Terms and conditions for lotte finance credit cardtải về 105.48 Kb.
trang1/51
Chuyển đổi dữ liệu10.02.2022
Kích105.48 Kb.
#128632
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   51

Số: ………/20..…/-…………

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN THẺ TÍN DỤNG CỦA LOTTEFINANCE
(Có hiệu lực từ ngày / / )

TERMS AND CONDITIONS FOR LOTTE FINANCE CREDIT CARD

(Effective from / / )
Điều khoản và điều kiện Thẻ tín dụng của LOTTEFinance này cùng với Đơn yêu cầu cấp Thẻ

tín dụng kiêm Hợp đồng phát hành và sử dụng Thẻ, Biểu phí và lãi suất, và Các điều kiện,

điều khoản cụ thể của từng chương trình và sản phẩm cụ thể (nếu có) tạo thành một bản Hợp

đồng hoàn chỉnh giữa Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lotte Việt Nam

và Quý khách.

A copy of the comprehensive agreement between Lotte Finance Vietnam One-member Limited Company and Customer consists of Terms and conditions for LOTTEFinance Credit Card, Credit Card Application and Agreement on Credit Card’s Issuance and Use, Service fees and interests, and specific terms and conditions for each program and special service (if applicable).
Quý khách đồng ý rằng một khi Quý khách ký vào Đơn yêu cầu cấp Thẻ tín dụng kiêm hợp

đồng phát hành và sử dụng Thẻ, và LOTTEFinance chấp thuận phát hành Thẻ cho Quý

khách, Quý khách sẽ bị ràng buộc bởi Điều khoản và Điều kiện Thẻ tín dụng này.
If agreeable, since signing the Credit Card Application and Agreement on Credit Card’s Issuance and Use, and having an approval of the LOTTEFinance on Credit card issuance, the Customer will be binding under this Credit Card Terms and Conditions.


tải về 105.48 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   51
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương