Tcvn t I ê uchu ẩ n q u ố c g I atải về 2.05 Mb.
trang11/21
Chuyển đổi dữ liệu25.11.2019
Kích2.05 Mb.
#100517
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   21

Giải thích

1 môđun nhãn bao gói, cỡ: 210 mm x 74 mm

2 môđun nhãn giao (hàng), cỡ: 105 mm x 74 mm

3 môđun nhãn vận tải, cỡ: 105 mm x 74 mm

a thông tin liên quan sản phẩm và bao gói ở định dạng người đọc được,

b thông tin liên quan sản phẩm và bao gói ở định dạng mã vạch hai chiều,

c mã phân định đơn nhất đơn vị vận tải ở định dạng mã vạch,

d nơi nhận ở định dạng người đọc được,

e thông tin liên quan giao (hàng) (ví dụ: số đơn đặt hàng, số chú thích của việc giao (hàng), tham chiếu logistic) ở định dạng người đọc được,

h nơi đến của dịch vụ vận tải ở định dạng người đọc được,

I thông tin liên quan vận tải ở định dạng người đọc được và mã vạch.
Hình E.13 – Ví dụ về nhãn vận tải đa ngành được môđun hóa với ba nhãn môđun khổ A5, chiều ngang

Bảng E.1 – Ví dụ về ứng dụng của nhãn vận tải đa ngành công nghiệp được môđun hóa, chiều ngang


Bước quá trình

Dán nhãn

Tạo bao gói (trong giai đoạn sản xuất hay đóng gói):

In và gắn Nhãn bao gói (a) vào bao gói (đơn vị vận tải) trước khi gửi đi
Tại lúc gửi đi:

In và gắn Nhãn giao (hàng) (b) Nhãn vận tải (c)
Giao hàng nhanh (ví dụ nhà cung cấp dịch vụ vận tải dịch chuyển):

Nếu cần: Thay nhãn với Nhãn của nhà vận tải (c).


Tại chỗ gửi đi từ bên thứ hai:

In và gắn một Nhãn giao hàng (b) mới và một Nhãn vận tải (c) mới.

Bảng E.2 – Ví dụ về ứng dụng của nhãn vận tải đa ngành công nghiệp được môđun hóa, chiều đứng


Bước quá trình

Dán nhãn

Tạo bao gói (trong giai đoạn sản xuất hay đóng gói):

In và gắn Nhãn bao gói (a) vào bao gói (đơn vị vận tải) trước khi gửi đi

Tại lúc gửi đi:

In và gắn kết hợp Nhãn giao (hàng) và vận tải (b + c)


tải về 2.05 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   21
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương