Tcvn t I ê uchu ẩ n q u ố c g I atải về 2.05 Mb.
trang7/21
Chuyển đổi dữ liệu25.11.2019
Kích2.05 Mb.
#100517
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   21

Giải thích

1 Vùng tiêu đề dữ liệu GS1

2 mã vạch máy đọc được (GS1-128 mã hóa mã côngtenơ vận tải theo xê-ri)

3 diễn giải người đọc đượcCHÚ THÍCH Hình này không dùng để định tỷ lệ.

Hình E.1 – Nhãn cơ bản sử dụng biển số xe thể hiện thành mã vạch GS1-128


Giải thích

1 Vùng tiêu đề dữ liệu MH10 (mã phân định dữ liệu “J” theo ANSI MH10.8.2 cho “Biển số xe”)

2 Mã tổ chức phát hành theo TCVN ISO/IEC 15459 IAC (“J” cho UPU)

3 tiền tố quốc gia

4 tiền tố công ty

5 số xê-ri cho ID đơn nhất

CHÚ THÍCH Hình này không dùng để định tỷ lệ.

Hình E.2 – Nhãn cơ bản sử dụng biển số xe theo mã phân định dữ liệu của ANSI MH10.8.2
E.1.2 Mã vạch làm chỉ báo đến các cơ sở dữ liệu của đối tác thương mại

Khi, với thỏa thuận lẫn nhau giữa các đối tác thương mại, cần chỉ báo đến các cơ sở dữ liệu của một khách hàng hay của một nhà vận tải xác định, khuyến nghị sử dụng định dạng nêu ở Hình E.3 hay ở Hình E.4.


1

2

3
4
5
Giải thích

1 người gửi

2 người nhận

3 chỉ báo đến cơ sở dữ liệu của nhà vận tải

4 chỉ báo đến cơ sở dữ liệu của người nhận hay khách hàng

5 biển số xe được thể hiện thành mã vạch GS1-128CHÚ THÍCH Hình này không dùng để định tỷ lệ.

Hình E.3 – Nhãn sử dụng biển số xe được thể hiện thành mã vạch GS1-128 với các chỉ báo đến các cơ sở dữ liệu của nhà vận tải và khách hàng


tải về 2.05 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   21
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương