Tara Sadhanatải về 0.83 Mb.
trang7/9
Chuyển đổi dữ liệu05.12.2017
Kích0.83 Mb.
#3896
1   2   3   4   5   6   7   8   9Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara

༄༅། བསྟན་པའི་གཞི་མ་དགེ་འདུན་རིན་པོ་ཆེ༔ ཐུགས་མཐུན་ཁྲིམས་གཙང་བསླབ་གསུམ་གྱིས་ཕྱུག་ཤོག༔

བསྟན་པའི་སྙིང་པོ་གསང་སྡགས་སྒྲུབ་པའི་སྡེ༔ དམ་ཚིག་ལྡན་ཞིང་བསྐྱེད་རྫོགས་མཐར་ཕྱིན་ཤོག།

TEN PAI SHI MA GEN DUN RIN PO CHE. ThUK TUN TRIM TSANG LAB SUM GYI CHUG SHOK.

TEN PAI NYING PO SANG NGAK DRUB PAI DE. DAM TSIG DEN SHING KYE DZOK ThAR CHIN SHOK.
May the precious Sangha, the foundation of the teachings, be rich in harmony, pure discipline and the three trainings.

May those who practice the secret mantrayana, the heart of the teachings,

maintain samaya and perfect the stages of development and completion.


Nguyện tăng đoàn tôn quí, / nền tảng của diệu pháp, / luôn sống trong lục hòa / nghiêm cẩn giữ giới luật / tu tập giới định tuệ.

Nguyện hành giả mật pháp / tinh túy của diệu pháp, / luôn giữ tròn bản thệ / viên mãn hai giai đoạn / phát khởi và viên thành.


121Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara

བསྟན་པའི་སྦྱིན་་བདག་ཆོས་སྐྱོང་རྒྱལ་པོ་ཡང་༔ ཆབ་སྲིད་རྒྱས་ཤིང་བསྟན་ལ་སྨིན་པར་ཤོག༔

བསྟན་པའི་ཞབས་འདེགས་རྒྱལ་རིགས་བློན་པོ་ཡང་༔ བློ་གྲོས་རབ་འཕེལ་རྩལ་དང་ལྡན་པར་ཤོག༔TEN PAI JIN DAK CHO KYONG GYAL PO YANG. CHAB SI GYE SHING TEN LA MIN PAR SHOK.

TEN PAI SHAB DEK GYAL RIK LON PO YANG. LO DRO RAB PEL TSAL DANG DEN PAR SHOK.
May the benefactors of the teachings, the dharmapalas and kings, increase their domain and cause the teachings to grow.

May the ministers of the royal family, servants of the teachings, have ever greater intelligence and skill.Nguyện uy lực Pháp Vương / - chư hộ pháp, giữ pháp - / luôn tăng trưởng hưng thịnh.

Nguyện chư vị tể tướng / phụng sự cho chánh pháp / được trí tuệ, linh mẫn.


122Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara

༄༅། བསྟན་པའི་གསོས་བྱེད་ཁྱིམ་བདག་འབྱོར་ལྡན་རྣམས༔ ལོངས་སྤྱོད་ལྡན་ཞིང་ཉེར་འཚེ་མེད་པར་ཤོག༔

བསྟན་ལ་དད་པའི་ཡངས་པའི་རྒྱལ་ཁམས་ཀུན༔ བདེ་སྐྱིད་ལྡན་ཞིང་བར་ཆད་ཞི་བར་ཤོག༔

TEN PAI SO JE KHYIM DAK JOR DEN NAM. LONG CHO DEN SHING NYER TSE ME PAR SHOK.

TEN LA DE PAI YANG PAI GYAL KHAM KUN. DE KYI DEN SHING BAR CHE SHI WAR SHOK.
May the wealthy householders, who sustain the teachings, have prosperity and be free of misfortune and danger.

May all the vast countries which (harbor those with) faith in the teachings have happiness, and may their obstacles be pacified.Nguyện các đại thí chủ / hộ trì cho chánh pháp / luôn an bình thịnh vượng
Nguyện người trong cõi thế / vững tin nơi diệu pháp / luôn được nguồn an lạc,
mọi ác nghiệp ác chướng / đều tịnh hết không còn.123Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara

ལམ་ལ་གནས་པའི་རྣལ་འབྱོར་བདག་ཉིད་ཀྱང་༔ དམ་ཚིག་མི་ཉམས་བསམ་པ་འགྲུབ་པར་ཤོག༔

།བདག་ལ་བཟང་ངན་ལས་ཀྱིས་འབྲེལ་གྱུར་གང་༔ གནས་སྐབས་མཐར་ཐུག་རྒྱལ་བས་རྗེས་འཛིན་ཤོག༔

LAM LA NE PAI NAL JOR DAK NYI KYANG. DAM TSIK MI NYAM SAM PA DRUB PAR SHOK.

DAK LA ZANG NYEN LE KYI DREL GYUR GANG. NE KAB ThAR ThUK GYAL WE JE DZIN SHOK.
May I, the yogic treading on the path, not damage my samaya and may I accomplish all my aims.

May the victors hold anyone who is connected to me through good or bad karma in their compassion, both relatively and ultimately.Và rồi xin nguyện cho / chúng tôi, là hành giả / bước theo chánh đạo này, / luôn giữ tròn mật thệ, / viên thành mọi mục tiêu,

Ai hữu duyên cùng tôi / dù thuận hay nghịch duyên / đều được Phật giữ gìn / bây giờ và vĩnh viễn.


124Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara

༄༅། འགྲོ་རྣམས་བླ་མེད་ཐེག་པའི་སྒོར་ཞུགས་ནས༔ ཀུན་བཟང་རྒྱལ་སྲིད་ཆེན་པོ་ཐོབ་པར་ཤོག༔DRO NAM LA ME ThEK PAI GOR SHUG NE. KUN ZANG GYAL SI CHEN PO ThOB PAR SHOK
May all beings enter the door of the unsurpassable vehicle, and attain the great kingdom of Samantabhadra.

Nguyện cho khắp chúng sinh / bước vào cửa đại thừa / đạt cảnh giới tối thượng / của đức Phật Phổ Hiền 8ausp6_endlessknot

དེ་ལྟར་གྱི་སྨོན་ལམ་དུས་དྲུག་ཏུ་བརྩོན་པར་བྱ༔ ས་ལ་ཡ་རྒྱ༔

Strive to repeat this prayer during the six time periods of the day. SAMAYA GYA.


Hãy thiết tha trì tụng bài nguyện này ngày đêm sáu thời. NIÊM MẬT THỆ


125Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Taraལྷ་སྲས་མུ་རུབ་རྣམ་འཕྲུལ་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པས་གནས་མཆོག་སེང་ཆེན་གནམ་བྲག་གི་གཡས་ཟུར་བྲག་རི་རིན་ཆེན་བརྩེགས་པའི་གོང་མོ་འོག་མ་ནས་ཁྲོམ་

གཏེར་དུ་སྤྱན་དྲངས་པའི་བཻ་རོའི་སྐུ་ཆོས་དང་ཤོག་ངོས་མཚོ་རྒྱལ་གྱི་ཕྱག་བྲིས་བོད་ཡིག་བཤུར་མ་ལས་དེ་འཕྲལ་ཉིད་དུ་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་དག་པར་བཤུས་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།

The supreme teacher Dechen Lingpa, an emanation of Lhase Mukhyu discovered this prayer beneath a pile of precious stones on the right side of the

eminent place, Great Lion Iron rock, amidst a crowd of people. It was written in Tibetan by Yeshe Tsogyal on Vairocanas robe and paper.

Immediately afterwards, it was accurately copied by Pema Garwang Lodro Thaye. May virtue and good fortune increase.


Đấng Thượng Sư Dechen Lingpa, vốn là hóa thân của Lhase Mukhyu, trước mặt đông người, đã khai quật địa tàng kinh này từ dưới tảng Ngọc Tụ

nằm ở dốc bên phải của vùng thánh địa, Vách Đá Đại Thiết Sư Tử. Địa tàng kinh này do chính tay đức Yeshe Tsogyal chép lại bằng tiếng Tây Tạng

trên mảnh cà sa của Đại Dịch Giả Vairocana. Ngay sau khi khai quật, bài pháp này liền được Pema Garwang Lodro Thaye (Jamgon Kontrul)

chính xác chép lại. Nguyện thiện căn thiện đức tăng trưởng. 8ausp6_endlessknot

126Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara

༄༅།


དགེ་བ་འདི་ཡིས་སྐྱེ་བོ་ཀུན། །བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་རྫོགས་ནས།

།བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ལས་བྱུང་བའི། །དམ་པ་སྐུ་གཉིས་ཐོབ་པར་ཤོགGE WA DI YI KYE WO KUN. SO NAM YE SHE TSOK DZOK NE.

SO NAM YE SHE LE JUNG WAI. DAM PA KU NYI ThOB PAR SHOK.
By this virtue, may all beings perfect the accumulations of merit and wisdom,

and attain the two sacred bodies which arise from merit and wisdom.Nguyện nương công đức này / đệ tử cùng chúng sinh / tích lũy đủ hai bồ / tư lương đức và trí /

để từ đó viên thành / hai thân Phật mầu nhiệm127Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara

།འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོས་ཇི་ལྟར་མཁྱེན་པ་དང་། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་དེ་ཡང་དེ་བཞིན་ཏེ།

།དེ་དག་ཀུན་གྱི་རྗེས་སུ་བདག་སློབ་ཅིང་། །དགེ་བ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་བསྔོ།JAM PAL PA WO JI TAR KHYEN PA DANG. KUN TU ZANG PO DE YANG DE SHIN TE.

DE DAK KUN GYI JE SU DAK LOB CHING. GE WA DI DAK THAM CHE RAB TU NGO.
In whatever way the valiant Manjushri, and Samantabhadra as well, know how to dedicate merit,

in the same way I dedicate all of my own virtues that I might train to be like them.Như đức Văn Thù, / biết đủ và khắp / và đức Phổ Hiền / cũng là như vậy

Nay con nguyện xin / mang trọn công đức / làm sự hồi hướng / theo như các ngài


128
Amitabha Powa / Nghi Quĩ Powa

༄༅། དུས་གསུམ་གཤེགས་པའི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། བསྔོ་བ་གང་ལ་མཆོག་ཏུ་བསྔགས་པ་དེས་།

བདག་གི་དགེ་བའི་རྩ་བ་འདི་ཀུན་ཀྱང་། བཟང་པོ་སྤྱོད་ཕྱིར་རབ་ཏུ་བསྔོ་བར་བགྱི།

DU SUM SHEK PAY GYALWA TAM CHE KYI. NGO WA GANG LA CHOK TU NGAK PAb DI.

DAK GI GE WAY TSA WA DI KUN KYANG. SANG PO CHO SIR RAB TU NGO WAR GYI
All the victorious ones of the three times. Acclaim this dedication as supreme.

With this, then, I completely dedicate. All of this virtue to excellent conduct.


Chư Phật Thế Tôn / ở khắp cả ba thời / khen hồi hướng này / cao trội hơn hết

nên con cũng xin / mang hết thiện căn / làm sự hồi hướng / về cho thiện hạnh.


129Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara

།སངས་རྒྱས་སྐུ་གསུམ་བརྙེས་པའི་བྱིན་རླབས་དང་། །ཆོས་ཉིད་མི་འགྱུར་བདེན་པའི་བྱིན་རླབས་དང་།

།དགེ་འདུན་མི་ཕྱེད་འདུན་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས།

ཇི་ལྟར་བསྔོ་བསྨོན་ལམ་འགྲུབ་པར་ཤོག།

SANG GYE KU SUM NYE PAI JIN LAB DANG. CHO NYI MIN GYUR DEN PAI JIN LAB DANG.

GEN DUN MI CHE DUN PAI JIN LAB KYI. JI TAR NGO WA MON LAM DRUB PAR SHOK.
By the blessing of the three bodies of the Buddhas being pleased, the blessing of the unchanging truth of dharmata,

and the blessing of the unwavering aspirations of the Sangha, may my aspiration prayers be fulfilled just as expressed.


Nguyện nương năng lực / thành tựu tam thân / nương lực pháp tánh: / chân lý bất biến;

Nương lực: tăng bảo / đại nguyện bất chuyển , / nguyện lời nguyện này / đều thành sự thật.


130Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara

༄༅། འདིར་འབད་དགེ་བས་བདག་གཞན་འགྲོ་བ་ཀུན། །ཨེ་ཝྃ་ཟུང་འཇུགས་མཆོག་གི་སྡོམ་པ་ཆེ།

།མི་སྐྱོད་ཧེ་རུ་ཀཿདཔལ་འབའ་རོམ་པ། །དབྱེར་མེད་བླ་མའི་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག
dir be GE WAI DAk zhen dro wa kun. E wam zung juk CHok gi dom pa CHE.

mi cho he Ru Ka pal ba rom pa. yeR me la mai go pHang nyur thob SHOK.
May I dedicate all virtue and merit to sentient beings. May we accomplish the supreme union of Bliss and Emptiness,

and the state of Buddha Ashobhya Heruka Barompa. May we quickly be inseparable with the Guru.


Nguyện hồi hướng công đức / cho chúng sanh viên thành / quả lạc-không hợp nhất / giữa tánh lạc và không
Thành Phật A-Súc-Bệ Hê-Ru-Ka Ba-Rom-Pa. / Nguyện chúng con mau chóng / hợp nhất với tâm Thầy.


131
dbl dorje
cloud base2-up.gif
dbl dorje

cloud base l.gif


green tara

སྒྲོལ་མ་ཉེར་གཅིག་ལ་བསྟོད་པ་ནི21 PRAISES OF TARA
XƯNG TÁN 21 ĐỨC TARA

132{ I }

cloud base r.gif

dbl dorje
cloud base2-up.gif
dbl dorjedbl dorje


dbl dorjecloud base l.gif


21 Tara Praises / Xưng Tán Tara

༄༅། ཨོཾ་རྗེ་བཙུན་མ་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ལ་ཕྱག་ཚལ་ལོ།OM JETSUN MA PAK MA DROL MA LA CHAG TSAL LO

OM I pay homage to the venerable noble Tara.


Ôm. Ứng Cúng Phật Bà / Độ Mẫu Tara / chúng con kính lạy


133 { II }

cloud base r.gif

dbl dorje


dbl dorjedbl dorje


dbl dorje

vcloud base l.gif
21 Tara Praises / Xưng Tán Tara

།ཕྱག་འཚལ་ཏཱ་རེ་མྱུར་མ་དཔའ་མོ

།ཏུ་ཏྟཱ་ར་ཡིས་འཇིགས་པ་སེལ་མ། །ཏུ་རེས་དོན་ཀུན་སྦྱིན་པའི་སྒྲོལ་མ

།སྭཱ་ཧཱའི་ཡི་གེ་ཁྱོད་ལ་འདུད་དོ།CHAG TSAL TA RE NYUR MA PA MO. TUT TA RA YI JIK PA SEL MA.

TU RE DON KUN JIN PAI DROL MA. SO HA’I YI GE KHYO LA DU DO.
Homage to TARE, the swift one, the heroic one; The mother who, with TUTTARA, clears away all fears;

The liberator who, with TURE, accomplishes all benefits. With the syllable SOHA, I bow to you.Tán dương TA-RÊ / thần tốc đại húng / với TUT-TA-RA / quét tan sợ hãi,

Độ thế TU-RÊ, / ban mọi phúc lợi / đối trước SÔ-HA / chúng con đảnh lễ.

134 { III }

cloud base r.gif

dbl dorje


dbl dorjedbl dorje


dbl dorje

cloud base l.gif


21 Tara Praises / Xưng Tán Tara

༄༅། །ཕྱག་འཚལ་སྒྲོལ་མ་མྱུར་མ་དཔའ་མོ

།སྤྱན་ནི་སྐད་ཅིག་གློག་དང་འདྲ་མ།

།འཇིག་རྟེན་གསུམ་མགོན་ཆུ་སྐྱེས་ཞལ་གྱི། །གེ་སར་བྱེ་བ་ལས་ནི་བྱུང་མ།CHAG TSAL DROL MA NYUR MA PA MO. CHEN NI KE CHIK LOK DANG DRA MA.

JIK TEN SUM GON cHU KyE SHAL GYI. GE SAR JE WA LE NI JUNG MA.
[1] Homage! Tara, swift, heroic! / Eyes like lightning instantaneous! Sprung from op’ning stamens of the / Lord of three world’s tear-born lotus!
[1] Kính lạy Tara, thần tốc uy hùng, / tia mắt chớp nhoáng như là tia chớp

Đấng Độ Tam Giới trên mặt lệ rơi / trổ thành đóa sen sinh ra Phật bà.135 { IV }

cloud base r.gif

dbl dorje


dbl dorje
dbl dorje


dbl dorje

cloud base l.gif

21 Tara Praises / Xưng Tán Tara

།ཕྱག་འཚལ་སྟོན་ཀའི་ཟླ་བ་ཀུན་ཏུ

།གང་བ་བརྒྱ་ནི་བརྩེགས་པའི་ཞལ་མ།

།སྐར་མ་སྟོང་ཕྲག་ཚོགས་པ་རྣམས་ཀྱིས

།རབ་ཏུ་ཕྱེ་བའི་འོད་རབ་འབར་མ།

CHAG TSAL TON KAI DO WA KUN TU. GANG WA GYA NI TSEK PAI SHAL MA.

KAR MA TONG TRAK TSOK PA NAM KYI. RAB TU CHE WAI O RAB BAR MA.
[2] Homage! She whose face combines a | Hundred autumn moons at fullest! | Blazing with light rays resplendent | As a thousand star collection!

[2] Kính lạy Tara, trăng tròn mùa thu / trăm vầng đầy đặn trên gương mặt bà.
Hàng vạn thiên hà cùng về hội tụ, / cháy rạng ánh sáng rực rỡ uy nghi.136 { V }

cloud base r.gif

dbl dorje


dbl dorjetải về 0.83 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương