TbkksaMonQuaQB


Trường Bộ - Kinh SA-MÔN QUẢ MLH – 100tải về 309.25 Kb.
trang2/3
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích309.25 Kb.
1   2   3
Trường Bộ - Kinh SA-MÔN QUẢ MLH – 100___
Ga-Tát-Tô (1) : “Đã đi đến đích ”

Da-Tát-Tô (2) : “Điều phục tự tâm ”

Thi-Tát-Tô (3) : “ An trú tâm ”

Cả ba tên gọi chẳng lầm vào đâu ”.


30. Bạch Thế Tôn ! Muốn mau được biết

Về kết quả chân thiệt Sa-môn

Giáo trưởng lại nói lòng vòng

Bốn sự chế ngự ở trong Cấm điều .


Con tự nghĩ : Mục tiêu trị quốc

Thuận lòng dân, kết cuộc vững bền

Nên suy cho kỹ , không nên

Phiền lòng Phạm-chí , Sa-môn nước mình

Vì dân chúng tận tình kính ngưỡng

Các vị mà họ tưởng siêu nhân


Dù không mãn nguyện điều cần

Con không công nhận, chẳng cần tán dương

Không cật nạn, chẳng lời bất mãn

Con rời khỏi nơi giảng , về cung .


31. Kính bạch Đại Đức Thế Tôn !

Con từng đã đến Hội môn một vì

Là Hội Chủ, đương vi Giáo Trưởng

Đại Giáo trưởng giáo hội uy nghi

Khai tổ Giáo phái danh tri

San-Cha-Dá Bê-Lát-Thi-Pút-Tà (1)

Khi con đến, xã giao chào đón

Và thăm hỏi mọi chốn an hòa

Sau lời chúc tụng đã qua

Con liền ngồi xuống trên tòa một bên

_______________________________

(1) : Gatatto . (2) : Yatatto . (3) : Thitatto .

Trường Bộ - Kinh SA-MÔN QUẢ MLH – 101___
Đặt câu hỏi như trên đã hỏi :
- “ Thưa Giáo Trưởng ! Với mọi người dân

Các loại chức nghiệp họ cần

Sẽ được kết quả tự thân thu về

Nuôi sống cả mọi bề thân quyến

Được phúc lạc, mọi chuyện lợi thay

Thưa Giáo trưởng ! Xin hỏi ngay

Sa-môn kết quả , điều này ra sao ?”
32. Bạch Đại Đức Thế Tôn ! Không tưởng

Vị Giáo trưởng đã nói một hơi

Toàn là những chuyện xa khơi

Dùng NGỤY BIỆN LUẬN trả lời lung tung :


- “ Này Đại Vương ! Nói chung đại loại

* Thế giới khác , nếu hỏi có, không

Tôi nói có hoặc nói không

Nhưng tôi không nói không này, không kia…

* Loài hữu tình kia không sinh hóa

Hữu tình khác thì đã hóa sinh …

* Kết quả dị thục Ác , lành

Không có kết quả Thiện lành, Ác tai …

* Sau khi chết, Như Lai tồn tại

Hoặc không có tồn tại về sau …”

Cứ thế ông nói đâu đâu

Dài dòng ngụy biện, chẳng đầu đuôi chi .


33. Rốt cuộc chẳng có gì kết quả

Về câu hỏi con đã nêu ra

Với suốt thời gian trôi qua

_______________________________(1) : Sanjaya Belathiputta ( Tán-nhã-di Tỳ-la-phê-phất ) :

Một trong Lục Sư ngoại đạo thời Phật tại thế .

Trường Bộ - Kinh SA-MÔN QUẢ MLH – 102___
Dùng toàn ngụy biện, ông ta nói hoài

Tỉ như hỏi trái xoài nói mít

Còn hỏi mít lại nói trái xoài

Con tự nghĩ : ‘Chớ phiền hà

Các vị Giáo sĩ trong ngoài xứ ta ’.

Không thốt ra những lời bất mãn

Không tán thán, cật nạn cũng không

Không bác bỏ, không tán đồng

Con đã đứng dậy, tay không ra về .

*

Bạch Đại Đức Thế Tôn ! Sự thểCon đã từng đến lễ Lục Sư

Ước mong đạt ý nguyện từ

Câu đáp minh triết Đạo Sư trả lời

Nhưng nay thời vô cùng thất vọng

Vì Lục sư chẳng đáng trọng vì

Nếu có hỏi đến điều chi

Họ đều mù tịt , trí tri chẳng tường

Cũng ví như vào vườn cây trái

Hỏi về mít họ nói là xoài

Hỏi xoài họ nói mít đây

Luận điệu mâu thuẩn, chứa đầy ngụy ngôn

Người cả tin , kính tôn cung dưỡng

Nên Lục sư Giáo trưởng sinh tồn .
34. Kính bạch Đại Đức Thế Tôn !

Con xin hỏi lại Thế Tôn câu này

Đúng y như con nay đã hỏi

Các Giáo trưởng ngoại đạo Lục sư

Ngưỡng mong đức cả Đại Từ

Xóa tan thắc mắc, giải trừ nghi nan :

- Bạch Thế Tôn ! hàng hàng xã hội

Trường Bộ - Kinh SA-MÔN QUẢ MLH – 103___
Các chức nghiệp mỗi mỗi khác, như :

Điều tượng sư , Điều mã sư

Nguyên soái, Chiến sĩ, Quân sư, anh hùng

Xa thuật sư và cùng Thám tử

Quân kỳ binh , quân thứ sĩ quan

Giáp binh , nô lệ xuất thân

Thợ hớt tóc , hỏa đầu quân , làm nhà

Người hầu tắm hoặc là thợ giặt

Thợ đồ gốm , thợ dệt , thợ may

Người đan thúng rổ , thợ cày

Hoặc nhà in ấn hoặc thầy chiêm tinh . . .

Các nghề nghiệp dù tinh hay vụng

Có kết quả cho chúng hưởng ngay

Lợi nhuận đem đến hằng ngày

Tự thân an lạc , phúc ngay gia đình

Họ nuôi sống tự mình, thân quyến

Nuôi mẹ cha , nuôi đến vợ con

Bạn bè giúp khi héo mòn

Cúng dường, bố thí, phước còn đời sau

Khi mạng chung, thân này chấm dứt

Nhờ phước đức, họ được sinh Thiên

Thọ hưởng phước báo được liền

Kết quả thiết thực, hiện tiền thấy ngay .

Còn thiết thực , xin Ngài diễn tả

Hạnh Sa-môn kết quả thế nào ?”
35. Này Đại Vương ! Ngài nghĩ sao

Nếu một Nô Bộc đang hầu trong cung

Luôn sớm khuya phục tùng trung tín

Thi hành đúng mệnh lệnh chủ nhân

Lời nói kính ái , khâm tuân

Trường Bộ - Kinh SA-MÔN QUẢ MLH – 104___
Theo dõi cử chỉ , chủ cần việc chi

Đến một hôm, nhân khi nhàn rỗi

Người nô bộc nghĩ ngợi về mình :
“ Kỳ diệu thay ! Công đức lành

Quả vị tương ứng thác sanh dị thường

A-Xà-Thế Đại Vương xuất chúng

Ngài là người, tôi cũng là người

Nhưng sao Vua sống vui tươi

Cuộc sống vương giả khác người bình dân

Luôn tận hưởng vô ngần dục lạc

Tôi nghĩ là chẳng khác Thiên thần


Còn tôi , nghĩ lại tủi thân

Sống đời nô bộc thanh bần , cực thay !

Làm vất vả suốt ngày chí tối

Lo nơm nớp lầm lỗi , bị rầy

Tại sao ta không đổi thay

Xuất gia tu đạo, làm thầy Sa-môn

Cạo râu tóc , tâm hồn thư thái

Khoác ca-sa , tự tại an nhiên ”.


Nghĩ vậy , đã thực hiện liền

Xuất gia từ bỏ, lụy phiền tránh xa

Sau khi đã xuất gia như vậy

Sống chế ngự , vị ấy tinh cần

Nhu cầu tối thiểu uống ăn

Ba y một bát , lục căn tịnh lành .

Nếu có một cận thần tâu lại

Tả chi tiết hiện tại người này :


Y là nô bộc của Ngài

Nhưng nay thành một người đầy uy nghiTrường Bộ - Kinh SA-MÔN QUẢ MLH – 105___
Một Sa-môn nghiêm trì giới luật

Tâm thanh thản chẳng chút bợn nhơ .

Nếu Đại Vương lúc bấy giờ

Truyền lệnh bắt lại để chờ lệnh ta

Hãy tiếp tục vẫn là nô lệ

Để phục vụ bất kể lúc nào

Đại Vương ! Ngài nghĩ ra sao ?

Ngài có thực hiện gắt gao việc này ?”


36. - “ Bạch Thế Tôn ! Điều đây quá tệ

Con không thể đối xử như vầy

Đối với vị Sa-môn đây

Dù từ nô bộc nơi này xuất thân

Nay giới hạnh, nghiêm thân thanh tịnh

Bậc đáng để kết tín thiện duyên

Ruộng phước của cả Nhân Thiên

Con phải kính lễ, luân phiên cúng dường

Các vật thực, chăn giường, sàng tọa

Đủ thuốc men với cả Tăng-y

Ra lệnh bảo vệ hộ trì

Đúng theo luật pháp đã qui định vào ”.


- “ Này Đại Vương ! Nghĩ sao điều đó ?

Một nô bộc chẳng có quyền nào

Nay lại trở nên thanh cao

Nếu quả như vậy, không sao nghĩ bàn

Đây thiết thực rõ ràng kết quả

Hạnh Sa-môn diễn tả , phải không ? ”


37. - “ Bạch Thế Tôn ! Con tán đồng

Đây Sa-Môn Quả chính trong ý này ”


- “ Này Đại Vương ! Việc này thứ nhất

Thêm thứ nhì , thể tất yêu cầu :Trường Bộ - Kinh SA-MÔN QUẢ MLH – 106___
Nếu có Nông Phu đến hầu

Để nạp thuế má làm giàu quỹ vua

Chịu lao động sớm trưa cực khổ

Nạp vào trong công khố thật nhiều

Một hôm tự nghĩ một điều :

“ Đức Vua sao lại được nhiều quyền uy

Sống vương giả , uy nghi , giàu có

Lại hưởng thọ dục lạc , vui tươi

Vua là người , ta cũng người

Sao ta cực nhọc , chẳng lười một giây

Chắc là vua có đầy công đức

Ta thiếu phước nên cực đây mà !


Thế thì ta hãy xuất gia

Cạo bỏ râu tóc , ca-sa khoác vào

Biệt gia đình , dồi trau giới đức

Hành tích cực , chế ngự thân tâm

Nhu cầu tối thiểu uống ăn

Tam y nhất bát , lục căn tịnh lành ”.


Nếu có một cận thần tâu lại

Tả chi tiết hiện tại người này

Y là nông phu của Ngài

Nhưng nay thành một người đầy uy nghi

Một Sa-môn nghiêm trì giới luật

Tâm thanh thản chẳng chút bợn nhơ .

Nếu Đại Vương lúc bấy giờ

Truyền lệnh bắt lại để chờ lệnh ta

Hãy tiếp tục nông gia lao khổ

Để nạp vào công khố dồi dào

Đại Vương ! Ngài nghĩ ra sao ?

Ngài có thực hiện gắt gao việc này ?”Trường Bộ - Kinh SA-MÔN QUẢ MLH – 107__
38. - “ Bạch Thế Tôn ! Điều đây quá tệ

Con không thể đối xử như vầy

Đối với vị Sa-môn đây

Dù từ nông nghiệp nơi này xuất thân

Nay giới hạnh, nghiêm thân thanh tịnh

Bậc đáng để kết tín thiện duyên

Ruộng phước của cả Nhân Thiên

Con phải kính lễ, luân phiên cúng dường

Các vật thực, chăn giường, sàng tọa

Đủ thuốc men với cả Tăng-y

Ra lệnh bảo vệ hộ trì

Đúng theo luật pháp đã qui định vào ”.


- “ Này Đại Vương ! Nghĩ sao điều đó ?

Một nông phu chẳng có quyền nào

Nay lại trở nên thanh cao

Nếu quả như vậy, không sao nghĩ bàn

Đây thiết thực rõ ràng kết quả

Hạnh Sa-môn diễn tả , phải không ? ”


39. - “ Bạch Thế Tôn ! Con tán đồng

Đây Sa-Môn Quả chính trong ý này

Nhưng tiện đây , kính mong Đại Giác

Giảng giải thêm , quảng bác chánh chơn

Vi diệu và thù thắng hơn

Kết quả thiết thực hiện thời Sa-môn ”.


- “ Này Đại Vương ! Bảo tồn chánh niệm !

Hãy lắng nghe trọng điểm vấn đề

Cõi trần phiền não nặng nề

Vô minh triền phược mọi bề phủ vây

40. Bỗng xuất hiện bậc Thầy quảng đại

Thế Gian Giải , Điều Ngự Trượng PhuTrường Bộ - Kinh SA-MÔN QUẢ MLH – 108___
Phật , Thế Tôn , Thiên Nhân Sư

Chánh Đẳng Chánh Giác , đại từ uy linh

Vô Thượng Sĩ hay Minh Hạnh Túc

Bậc Thiện Thệ , Ứng Cúng , Như Lai

Do sự chứng ngộ tự Ngài

Rồi lại tuyên thuyết, hoằng khai Pháp mầu

Thuyết Sơ Thiện rồi sau, Trung Thiện

Thuyết Hậu Thiện , văn nghĩa đủ đầy

Truyền dạy Phạm hạnh từ đây

Pháp thân thanh tịnh, bậc Thầy Nhân Thiên


41. Có gia trưởng trong miền thôn ấp

Hoặc một người giai cấp tiện dân

Duyên lành nghe pháp thậm thâm

Sinh lòng ngưỡng mộ , kiếm tầm chân như

Tự suy nghĩ : Đời như cát bụi

Sống dẫy đầy trói buộc não phiền

Luân hồi sinh tử triền miên

Đời sống xuất thế lụy phiền tránh xa

Ta nay phải xuất gia viên mãn

Đời xuất gia phóng khoáng hư không

Cuộc sống thế gian chất chồng

Phạm hạnh thanh tịnh thật không dễ gìn ..

Y trưởng dưỡng đức tin vững chắc

Cạo râu tóc , thân đắp ca-sa

Biệt gia quyến , bỏ cửa nhà

Ba y một bát , xuất gia tu hành .

42. Sống chế ngự , thực hành phạm hạnh

Giữ oai nghi , tự tánh sáng lòa

Giới bổn Pa-Tí-Mốc-Kha (1)

_______________________________(1) : Patimokkhasanvarasìla : Biệt biệt giải thoát thu thúc giới .

Trường Bộ - Kinh SA-MÔN QUẢ MLH – 109___
Thọ trì nghiêm mật, tránh xa điều tà

Thân, khẩu , ý từ hòa thanh tịnh

Giới cụ túc , thức tĩnh nhiếp tâm

Biết tri túc , giữ các căn

Là Sa-môn hạnh, pháp đăng soi đường
43. Này Đại Vương ! thế nào thuần thục

Là Tỷ Kheo cụ túc giới điều ?

Phải thấy nguy hiểm mọi chiều

Lỗi lầm nhỏ nhặt triệt tiêu dần dần

Bỏ trượng kiếm , sát sanh tránh hẳn

Đại từ tâm, bình đẳng, nhẫn kham

Có tâm hổ thẹn là Tàm

Ghê sợ là Quý , không làm nghiệp sai

Hành phạm hạnh, bản lai thanh tịnh

Không trộm cướp, chẳng tính so đo

Quyết không lấy của không cho

Đó là giới hạnh , thước đo Giới điều .


44. Vị Tỷ Kheo mong điều giải thoát

Không tà hạnh. dâm ác thấp hèn

Không nói dối trá đua chen

Không nói hai lưỡi chê khen dối lòng

Không lường gạt cũng không ly gián

Sống hòa hợp giữa nạn rẽ chia

Sống đời chân thật sớm khuya

Tránh lời độc ác nọ kia lỗi lầm .

Là giới hạnh trong tầm Giới Luật

Vị Tỷ Kheo thuần thục thọ trì


45. Cả đến hạt giống, cỏ cây

Cũng đều thấm nhuận đức dày Sa-Môn

Chỉ ăn ngọ , sống tồn tri túc

Trường Bộ - Kinh SA-MÔN QUẢ MLH – 110___
Không múa hát, trang sức, kịch ca

Sống thanh đạm, tránh xa hoa

Không dùng hương liệu, dầu thoa thơm nồng
Lại cũng không giường nằm cao rộng

Cũng không nhận thịt sống, bạc vàng

Nô tỳ trai, gái - từ nan

Đàn bà, con gái ; không màng lưu tâm

Cừu, dê, heo, gia cầm, voi, ngựa

Ruộng, đất, vườn, nhà cửa không cần

Từ bỏ gian lận bằng cân

Từ bỏ môi giới, không phần gian tham

Không áp bức, không làm thương tổn

Không câu thúc, vây khổn, cừu thù

Đó là giới hạnh đặc thù

Nằm trong Giới Luật chân tu giữ gìn .

*

46. Trong khi đó, hãy nhìn kẻ khácBà-la-môn hoặc các Sa-môn

Dù ăn tín thí cúng dường

Vẫn còn làm hại thường thường cỏ cây

Hạt từ rễ , hạt này từ đất

Từ chiết cây, hạt thật sinh ra

Tỷ Kheo chân chánh xuất gia

Không hề làm hại cỏ hoa, cây trồng .
47. Các Sa-môn, số đông Phạm-chí

Dù đã ăn tín thí cúng dường

Vẫn còn cất chứa khôn lường

Món ăn, đồ uống, vải, giường, ngựa xe

Chứa hương liệu, hoa hòe - thụ hưởng

Cốt sao mình sung sướng, hanh thông .

Tỷ Kheo chân chánh thì không

Trường Bộ - Kinh SA-MÔN QUẢ MLH – 111___
Chẳng hề cất chứa, chất chồng nợ thêm

Là giới hạnh trong tầm Giới Luật

Vị Tỷ Kheo thuần thục thọ trì .
48. Sa-môn ngoại đạo các vì

Bà-la-môn nọ trí tri không tường

Không hổ thẹn, dương dương đắc chí

Dù đã ăn tín thí cúng dường

Vẫn còn sống rất phô trương

Múa hát, nhạc kịch, diễn tuồng thần tiên

Đấu bò đực, đấu chim cun cút

Đấu ngựa voi, vun vút đấu quyền

Diễn binh, dàn trận liên miên

Tụng chú, ngâm vịnh khắp miền trải qua

Vị chân chánh xuất gia không thế

Sống thanh tịnh, giới thể toàn chu

Đó là giới hạnh đặc thù

Nằm trong Giới Luật chân tu giữ gìn .


49. Các Sa-môn, bất minh Phạm-chí

Dù đã ăn tín thí cúng dường

Vẫn sống giải trí du dương

Những trò cờ bạc chủ trương ăn tiền

Cờ trên không, cờ trên mặt đất

Tám hình vuông hoặc đặt mười hình

Trò chơi quăng thẻ cho tinh

Chơi banh, đoán chữ đoán hình trên lưng

Đoán tư tưởng, trông chừng bắt chước

Theo điệu bộ sao được giống bằng

Súc sắc, kèn lá, chơi khăng

Những trò tiêu khiển họ hằng mê sa

Thú giải trí sa đà thụ hưởng

Trường Bộ - Kinh SA-MÔN QUẢ MLH – 112___
Mất thì giờ, ngất ngưởng ngày qua .

Giải trí tà vạy tránh xa ,

Giới Luật của bậc xuất gia phải gìn .
. 50. Các Sa-môn, bất minh Phạm-chí

Dù đã ăn tín thí cúng dường

Vẫn sống phè phởn, cao lương

Giường cao, chăn ấm, trải giường bằng len

Mền lông thú, hai bên đính ngọc

Tấm khảm quý che bọc đỉnh giường

Nệm bằng da của sơn dương

Ghế dài có gối chân, thường bằng da

Vị Tỷ Kheo xuất gia chân chánh

Không hưởng thụ lạc cảnh phù du

Đó là giới hạnh đặc thù

Nằm trong Giới Luật chân tu giữ gìn .

51. Các Sa-môn, bất minh Phạm-chí

Dù đã ăn tín thí cúng dường

Vẫn còn sống rất vô lương

Thường dùng mỹ phẩm, xông hương, thoa dầu

Đeo trang sức với đầu tóc giả

Gậy cầm tay với cả lọng, gươm

Phất trần, vải trắng viền cườm

Đấm bóp, tắm, đập, soi gương cả ngày

Kem thoa mặt với đầy son phấn

Những kẻ này mê mẩn bướm hoa .

Chân chánh Tỷ Kheo xuất gia

Tránh xa trang sức, lượt là cũng không .


52. Các Sa-môn, số đông Phạm-chí

Dù đã ăn tín thí cúng dường

Vẫn nói vô ích, tầm thường

Trường Bộ - Kinh SA-MÔN QUẢ MLH – 113___
Nói toàn những chuyện đế vương dông dài

Chuyện ăn trộm, gái trai, binh lính

Chuyện đại thần, bách tính, chiến tranh

Những chuyện làng xóm, thị thành

Đồ ăn, thức uống, xoay quanh vải, mùng

Về quốc độ, anh hùng tiêu biểu

Hoặc chuyện về hương liệu, hoa hương

Hiện trạng thế giới, đại dương

Câu chuyện tạp thoại, sự thường hay không
Chân Tỷ Kheo thì không như thế

Hạnh Sa-môn giới thể toàn chu

Đó là giới hạnh đặc thù

Nằm trong Giới Luật chân tu giữ gìn .


53. Các Sa-môn, bất minh Phạm-chí

Dù đã ăn tín thí cúng dường

Vẫn sống bàn luận tranh đương

Như nói :“Ngươi biết chuyện thường này không?

Pháp và luật ngươi thông không chứ ?

Ta rất rành những thứ luật này .

Ngươi phạm tà kiến tội dày

Ta thật chánh kiến, lời đầy tương ưng

Điều nói sau ngươi từng nói trước

Điều nói trước lại được nói sau

Chủ kiến ngươi bị phủ đầu

Ngươi bị thuyết bại, hãy cầu giải vây ”.


Những kẻ này luận bày tranh chấp

Quyết ăn thua cao thấp, gần xa

Chân chánh Tỷ Kheo xuất gia

Từ bỏ biện luận, tránh xa tranh tài .


Trường Bộ - Kinh SA-MÔN QUẢ MLH – 114___
54. Các Sa-môn, lợi tài Phạm-chí

Dù đã ăn tín thí cúng dường

Vẫn sống rất đáng coi thường

Đứng làm môi giới đế vương, đại thần

Đưa tin tức, thân gần Phạm-chí

Sát-Đế-Lỵ , gia chủ gần xa

Chân chánh Tỷ Kheo xuất gia

Không làm môi giới ngụy tà ô danh .


55. Các Sa-môn, lợi tranh Phạm-chí

Dù đã ăn tín thí cúng dường

Vẫn sống một cách bất lương

Lừa đảo, siểm nịnh muôn đường đáng khinh

Nói gợi ý , bất minh cầu lợi

Hoặc dèm pha cho tới phân ly

Tư cách ấy chẳng ra gì

Tỳ Kheo chân chánh nhu mì trực ngôn

Với giới hạnh bảo tồn nghiêm cẩn

Trong Giới Luật , tinh tấn thọ trì .

Đời sống thanh tịnh ; trong khi
56. Sa-môn, Phạm-chí vô nghì bất lương

Không hổ thẹn, dương dương đắc chí

Dù đã ăn tín thí cúng dường

Vẫn sống tà hạnh tầm thường

Xem tướng, đoán mộng, phô trương biệt tài

Phun hạt cải , tế khoai , tế lửa

Tế thục tô , tế lúa , tế dầu

Tế máu cho đến khoa cầu

Cầu thần ban phước hoặc cầu quỷ ma

Khoa xem mộng lẫn khoa địa lý

Khoa thuốc độc cho chí khoa chim

Trường Bộ - Kinh SA-MÔN QUẢ MLH – 115___
Khoa đoán số mạng, cầu tìm

Chiêm tướng, triệu tướng, khoa ngừa bắn tên

Khoa bồ cạp hay tên khoa rắn

Khoa chim quạ, chuột cắn … những là

Chân chánh Tỷ Kheo xuất gia

Tránh xa ác hạnh ngụy tà ô danh .


57. Các Sa-môn, lợi tranh Phạm-chí

Dù đã ăn tín thí cúng dường

Vẫn sống tà mạng vô lường

Xem tướng hòn ngọc, kiếm gươm, áo quần

Tướng mũi tên, cây cung, võ khí

Tướng đàn bà cho chí đàn ông

Thiếu nam, thiếu nữ, nhi đồng

Đầy tớ trai gái, tướng trong gia cầm

Tướng voi, ngựa ; sưu tầm tướng thú

Tướng dê, cừu, chim cú, cắc kè

Tướng trâu , cun cút , gậy que

Bò đực, bò cái , lập lòe tướng ma

Vị chân chánh xuất gia thì khác

Có giới hạnh an lạc uy nghi

Nằm trong Giới Luật thanh quy

Tỷ Kheo chân chánh thọ trì tịnh thanh .


58. Các Sa-môn, lợi tranh Phạm-chí

Dù đã ăn tín thí cúng dường

Vẫn sống tà mạng như thường

Đoán rằng : Vua sẽ kiên cường tấn công

Vua ngoại bang thế cùng triệt thoái

Vua bản xứ rồi lại thu quân

Bên này thắng trận mấy lần

Bên kia đại bại , thất thần rút lui .Trường Bộ - Kinh SA-MÔN QUẢ MLH – 116___
Những kẻ này không nguôi hiếu động

Cứ đoán mò , thực mộng chẳng sao !

Chân chánh Tỷ Kheo thanh cao

Tránh xa suy đoán ngụy tà đua tranh .


59. Các Sa-môn, lợi tranh Phạm-chí

Dù đã ăn tín thí cúng dường

Vẫn sống chẳng được thiện lương

Bằng những tà mạng, đủ phương thức tà

Lòng ham muốn xa hoa hưởng thụ

Nên tìm đủ mọi cách điêu ngoa

Tiên đoán sẽ có xảy ra

Nguyệt thực, nhật thực hoặc là sao băng

Đoán mặt trời , mặt trăng đi lệch

Hoặc đi đúng, không chệch bầu trời

Sẽ có lửa cháy các nơi

Sẽ có động đất , sấm trời : Thiên cơ

Các tinh tú sẽ mờ , sẽ sáng

Hay lặn, mọc ; có nạn nguy, an

Kết quả xảy trong không gian

Những kẻ hiếu sự lan man đoán mò .

Có giới hạnh, chẳng cho ác khởi

Vị Tỷ Kheo Luật Giới làm đầu

Không sống tà mạng lún sâu
60. Như các Phạm-chí, hoạt đầu Sa-môn

Không hổ thẹn, dương dương đắc chí

Dù đã ăn tín thí cúng dường

Vẫn sống tà mạng bất lương

Đoán mưa, đại hạn, bất tường xảy ra

Sẽ được mùa hay là mùa mất

Sẽ có bệnh hoặc gặp họa tai

Trường Bộ - Kinh SA-MÔN QUẢ MLH – 117___
Các nghề như đếm ngón tay

Kế toán, cộng số , làm theo thế tình

61. Hoặc sắp đặt ngày lành tháng tốt

Để rước dâu, đón một rể hiền

Hòa giải, chia rẽ, tiêu tiền

Đòi nợ, bùa chú người liền rủi ro

Dùng bùa chú làm cho cóng lưỡi

Để phá thai , cứng dưới quai hàm

Khiến cho bị điếc , bị câm

Hỏi gương soi, hỏi nữ nam phù đồng

Thờ đại địa cầu mong có phước

Thờ mặt trời để được quang huy

Phun ra lửa, thỏa sân si

Bùa chú, cầu nguyện Si-Ri thần tài .


62. Hoặc tà mạng dùng ngay tà thuật

Để được yên, khỏi chuốc nạn tai

Các điều đã hứa , làm sai

Để được dương thịnh, trong nhà chở che

Tìm đất tốt, phước về nhà mới

Lễ rửa miệng, ca ngợi hy sinh

Làm cho mửa, xổ trong mình

Bài tiết nhơ bẩn, sạch tinh cả người

Thoa dầu tai, soi ngươi nhỏ mắt

Làm thầy thuốc mổ cắt bệnh nhân

Chữa bệnh con nít xa gần

Các loại cây rễ , lượng phân dùng bừa

Chân Tỷ Kheo ngăn ngừa ác hạnh

Y Giới Luật , thanh thản thọ trì .


63. – Này Đại Vương ! hãy tường tri

Vị Tỷ Kheo ấy uy nghi, vô cầuTrường Bộ - Kinh SA-MÔN QUẢ MLH – 118___
Được hộ trì nhờ vào Giới Luật

Tâm kiên cương chẳng chút sợ gì

Như Sát-Đế-Lỵ (1) một vì

Làm lễ quán đảnh (2), trị vì giang san

Đã hàng phục lân bang thù địch

Không còn sợ đột kích biên phòng

Tỷ Kheo chân chánh cũng không

Sợ hãi tội lỗi , vì lòng thẳng ngay

Giới Luật ấy đủ đầy, cao quý

Hưởng lạc thọ , hoan hỷ nội tâm

*

64. – Này Đại Vương ! Hãy lắng tâmTỷ Kheo bảo hộ các căn thế nào ?

Mắt thấy sắc nhưng nào giữ tướng

Tướng chung, riêng chẳng nắm giữ gì

Mắt không chế ngự tại chi

Khiến bất thiện pháp ưu bi khởi vào

Nên tham ái dâng trào đủ thứ

Vị Tỷ Kheo chế ngự nguyên nhân

Hộ trì tích cực nhãn căn

Cũng như hộ trợ nhĩ căn cũng cần

Tai nghe tiếng hay thân cảm xúc

Mũi ngửi hương , nhận thức : Ý căn

_______________________________(1) : Theo Bà-La-Môn, xã hội chia ra 4 giai cấp bất di bất dịch : Bà-la-môn (Brahmana -giai cấp đứng đầu giữ phần nghi lễ, tế tự), Sát-Đế-Lỵ ( Khattiyà - giai cấp Vua chúa, quan quyền ) ; Giai cấp Phệ-Xá (Vaisa - Thương gia) . Giai cấp cuối cùng bị áp chế, khinh rẻ nhất là Thủ-Đà-La hay Chiên-Đà-La ( Candala ) .

(2) : Theo tập tục Ấn-Độ xưa , khi chính thức tuyên cáo địa vị kế thừa của Thái Tử để chuẩn bị lên ngôi Vua , hoàng tộc lấy nước 4 biền rưới lên đỉnh (đảnh) đầu Thái-tử., Do đó Thái-tử cũng được gọi là“Quán đỉnh vương tử ”. Điều đó có ý rằng sau này vị vương tử có thể thống trị toàn bộ lãnh thổ và nhân dân trong bốn biển .


Каталог: files -> file-nen


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương