Tcvn tiêu chuẩn quốc gia


Yêu cầu về dự phòng cho TTDLtải về 1.28 Mb.
trang7/9
Chuyển đổi dữ liệu04.12.2017
Kích1.28 Mb.
#3801
1   2   3   4   5   6   7   8   9

5.4Yêu cầu về dự phòng cho TTDL

5.4.1Yêu cầu chung


Các Trung tâm Dữ liệu được trang bị nhiều thiết bị viễn thông có thể duy trì chức năng của chúng dưới các điều kiện xấu, các điều kiện này có gây gián đoạn dịch vụ viễn thông của TTDL.

Độ tin cậy của cơ sở hạ tầng viễn thông có thể được nâng lên bằng cách cung cấp các vùng và các tuyến liên kết chéo dự phòng tách rời về mặt vật lý. Thông thường các TTDL có nhiều nhà cung cấp điểm truy cập cung cấp các dịch vụ, các bộ định tuyến dự phòng, các chuyển mạch biên và phân bố lõi dự phòng. Mặc dù cấu trúc liên kết mạng này có một mức độ dự phòng nhất định, việc nhân đôi các dịch vụ và chỉ riêng phần cứng không đảm bảo rằng các điểm hỏng đơn được loại bỏ.


5.4.2Dự phòng cho các đường dẫn và hố chôn cáp


Các lỗ bảo trì và các tuyến vào nên ở phía đối điện của tòa nhà và cách tối thiểu 20 m.

Trong các trung tâm dữ liệu với hai phòng lối vào và hai lỗ bảo trì, không cần lắp đặt các đường điện từ mỗi phòng lối vào đến từng lỗ bảo trì. Trong cấu hình như vậy, mỗi nhà cung cấp truy cập thường được yêu cầu lắp đặt hai cáp vào, một nối đến phòng lối vào đầu tiên qua lỗ bảo trì đầu tiên và một đến phòng lối vào thứ hai qua lỗ bảo trì thứ hai. Các đường điện từ lỗ bảo trì đầu tiên đến phòng vào thứ hai và từ lỗ bảo trì thứ hai đến phòng lối vào đầu tiên tạo nên sự linh hoạt, nhưng không cần thiết phải có.

Đối với các trung tâm dữ liệu với hai phòng lối vào, các đường điện có thể được lắp đặt giữa hai phòng lối vào để cung cấp một đường trực tiếp cho nhà cung cấp truy cập đi cáp giữa hai phòng này (ví dụ, để hoàn chỉnh một vòng SONET hoặc SDH).

5.4.3Dự phòng cho các dịch vụ nhà cung cấp truy nhập


Tính liên tục của các dịch vụ của nhà cung cấp truy cập viễn thông đến trung tâm dữ liệu có thể được bảo đảm bằng cách sử dụng nhiều nhà cung cấp truy cập, nhiều văn phòng trung tâm của nhà cung cấp truy cập, và nhiều tuyến từ các văn phòng trung tâm của nhà cung cấp truy cập đến trung tâm dữ liệu.

Sử dụng nhiều nhà cung cấp truy cập đảm bảo rằng dịch vụ sẽ duy trì trong trường hợp một nhà cung cấp ngừng hoạt động hoặc xảy ra các rối loạn về tài chính của nhà cung cấp mà có thể ảnh hưởng đến dịch vụ.

Chỉ sử dụng nhiều nhà cung cấp truy cập không đảm bảo tính liên tục của dịch vụ, vì các nhà cung cấp thường chia sẻ không gian trong các văn phòng trung tâm và quyền sử dụng các đường.

Khách hàng nên đảm bảo rằng các dịch vụ của mình được giám sát từ các văn phòng trung tâm khác nhau và các tuyến đến các văn phòng trung tâm này được định tuyến khác nhau. Các tuyến được định tuyến khác nhau này cần được phân tách về mặt vật lý tối thiểu ở khoảng cách 20 m tại tất cả mọi điểm trên tuyến.


5.4.4Dự phòng cho phòng lối vào


Nhiều phòng lối vào có thể được lắp đặt nhằm mục đích dự phòng hơn là chỉ để giảm bớt các giới hạn về khoảng cách mạch cực đại. Nhiều phòng vào làm tăng độ dự phòng, nhưng làm phức tạp việc quản lý. Cần chú ý phân bố mạch giữa các phòng lối vào.

Các nhà cung cấp truy cập cần lắp đặt thiết bị giám sát mạch ở cả hai phòng lối vào để tất cả các loại mạch đều có thể được giám sát từ hai phòng. Thiết bị giám sát của nhà cung cấp truy cập trong một phòng vào không được phụ thuộc vào thiết bị trong phòng kia. Thiết bị trong từng phòng phải hoạt động được khi xảy ra hỏng trong phòng kia.

Hai phòng lối vào nên cách nhau tối thiểu 20 m và trong hai khu vực được bảo vệ riêng biệt khỏi hỏa hoạn. Hai phòng vào không nên chung các khối cấp điện hoặc điều hòa không khí.

5.4.5Dự phòng cho khu vực phân phối chính


Một khu vực phân bố thứ cấp làm tăng tính dự phòng, nhưng cũng làm tăng sự phức tạp trong quản lý. Các bộ định tuyến và chuyển mạch lõi nên được phân bố giữa khu vực phân bố chính và thứ cấp. Mạch điện cũng nên được phân bố giữa hai không gian này.

Một khu vực phân bố thứ cấp có thể không có ý nghĩa gì nếu phòng máy tính là một không gian liên tục, giống như hỏa hoạn ở một phần của trung tâm dữ liệu sẽ khiến toàn bộ trung tâm ngừng làm việc. Khu vực phân bố thứ cấp và chính nên ở trong hai khu tách biệt nhau về tránh hỏa hoạn, sử dụng các khối cấp điện riêng, và có thiết bị điều hòa không khí riêng.


5.4.6Dự phòng cho hệ thống cáp trục


Việc đi cáp trục dự phòng tránh được trường hợp ngừng hoạt động do các hư hỏng đến cáp trục. Cáp dự phòng có thể được cung cấp bằng nhiều cách tùy vào mức độ bảo vệ mong muốn.

Đi cáp trục giữa hai không gian, ví dụ, một vùng phân phối nhánh và một vùng phân phối chính, có thể thực hiện bằng cách chạy hai đường cáp giữa hai không gian, thường là theo hai tuyến khác nhau. Nếu trung tâm dữ liệu có cả vùng phân phối chính và thứ cấp, việc đi cáp trục dự phòng đến vùng phân phối nhánh là không cần thiết, mặc dù tuyến đi cáp đến vùng phân phối chính và thứ cấp nên theo các hướng khác nhau.

Có thể có một mức độ dự phòng nào đó bằng cách lắp đặt cáp trục giữa các vùng phân phối nhánh. Nếu cáp trục từ vùng phân phối chính đến vùng phân phối ngang bị hư hại, các kết nối sẽ được chuyển qua một vùng phân phối nhánh khác.

5.4.7Dự phòng cho hệ thống cáp nhánh


Đi cáp nhánh đến các hệ thống tới hạn có thể được định tuyến bằng nhiều cách để tăng sự dự phòng. Cần chú ý để không vượt quá chiều dài cáp nhánh cực đại khi chọn tuyến đường.

Các hệ thống tới hạn có thể được hỗ trợ bởi hai vùng phân phối nhánh khác nhau chỉ cần chiều dài cáp cực đại không bị vượt quá. Mức độ dự phòng này có thể không có độ bảo vệ cao hơn so với định tuyến cáp nhánh theo nhiều đường nếu hai vùng phân bố nhánh ở trong cùng một khu vực bảo vệ khỏi cháy.Phụ lục A

(tham khảo)

Phân cấp cơ sở hạ tầng nhà trạm TTDL


A.1 Yêu cầu đối với các phân cấp hệ thống viễn thông

Yêu cầu đối với các phân cấp hệ thống viễn thông trong bảng A.1.


A.2 Yêu cầu đối với các phân cấp về kiến trúc

Yêu cầu đối với các phân cấp về kiến trúc trong bảng A.2.


A.3 Yêu cầu đối với các phân cấp về hệ thống điện

Yêu cầu đối với các phân cấp về hệ thống điện trong bảng A.3.


A.4 Yêu cầu đối với các phân cấp về cơ học

Yêu cầu đối với các phân cấp về cơ học trong bảng A.4.


Bảng A.1 - Yêu cầu đối với các phân cấp hệ thống viễn thông

Cấp 1

Cấp 2

Cấp 3

Cấp 4

Hệ thống cáp, tủ, giá và đường dẫn cáp đáp ứng các chỉ tiêu của tiêu chuẩn

Các đường cáp vào có hướng khác nhau của nhà cung cấp dịch vụ và các hố bảo dưỡng cáp có khoảng cách tối thiểu 20 m

KhôngCó kết nối viễn thông dự phòng hoặc kết nối đến nhiều nhà cung cấp dịch vụ viễn thông khác

Không

Không

Phòng lối vào cáp cấp 2

Không

Không

Khu vực phân phối cáp cấp 2

Không

Không

Không

Tùy ý

Đường dẫn cáp trục dự phòng

Không

Không

Hệ thống cáp nhánh dự phòng

Không

Không

Không

Tùy ý

Các bộ định tuyến và chuyển mạch có nguồn cấp điện và bộ xử lý dự phòng

KhôngCác bộ định tuyến và chuyển mạch dự phòng

Không

Không

Dây nối và dây nhảy được dán nhãn trên cả hai đầu theo tên của kết nối tại cả hai đầu cáp

Không
tải về 1.28 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương