Tcvn tiêu chuẩn quốc gia


Bảng A.2 - Các yêu cầu đối với các phân cấp về kiến trúctải về 1.28 Mb.
trang8/9
Chuyển đổi dữ liệu04.12.2017
Kích1.28 Mb.
#3801
1   2   3   4   5   6   7   8   9Bảng A.2 - Các yêu cầu đối với các phân cấp về kiến trúc

Cấp 1

Cấp 2

Cấp 3

Cấp 4

I. Lựa chọn vị trí

Xa khu có nguy cơ lũ lụt

Không yêu cầu

Không nằm trong khu vực hay xảy ra lũ lụt

Không nằm trong khu vực hay xảy ra lũ lụt

Không nằm trong khu vực hay xảy ra lũ lụt

Khoảng cách đến biển hay sông ngòi gần nhất

Không yêu cầu

Không yêu cầu

Không ít hơn 91m

Không ít hơn 0,8 km

Khoảng cách đến trục giao thông chính gần nhất

Không yêu cầu

Không yêu cầu

Không ít hơn 91m

Không ít hơn 0,8 km

Khoảng cách đến sân bay

Không yêu cầu

Không yêu cầu

Không ít hơn 1,6 km

Không ít hơn 8km

Khoảng cách đến khu trung tâm

Không yêu cầu

Không yêu cầu

Không lớn hơn 48 km

Không lớn hơn 16 km

II. Bãi đỗ xe

Tách biệt vùng đậu xe giữa nhân viên và khách hàng

Không yêu cầu

Không yêu cầu

Có (phân cách bằng rào chắn hoặc tường)

Có (phân cách bằng rào chắn hoặc tường)

Tách biệt giữa khu vực đậu xe và khu vực nhập hàng hóa

Không yêu cầu

Không yêu cầuCó (phân cách bằng rào chắn hoặc tường)

Khoảng cách từ bãi đậu xe của khách đến tường ngoài của trung tâm dữ liệu

Không yêu cầu

Không yêu cầu

Tối thiểu 9,1 m

Tối thiểu 18,3 m, phân cách bằng rào chắn

Nhiều tổ chức trong cùng tòa nhà

Không giới hạn

Chỉ được cho phép nếu không nguy hiểm

Được phép nếu là các công ty viễn thông hoặc trung tâm dữ liệu khác

Được phép nếu là các công ty viễn thông hoặc trung tâm dữ liệu khác

III. Giới hạn chịu lửa của tòa nhà

Loại cấu trúc

Không yêu cầu

Không yêu cầuTường ngoài chịu lực

thực hiện theo quy định trong TCVN 3890:2009: Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng và TCVN 2622:1995: Phòng cháy chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế

thực hiện theo quy định trong TCVN 3890:2009: Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng và TCVN 2622:1995: Phòng cháy chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế

Ít nhất 1 giờ

Ít nhất 4 giờ

Tường trong chịu lực

thực hiện theo quy định trong TCVN 3890:2009: Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng và TCVN 2622:1995: Phòng cháy chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế

thực hiện theo quy định trong TCVN 3890:2009: Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng và TCVN 2622:1995: Phòng cháy chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế

Ít nhất 1 giờ

Ít nhất 2 giờ

Tường ngoài không chịu lực

thực hiện theo quy định trong TCVN 3890:2009: Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng và TCVN 2622:1995: Phòng cháy chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế

thực hiện theo quy định trong TCVN 3890:2009: Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng và TCVN 2622:1995: Phòng cháy chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế

Ít nhất 1 giờ

Ít nhất 4 giờ

Kiến trúc khung

thực hiện theo quy định trong TCVN 3890:2009: Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng và TCVN 2622:1995: Phòng cháy chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế

thực hiện theo quy định trong TCVN 3890:2009: Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng và TCVN 2622:1995: Phòng cháy chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế

Ít nhất 1 giờ

Ít nhất 2 giờ

Vách phân khu vực phòng thường

thực hiện theo quy định trong TCVN 3890:2009: Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng và TCVN 2622:1995: Phòng cháy chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế

thực hiện theo quy định trong TCVN 3890:2009: Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng và TCVN 2622:1995: Phòng cháy chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế

Ít nhất 1 giờ

Ít nhất 1 giờ

Vách phân khu vực phòng máy chủ

thực hiện theo quy định trong TCVN 3890:2009: Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng và TCVN 2622:1995: Phòng cháy chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế

thực hiện theo quy định trong TCVN 3890:2009: Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng và TCVN 2622:1995: Phòng cháy chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế

Ít nhất 1 giờ

Ít nhất 2 giờ

Khả năng chịu đựng phá hủy của tường bên trong của phòng thông hơi trung tâm dữ liệu

thực hiện theo quy định trong TCVN 3890:2009: Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng và TCVN 2622:1995: Phòng cháy chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế

thực hiện theo quy định trong TCVN 3890:2009: Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng và TCVN 2622:1995: Phòng cháy chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế

Ít nhất 1 giờ

Ít nhất 2 giờ

Sàn

thực hiện theo quy định trong TCVN 3890:2009: Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng và TCVN 2622:1995: Phòng cháy chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế

thực hiện theo quy định trong TCVN 3890:2009: Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng và TCVN 2622:1995: Phòng cháy chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế

Ít nhất 1 giờ

Ít nhất 2 giờ

Trần hoặc mái

thực hiện theo quy định trong TCVN 3890:2009: Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng và TCVN 2622:1995: Phòng cháy chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế

thực hiện theo quy định trong TCVN 3890:2009: Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng và TCVN 2622:1995: Phòng cháy chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế

Ít nhất 1 giờ

Ít nhất 2 giờ

IV. Các thành phần của tòa nhà trung tâm dữ liệu

Có lớp ngăn hơi ẩm cho trần và tường của phòng máy tính

Không yêu cầuCó nhiều lối ra vào tòa nhà và có đặt trạm kiểm soát an ninh

Không yêu cầu

Không yêu cầu

Kiến trúc tấm sàn

Không yêu cầu

Không yêu cầu

Sàn thép

Sàn bê tông cốt thép

Cấu trúc trần

Không yêu cầu

Không yêu cầu

Phải có trần giả

Phải có trần giả

Chiều cao trần

Tối thiểu 2,6 m

Tối thiểu 2,7 m

Tối thiểu 3 m hoặc phải cao hơn 460 mm so với phần cao nhất của thiết bị

Tối thiểu 3 m hoặc cao hơn 600 mm so với phần cao nhất của thiết bị

V. Mái lợp

Lớp

Không yêu cầu

Theo tiêu chuẩn Việt Nam cao nhất

Theo tiêu chuẩn Việt Nam cao nhất

Theo tiêu chuẩn Việt Nam cao nhất

Kiểu mái

Không yêu cầu

Không yêu cầu

Mái chống cháy

Mái bê tông

Chống tốc mái

Không yêu cầu

Chịu được bão cấp 12

Chịu được bão cấp 12

Chịu được bão cấp 16

VI. Cửa ra vào và cửa sổ

Khả năng chịu lửa

Không yêu cầu

Không yêu cầu

Tối thiểu ¾ giờ tại phòng máy tính

Tối thiểu ½ giờ tại phòng máy tính

Kích thước cửa

Không nhỏ hơn 1m chiều rộng và 2,13m chiều cao

Không nhỏ hơn 1m chiều rộng và 2,13m chiều cao

Không nhỏ hơn 1m chiều rộng và 2,13m chiều cao với phòng chứa máy chủ, phòng điện, phòng cơ khí

Không nhỏ hơn 1m chiều rộng và 2,13m chiều cao với phòng chứa máy chủ, phòng điện, phòng cơ khí

Cửa thiết kế ra vào một lần một người hoặc có bộ phận chặn cửa để đảm bảo một lần một người vào

Theo tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam

Theo tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam, với cửa gỗ khung thép

Theo tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam, với cửa gỗ khung thép

Theo tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam, với cửa gỗ khung thép

Không có cửa sổ hoặc hàng rào bên ngoài phòng máy tính

Không yêu cầu

Không yêu cầu

Ngăn chặn bức xạ điện từ

Không yêu cầu

Không yêu cầu

VII. Hành lang

Cách biệt với các khu vực khác của trung tâm dữ liệu

Không yêu cầuCô lập lửa với các phần khác của tòa nhà trung tâm dữ liệu

thực hiện theo quy định trong TCVN 3890:2009: Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng và TCVN 2622:1995: Phòng cháy chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế

thực hiện theo quy định trong TCVN 3890:2009: Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng và TCVN 2622:1995: Phòng cháy chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế

thực hiện theo quy định trong TCVN 3890:2009: Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng và TCVN 2622:1995: Phòng cháy chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế

thực hiện theo quy định trong TCVN 3890:2009: Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng và TCVN 2622:1995: Phòng cháy chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế

Bàn kiểm tra an ninh

Không yêu cầu

Không yêu cầu

Cửa thiết kế ra vào một lần một người hoặc có bộ phận chặn cửa để đảm bảo một lần một người vào.

Không yêu cầu

Không yêu cầu

VIII. Phòng quản trị

Tách biệt với các khu vực khác

Không yêu cầuCách ly lửa với các khu vực khác

thực hiện theo quy định trong TCVN 3890:2009: Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng và TCVN 2622:1995: Phòng cháy chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế

thực hiện theo quy định trong TCVN 3890:2009: Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng và TCVN 2622:1995: Phòng cháy chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế

Ít nhất chịu lửa 1 giờ

Ít nhất chịu lửa 2 giờ

IX. Phòng bảo vệ

Tách biệt với các khu vực khác

Không yêu cầu

Không yêu cầu

Cách ly lửa với các khu vực khác

thực hiện theo quy định trong TCVN 3890:2009: Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng và TCVN 2622:1995: Phòng cháy chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế

thực hiện theo quy định trong TCVN 3890:2009: Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng và TCVN 2622:1995: Phòng cháy chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế

thực hiện theo quy định trong TCVN 3890:2009: Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng và TCVN 2622:1995: Phòng cháy chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế

thực hiện theo quy định trong TCVN 3890:2009: Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng và TCVN 2622:1995: Phòng cháy chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế

Gương cầu lồi quan sát 180 độ tại phòng giám sát và các phòng thiết bị

Không yêu cầuPhòng bảo vệ riêng với thiết bị bảo vệ và giám sát

Không yêu cầu

Không yêu cầu

Đề nghị trang bị

Đề nghị trang bị

X. Trung tâm điều hành

Tách biệt với các khu vực

Không yêu cầu

Không yêu cầu

Cách ly lửa với các khu vực khác

thực hiện theo quy định trong TCVN 3890:2009: Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng và TCVN 2622:1995: Phòng cháy chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế

thực hiện theo quy định trong TCVN 3890:2009: Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng và TCVN 2622:1995: Phòng cháy chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế

thực hiện theo quy định trong TCVN 3890:2009: Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng và TCVN 2622:1995: Phòng cháy chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế

thực hiện theo quy định trong TCVN 3890:2009: Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng và TCVN 2622:1995: Phòng cháy chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế

XI. Phòng vệ sinh và khu vực nghỉ ngơi

Vị trí so với phòng đặt máy tính

Không yêu cầu

Không yêu cầu

Nếu nối trực tiếp với phòng đặt máy tính, cầnCách ly lửa với các khu vực khác

thực hiện theo quy định trong TCVN 3890:2009: Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng và TCVN 2622:1995: Phòng cháy chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế

thực hiện theo quy định trong TCVN 3890:2009: Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng và TCVN 2622:1995: Phòng cháy chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế

Ít nhất chịu lửa 1 giờ

Ít nhất chịu lửa 2 giờ

XII. Phòng đặt UPS và ắc quy

Chiều rộng lối đi dành cho việc bảo dưỡng, sửa chữa hoặc di chuyển thiết bị

Không yêu cầu

Không yêu cầu

Ít nhất 1 m

Ít nhất 1,2 m

Khoảng cách đến phòng máy tính

Không yêu cầu

Không yêu cầu

Liền kề

Liền kề

Cách ly lửa với các khu vực khác

thực hiện theo quy định trong TCVN 3890:2009: Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng và TCVN 2622:1995: Phòng cháy chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế

thực hiện theo quy định trong TCVN 3890:2009: Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng và TCVN 2622:1995: Phòng cháy chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế

Ít nhất chịu lửa 1 giờ

Ít nhất chịu lửa 2 giờ

XIII. Hành lang thoát hiểm

Cách ly lửa với các khu vực khác

thực hiện theo quy định trong TCVN 3890:2009: Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng và TCVN 2622:1995: Phòng cháy chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế

thực hiện theo quy định trong TCVN 3890:2009: Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng và TCVN 2622:1995: Phòng cháy chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế

thực hiện theo quy định trong TCVN 3890:2009: Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng và TCVN 2622:1995: Phòng cháy chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế

thực hiện theo quy định trong TCVN 3890:2009: Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng và TCVN 2622:1995: Phòng cháy chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế

Chiều rộng

Không yêu cầu

Không yêu cầu

Ít nhất 1 m

Ít nhất 1,2 m

XIV. Khu vực giao nhận thiết bị

Tách biệt với các khu vực khác của nhà trạm

Không yêu cầuCách ly lửa với các khu vực khác

Không yêu cầu

Không yêu cầu

1 giờ

2 giờ

Tường được bảo vệ chống lại va đập khi vận chuyển đồ

Không

Không

Số lượng điểm nhận hàng

Không yêu cầu

1 cho 2500m2 của phòng máy tính

1 cho 2500m2 của phòng máy tính

1 cho 2500m2 của phòng máy tính

Điểm trả hàng tách biệt với khu vực đỗ xe

Không yêu cầu

Không yêu cầuCó (cách biệt bằng rào chắn hoặc tường)

Phòng bảo vệ

Không yêu cầu

Không yêu cầu

XV. Khu vực phát điện và chứa nhiên liệu

Khoảng cách tới phòng đặt máy tính và các khu vực hỗ trợ

Không yêu cầu

Không yêu cầu

Nếu đặt trong tòa nhà TTDL thì phải cách biệt tối thiểu 2 giờ dẫn lửa tới các khu vực khác

Phải nằm trong một tòa nhà khác hoặc được bao bọc bởi lớp phòng chống thỏa mãn yêu cầu về phân tách hai tòa nhà

Khoảng cách đến khu vực công cộng

Không yêu cầu

Không yêu cầu

Cách tối thiểu 9 m

Cách tối thiểu 19 m

XVI. Bảo vệ

Công suất UPS cho CPU

Không yêu cầu

Theo khả năng UPS của tòa nhà

Theo khả năng UPS của tòa nhà

UPS của toàn nhà + ắc quy (tối thiểu 8 giờ)

Năng lực UPS cho bảng thu nhận thông tin

Không yêu cầu

UPS tòa nhà + ắc quy (tối thiểu 4 giờ)

UPS tòa nhà + ắc quy (tối thiểu 8 giờ)

UPS tòa nhà + ắc quy (tối thiểu 24 giờ)

Năng lực UPS của thiết bị trường

Không yêu cầu

Tòa nhà + ắc quy (tối thiểu 4 giờ)

Tòa nhà + ắc quy (tối thiểu 8 giờ)

Tòa nhà + ắc quy (tối thiểu 24 giờ)

Số nhân viên mỗi ca trực

Không yêu cầu

1 người cho mỗi 3000 m2

1 người cho mỗi 2000 m2

1 người cho mỗi 2000 m2

XVII. Giám sát và kiểm soát bảo vệ

Khu vực đặt máy phát điện

Khóa công nghiệp

Máy phát hiện xâm hại

Máy phát hiện xâm hại

Máy phát hiện xâm hại

Phòng UPS, điện thoại, phòng cơ điện

Khóa công nghiệp

Máy phát hiện xâm hại

Dùng thẻ an ninh

Dùng thẻ an ninh

Khu vực cáp quang

Khóa công nghiệp

Máy phát hiện xâm hại

Dùng thẻ an ninh

Dùng thẻ an ninh

Cửa thoát hiểm

Khóa công nghiệp

Theo dõi qua màn hình

Giảm truy xuất dần theo mã

Giảm truy xuất dần theo mã

Cửa sổ ra bên ngoài

Giám sát gián tiếp

Máy phát hiện xâm hại

Máy phát hiện xâm hại

Máy phát hiện xâm hại

Trung tâm điều khiển bảo vệ

Không yêu cầu

Không yêu cầu

Dùng thẻ an ninh

Dùng thẻ an ninh

Trung tâm điều khiển mạng

Không yêu cầu

Không yêu cầu

Dùng thẻ an ninh

Dùng thẻ an ninh

Phòng thiết bị bảo vệ

Không yêu cầu

Máy phát hiện xâm hại

Dùng thẻ an ninh

Dùng thẻ an ninh

Cửa vào phòng máy tính

Khóa công nghiệp

Máy phát hiện xâm hại

Thẻ an ninh hoặc an ninh sinh trắc học cho cả vào lẫn ra

Thẻ an ninh hoặc an ninh sinh trắc học cho cả vào lẫn ra

Cửa ở tường bao

Giám sát gián tiếp

Máy phát hiện xâm hại

Dùng thẻ an ninh

Dùng thẻ an ninh

Cửa từ tiền sảnh lên tầng

Khóa công nghiệp

Dùng thẻ an ninh

Cửa xoay, cổng ra vào hoặc các thiết bị phòng chống xâm nhập, khuyến khích sử dụng các thiết bị sinh trắc học

Cửa xoay, cổng ra vào hoặc các thiết bị phòng chống xâm nhập, khuyến khích sử dụng các thiết bị sinh trắc học

XVIII. Tường, cửa sổ và cửa ra vào chống đạn

Quầy kiểm tra an ninh tại sảnh

Không yêu cầu

Không yêu cầu

Có yêu cầu

Có yêu cầu

Quầy kiểm tra an ninh tại khu vực giao nhận hàng

Không yêu cầu

Không yêu cầu

Không yêu cầu

Có yêu cầu

XIX. Hệ thống Camera giám sát

Chỗ đỗ xe và xung quanh tòa nhà

Không yêu cầu

Không yêu cầu

Máy phát điện

Không yêu cầu

Không yêu cầu

Cửa có điều khiển ra vào

Không yêu cầu

Không yêu cầu

Sàn phòng máy tính

Không yêu cầu

Không yêu cầu

Các phòng UPS, điện thoại và MEP

Không yêu cầu

Không yêu cầu

XX. Camera giám sát

Ghi lại tất cả các hoạt động trên các camera

Không yêu cầu

Không yêu cầu

Có; số hóa

Có; số hóa

Tốc độ ghi (số khung/giây)

Không yêu cầu

Không yêu cầu

Tối thiểu 20 khung/s

Tối thiểu 20 khung/s

Cấu trúc

Khả năng chịu rung chấn…

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Mức gia tốc rung chấn tại chỗ

Không

KhôngKhả năng chịu tải của sàn – tải trọng động phụ

7,2 kPa

8,4 kPa

12 kPa

12 kPa

Khả năng chịu tải treo của sàn đối với các tải trọng phụ được treo ở dưới

1,2 kPa

1,2 kPa

2,4 kPa

2,4 kPa


tải về 1.28 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương