.

Giáo án thể dục lớp 3Tuần 20 Ngày dạy :...............................

BÀI 39 :ÔN ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – TRÒ CHƠI “THỎ NHẢY”

I. Mục tiêu

- Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi đều.Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức tương đối chính xác.

- Ôn trò chơi “Thỏ nhảy”.Yêu cầu biết cách chơi và chơi tương đối chủ động.

- Giáo dục HS yêu thích RLTT để nâng cao sức khỏe, và có một cơ htể cân đối, tham gia chơi trò chơi có tinh thần tập thể cao.II. Đồ dùng dạy học:

- Sân trường sạch sẽ, đảm bảo an toàn tập luyện.

- Còi, dụng cụ cho trò chơi.

III. Hoạt động dạy-học:


ND-TG

Hoạt động của Giáo viên

Hoạt động của Học sinh

1. Bài cũ:

5-8'

2. Bài mới:

25-28'

* HĐ 1:


* HĐ 2:

* HĐ 3:

3. Cũng cố:

7'

- Nhận lớp, điểm danh, phổ biến nội dung yêu cầu buổi học.

- Chạy chậm, hát bài tập thể.

- Khởi động các khớp

Ôn đội hình đội ngủ:

Tập hợp đội hình hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi đều. GV hướng dẫn cách thức thực hiện.

Ôn bài thể dục phát triễn chung. Gv tổ chức cho cả lớp thực hiện.

Trò chơi " Thỏ nhảy". GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi. Tổ chức HS chơi.

* Yêu cầu: HS nghiêm túc thực hiện theo mệnh lệnh của GV.


- Thả lỏng, cũng cố, nhận xét, dăn dò.

- Xuống lớp: "TD - Khoẻ"
X X X X X X X X

X X X X X X X X

(∆)
quan sát, nhận xét sửa sai cho HSX X X X X X X X

X X X X X X X X

(∆)


Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng


Ngày dạy :...............................

BÀI 40 : TRÒ CHƠI “LÒ CÒ TIẾP SỨC”

I. Mục tiêu

- Ôn động tác đi đều theo hàng dọc. Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức tương đối chính xác.

- Học trò chơi “Lò cò tiếp sức”.Yêu cầu biết cách chơi và chơi tương đối chủ động.

- Giáo dục HS yêu thích RLTT để nâng cao sức khỏe, và có một cơ thể cân đối, tham gia chơi trò chơi có tinh thần tập thể cao.II. Đồ dùng dạy học:

- Sân trường sạch sẽ, đảm bảo an toàn tập luyện.

- Còi, dụng cụ cho trò chơi.

III. Hoạt động dạy-học:


ND-TG

Hoạt động của Giáo viên

Hoạt động của Học sinh

1. Bài cũ:

5-8'

2. Bài mới:

25-28'

* HĐ 1:


* HĐ 2:

* HĐ 3:

3. Cũng cố:

7'

- Nhận lớp, điểm danh, phổ biến nội dung yêu cầu buổi học.

- Chạy chậm, hát bài tập thể.

- Khởi động các khớp

Ôn đội hình đội ngủ: động tác đi đều theo hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đi đều. GV hướng dẫn cách thức thực hiện.

Ôn bài thể dục phát triễn chung. Gv tổ chức cho cả lớp thực hiện.

Trò chơi " Lò cò tiếp sức". GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi. Tổ chức HS chơi.

* Yêu cầu: HS nghiêm túc thực hiện theo mệnh lệnh của GV.
- Thả lỏng, cũng cố, nhận xét, dăn dò.

- Xuống lớp: "TD - Khoẻ"
X X X X X X X X

X X X X X X X X

(∆)
GV quan sát, nhận xét sửa sai cho HSX X X X X X X X

X X X X X X X X

(∆)


Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng
Tuần 21 Ngày dạy :...............................

BÀI 41:NHẢY DÂY

I. Mục tiêu

- Học nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai chân. Yêu cầu thực hiện các động tác cơ bản đúng.

- Chơi trò chơi “ Lò cò tiếp sức”.Yêu cầu biết cách chơi và chơi tương đối chủ động, nhiệt tình sôi nổi.

II. Đồ dùng dạy học:

- Sân trường sạch sẽ, đảm bảo an toàn tập luyện.

- Còi, dụng cụ cho trò chơi.

III. Hoạt động dạy-học:


ND-TG

Hoạt động của Giáo viên

Hoạt động của Học sinh

1. Bài cũ:

5-8'

2. Bài mới:

25-28'

* HĐ 1:

* HĐ 2:

* HĐ 3:

3. Cũng cố:

7'

- Nhận lớp, điểm danh, phổ biến nội dung yêu cầu buổi học.

- Chạy chậm, hát bài tập thể.

- Khởi động các khớp

Ôn bài thể dục phát triễn chung. Gv tổ chức cho cả lớp thực hiện


Học nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai chân. GV phân tích, thị phạm động tác. Tổ chức tập luyện cho HS

Trò chơi " Lò cò tiếp sức". GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi. Tổ chức HS chơi.

* Yêu cầu: HS nghiêm túc thực hiện theo mệnh lệnh của GV.
- Thả lỏng, cũng cố, nhận xét, dăn dò.

- Xuống lớp: "TD - Khoẻ"
X X X X X X X X

X X X X X X X X

(∆)


X X X X X X X X

X X X X X X X X

(∆)

X X X X X X X X

X X X X X X X X

(∆)


Cán sự lớp hô nhịp thả lỏngNgày dạy :...............................

BÀI 42: NHẢY DÂY KIỂU CHỤM HAI CHÂN– TRÒ CHƠI “LĂN BÓNG BẰNG TAY”

I. Mục tiêu

- Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai chân. Yêu cầu thực hiện các động tác cơ bản đúng.

- Chơi trò chơi “ Lăn bóng bằng tay”.Yêu cầu biết cách chơi và chơi tương đối chủ động, nhiệt tình sôi nổi.

- Giáo dục H yêu rèn luyện thân thể, tích cực tập thể dục thể thao.II. Đồ dùng dạy học:

- Sân trường sạch sẽ, đảm bảo an toàn tập luyện.

- Còi, dụng cụ cho trò chơi.

III. Hoạt động dạy-học:


ND-TG

Hoạt động của Giáo viên

Hoạt động của Học sinh

1. Bài cũ:

5-8'

2. Bài mới:

25-28'

* HĐ 1:
* HĐ 2:


* HĐ 3:
3. Cũng cố:

7'

- Nhận lớp, điểm danh, phổ biến nội dung yêu cầu buổi học.

- Chạy chậm, hát bài tập thể.

- Khởi động các khớp

Ôn bài thể dục phát triễn chung. Gv tổ chức cho cả lớp thực hiện

Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai chân. GV phân tích, thị phạm lại động tác. Tổ chức tập luyện cho HS

Trò chơi " Lăn bóng bằng tay". GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi. Tổ chức HS chơi.

* Yêu cầu: HS nghiêm túc thực hiện theo mệnh lệnh của GV.
- Thả lỏng, cũng cố, nhận xét, dăn dò.

- Xuống lớp: "TD - Khoẻ"
X X X X X X X X

X X X X X X X X

(∆)

(∆) xxx:.................x

xxx:.................x


X X X X X X X X

X X X X X X X X

(∆)

Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng


Tuần 22 Ngày dạy :...............................

BÀI 43:NHẢY DÂY– TRÒ CHƠI “LÒ CÒ TIẾP SỨC”

I. Mục tiêu

- Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai chân. Yêu cầu thực hiện các động tác cơ bản đúng.

- Chơi trò chơi “Lò cò tiếp sức”.Yêu cầu biết cách chơi và chơi tương đối chủ động, nhiệt tình sôi nổi.

- Giáo dục H yêu rèn luyện thân thể, tích cực tập thể dục thể thao.II. Đồ dùng dạy học:

- Sân trường sạch sẽ, đảm bảo an toàn tập luyện.

- Còi, dụng cụ cho trò chơi.

III. Hoạt động dạy-học:


ND-TG

Hoạt động của Giáo viên

Hoạt động của Học sinh

1. Bài cũ:

5-8'

2. Bài mới:

25-28'

* HĐ 1:
* HĐ 2:

* HĐ 3:
3. Cũng cố:

7'

- Nhận lớp, điểm danh, phổ biến nội dung yêu cầu buổi học.

- Chạy chậm, hát bài tập thể.

- Khởi động các khớp

Ôn bài thể dục phát triễn chung. Gv tổ chức cho cả lớp thực hiện

Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai chân. GV phân tích, thị phạm lại động tác. Tổ chức tập luyện cho HS

Trò chơi "Lò cò tiếp sức". GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi. Tổ chức HS chơi.

* Yêu cầu: HS nghiêm túc thực hiện theo mệnh lệnh của GV.
- Thả lỏng, cũng cố, nhận xét, dăn dò.

- Xuống lớp: "TD - Khoẻ"
X X X X X X X X

X X X X X X X X

(∆)X X X X X X X X

X X X X X X X X

(∆)


Cán sự lớp hô nhịp thả lỏngNgày dạy :...............................

BÀI 44: NHẢY DÂY– TRÒ CHƠI “LÒ CÒ TIẾP SỨC”

I. Mục tiêu

- Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai chân. Yêu cầu thực hiện các động tác cơ bản đúng.

- Chơi trò chơi “Lò cò tiếp sức”.Yêu cầu biết cách chơi và chơi tương đối chủ động, nhiệt tình sôi nổi.

- Giáo dục HS yêu rèn luyện thân thể, tích cực tập thể dục thể thao.II. Đồ dùng dạy học:

- Sân trường sạch sẽ, đảm bảo an toàn tập luyện.

- Còi, dụng cụ cho trò chơi.

III. Hoạt động dạy-học:


ND-TG

Hoạt động của Giáo viên

Hoạt động của Học sinh

1. Bài cũ:

5-8'

2. Bài mới:

25-28'

* HĐ 1:
* HĐ 2:

* HĐ 3:
3. Cũng cố:

7'

- Nhận lớp, điểm danh, phổ biến nội dung yêu cầu buổi học.

- Chạy chậm, hát bài tập thể.

- Khởi động các khớp

Ôn bài thể dục phát triễn chung. Gv tổ chức cho cả lớp thực hiện

Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai chân. Tổ chức tập luyện cho HS

Trò chơi " Lò cò tiếp sức". GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi. Tổ chức HS chơi.

* Yêu cầu: HS nghiêm túc thực hiện theo mệnh lệnh của GV.
- Thả lỏng, cũng cố, nhận xét, dăn dò.

- Xuống lớp: "TD - Khoẻ"
X X X X X X X X

X X X X X X X X

(∆)


(∆) xxx:.................x

xxx:.................x


X X X X X X X X

X X X X X X X X

(∆)

Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng

Tuần 23 Ngày dạy :...............................

BÀI 45: TRÒ CHƠI “CHUYỂN BÓNG TIẾP SỨC TIẾP SỨC”

I. Mục tiêu

- Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai chân. Yêu cầu thực hiện các động tác cơ bản đúng.

- Chơi trò chơi “Chuyển bóng tiếp sức”.Yêu cầu biết cách chơi và chơi tương đối chủ động, nhiệt tình sôi nổi.

- Giáo dục HS yêu rèn luyện thân thể, tích cực tập thể dục thể thao.II. Đồ dùng dạy học:

- Sân trường sạch sẽ, đảm bảo an toàn tập luyện.

- Còi, dụng cụ cho trò chơi.

III. Hoạt động dạy-học:


ND-TG

Hoạt động của Giáo viên

Hoạt động của Học sinh

1. Bài cũ:

5-8'

2. Bài mới:

25-28'

* HĐ 1:
* HĐ 2:

* HĐ 3:
3. Cũng cố:

7'

- Nhận lớp, điểm danh, phổ biến nội dung yêu cầu buổi học.

- Chạy chậm, hát bài tập thể.

- Khởi động các khớp

Ôn bài thể dục phát triễn chung. Gv tổ chức cho cả lớp thực hiện

Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai chân. Tổ chức tập luyện cho HS

Trò chơi " Chuyển bóng tiếp sức". GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi. Tổ chức HS chơi.

* Yêu cầu: HS nghiêm túc thực hiện theo mệnh lệnh của GV.
- Thả lỏng, cũng cố, nhận xét, dăn dò.

- Xuống lớp: "TD - Khoẻ"
X X X X X X X X

X X X X X X X X

(∆)
X X X X X X X X

X X X X X X X X

(∆)

Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng

Ngày dạy :...............................

BÀI 46: ÔN TRÒ CHƠI “CHUYỂN BÓNG TIẾP SỨC TIẾP SỨC”

I. Mục tiêu

- Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai chân. Yêu cầu thực hiện các động tác cơ bản đúng.

- Chơi trò chơi “Chuyển bóng tiếp sức”.Yêu cầu biết cách chơi và chơi tương đối chủ động, nhiệt tình sôi nổi.

- Giáo dục HS yêu rèn luyện thân thể, tích cực tập thể dục thể thao.II. Đồ dùng dạy học:

- Sân trường sạch sẽ, đảm bảo an toàn tập luyện.

- Còi, dụng cụ cho trò chơi.

III. Hoạt động dạy-học:


ND-TG

Hoạt động của Giáo viên

Hoạt động của Học sinh

1. Bài cũ:

5-8'

2. Bài mới:

25-28'

* HĐ 1:
* HĐ 2:

* HĐ 3:

3. Cũng cố:

7'

- Nhận lớp, điểm danh, phổ biến nội dung yêu cầu buổi học.

- Chạy chậm, hát bài tập thể.

- Khởi động các khớp

Ôn bài thể dục phát triễn chung. Gv tổ chức cho cả lớp thực hiện

Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai chân. Tổ chức tập luyện cho HS

Trò chơi " Chuyển bóng tiếp sức". GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi. Tổ chức HS chơi.

* Yêu cầu: HS nghiêm túc thực hiện theo mệnh lệnh của GV.
- Thả lỏng, cũng cố, nhận xét, dăn dò.

- Xuống lớp: "TD - Khoẻ"
X X X X X X X X

X X X X X X X X

(∆)X X X X X X X X

X X X X X X X X

(∆)

Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng

Tuần 24 Ngày dạy :...............................

BÀI 47: ÔN NHẢY DÂY KIỂU CHỤM HAI CHÂN-TRÒ CHƠI “NÉM TRÚNG ĐÍCH”

I. Mục tiêu

- Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai chân. Yêu cầu thực hiện các động tác cơ bản đúng.

- Chơi trò chơi “Ném trúng đích”.Yêu cầu biết cách chơi và chơi tương đối chủ động, nhiệt tình sôi nổi.

- Giáo dục HS yêu rèn luyện thân thể, tích cực tập thể dục thể thao.II. Đồ dùng dạy học:

- Sân trường sạch sẽ, đảm bảo an toàn tập luyện.

- Còi, dụng cụ cho trò chơi.

III. Hoạt động dạy-học:


ND-TG

Hoạt động của Giáo viên

Hoạt động của Học sinh

1. Bài cũ:

5-8'

2. Bài mới:

25-28'

* HĐ 1:
* HĐ 2:

* HĐ 3:
3. Cũng cố:

7'

- Nhận lớp, điểm danh, phổ biến nội dung yêu cầu buổi học.

- Chạy chậm, hát bài tập thể.

- Khởi động các khớp

Ôn bài thể dục phát triễn chung. Gv tổ chức cho cả lớp thực hiện

Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai chân. Tổ chức tập luyện cho HS

Trò chơi " Ném trúng đích". GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi. Tổ chức HS chơi.

* Yêu cầu: HS nghiêm túc thực hiện theo mệnh lệnh của GV.
- Thả lỏng, cũng cố, nhận xét, dăn dò.

- Xuống lớp: "TD - Khoẻ"
X X X X X X X X

X X X X X X X X

(∆)
X X X X X X X X

X X X X X X X X

(∆)


Cán sự lớp hô nhịp thả lỏngNgày dạy :...............................

BÀI 48: ÔN NHẢY DÂY KIỂU CHỤM HAI CHÂN - TRÒ CHƠI “NÉM TRÚNG ĐÍCH”

I. Mục tiêu

- Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai chân. Yêu cầu thực hiện các động tác cơ bản đúng.

- Chơi trò chơi “Ném trúng đích”.Yêu cầu biết cách chơi và chơi tương đối chủ động, nhiệt tình sôi nổi.

- Giáo dục HS yêu rèn luyện thân thể, tích cực tập thể dục thể thao.II. Đồ dùng dạy học:

- Sân trường sạch sẽ, đảm bảo an toàn tập luyện.

- Còi, dụng cụ cho trò chơi.

III. Hoạt động dạy-học:


ND-TG

Hoạt động của Giáo viên

Hoạt động của Học sinh

1. Bài cũ:

5-8'

2. Bài mới:

25-28'

* HĐ 1:
* HĐ 2:

* HĐ 3:

3. Cũng cố:

7'

- Nhận lớp, điểm danh, phổ biến nội dung yêu cầu buổi học.

- Chạy chậm, hát bài tập thể.

- Khởi động các khớp

Ôn bài thể dục phát triễn chung. Gv tổ chức cho cả lớp thực hiện

Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai chân. Tổ chức tập luyện cho HS

Trò chơi " Ném trúng đích". GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi. Tổ chức HS chơi.

* Yêu cầu: HS nghiêm túc thực hiện theo mệnh lệnh của GV.
- Thả lỏng, cũng cố, nhận xét, dăn dò.

- Xuống lớp: "TD - Khoẻ"
X X X X X X X X

X X X X X X X X

(∆)
X X X X X X X X

X X X X X X X X

(∆)


Cán sự lớp hô nhịp thả lỏngGiáo viên: Nguyễn Đăng Tư
Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương