Test feedback formtải về 34.83 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.03.2019
Kích34.83 Kb.PHIẾU LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI VỀ CHƯƠNG TRÌNH VOYAGE

dành cho


Sinh viên và Sinh viên tốt nghiệp
Xin mời Anh/Chị điền vào bảng hỏi dưới đây về chức năng và dịch vụ của chương trình VOYAGE dành cho sinh viên và sinh viên tốt nghiệp

.
Các dịch vụ Sơ bộTạo lập CV, Tìm kiếm Thông tin Tuyển dụng và các Công cụ Nộp hồ sơ
Anh/chị hãy đóng góp ý kiến của mình (mọi ý kiến đóng góp của anh/chị đều rất đáng quý)
1. Anh/chị đánh giá thế nào về công cụ Tạo lập CV trực tuyến?

[a] Rất hữu ích

[b] Khá hữu ích

[c] Không hữu ích lắm

[d] Hoàn toàn không hữu ích
2. Anh/chị có thấy các mục dưới đây hữu ích cho việc tạo lập CV của anh/chị không?

[1]
Rất hữu ích

[2]
Khá hữu ích

[3]
Không hữu ích lắm

[4]
Hoàn toàn không hữu ích

Học vấn

Du học

Kinh nghiệm làm việc

Kỹ năng ngôn ngữ

Kỹ năng chuyên môn

Kỹ năng cá nhân

Các hoạt động, công trình xuất bản và các chứng chỉ

Tải tệp tin

Công việc yêu thích

3. Anh/chị có muốn bổ sung thêm những mục nào trong CV không?

(ngoài những mục đã có trong CV và đã được đề cập ở câu hỏi 2)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


4. Anh/chị có muốn loại bớt những mục nào của CV không?

(ngoài những mục đã có trong CV và đã được đề cập ở câu hỏi 2)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Anh/chị có thấy quy trình tạo lập CV đơn giản và rõ ràng không?
[a] Chắc chắn có

[b] Có nhiều hơn không

[c] Không nhiều hơn có

[d] Chắc chắn không

6. Anh/chị có hài lòng với bố cục của CV không?
[a] Chắc chắn có

[b] Có nhiều hơn không

[c] Không nhiều hơn có

[d] Chắc chắn không


7. Anh/chị có thấy chức năng cảnh báo có thể/không thể và chức năng xem trước CV hữu ích không?

[a] Chắc chắn có

[b] Có nhiều hơn không

[c] Không nhiều hơn có

[d] Chắc chắn không

8. Anh/chị có thấy việc ứng tuyển vào một vị trí và tìm một công việc có thể điền CV bằng hơn một ngôn ngữ là hữu ích không?
[a] Chắc chắn có

[b] Có nhiều hơn không

[c] Không nhiều hơn có

[d] Chắc chắn không

9. Anh/chị có thấy việc chuẩn hóa nội dung CV (theo chuẩn Europass) để dùng xin việc xuyên quốc gia là hữu ích không?
[a] Chắc chắn có

[b] Có nhiều hơn không

[c] Không nhiều hơn có

[d] Chắc chắn không


10. Anh/chị đánh giá thế nào về chức năng Tìm kiếm việc làm?
[a] Rất hữu ích

[b] Khá hữu ích

[c] Không hữu ích lắm

[d] Hoàn toàn không hữu ích

11. Anh/chị có thấy trang Thông tin Tuyển dụng hữu ích không?
[a] Chắc chắn có

[b] Có nhiều hơn không

[c] Không nhiều hơn có

[d] Chắc chắn không

12. Anh/chị đánh giá thế nào về các chi tiết thông tin tuyển dụng?
[a] rất tốt

[b] tốt


[c] khá

[d] kém


13. Anh/chị có muốn bổ sung thêm chi tiết thông tin tuyển dụng nào không?

--------Không----------------------------------------------------------------------------------------------------


14. Anh/chị đánh giá thế nào về Công cụ nộp hồ sơ/công cụ gửi CV?
[a] Rất hữu ích

[b] Khá hữu ích

[c] Không hữu ích lắm

[d] Hoàn toàn không hữu ích

15. Anh/chị có thấy việc cá nhân hóa CV của mình theo từng lần ứng cử dựa trên bản CV chính không đổi (CV gốc) là hữu ích không?
[a] Chắc chắn có

[b] Có nhiều hơn không

[c] Không nhiều hơn có

[d] Chắc chắn không

17. Anh/chị có thấy hệ thống VOYAGE tốt hơn hay kém hơn các trang tuyển dụng trực tuyến khác mà anh/chị thường sử dụng cho cùng mục đích (dịch vụ lập hồ sơ, nộp đơn tuyển dụng)?

[a] tốt hơn

[b] kém hơn

[c] tương đương nhau

17. Vì sao?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


18. Anh/chị có đóng góp hay ý kiến nào khác không?

Anh/chị hãy gửi lại Phiếu trả lời khảo sát của mình tới địa chỉ email/số fax dưới đây:

Ngo Phuong Dung: ngodung@hanu.edu.vn

Hoang Xuan Quynh: quynhhx@hanu.edu.vn

Nguyen Xuan Truong: truongnx@hanu.edu.vn
Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương