TbkksaMonQuaQB


Trường Bộ - Kinh SA-MÔN QUẢ MLH – 119tải về 309.25 Kb.
trang3/3
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích309.25 Kb.
1   2   3
Trường Bộ - Kinh SA-MÔN QUẢ MLH – 119___
Tỷ Kheo hộ trì các căn

Nên hưởng lạc thọ , nội tâm sáng ngời

65. – Này Đại Vương ! Thời thời tỉnh giác

Giữ chánh niệm , an lạc tự tâm

Tỷ Kheo đi, đứng, ngồi, nằm

Đều giữ tỉnh giác , trong tâm biết liền

Khi tới, lui ; biết mình lui, tới

Khi nhìn quanh, biết bởi mình làm

Hay khi co duỗi tay chân

Mặc y, đi bát hay cần uống ăn

Khi nhai, nuốt, nói năng : Tỉnh giác

Đại, tiểu tiện, nhổ khạc : Biết mình

Như vậy Tỷ Kheo tâm minh

Chánh niệm tỉnh giác, an bình, thanh cao .


66. – “ Này Đại Vương ! Thế nào biết đủ ?

Hạnh Tri Túc luôn giữ chỉnh tề

Bằng lòng ba y để che

Bình bát khất thực dễ bề cúng dâng

Y và bát luôn gần bên cạnh

Cũng như chim , đôi cánh luôn mang

Đó là Tỷ Kheo giới toàn

Giữ hạnh Biết Đủ, không màng nhiều hơn

67. Với Giới uẩn chánh chơn cao quý

Với các căn nhiếp kỹ, hộ trì

Chánh niệm tỉnh giác trí tri

Thêm hạnh tri túc , còn gì quý hơn .

Trang bị đủ những gì cao quý

Vị ấy lựa vị trí lặng yên

Như rừng tĩnh mịch , lâm viên

Gốc cây, khe núi hoặc liền tha maTrường Bộ - Kinh SA-MÔN QUẢ MLH – 120___
68. Thời ngọ thực đã qua , rửa bát

Ngồi kiết già, an lạc, thẳng lưng

An trú chánh niệm, lâng lâng

Tham ái từ bỏ , thoát dần ái tham

Bỏ sân hận , từ tâm thương xót

Chúng hữu tình mỗi một cảnh riêng

Từ bỏ hôn trầm, thụy miên

Thoát ly khỏi chướng thụy miên, hôn trầm

Giữ tịnh tâm , hướng về ánh sáng

Cùng chánh niệm, tỉnh giác, tâm yên

Gột rửa chúng , được an nhiên

Từ bỏ trạo cử thì liền tịnh thân

Hết nghi ngờ, phân vân lưỡng lự

Gột rửa hết trạo cử , hôn trầm

Gột rửa tham ái , hận sân

Đối với thiện pháp , tinh cần hành theo .


69. – Này Đại Vương ! Người nghèo mắc nợ

Liền chọn nghề , không sợ khó khăn

Nhờ sự nỗ lực , tinh cần

Nghề nghiệp phát đạt, tự thân nên giàu

Có tiền dư , nợ mau trả dứt

Nuôi vợ con , quả thực thanh nhàn

Người ấy nhờ vậy giàu sang

Sung sướng hoan hỷ, hoàn toàn an nhiên.


70. – Này Đại Vương ! Bệnh duyên người nọ

Rất đau đớn , lại khó uống ăn

Thể lực suy yếu dần dần

Cơn bệnh trầm trọng hành thân đêm ngày

Bỗng nhân duyên, gặp thầy gặp thuốc

Dứt hẳn bệnh, ăn uống tiêu thôngTrường Bộ - Kinh SA-MÔN QUẢ MLH – 121___
Thể lực khôi phục như mong

Hoan hỷ, sung sướng , sống trong an lành .


71. – Này Đại Vương ! Một anh bị nhốt

Trong ngục tù , ngục tốt khảo tra

Đau đớn , sợ hãi tối đa

Cầu mong thoát khỏi tai qua, nạn lùi

Bỗng duyên vui , gặp ngài Chánh án

Xét vô tội , xóa án thả ngay

Tài sản không bị tổn hao

Thân vẫn khang kiện, ngục lao thoát rồi

Về lại nhà , bồi hồi nghĩ lại

Quá sung sướng, thanh thái hân hoan .


72. – Này Đại Vương ! Một thời gian

Có người nô lệ của hàng chủ nhân

Không tự chủ , bản thân lệ thuộc

Mất tự do , ràng buộc khó khăn

Bỗng một hôm , vị chủ nhân

Đã tuyên bố trả tự do người này

Quá hoan hỷ, lòng đầy sung sướng

Người nô lệ tận hưởng niềm vui .


73. – Này Đại Vương ! Có một người

Giàu, nhiều tài sản , là người lái buôn

Qua sa mạc mênh mông nguy hiểm

Thiếu lương thực, khan hiếm nước dùng

Sợ hãi trong bước đường cùng

Bỗng gặp ốc đảo , nước trong rất nhiều

Mấy hôm sau, lại điều may khác

Khỏi sa mạc , gần đến đầu làng

Vô sự , sung sướng, vui an

Khỏi sự nguy hiểm lòng hằng ước mơ .Trường Bộ - Kinh SA-MÔN QUẢ MLH – 122___
74. – Này Đại Vương ! Chính nhờ quán niệm

Vị Tỷ Kheo tự nghiệm , tự tri

Năm Triền Cái chưa xả ly

Như là món nợ , Bệnh hay Ngục đường

Như nô lệ , con đường sa mạc

Nay trả dứt hết các nợ nần

Khỏi cơn bệnh dữ hành thân

Ra khỏi sa mạc , thoát tầng ngục lao

Năm triền cái chừng nào chưa diệt

Vị Tỷ Kheo mãi miết tinh cần .


75. Chừng nào khi quán tự thân

Với năm triền cái đã cần xả ly

Do xả ly , tức thì hoan hỷ

Do hoan hỷ , tâm được khinh an

Lạc thọ sinh do khinh an

Đạt được như thế, tâm an định liền

Ly ác pháp , Tỷ Kheo ly dục

Chứng và trú vào mục Nhất Thiền

Trạng thái hỷ lạc tự tâm

Sinh do ly dục , với Tầm, Tứ chuyên

Đệ Nhất Thiền, Tỷ Kheo thấm nhuận

Như tẩm ướt, sung mãn, tràn nhanh

Hỷ lạc do ly dục sanh

Với Tầm, với Tứ thấm quanh mọi thời .


76. – Này Đại Vương ! Như người hầu tắm

Thật lão luyện, lo sắm sửa mau

Rắc bột tắm vào trong thau

Rồi dùng bột ấy nhồi vào nước trong

Nhào trộn ướt , nhưng không chảy giọt

* Cũng như vậy, với một Tỷ KheoTrường Bộ - Kinh SA-MÔN QUẢ MLH 123___
Tẩm nhuận, sủng ướt, thấm theo

Toàn thân không có chỗ nào còn khô

Cũng như thế , sanh do ly dục

Hỷ lạc cũng đẫm suốt tâm đây .


– Này Đại Vương ! Thật lành thay !

Nói về hạnh nguyện của thầy Tỷ Kheo

Sa-môn quả duyên theo thiết thực

Bậc xuất gia giới đức, giác chơn

Còn vi diệu , thù thắng hơn

Những quả thiết thực Sa-môn trước này .


77. – Này Đại Vương ! Như đây, lại nữa

Vị Tỷ Kheo vào cửa định thiền

Diệt Tầm, diệt Tứ được yên

Thì chứng và trú vào Thiền thứ Hai

Một trạng thái ra ngoài Tầm, Tứ

Do Định sinh , nội tỉnh nhất tâm

Tỷ Kheo ấy đã thấm nhuần

Tẩm ướt, sung mãn khắp thân của mình

Do Định sinh , tràn đầy hỷ lạc

Không chỗ nào hỷ lạc chẳng nhuần .


78. – Này Đại Vương ! Tại cội nguồn

Có một hồ nước , nước tuông dâng đầy

Cả nam, bắc, đông, tây các chỗ

Không có lỗ thoát nước chảy ra

Suối nước mát lạnh phun ra

Làm cho đẫm ướt, thấm qua dâng tràn

Thỉnh thoảng mưa , hồ càng tẩm ướt

Không chỗ nào không được tràn dâng

Tỷ Kheo ấy đã thấm nhuần

Tẩm ướt, sung mãn khắp thân của mìnhTrường Bộ - Kinh SA-MÔN QUẢ MLH – 124___
Do Định sinh , tràn đầy hỷ lạc

Không chỗ nào hỷ lạc chẳng đầy .

– Này Đại Vương ! Thật lành thay !

Nói về hạnh nguyện của thầy Tỷ Kheo

Sa-môn quả duyên theo, thiết thực

Bậc xuất gia giới đức, giác chơn

Còn vi diệu , thù thắng hơn

Những quả thiết thực Sa-môn trước này .


79. – Này Đại Vương ! Như đây, lại nữa

Vị Tỷ Kheo vào cửa định thiền

Ly hỷ trú xả , nhất tâm

Chánh niệm tỉnh giác , thì thân cảm liền

Sự lạc thọ , thánh hiền gọi đủ

Là “ xả niệm lạc trú ” tâm chuyên


Chứng và an trú Tam Thiền

Tỷ Kheo đẫm ướt, thấm nhuần tự thân

Sự lạc thọ , không cần có hỷ

Lạc thọ ấy thấm kỹ toàn thân

Không một chỗ nào trên thân

Mà Lạc thọ đó không phần thấm vô .


80. – Này Đại Vương ! như hồ sen trắng

Cả sen hồng chen lẫn sen xanh

Những hoa sen ấy đều sanh

Từ trong hồ nước, lớn nhanh từng ngày

Nhưng chúng vẫn chưa ngoi khỏi nước

Từ gốc rễ đẫm ướt tới đầu

Toàn thân gốc ngọn thấm sâu

Tỷ Kheo vị ấy thấm vào giống y

Với lạc thọ , không đi với hỷ

Đã thấm kỹ , sung mãn tràn đầyTrường Bộ - Kinh SA-MÔN QUẢ MLH – 125___
– Này Đại Vương ! Thật lành thay !

Nói về hạnh nguyện của thầy Tỷ Kheo

Sa-môn quả duyên theo, thiết thực

Bậc xuất gia giới đức, giác chơn

Còn vi diệu , thù thắng hơn

Những quả thiết thực Sa-môn trước này .


81. – Này Đại Vương ! Như đây, lại nữa

Vị Tỷ Kheo vào cửa định thiền

Xả lạc , xả khổ ; tâm yên

Diệt hỷ, ưu ; cảm thọ - liền trước đây


Chứng và trú vào Thiền Đệ Tứ

Không khổ, lạc ; không giữ niệm nào

Thanh tịnh, an lạc tiêu dao

Như Tỷ Kheo ấy thấm sâu, ướt đầm

Được thấm nhuần với tâm thuần tịnh

Và trong sáng , trong chính thân này .


82. – Này Đại Vương ! Ví như đây

Có người ngồi , lấy vải dày trắng tinh

Khắp cả thân, đầu mình trùm cả

Không chỗ nào mà gã không trùm

Cũng vậy , Tỷ Kheo thấm nhuần

Với Tâm Thuần Tịnh gội nhuần khắp đây


– Này Đại Vương ! Như vầy thiết thực

Sa-môn Quả giới đức , giác chơn

Vi diệu và thù thắng hơn

Những Quả thiết thực Sa-môn trước này .


83+84. – Này Đại Vương ! Như vầy thí dụ :

Mong Đại Vương hãy thử nghĩ suy

Có một hòn ngọc lưu ly

Trường Bộ - Kinh SA-MÔN QUẢ MLH – 126___
Rất là quý giá , sánh bì bảo châu

Rất sáng đẹp, không màu, trong suốt

Có tám mặt , đã được khéo mài

Chẳng trầy trụa , rực rỡ thay !

Lấp lánh chói lọi đêm ngày sáng trưng

Các sợi giây xâu từng lần một

Sợi màu vàng, sợi trắng, đỏ, xanh

Một người đôi mắt tinh anh

Nhìn vào hòn ngọc, thấy rành bảo châu

Là báu vật chẳng đâu thấy có

Các sợi giây vàng, đỏ, trắng, xanh

Được xâu lần lượt khéo rành

Thấy được màu sắc long lanh ngọc này .
Vị Tỷ Kheo thẳng ngay, thuần tịnh

Tâm định tỉnh , không nhiễm não phiền

Nhu nhuyến, vững chắc theo Thiền

Bình thản như vậy, chẳng phiền chẳng ưu

Vị Tỷ Khưu hướng ngay tâm tới

Chánh Trí với Chánh Kiến như vầy

Biết rằng : Thân của ta đây

Chính là Sắc pháp , thân này do sanh

Do bốn đại tác thành hoàn hảo

Cha mẹ nuôi , cơm cháo , vô thường

Biến hoại, đoạn tuyệt ; đáng thương

Phấn toái, hoại diệt . Nhưng nương thân này.

Thức tánh ta bị giây trói buộc

Trong thân ấy , lệ thuộc như vầy .


– Này Đại Vương ! Thật lành thay !

Nói về hạnh nguyện của thầy Tỷ Kheo

Sa-môn quả duyên theo thiết thực

Trường Bộ - Kinh SA-MÔN QUẢ MLH – 127___
Bậc xuất gia giới đức, giác chơn

Còn vi diệu , thù thắng hơn

Những quả thiết thực Sa-môn trước này .
85+86. – Này Đại Vương ! Như vầy thí dụ :

Một trại chủ cầm một cây lau

Rút lau ra khỏi vỏ lau

Rồi nghĩ : Đây vỏ, đây lau ; khác rồi

Cây lau khác , vỏ thời khác đó

Nhưng cây lau từ vỏ rút ra


Cũng như vỏ kiếm nạm ngà

Rút ra thanh kiếm sáng lòa , quý thay !

Thanh kiếm khác, vỏ này khác đó

Nhưng cây kiếm từ vỏ rút ra


Hay như con rắn lột da

Đây là con rắn, đây là vỏ da

Vỏ da rắn không là con rắn

Nhưng rắn từ vỏ rắn lột ra

Đây những thí dụ thấy qua

Cái này từ cái kia mà có đây .

*

Vị Tỷ Kheo thẳng ngay, thuần tịnhTâm định tỉnh, không nhiễm, không phiền

Nhu nhuyến, vững chắc – theo Thiền

Bình thản như vậy, chẳng phiền chẳng ưu
Vị Tỷ Khưu hướng tâm đến với

Sự Hiện Hóa Thân mới khác vời

Do ý làm ra tức thời

Tạo một thân khác từ nơi thân này

Thân mới ấy cũng tày Sắc pháp

Do ý sinh, đủ các căn phầnTrường Bộ - Kinh SA-MÔN QUẢ MLH 128___
Mắt, tai, mũi, lưỡi, tay chân

Toàn thân không thiếu một căn chi nào .

– Này Đại Vương ! như vầy thiết thực

Sa-Môn Quả giới đức, giác chơn

Vi diệu và thù thắng hơn

Những quả thiết thực Sa-môn trước này .


87+88. – Này Đại Vương ! Như vầy thí dụ :

Thợ gốm hay đệ tử người này

Là người thợ rất khéo tay

Đất sét nhồi nhuyển, người này làm ra

Đồ gia dụng tùy qua sở thích
Hay thợ ngà thực đích lành nghề

Khéo đẻo chạm với tay nghề

Đồ ngà tùy thích mọi bề làm ra
Hay như là thợ vàng rất khéo

Dùng vàng ròng tạo chế nữ trang

Các loại trang sức bằng vàng

Thật là tinh xảo, đẹp sang như vầy

*

Vị Tỷ Kheo thẳng ngay, thuần tịnhTâm định tỉnh, không nhiễm, không phiền

Nhu nhuyến, vững chắc – theo thiền

Bình thản như vậy, chẳng phiền chẳng ưu
Vị Tỷ Khưu hướng tâm đến với

Các Thần Thông nhiều loại nhiệm mầu

Một thân hiện ra nhiều thân

Nhiều thân thu lại một thân dễ dàng

Hiện, biến hình, đi ngang qua vách

Xuyên qua núi như cách hư không

Độn thổ , trồi lên đất giồng

Trường Bộ - Kinh SA-MÔN QUẢ MLH – 129___
Đi được trên nước cũng không chìm nào

Ngồi kiết già trên cao vòi vọi

Bay trên không như loại chim bằng

Với tay chạm mặt trời , trăng

Có đại oai lực, oai thần uy linh

Hoặc có thể tự mình bay tới

Cõi Phạm Thiên vời vợi nơi này .
– Này Đại Vương ! Thật lành thay !

Nói về hạnh nguyện của thầy Tỷ Kheo

Sa-Môn Quả duyên theo, thiết thực

Bậc xuất gia giới đức , giác chơn

Vi diệu và thù thắng hơn

Những Quả thiết thực Sa-môn trước này .


89+90. – Này Đại Vương ! Như vầy thí dụ :

Có một người chăm chú qua đàng

Bỗng nghe tiếng trống rộn ràng

Trống lớn, trống nhỏ, muôn ngàn âm thanh

Tiếng xập xỏa , tiếng loa , tiếng kiểng

Người ấy nghe và hiểu tận tường

Âm thanh trầm bổng du dương

Tiếng trong, tiếng đục , âm vương vấn hoài


Vị Tỷ Kheo thẳng ngay, thuần tịnh

Tâm định tỉnh, không nhiễm, không phiền

Nhu nhuyến, vững chắc – theo thiền

Bình thản như vậy, chẳng phiền chẳng ưu

Vị Tỷ Khưu hướng tâm đến với

THIÊN NHĨ THÔNG , nghe tới muôn phần

Với Tai thanh tịnh siêu nhân

Vị ấy có thể nghe gần nghe xa

Hai loại tiếng : người ta và loại

Trường Bộ - Kinh SA-MÔN QUẢ MLH – 130___
Tiếng chư Thiên các cõi nghe rày
– Này Đại Vương ! Thật lành thay !

Nói về hạnh nguyện của thầy Tỷ Kheo

Sa-Môn Quả duyên theo, thiết thực

Bậc xuất gia giới đức , giác chơn

Vi diệu và thù thắng hơn

Những Quả thiết thực Sa-môn trước này


91+92. – Này Đại Vương ! Như vầy thí dụ :

Có một người thiếu nữ , hay là

Thanh niên, đàn ông, đàn bà

Tính ưa trang sức, nhìn vào trong gương

Thật sáng trưng , hay trong chậu nước

Thấy mặt mình, biết được thế này :

Có tỳ vết thì biết ngay

Nếu không tỳ vết , mặt mày sạch thay .


Vị Tỷ Kheo thẳng ngay, thuần tịnh

Tâm định tỉnh, không nhiễm não phiền

Nhu nhuyến, vững chắc – theo thiền

Bình thản như vậy, chẳng phiền chẳng ưu

Vị Tỷ Khưu hướng tâm đến với

THA TÂM THÔNG , dẫn tới biết ngay

Tâm của người khác hằng ngày

Tâm tham cũng biết, không tham biết liền

Tâm nổi Sân , biết liền sân hận

Tâm không sân không hận cũng tường

Tâm Si hay không Si thường

Chuyên chú, tán loạn biết dường tự tâm

Đại hành tâm , biết là như vậy

Hoặc không phải là đại hành tâm

Tâm vô thượng , biết rõ ràng

Trường Bộ - Kinh SA-MÔN QUẢ MLH – 131___
Tâm chưa vô thượng lại càng biết thông

Tâm thiền định hay không thiền định

Tâm giải thoát hay dính buộc ràng

Vị ấy đều biết rõ ràng

Tâm của người khác ; cả hàng trí , ngu .
93+94. – Này Đại Vương ! Ví như một gã

Từ làng mình đi quá làng bên

Từ làng bên lại đi lên

Đến một làng khác rồi bèn trở lui

Về làng mình, bùi ngùi nhớ lại

Cuộc hành trình đã trải đi qua

Đến làng bên, gặp người ta

Đủ cả lớn bé , người già, trẻ con

Tại nơi ấy , ta còn kỷ niệm

Ngồi nơi nào, chuyện phiếm ra sao


Rời làng ấy , ta lại vào

Một làng khác nữa, biết bao chuyện còn

Gặp người lớn, trẻ con thôn ấp

Nói chuyện gì , cao thấp , đứng ngồi

Trở về làng cũ của tôi

Lại rất nhiều chuyện nổi trôi hằng ngày .


– Vị Tỷ Kheo thẳng ngay, thuần tịnh

Tâm định tỉnh, không nhiễm não phiền

Nhu nhuyến, vững chắc – theo thiền

Bình thản như vậy, chẳng phiền chẳng ưu .

Vị Tỷ Khưu hướng tâm đến với

TÚC MẠNG THÔNG , nhớ tới nhiều đời

Quá khứ với một , hai đời

Năm chục , ba bốn trăm đời đã qua

Một ngàn đời hay là hơn nữa

Trường Bộ - Kinh SA-MÔN QUẢ MLH – 132___
Một trăm ngàn đời thuở lâu xa

Hoại kiếp, thành kiếp trải qua

Vị ấy nhớ lại như là mới đây .
Tại nơi ấy , tên này ta có

Thuộc giai cấp, giòng họ thế này

Uống , ăn , thọ khổ, lạc rày

Tuổi thọ như thế , chết ngày ra sao

Ta tái sinh , nhằm vào làng đó

Có tên tuổi, giòng họ thế nào

Cứ thế , nhớ lại biết bao

Tiền kiếp, tái kiếp không sao đếm rồi

Vị Tỷ Kheo nhờ nơi không vọng

Nhớ đến nhiều đời sống an bài .


– Này Đại Vương ! Thật lành thay !

Nói về hạnh nguyện của thầy Tỷ Kheo

Sa-Môn Quả duyên theo, thiết thực

Bậc xuất gia giới đức , giác chơn

Vi diệu và thù thắng hơn

Những Quả thiết thực Sa-môn trước này

.

95+96. – Này Đại Vương ! Như vầy thí dụ :Một tòa lầu có đủ kiều phù

Lầu này ở giữa ngã tư

Một người mắt sáng đến từ phương xa

Lên thượng đài , anh ta thấy rõ

Người ra vào các ngõ bốn phương

Nhiều người qua lại trên đường

Leo lên đài thượng hay dừng ngã tư

Những người khác đến từ nhiều hướng

Đi giữa đường hoặc đứng nhìn chơi

Chỉ bằng đôi mắt sáng ngờiTrường Bộ - Kinh SA-MÔN QUẢ MLH – 133___
Người ấy thấy rõ mọi người dễ thay

Vị Tỷ Kheo thẳng ngay, thuần tịnh

Tâm định tỉnh, không nhiễm não phiền

Nhu nhuyến, vững chắc – theo thiền

Bình thản như vậy, chẳng phiền chẳng ưu
Vị Tỷ Khưu hướng tâm đến với

THIÊN NHÃN THÔNG , dẫn tới tuệ minh

Xét về sinh tử chúng sinh

Thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, thấy liền

Vị ấy biết mối giềng Nghiệp quả

Người hạ liệt , kẻ cả giàu sang

Người đẹp đẽ , kẻ thô hèn

Đều do hạnh nghiệp trắng đen họ làm


Gieo ác hạnh về thân, khẩu, ý

Hoặc phỉ báng các vị Thánh Hiền

Người này thân hoại, tận duyên

Do nghiệp tà kiến , đọa liền súc sinh

Các cõi dữ , như sinh địa ngục

Hoặc đọa xứ , thằng thúc nạn tai .


Còn bậc hiền giả , những ai

Làm những thiện hạnh ý và lời , thân

Không phỉ báng Hiền nhân, Thánh hiển

Tạo nghiệp lành, chánh kiến vô cùng

Sau khi thân hoại mạng chung

Được sinh thiện thú, nhân trung, cõi trời

Do thiên nhãn , biết đời sống chết

Người hạ liệt hay kẻ giàu sang

Người đẹp đẽ , kẻ thô hèn

Người này bất hạnh, kẻ bèn gặp may

Do hạnh nghiệp kẻ này hành động

Trường Bộ - Kinh SA-MÔN QUẢ MLH – 134___
Có kết quả chẳng giống nhau này .
– Này Đại Vương ! Thật lành thay !

Nói về hạnh nguyện của thầy Tỷ Kheo

Sa-Môn Quả duyên theo, thiết thực

Bậc xuất gia giới đức , giác chơn

Vi diệu và thù thắng hơn

Những Quả thiết thực Sa-môn trước này

*

97+98. – Này Đại Vương ! Như vầy thí dụ :Dãy núi lớn đầy đủ nước trong

Không cấu nhiễm , sạch trắng bong

Một người mắt sáng sẽ trông rõ đồ

Những hòn sạn , con sò , hòn đá

Những con hến , đàn cá tung tăng

Trong tâm vị ấy nghĩ rằng

Nhờ mắt sáng thấy vô ngần điều hay .

Vị Tỷ Kheo thẳng ngay, thuần tịnh

Tâm định tỉnh, không nhiễm não phiền

Nhu nhuyến, vững chắc – theo thiền

Bình thản như vậy, chẳng phiền chẳng ưu
Vị Tỷ Khưu hướng tâm đến với

LẬU TẬN THÔNG , dẫn tới biết rành

Lậu Tận Trí , biết ngọn ngành

Đây là sự Khổ , nguyên nhân đưa vào

Đây Khổ Diệt , đường nào diệt khổ

Biết như thật lậu-hoặc loại này

Nguyên nhân lậu-hoặc là đây

Diệt trừ lậu-hoặc , biết ngay con đường

Nhờ hiểu biết , tận tường nhận thức

Tâm vị ấy rất mực sáng trongTrường Bộ - Kinh SA-MÔN QUẢ MLH – 135___
Dục-lậu , hữu-lậu thoát xong

Thoát vô-minh-lậu , khỏi vòng trói trăn

Liền hiểu rõ : Tự thân giải thoát

Sanh đã tận , phạm hạnh đã thành

Việc cần làm , đã thực hành

Sau đời hiện tại , Vô sanh hiển bày .


– Này Đại Vương ! Như vầy thiết thực

Sa-Môn Quả giới đức , giác chơn

Vi diệu và thù thắng hơn

Những Quả thiết thực Sa-môn trước này

Không có một Quả nào thượng đẳng

Vi diệu hơn , thù thắng tột cùng

Đó là Hạnh của Sa-Môn

Đạt Sa-Môn Quả tối tôn nhiệm mầu ”.


99. Vừa nghe xong Pháp sâu tối thượng

A-Xà-Thế quy ngưỡng Thế Tôn

– “ Bạch Thế Tôn ! Vi diệu thay !

Như người dựng vật lăn quay ngã nằm

Chỉ hướng kẻ sai lầm lạc lối

Đem đèn sáng vào tối như bưng

Để ai có mắt mở bừng

Có thể thấy được sáng trưng sắc màu

Cũng như thế , nhiệm mầu Chánh Pháp

Được Thế Tôn giải đáp, trình bày

Con xin quy ngưỡng từ nay

Quy y Đại Giác , nương ngay Pháp mầu

Quy y Tăng , thanh cao đức cả

Nối tiếp nhau hoằng hóa Pháp môn

Mong Thế Tôn nhận cho con

Được làm đệ tử , vun tròn thiện duyênTrường Bộ - Kinh SA-MÔN QUẢ MLH – 136___
Xin phát nguyện vẹn tuyền ngưỡng phục

Kể từ nay đến lúc mạng chung


– Bạch Thế Tôn ! Thật bất dung

Vì ngu , bất thiện, muôn trùng vô minh

Giết phụ vương , đoạn tình cốt nhục

Đoạt ngai vàng, chẳng chút tình thương

Phụ hoàng là vị Minh Vương

Thiện Nam chân chánh, cúng dường Trúc Lâm .

Trước Tam Bảo , thành tâm Sám Hối

Xin phát lồ đại tội của con

Xin Thế Tôn chứng cho con

Để không lầm lỗi tội còn tương lai ”.


100. – “ Này Đại Vương ! Như Lai nói thẳng

Tội Đại Vương sâu nặng vô cùng

Ngũ nghịch đại tội bất dung

Mà Ngài phạm phải một trong năm điều

Giết cha mình , làm điều cực ác

Đoạt vương quyền , khuynh loát triều ca

Nhưng nay Đại Vương nhận ra

Đại tội bất hiếu , để mà thành tâm

Cầu Sám hối đúng tầm pháp Thánh

Đem hết lòng quy chánh cải tà

Như Lai chứng minh điều mà

Đại Vương sám hối giết cha tội này.

Trong pháp Thánh, ai rày thấy tội

Thú tội đúng , ngăn lỗi tương lai .

Mong Đại Vương hãy nhớ hoài

Thành bậc Minh Chúa đức tài, thương dân ”.

* * *

Trường Bộ - Kinh SA-MÔN QUẢ MLH – 137___

101. Nghe nói vậy , vô ngần hoan hỷ

A-Cha-Tá-Sát-Tú Đại Vương

Tán thán lời dạy tinh tường

Bạch rằng : “ Con phải cáo từ Thế Tôn

Việc triều chính đang còn rất bận

Bậc Quân Vương nghiêm cẩn chu toàn ”.
– “ Này Đại Vương ! Hãy vui an

Hãy làm phận sự dở dang đang làm ”.


Lúc bấy giờ , vua A-Xà Thế

Rất hoan hỷ , đảnh lễ Thế Tôn

Nghiêm thân hữu nhiễu (1) một vòng

Đoạn vua từ biệt , tâm trong đạo tình .


102. Đức Thế Tôn nghiêm minh chỉ dạy

Cho chư Tăng : “ Tội ấy vua làm

Hối hận dày xéo âm thầm

Đã gây đại tội giam cầm Vua cha

Rồi sát hại chẳng tha Vương phụ

Dù sám hối , chưa đủ tội tiêu .

Nếu Vua không có làm điều

Ngũ nghịch đại tội , thì chiêu ân lành

Tu-Đà-Hoàn Nhập Lưu quả mãn

Đã chứng được Pháp nhãn tròn đầy

Ngay tại chỗ ngồi nơi đây .

Nhưng thật đáng tiếc , quẩn xoay luân hồi .

* * *
_______________________________

(1) : Theo phong tục Ấn Độ xưa, khi từ giã bậc đáng kính trọng,

người ta chắp tay đi quanh vị ấy ba vòng theo hướng tay mặt .

Trường Bộ - Kinh SA-MÔN QUẢ MLH – 138___

Nghe Thế Tôn những lời dạy bảo

Chư Tỷ Kheo “ y giáo phụng hành ”

Hoan hỷ tín thọ tâm thành

Kinh Sa-Môn Quả , pháp lành truyền lưu .
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ( 3 L )

*

* *


( Chấm dứt Kinh SA-MÔN QUẢ – Sàmannaphalasutta )

Thi hóa Trường Bộ Kinh ( Tập I ) MLH – 139___

Ye dhammà hetuppabhavàTesam hetum Tathàgato

Àha tesan ca yo nirodho

Evam vàdì Mahà Samano ”.

Vạn pháp tùng duyên sinhDiệc tùng nhân duyên diệt

Ngã Phật Đại Sa Môn

Thường tác như thị thuyết ”.
Vạn pháp theo nhân duyên sinh ’

Theo nhân duyên diệt’ – đinh ninh điều này.Bậc Đại Sa Môn Như Lai

Thường dạy như vậy ; chính Thầy của tôi .

___________________________________


* Chú thích xuất xứ về bài kệ này :
Bài kệ do Tôn-giả Thánh Tăng A-La-Hán ASAJI (A-Xà-

Chí ), vị trẻ tuổi nhất trong năm vị nhóm Kiều-Trần-Như ,

bạn đồng tu và cũng là năm Đệ tử đầu tiên của Đức Phật

đọc lên cho Ngài Xá-Lợi-Phất khi được hỏi trong lúc Tôn-

giả đang thường lệ khất thực tại Thành Vương Xá .
( Xem tiếp trang sau )

Thi hóa Trường Bộ Kinh ( Tập I ) MLH – 140___
Nguyên thời bấy giờ , Ngài Xá-Lợi-Phất ( Sariputta )

cùng với người bạn thân Mục-Kiền-Liên ( Moggalanna )

là hai thanh niên Bà-La-Môn rất nổi tiếng đương thời vì

sức học uyên thâm, tinh thông Tam Vệ-Đà .Nhưng cả hai

vẫn chưa thỏa mãn với những gì Tam Vệ-Đà chuyển tải ,

nên ước hẹn với nhau: Ai tìm được vị Đạo Sư khả kính có

thể giải hết những nghi ngờ trong các học thuyết cổ kim ,

thì phải báo với người kia để cùng qui ngưỡng tu tập .
Khi lần đầu tiên thấy vị Sa-Môn nghiêm tịnh, thần thái

an nhiên tự tại đang thứ đệ khất thực tại Thành Vương-Xá

Ngài Xá-Lợi-Phất bỗng sinh lòng kính mộ, muốn thưa hỏi

về đường lối tu hành của Tôn-giả, nhưng tôn trọng vì Tôn

giả đang khất thực , nên Ngài cung kính đi theo sau . Khi

thấy vật thực đã đủ , Tôn-giả Asaji tìm một gốc cây, ngồi

xuống thọ thực. Sau khi dùng xong, Ngài Xá-Lợi-Phất đã

thi lễ và đặt câu hỏi với Tôn-giả : Ai là Thầy của Ngài,và

vị ấy đã dạy như thế nào ?
Tôn-giả Asaji đã đọc lên bài kệ cô đọng và hàm súc

ấy . Vừa nghe xong, Ngài Xá-Lợi-Phất vô cùng hoan hỷ

hoát nhiên đại ngộ . Ngài cáo từ sau khi hỏi nơi trụ xứ

của Đức Phật , rồi vội vàng đi tìm Ngài Mục Kiền Liên ,

đọc lại nguyên văn bài kệ ấy . Ngài Mục-Kiền-Liên khi

nghe xong, lập tức đắc Tu-đà-hoàn quả . Cả hai cùng đi

đến Trúc Lâm Tinh-Xá ( Veluvanavihàra ) đảnh lễ Phật

và cầu xin xuất gia trong Giáo Pháp của Đấng Thế Tôn.

Sau khi cả hai lần lượt đắc Thánh quả A-La-Hán , Đức

Phật tuyên bố hai Ngài là Hai Đại Đệ Tử của Phật :

Ngài Xá-Lợi-Phất là Đệ nhất Trí Tuệ và Ngài Mục-Kiền-

Liên là Đệ nhất Thần Thông .
Каталог: files -> file-nen


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương