Tam thừa chơn giáOtrang9/14
Chuyển đổi dữ liệu23.11.2017
Kích1 Mb.
#2705
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

NUÔI LÒNG BÁC ÁI
THI

BỬU phẩm truyền đời buổi mạt nguơn

PHÁP hành chung hội lý minh chơn

THIÊN ân trao sẵn nguồn quang tuyến

TÔN nghị phong cương Đạo nghĩa hườn.
BỬU PHÁP THIÊN TÔN Bần Đạo chào mừng chư chức sắc Lưỡng Đài Hội Thánh, chư chức việc và toàn thể đạo tâm đàn tiền nam nữ.
Cười ... Hôm nay Bần Đạo thừa lệnh LÃO QUÂN chuyển cơ và tiện dịp Bần Đạo có lời đại lược cùng toàn thể đàn tiền đạo tâm đẳng đẳng. Cứ mỗi một lần vị GIÁO CHỦ chuyển cơ truyền pháp là một phen thế gian đã chìm vào cơ mạt pháp. Tất cả nếu đọc kỹ lại những pho ký ức về phương diện lập giáo cổ kim thì tự tìm thấy cái sứ mạng cao cả của Đấng GIÁO CHỦ từng thời đại, và tự đòi hỏi mình một tinh thần mãnh liệt trong cơ cải tạo để theo đúng pháp môn truyền thọ, gọi rằng đắc pháp trong thời kỳ. Nói chung, tất cả cũng đã tầm hiểu khái niệm về cơ mạt pháp của thời đại này. Nhưng dù sao trên mọi hình thức thường lệ của thế gian tập truyền còn lôi cuốn thói quen của mỗi hiền, nên về phương diện tiến hoá tinh thần còn chậm chạp chưa biểu hiện được toàn diện.
Giờ đây Bần Đạo cần khái lược chung để tất cả nhận định thêm về thời mạt pháp của một nguơn hội diễn hành. Đã rằng mạt pháp tất nhiên, tất cả những tinh ba truyền thống tinh thần, trong chánh lý của cơ định lập nhân sanh đều bị biến động. Tất cả nhìn kỹ giữa xã hội, giữa lớp sống loài người hiện tại thì tự thấy đà biến chuyển lần lượt diễn qua để đưa con người đến cơ tự diệt, tự tàn trong cơ chuyển ứng ngày một biểu lộ rõ rệt. Nào là cơ cấu bất hoà, nào là mầm mống phân tranh, nào là sự tham tàn hiểm độc, đang thi nhau hoạt động trong lớp sống đời người hiện tại để thúc đẩy con người vào cơ mâu thuẫn mà tự thoái hoá để rồi chuyển hồi cho cơ Thánh Đức, nhất là trong cảnh giao thừa giữa hai lãnh vực đương phân tranh tiến thoái. Cũng bởi thế nên cơ Đạo chuyển khai để đem lại tinh thần chánh lý mà hàng phục tất cả những căn bịnh trầm trọng của nhơn tình mà độ dẫn và cứu hồi những linh căn còn chút thiện niệm từ tâm.
Cuộc biến chuyển của trường đời ngày một tăng cao, thời công truyền của nền chơn pháp lần lượt nẩy mầm trong nhân thể. Tất cả chư môn đệ đang đặt nguồn tin tưởng trong kỳ lập giáo. Giờ đây cần nuôi dưỡng tinh thần theo đúng pháp môn tu tiến, nghĩa là phải tuân hành và thực tập rõ ràng theo chương đề của các Đấng Thiêng Liêng minh truyền bút pháp mà nhứt là hàng hữu trách, tinh thần có được sáng suốt thể hiện đúng phương, thì mới công dụng hiển nhiên trở thành tiến hoá trong cơ thừa hành Thiên mạng mà phục hồi nguyên vị và trọn hưởng hồng ân của THƯỢNG ĐẾ trong kỳ tế độ.
Bần Đạo tạm lược bày khái niệm trong việc tu dưỡng nơi Đạo tràng, để kịp giờ LÃO TỔ thân lâm. Bần Đạo xin chào tất cả đàn tiền đẳng đẳng.
Tiếp Điễn

THI


THÁI truyền thiên hạ nhứt tâm khai

THƯỢNG độ từ tôn chánh giác lai

LÃO chưởng công thành cơ pháp ứng

QUÂN tương thừa mạng kiến minh đài


THÁI THƯỢNG LÃO QUÂN TÔN SƯ đại hỷ chư chức sắc chức việc đàn tiền và đạo tâm nam nữ.
Giờ nay TÔN SƯ lâm đàn để thuyết minh đề tài Nuôi Lòng Bác Ái trong Thập Nhị Thường Chuyển cho đủ tinh thần của phẩm Trung Thừa. TÔN SƯ miễn lễ đàn tiền tịnh toạ hầu nghe thuyết văn.
Bác Ái là một phương diệu của nhân loại trong cơ hợp thành thế hạ. Vì người có sức truyền cảm mạnh mẽ mới thu nhận mọi cảm xúc bên ngoài mà liên hồi trong kỷ niệm bản thân, và phán đoán sự việc hợp lý với cơ năng nhân từ để bảo tồn tánh mạng.
Đức Bác Ái là một nguồn vô tận mà Đấng Hoá Công đã ban sẵn cho mỗi người để tự nuôi lòng và đối xử với đồng loại. Tinh thần Bác Ái được tươi đậm trong mỗi tâm hồn của mỗi người thì đâu còn diễn ra những cảnh đố kỵ tàn sát tương tranh bất hoà làm cho cơ tiến hoá của nhân loại phải phân tán trước mầm tương tàn tương sát. Xét vì hiện tại thời mạt pháp đã lần lượt diễn trình, nhơn tâm đang tiến mạnh trên đường tự chủ lợi quyền mà quên niềm thương yêu đồng loại, đồng thể, đã tranh lấn nhau, xô đẩy nhau vào cơ mâu thuẫn, chiến tranh làm cho truyền phong tục mỹ phải tan mất trong bầu ác khí. Để cảnh minh đường Đạo, để thu hồi chơn lý trong cơ giáo truyền, chương trình đào luyện tâm tu, đề mục Bác Ái cần diễn trình rõ ràng ngỏ hầu những thiện căn noi theo mà tự tạo cơ tiến hoá trong kỳ lập giáo để đón nhờ ân huệ của Đấng Từ Tôn.
THI BÀI
THẬP NHỨT CHUYỂN truyền công Phổ tế

Cho mạt thời lập thể đồ thiên,

Gọi là dẫn nhập chơn duyên;

Nuôi hồn thượng đẳng lương hiền vạn sanh

Đức Bác Ái lưu hành vô tận,

Từ không gian hoá lẫn muôn đời,

Từ cơ khai hoá cõi Trời;

Đến cơ thành hiệp nơi nơi hữu hình

Luật tương ứng thiên trình khởi thủy

Đấng Tạo Công định vị âm dương

Ban cho vạn hữu lẽ thường ;

Nhân quần hợp thể yêu thương cảm đồng.

Lòng nhân ái linh thông sử dụng,

Một pháp truyền nên đúng chánh phương,

Thật ra ai chẳng tri tường;

Ghét ganh tàn hại, mến thương bảo tồn.

Lý cao diệu khai môn cảnh lạc,

Ánh từ quang bao quát dương trần,

Của hàng thượng triết Thánh nhân;

Của công Tiên Phật xa gần phổ thông.

Biết tương ái cõi lòng thêm rộng,

Có nhân từ hành động mới tinh,

Mới rằng đem hết chơn tình;

Cùng trong đại thể suy mình đạt tha;

Gieo truyền cảm dung hoà đức hậu,

Như giải đồng cơ phẫu nội khoa,

Thương người chẳng khác thương ta

Biết ta tiến hoá trọng đà tứ sanh.

Lòng nhân ái điểm thành phước huệ.

Giữa nhân quần hợp thể tương thân,

Có chi quí được tinh thần;

Xúc đề cảm khái truyền dâng ý lành,

Nhưng người bởi không rành chí thiện.

Nên dục tình khai khiến giác linh,

Suốt đời chỉ biết thương mình;

Thương mình theo lối mưu sinh giựt giành

Xem đồng loại không thành nghĩa hiệp

Mà nghịch thù như kiếp sài lang

Mặc ai khổ khốc cơ hàn;

Đoạn tình để chiếm cao sang lợi quyền.

Kìa Ngô Khởi lưu truyền gương xấu,

Giết vợ nhà mong đấu công danh,

Bàn Quyên nghĩa bạn chẳng lành;

Cái tên Kiệt Trụ còn tanh máu đào.

Liên hệ hoà soi vào thực trạng,

Mỗi hành vi dự án chương trình,

Hại người mà gọi rằng vinh;

Dục cơ sát phạt chiến chinh dấy tràn.

Còn nói chi đến hàng ty tiểu,

Là mồi ngon lễ biếu cao lương.

Gia nô súc vật gạt lường.

Làm công chẳng được yêu thương chủ nhà.

Ôi! tệ bạc diễn ra thêm chán,

Màu tai ương lai láng cảnh đời,

Xanh kia muôn thuở không dời.

Nhân tình sao khéo vẽ vời đoan tâm.

Tiếng ai oán phù trầm rung nhịp,

Vọng ngân hồi mạt kiếp thương tan,

Bốn phương bạo khí ngập tràn

Giữa người tranh sống nghiệp oan khởi truyền.

Nay trường Đạo thâm uyên lý hiện,

Pháp Tiên gia vận chuyển cơ năng.

Dạy đời giữ lẽ công bằng

Nuôi lòng Bác Ái chưởng căn đức hiền.

Ấu ngô ấu tương liên nhân thể,

Trọng ngô ông chung để nhược ông,

Niềm thương riêng ấy nơi lòng,

Rộng suy diễn cảnh đại đồng thế gian.

Làm sáng tỏ con đàng cứu thế,

Chỉnh pháp luân thống hệ Đạo khai,

Thuần chơn toả bóng CAO ĐÀI,

Gọi hàng Thiên Chức từ nay ôn nhuần.

Đoạn ác ý nguơn Thần phục sức,

Dấy từ tâm tạo Đức Thánh Linh,

Đêm ngân nhờ ánh trăng tinh,

Phước đời nhờ được thanh bình vô tư.

Hồn nhân ái chơn như man mác,

Của loài người siêu bạc phẩm duyên,

Thoảng mùi hương vị Phật Tiên,

Ích nhơn lợi chủng phương truyền thế danh.

Chương Đạo giải hồi sanh lương giác,

Nghĩa thân yêu truyền đạt lập đề

Hoá lần trược khí hồng mê;

Đổi cơn ác tánh đưa về thiện tâm.

Người tu học phải tầm sự thực,

Nghiệm cổ kim duy nhứt tinh thần,

Có làm được việc chánh chân;

Có hoà nhịp sống tương lân mới thành.

Hàng Hướng Đạo đàn anh rõ biết,

Mỗi sở hành chi tiết nên hư,

Mến yêu niềm nở khiêm từ.

Thể đồng sắc diện vui tươi hậu nồng

Nhìn sanh chúng trọn lòng cố cập,

Dắt dìu nhau kẻ thấp đỡ nưng,

Cho ra đức độ tinh thuần;

Mở đường Bác Ái đưa chưn dân Trời.

Lòng trí tưởng lý đời tươi đẹp,

Và thế gian thọ phép hồi minh,

Trong khi nộ khí bất bình;

Hiện thân lạc quốc quần linh diệu hiền.

Ân nhờ Bửu Pháp trường Tiên.
THI

Tiên Phật dạy truyền Đạo hoá sanh,

Tùng chơn lý giải pháp minh hành,

Cứu đời mê mịch trong ly biến,

Bác Ái là phương trực giác thành;
Chứng bài TÔN SƯ đến đây đã hết, vậy TÔN SƯ ban ân hồng cho tất cả nam nữ đàn tiền đẳng đẳng TÔN SƯ thăng.

Đêm 25 tháng 6 Đại Đạo 37

(26-7-1962)

ĐỨC TỪ BI
THI

ĐẠI bản thiên chi vạn thế sanh

GIÁC khai hồn Đạo lý thiên thành

KIM minh chiếu diệu nhơn gian bửu

CANG định phương lai pháp thể hành
ĐẠI GIÁC KIM CANG Bần Đạo đại hỷ chư chức sắc, chức việc và toàn thể đạo đồ nam nữ. Giờ nay Bần Đạo thừa lệnh NHƯ LAI báo cơ. Vậy toàn thể đàn tiền thành tâm nguyện thỉnh. Bần Đạo chào.
Tiếp Điễn
THI

THÍCH chủ minh tâm kiến tánh chơn

CA thành duyên giác định thân đơn

NHƯ nhiên vô sắc hàm quang diệu

LAI vãng linh thông bửu phẩm hườn
THÍCH CA NHƯ LAI BỔN SƯ đại hỷ chư chức sắc Lưỡng Đài, chư chức việc và đẳng chúng sanh nam nữ, giờ nay BỔN SƯ ngự đàn để diễn thuyết Đức Từ Bi cho hoàn bộ Trung Phẩm. Vậy BỔN SƯ miễn lễ đàn tiền thọ pháp thoàn định hầu nghe BỔN SƯ thuyết hoá.
Đức Từ Bi là một diệu pháp linh huyền của Phật Tông, để đem lại nguồn Từ Quang êm dịu cho đẳng chúng sanh gội nhuần trước mọi khổ não của cảnh đời trầm nịch. Tất cả từ mỗi đạo đồ đến hàng chức sắc, hàng huynh trưởng nói chung là người thừa hành chức vụ để truyền dẫn pháp môn tu hành trong giáo Đạo cần thu nhận để hoạch định con đường cực đích của đạo pháp, và lần bước noi theo đường đạo để tiến vào phẩm vị Thiêng Liêng. Cho nên mỗi mỗi có thực hành được pháp "Từ Bi" mới nhận thấy mình được trực tiếp ngưỡng nhuần nguồn quang điển của Phật Tông chiếu mạng. Này tất cả chư chúng sanh! Đạo là lý tự nhiên bao hàm trong vũ trụ, thể hiện ở nhân loài từ ngôn ngữ, từ cử chỉ hành động có thể rằng một hơi thở của mỗi chúng sanh là một chi tiết của pháp đạo, cho nên về phần lập giáo của các Giáo Chủ đã thể hiện với lý đồng nhứt, phân ranh lập thuyết để điều độ chúng sanh qua cơn khổ hải trần mê hồi đầu hướng thiện, Thánh Giáo chủ đích thuyết minh Công Bình, Hoà Hiệp với lý dân sanh thể hành với cơ Tạo Hoá điều độ muôn loài để dẫn dắt chúng sanh đi về với cơ diệu pháp. Tiên Giáo đã minh đề "Bác Ái Mở Rộng Lòng Thương", thể hiện đức ban đồng lẽ sống của Tạo đoan mà lập thành pháp đạo.
Về phần Phật Tông truyền lý "Từ Bi" để hấp dẫn mọi nguồn sanh lực cho chúng sanh ngỏ hầu hàn gắn tất cả những đau thương, khổ hải của sanh linh, và nhịp với cơ háo sanh của Tạo vật mà lập thành phương định cho vạn thế hồi chơn.
Như vậy Bổn Sư cần nói rõ rằng tất cả lập thuyết của các Giáo Chủ đều thể theo lý duy nhứt là lẽ Đạo tự nhiên để truyền lại con đường vĩnh lập cho thế gian noi theo mà hành pháp môn định dưỡng tinh thần.
Hôm nay giữa thời mạt pháp, giữa thế kỷ 20 này, nhân loại đang oằn oại trong cảnh khổ đời, người Đạo tâm đã vắng mờ trong cõi dục vọng sắc giới, có thể gọi là một hiện thân của cơ biến chuyển để mọi vật tự tàn, tự sát mà gạn gọc trong lý Đạo để hoàn thành sứ mạng trong cơ lập giáo kỳ ba. Bởi thế cho nên trong kỳ lập giáo này tất cả chư Phật, Thánh, Tiên đều chuyển hồi Đạo pháp để cảnh tỉnh chúng sanh đang sái bước lạc đàng hoặc còn noi theo tâm phàm chen lấn đi vào con đường hãm nịch tối tăm.
Giờ nay BỔN SƯ thuyết minh Đức Từ Bi để đủ chương trình trong Trung Phẩm làm phương châm hồi định của vạn sanh trong bước đường học Đạo.
THI BÀI

THẬP NHỊ CHUYỂN định thành ngươn tánh,

Dạy pháp thường Phật cảnh hoá duyên,

"Từ Bi" là đức nhân hiền;

Khai cơ đạt Đạo roi truyền hạnh tu.

"Từ Bi" ấy công phu tuyệt đích,

Không một điều trái nghịch tham sân

Luyện nên trong sáng chơn thần;

Gọi rằng kết quả chí nhân chí thành.

Lòng thương xót đồng sanh thể hoá,

Tánh vô tư cao cả trọn gìn.

Dù cho gặp cảnh nan minh;

Khoan hoà độ lượng an bình nội tâm.

Không oán ghét, không lầm tội ác,

Dầu rằng ai hung bạc sanh đoan,

Xem như thiện niệm chưa hoàn:

Còn trong giác hóa mở mang nhiều ngày.

Đức Từ Bi cao thay giá quý,

Thuộc Phật tông cơ chỉ đạt thành.

Bồ đề tâm niệm chuyển sanh;

Chơn như diệu diệu thông hành huệ quang.

Đem thực dụng nhân hoàn định vị,

Là báu truyền tinh túy hiện thân,

Là cơ trinh lợi cõi trần;

An cư thuần đốc xa gần tương thân.

Chủ lương giác mở lần hồn Đạo,

Do thiện từ toàn hảo chí tinh

Nhẹ nhàng như ánh bình minh;

Âm dương giao thái thạnh tình phong quang.

Nguồn hạnh phúc điểm trang nhân loại

Đức Từ Bi bủa rãi toàn linh,

Lặng yên mọi nỗi bất bình,

Giữa người chung hưởng khương ninh phước đời.

Cơ tinh nhứt lý Trời vi diệu,

Vì chúng sanh khó hiểu được rành;

Đa phần thị dục lấn tranh;

Noi theo ác niệm vọng hành trái oan.

Đem lẽ sống vào đàng hùng lực,

Chinh phạt nhau mạnh được yếu vong,

Bốn phương dấy động cõi lòng;

Nhân quyền điên đảo trong vòng ngổ ngang.

Xem cho rõ diễn màng bi lệ,

Để định đề lập thể dân sanh;

Biển sầu càng lắc càng xanh;

Bởi chưng thiếu kẻ thực hành từ tâm.

Nay trường Đạo linh thâm pháp hiện

Dụng thần chơn vận chuyển mê đồ,

Dựng xây nhân thể qui mô;

Từ Bi nhuận sắc bửu đồ thế gian.

Trung Thừa Phẩm chỉnh đoan đức độ.

Lễ nhân hiền yếu tố vi tiên,

Quảng khai trong cuộc giáo truyền;

Ban hành thiên tước chỉnh nguyên luân thường

Người chức vụ phải tường cội rễ,

Nuôi lập trường xử thế tu thân,

Đổi thay bạo khí phong trần;

Cho hồn thanh khiết lân lân nhẹ nhàng.

Cùng bạn Đạo tương quang ưu ái.

Cùng đồng tôn đồng loại thật thà,

Trọn lành niệm tưởng thiết tha;

Hình dung tư chất điều hoà tự nhiên

Tạo sẵn tánh vô phiền não sự,

Mới gọi rằng đoạn khử tà oai,

Mới mong chứng quả Phật Đài;

Mới hoàn nghĩa Đạo ngày mai lưu hành.

Để xác nhận truyền thành phương độ,

Nơi trường tu đạt chỗ công niên,

Định chơn pháp thể mối giềng;

Từng phần cơ yếu thường xuyên trau dồi,

Đức Từ Bi thu hồi quang chiếu,

Luyện được rồi sáng diệu tâm linh.

Tỏa khai muôn dặm ánh huỳnh;

An nhàn bốn cõi thạnh tình thiên lương.

Nhưng trước phải minh tường Bác Ái,

Mở rộng tầm quảng đại vị tha,

Nhìn chung bốn biển là nhà;

Trọng niềm đồng loại thuận đà háo sanh.

Lý công bình chú thành nhân hệ,

Lập thế gian Đạo thể sơ khai,

Nguy nguy tỏ dạng đức tài;

Đức tài thực dụng thẳng ngay một lòng.

Đoạn tư kỷ lý đồng minh hiện,

Mới trọn làm phương tiện tương thân,

Suy ra toàn giác chí nhân;

Khâm tai thiện lạc tinh thần từ bi.

Chương lập giáo thời kỳ ngươn hạ,

Phật, Thánh, Tiên, chung cả Đạo trường,

Tuyên đề khải ngộ hồi dương;

Vớt người trầm nịch lầm đường lạc chơn.

Hỡi chúng sanh giải cơn trần mộng,

Nhìn huệ đăng nương bóng linh kỳ,

Thực hành khuôn phép Từ Bi;

Còn ngày chứng phẩm liên trì hoá thân.

Nay giữa cuộc phong trần chuyển biến,

Diễn hùng oai cuộc diện phân tranh,

Đạo đời đôi nẻo rấp ranh;

Càng ham quyền lực, càng hành nhẫn tâm.

Muốn giải khổ phải tầm chân lý,

Nơi trường tu dụng ý tinh vi,

Đặt mình lãnh vực giác tri;

Kệ kinh dẫn khởi Từ Bi đức thường.

Đạt thành yếu tại đúng phương.


THI

Phương châm xử thế định thần chơn.

Giải khổ độ sanh Đạo nghĩa hườn,

Chánh tiết tu bồi thâu ác vọng,

Nhân hiền canh chưởng tạo căn dương

Tránh xa mưu lợi trong phiền não,

Đoạn hẳn cầu danh cảnh oán hờn,

Luyện tánh Từ Bi hoà mạch sống,

Hiệp đồng chủng loại thể lâm đơn.
Đề tài Luyện Tánh Từ Bi Bổn Sư thuyết giáo đến đây đã hết. Vậy mong rằng tất cả chư chúng sanh và trong hàng chức việc cần thực tập để gọi rằng đã đắc pháp trong cơ truyền thọ về chương giáo hoá tinh thần. Được như thế công phu tu dưỡng của mỗi mỗi mới thành tựu, mới thấy được ánh sáng Như Lai trong bản thể. Vậy Bổn Sư ban đồng ân huệ cho tất cả chư chúng sanh, giờ này sáng suốt tinh thần để nuôi dưỡng tâm hồn tinh tiến. Bổn Sư chào tất cả. THĂNG

Tý thời 10 tháng 7 Đại Đạo 37


PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐẠO
THI

THANH bình tiếng gọi vẳng không gian

CHƠN hội ngày nào mới bước sang.

TIỂU tiết thuận hành thiên hạ lạc,

THÁNH ân nhuận tiếp dưỡng sanh toàn.
THANH CHƠN TIỂU THÁNH chào tất cả chư vị chức sắc chức việc và toàn thể đàn tiền đẳng đẳng. Giờ nay Tiểu Thánh thừa lệnh GIÁO TÔNG ĐẠI ĐẠO báo cơ. Vậy đàn tiền thành tâm tiếp điễn, Tiểu Thánh xin chào.

Tiếp Điễn

LÝ THÁI BẠCH GIÁO TÔNG ĐẠI ĐẠO đại hỷ chư chức sắc chức việc đàn tiền và toàn thể đạo tâm nam nữ.
THI
GIÁO thành thiên hạ đạt công tu

TÔNG diễn phương châm hoạch bửu đồ,

ĐẠI thể thiên chi hồi nhứt bản,

ĐẠO quang chiếu hiện vạn sanh do.


Giờ nay Bần Đạo ngự đàn để thuyết minh đề tài: "Phương Châm Hành Đạo" trong Phẩm Trung Thừa.
Vậy trước tiên Bần Đạo miễn lễ đàn tiền an toạ.

Đã rằng Đạo là phương cứu cánh tinh thần cho đẳng chúng sanh tất nhiên trên lập trường người hướng đạo cần phải minh định đường lối rõ rệt để bảo đảm cho công thực hành hiện tại. Để cho thống truyền đạo đức ngày một tôn nghiêm. Để cho các hàng chức sắc, hướng đạo thấy rõ nhiệm vụ mình trong hằng ngày đối với trường Đạo, đối với nhân sanh, giờ nay Bần Đạo cần hoạch định rõ ràng Phương Châm Hành Đạo cho tất cả đạo trường thảo luận hằng ngày mà lập nên công quả.


Để đem lại niềm yên vui về thể xác và tinh thần cho đẳng chúng sanh đường lối xây dựng Thánh Thể hiện hành trên thực tế căn cứ vào ba điểm là phụng sự dân sanh, xương minh dân trí và hoàn thành dân đức.
Trong ba chính điểm với chương trình thực hành rất rộng rãi tùy theo hoàn cảnh, tùy theo thời kỳ con đường hành đạo sẽ biểu diễn vô cùng tận để đưa bước tiến cho chúng sanh.
Hễ chúng sanh đã trưởng thành dân đức, nghĩa là đức độ tu hành đã sáng tỏ vào tâm giới của mỗi môn đồ ấy là nhờ pháp đạo đã dìu đường cho chúng sanh trở về tân dân nghĩa hiệp. Lòng người đã đổi mới hay lòng chánh nhiệm đổi mọi vọng tâm tức là đã biết tương thân hoà ái thực hành nhân đạo căn bản là đã tròn công dẫn đường cho chúng sanh đi đến đích Chí Thiện; ấy là hoàn thành phần Thánh Đạo.
Tất cả những đề mục nơi phẩm Trung Thừa đã nêu rõ mỗi chi tiết hướng dẫn và diễn giải từng ý một để điều độ tâm hồn người hướng đạo và đẳng chúng sanh noi theo mà về nguồn cội và đạt đến đích cuối cùng Chí Thiện.
Vậy muốn cho cơ Đạo sớm thành, nhơn tâm sớm định, từ nay tất cả hàng hướng đạo cần đặt tâm chú trọng ở nhiệm vụ và đức độ riêng từng mỗi cá nhân để xây dựng làm khuôn mẫu cho cảnh đời hiện tại.
THI BÀI
Trường Đạo pháp điểm khai kỷ hạ,

Một thống đồ chuyển hoá vạn linh,

Định chơn nhân bản quy trình

Lập đề độ dẫn dưỡng, dinh, sanh tồn.

Chương giáo huấn diệu môn truyền giải,

Cho thế gian tầm lại công tu,

Trên đường thiên lý thâm u

Hiện thân bổn giác hiệp phù chánh phương.

Đã rằng Đạo phải tường chủ đích,

Nuôi sở hành bổ ích chi đây

Để còn diệu dụng trong ngày,

Gọi là pháp thể CAO ĐÀI tỉnh mê

Hồn đạo đức đem về thực tại

Trung phẩm ban tuyên khải từng phần,

Cho hàng hướng đạo lập thân;

Biết chơn giá trị tinh thần nơi trong.

Nay cần tiếp diễn thông yếu mục,

Phóng con đường trực xúc công nhiên,

"Phương Châm Hành Đạo" giáo truyền;

Bản đồ Thánh hóa hậu thiên phổ thành.

Ba chính điểm lưu thanh nhân thể,

Lập thế gian Đạo hệ duy tôn,

Tương quan cả xác lẫn hồn;

Nơi trường tu học vĩnh tồn hậu lai.

Phụng dân sanh chương bài học nghiệm,

Cho thống truyền thị hiện công minh,

Niềm thương gắn chặt chân tình,

Đói đau khổ nạn đồng thinh giúp vùa.

Đời đã lắm hơn thua tranh cạnh,

Đạo phải tường ấm lạnh có nhau,

Đời đang phân tách nghèo giàu,

Đạo đem trở lại một màu tương quan.

Đời còn những trái ngang quyền lực,

Đạo cần lo tạo đức vô tư,

Dân sanh điểm sắc hồn từ;

Mầm non gieo để cho người thế gian.

Cơ chánh hiện trang hoàng nhân thể,

Phần hữu hình trọng thế thân an,

Ở ăn quy pháp Đạo tràng;

Phải cần hợp thức mở mang làm đầu,

Người có được dài lâu lẽ sống,

Và ấm no mới trọng tinh thần,

Hướng về thánh đức canh tân

Định Đồ Thơ chuyển sanh dân lý đồng.

Trường Phước Thiện dày công sáng lập,

Từng phạm vi cung cấp bảo toàn,

Trẻ thơ khỏi phải cô đan,

Già nua được chỗ an nhàn tu chơn,

Còn đau đớn cá nhân sầu thảm;

Còn lạnh lùng ảm đạm mặc ai;

Ấy còn theo hướng lệch sai;

Chưa thành cứu cánh CAO ĐÀI chỉnh phong.

Để trực kiến cảnh đồng ưu lạc,

Lão gọi hàng thượng đạt từ nay,

Hữu hằng tâm sản chung tay,

Vươn lên chí cả cho ngày hanh thông.

Tạo lương điền nuôi lòng kẻ khó,

Lập công thương giải độ cơn nguy,

Ốm đau nhờ sẵn thời y.

Nông bô quả phụ được kỳ chở che.

Cơ thể Đạo trượng đề thân ái,

Do nhiệt thành trang trải nghĩa phương,

Pháp linh mở rộng bốn tường,

Sanh, già, bịnh, tử khổ thường thế gian

Phong phú hoá cơ hàn phần xác,

Giải ngộ thành thiện lạc chúng sinh,

Nguồn nhân chảy suốt mạch tình,

Của Trời khắp rãi ánh tinh nhẹ nhàng,

Vui lẽ sống tiến sang dân trí

Lo vun bồi ngự trị lương tri.

Ấy là trực giác tinh vi;

Có phân quấy phải mới trì công tu

Khai dân trí vẹt mù nhẫn tục,

Giải mê đồ tạo phúc quả chơn,

Tâm hồn nẩy nở điều nhơn;

Nhờ trong sáng suốt thu hườn lý tinh

Nên dân trí tiến trình cao rộng,

Đối nhân sanh lạc lỏng còn nhiều,

Chưa nhìn thấy được chính phiêu;

Chỉ đem trì tưởng mơi chiều lệch thiên.

Đâu đã biết Thánh Hiền độ lượng?

Đâu đã rành phương hướng nhân quan?

Hoặc đem trí xảo hoang đàng

Hoặc là mộc nột cải đoan sai lầm,

Cần định rõ phương châm cứu thế

Để chuyển đồng trí tuệ nơi trong,

Người tu âu phải dốc lòng,

Học cho biết chữ lãm thông kinh truyền.

Hiểu đúng lý thâm uyên kim cổ,

Tìm cho ra ở chỗ đạt thành,

Trên đời lắm kẻ hữu danh;

Học cao thấy rộng nhưng hành càng sai,

Vì chỉ trọng bên ngoài giả tướng,

Trí xảo tâm theo lượn sóng đào,

Biển tràn mờ mịt lắc xao

Đắm mê vật chất buộc vào trái oan.

Nay trường Đạo nghiêm trang trí giác,

Mở học đường khai thác lương tri,

Ra công giáo hoá trường kỳ,

Cho hàng môn đệ thị phi khỏi lầm.

Trí đã hội uyên thâm nghĩa lý,

Đem sở hành tận tụy dài lâu,

Dân đức kiến trúc thượng lầu,

Bửu toà chứa để ngọc châu báu truyền.

Dân đức ấy hồn nhiên nhân phẩm,

Do tinh thần tươi đậm phát sanh,

Tượng hình muôn vỡ long lanh,

Phong tư thuần hậu nhân lành hiện thân,

Nhưng muốn được trọn phần Dân đức,

Là trước tiên hợp thức dân sanh,

Mở mang dân trí tiến hành;

Tiếp truyền bản sắc cao thanh chủ đề.

Trường tu dưỡng hội tề thiên chức,

Đào luyện nên "Minh Đức" chí công,

Khai cơ nhân ái đại đồng,

Hiệp đề chủng loại giống giòng đệ huynh.

Người đã rõ chân tình tương ứng,

Mỗi mỗi đều xây dựng bản thân,

Hết cơn biến loạn cõi trần,

Là công chuyển hoá "Tân Dân" hội này,

Dân đổi mới hây hây lòng Đạo,

Ngày vui theo tiết tháo thánh hiền,

Văn minh lộng vẻ thần tiên,

Kết tình "Chí Thiện" chơn duyên định thành.

Phương châm Đạo thực hành luận giải

Ấy con đường rộng rãi vô biên

Ngàn năm Đạo pháp roi truyền,

Âu ca lạc quốc cao nguyền thế danh,

Tổng đề Dân, Đức, Trí, Sanh;
THI
Dân Sanh Trí Đức hoạch đồ phương

Giải pháp Kỳ Ba độ dẫn đường,

Điểm hoá tâm hồn minh Thánh phẩm;

Định an pháp thể kiến nhơn thường,

Vén màng đau khổ: tham, sân, vọng.

Truyền ánh thanh bình chánh, giác, lương.

Đẳng chúng hưởng nhờ cơ đạt huệ,

Vô nhơn vô ngã Đạo thành chương.


HỰU

Chương trình khai hoá phẩm trung ban,

Đề mục diễn minh yếu lý hoàn;

Hỷ kiến thực hành công mẫn hiện,

Tôn nghiêm hành sự nhứt tâm đan.
Cười ... Về Phương Châm Hành Đạo mục diễn trình Dân Đức ít hơn các mục trên, chư môn đồ nên hiểu rằng: hễ đào luyện được trí sáng suốt mở mang được đời sống thanh bình thì đức độ tùy phương khai biện.
Vậy tất cả nên nhận định rõ ràng trong chương trình hành đạo để tùy tiện thích nghi mà mở mang cho thống đồ Đại Đạo ngày một sáng tỏ với sứ mệnh Thiêng Liêng là cứu thế độ đời.
Đề tài Bần Đạo đến đây đã hết. Bần Đạo ban ân chung tất cả đàn tiền nam nữ. THĂNG

Đêm 15 tháng 7 năm Đại Đạo 37


THI

TRĂNG sáng lưng trời điểm thế gian,

HẠC về Trung Hội báo cơ đàn;

ĐỒNG trong tất cả tâm thành định,

TỬ hiện long môn kiến PHỤ HOÀNG
Tiếp điễn

THI


CAO tôn Đạo pháp vạn linh sanh,

ĐÀI thượng hư vô hoá thể thành;

GIÁO hội tinh thần khai lạc quốc,

CHỦ truyền công lý nhựt thường thanh.


CAO ĐÀI GIÁO CHỦ, THẦY linh hồn các con. Thầy mừng tất cả các con đàn nội.
Nay trong tiết Trung Ngươn và cũng là ngày hoàn thành Trung Phẩm.
Thầy linh hồn các con ngự đàn để bố hóa hồng ân cho các con được sáng suốt tâm hồn trong bước đường tu học. Thầy miễn lễ các con lớn nhỏ được phép an toạ để nghe Thầy huấn dụ chung.
Tất cả các con đã ôn nhuần và suy nghiệm về cơ lập giáo và mục đích của Thầy trong thời kỳ khai Đạo. Vậy đối với tấm lòng nhiệt thành ưu Đạo của tất cả các con nơi đây, Thầy sẵn sàng ban ân huệ cho mỗi trò, Thầy chuyển lập Hội Thánh nơi đây và tiếp theo ban hành kinh pháp với mục đích ban hồng ân cho các con, để các con được nơi an tâm trong bước đường học Đạo. Với bửu Phẩm Trung Thừa, Thầy và chư Phật, Thánh, Tiên nêu lên từng mục, được sang định và tổng hợp tinh thần chân lý kim cổ để làm phương định cho các con cho thế hạ noi theo luồng quang diệu mà thu hồi lương giác để thoát qua khỏi vòng trầm mịch đau thương của cảnh đời mạt hạ. Các con được phần ưu tiên đã thu nhận ánh sáng chân lý trong những ngày gần gũi. Vậy các con hãy vượt qua nỗi khổ đời với tinh thần ham học, trọn đức tin và khép mình trong pháp Đạo. Thầy nói rõ cho các con được tri tường: Từ ngày Thầy qui định pháp môn tu dưỡng là ngày Thầy ban hồng ân cho các con mà cũng là ngày để chiếu theo Thiên luật mà khiển trách những con nào còn tiếp diễn tội tình làm nhơ danh Đạo. Nghĩa là những con không biết thực hành theo lời giáo hoá để rèn đúc tinh thần chí thiện.

THI BÀI


Thầy chuyển lập Tam Kỳ độ thế,

Ban pháp kinh quy thể Đạo truyền,

Khai nguồn phước quả chơn duyên:

Cho con lớn nhỏ định thiền công tu.

Dòng Thiên điễn vẹt mù cảnh tục,

Giải mê đồ gạn đục lóng trong,

Lý chơn soi sáng cõi lòng;

Hiệp đường kim cổ tây đông Thánh Hiền.

Thầy xót trẻ không yên nội tại,

Tánh lảng xao nhân ngãi lẽ thường,

Vọng chiều sắc thái nhiễu nhương;

Quên niềm đồng loại, tăng cường nhẫn tâm

Bao diễn cảnh sai lầm trước mắt,

Mở guồng phim sóng đặt từng màn,

Luân thường đảo lộn trái ngang

Nào ganh ghét lẫn, nào tàn hại nhau.

Rõ triệu chứng khổ đau thần độc,

Bởi nguyên nhân thất lộc lương tâm;

Tỷ như kẻ tối đi thầm;

Lộn đường lối cả bước lầm lạc chơn,

Đâu vọi thấy cao sơn minh nguyệt,

Lượng trường giang trang liệt màu xanh;

Bửu đồ muôn vẽ long lanh;

Trong bầu vô tận lưu hành thiên nhiên,

Ấy là lý thông truyền trực giác,

Ấy là hồn thượng đạt vĩ nhân,

Ngoài vòng tục tử phong trần.

Nuôi cao trí tuệ hằng dâng ý thành.

Giữa biến thái tàn canh rung chuyển

Cả thế gian cực diễn hùng oai,

Hồn sanh chen chút nghiệt đài;

Bơ phờ dở tỉnh dở say kiếp đời.

Thầy đau đớn con ơi có biết,

Nặng nề thay cách biệt nghĩa đồng,

Vì con Thầy phải ra công,

Lời truyền giáo huấn tay bồng đỡ nưng.

Mong con trẻ mở bừng mắt sáng,

Nhìn theo Thầy trước dạng từ quang

Con nên được chứng sổ vàng,

Và Thầy chức vụ tương quan hội này,

Con hồi tưởng tỉnh khuây cơn mộng,

Thầy sẵn sàng tha bổng tội xưa,

Miễn sao con trẻ đoạn chừa,

Xét mình cải hối sớm trưa thật lòng.

Thầy biết trẻ trong vòng mạt pháp,

Với trào lưu phức tạp giả hình

Dễ gì con giữ vẹn trinh,

Tiết danh chánh thuận giác linh an bình,

Nên Thầy chuyển đạo trình chơn giải,

Và dẫn đề thực tại phổ thông,

Trung Thừa bửu phẩm toàn công

Là phương hoá thể hợp đồng thánh tiên,

Trang đầu mở Thầy truyền "Tôn Chỉ",

Tiếp diễn lần "Yếu Lý Nhân Quan"

Chiết phân chi mục rõ ràng;

Từ cơ luận thuyết khởi đàng Công Phu.

Nêu bịnh chứng thiên thu tục nhiễm,

Định phương châm thiện niệm pháp đồ,

Tinh thần kiến tạo quy mô;

Soi vào thực cảnh họa đồ thế gian.

Thầy dạy trẻ lời vàng điểm nhuận,

Nhờ mỗi con khai hứng tinh thần,

Cho hồn thanh khiết lân lân:

Noi theo đường sáng con lần điểm trang.

Con tất cả trong hàng môn hạ,

Nay Thầy ban phước lạ gội nhuần,

Nghĩa là dạy phép "Tu Thân"

Vượt qua trùng áng mây Tần hồi hương.

Thầy đâu những ghét thương đôi ngã,

Con cái đồng giáo hoá trường chung,

Mong sao con hiểu tận cùng;

Ghi truyền âm hưởng tâm trung nhẹ nhàng.

Con lớn nhỏ nghiêm trang thời tập

Thầy sẵn sàng ban lập Thiên ân,

Con nên Thầy thưởng trọn phần;

Trong kỳ lập giáo Thầy cân phân rành.

Nhưng cũng phải định thành công hệ,

Việc thưởng răn há dễ vô minh,

Nào con tiếp diễn tội tình;

Còn gây trái nghiệp, khổ hình còn mang.

Nay trung tiết khánh hoàn Trung Phẩm,

Thầy ngự đàn điểm thẩm toàn pho,

Đây là diệu pháp Thầy cho;

Thoảng mùi Tiên, Thánh định đồ thế gian.

Các con chung tạo cảnh nhàn.

THI


Nhàn tâm học Đạo, Đạo khai sanh,

Lý hiện chiêu chương trực dẫn thành;

Hoán thể trần hồng tư nhuận sắc,

Tân Dân Minh Đức định thân danh.


Thầy hôm nay vui mừng cùng tất cả các con nam nữ xa gần chung hợp về đây đặt thành công chí nguyện. Thầy giờ này chia đồng nguồn linh điễn để chan rưới tâm hồn cho mỗi trẻ. Vậy từ nay tất cả các con đã được một pho pháp truyền Trung Phẩm, làm phương châm định lập tu hành. Các con hãy cố gắng thu nhận từng chi tiết để phân rành yếu lý và nuôi dưỡng tâm hồn theo phương Thầy truyền. Các con hữu trách kể từ nay cần thảo luận và biện giải rành mạch phổ truyền chu đáo ngỏ hầu tất cả con cái của Thầy được cảm đồng ân huệ trong chân lý.
NGÂM

Lời vàng truyền dạy các con,

Mong sao lớn nhỏ giữ tròn tâm kiên.

Tu hành thường bửa vui siêng;

Noi theo phương định thánh hiền lập thân

Giờ đây Thầy bố hồng ân,

Cho con đàn nội hưởng phần từ quang.

Mừng con ở lại trần gian,

Cung đình chiếu diệu điển quang Thầy hồi...
THĂNG

PHƯƠNG DANH QUÍ VỊ HẢO TÂM ẤN TỐNGKINH TAM THỪA CHƠN GIÁO01

Ông VŨ VĂN GIÁP, Sài gòn

500đ

02

Ô. TR. NGUYÊN LƯỢNG Kim Quang Đàn

500đ

03

Bà NGUYỄN THỊ MẪN, Sài gòn

500đ

04

Bà DIỆU LONG, Sài Gòn

200đ

05

Bà DIỆU KIM

200đ

06

Bà NGUYỄN THỊ HOA, Nha Y Sĩ

200đ

07

Bà TRẦN VĂN QUANG, Sài gòn

200đ

08

Bà VẠN AN, Sài gòn

200đ

09

Bà NGUYỄN VĂN TÚ (Vopco)

100đ

10

Bà TRẦN THỊ DUNG, Sài gòn

100đ

11

Bà BS. ĐỖ TRÍ NĂNG, Sài gòn

100đ

12

Ông KIẾN TRÍ, Sài gòn

200đ

13

Bà NGUYỄN THỊ DUNG, Dược Sư, Sài gòn

200đ

14

Bà BẠCH PHỤNG, Minh Tân

100đ

15

Bà HẮC HƯƠNG, Minh Tân

200đ

16

Ông HỒ QUANG KHÂM

300đ

17

Cô NGỌC TUYỀN

100đ

18

Cô KIM HOÀNG, Minh Tân

200đ

19

Cô NGUYỄN THỊ NGỌC TRÚC

100đ

20

Bà HỒNG QUI

50đ

21

Ông ĐỊA LINH, Minh Tân

200đ

22

Cô BẠCH HẠP, Minh Tân

100đ

23

Bà XUÂN YẾN NGUYỆT, Ngọc Chiếu

100đ

24

Bà BẠCH CÚC, Minh Tân

50đ

25

Bà TRẦN THỊ KIM CÚC

20đ

26

Bà DIỆU NHÂN

10đ

27

Bà ĐỖ THỊ NHÀN

10đ

28

Bà PHẠM THỊ PHẢI

10đ

29

Bà TRƯƠNG THỊ BÉ

20đ

30

Bà PHẠM THỊ MÙI

20đ

31

Ông NGUYỄN VĂN PHAN, Cần Đước

100đ

32

Ông PHẠM VĂN TU, Minh Tân

100đ

33

Ông LÊ VĂN NON, TT. Bình Hòa

100đ

34

Ông NGÔ THANH TIẾNG

40đ

35

Bà DIỆU QUANG và THỦY TUYỀN

100đ

36

Bà DIỆU CHƠN QUANG Minh Tân

200đ

37

Ông ĐỊA KIỆT TINH, Minh Tân

50đ

38

Ông ĐỊA CHÂU, Minh Tân

100đ

39

TT. MINH PHỤNG, Tân Chánh

100đ

40

Bà HUỲNH THỊ CHỜI, Ngọc Chiếu Đàn

100đ

41

Bà KIẾN MINH

200đ

42

Ông NGUYỄN VĂN CƯƠNG (NĐHH)

200đ

43

Ông THIỆN TÂM

10đ

44

Ông HUỲNH TRUNG CHÂU

100đ

45

Ông GH. THG THI THANH, Võ Thành Thi

500đ

46

Bà NGUYỄN THỊ KẾT (t.m. Ông Địa Cốc)

500đ

47

Bà NGUYỄN THỊ ÁNH TIẾT

200đ

48

Ông VÕ THÀNH HUẤN

200đ

49

Ông LÊ VĂN HOÀI, Vĩnh Nguyên Tự

100đ

50

Bà LÊ THỊ SUNG, Vĩnh Nguyên Tự

200đ

51

Bà NGUYỄN THỊ DỞ, Vĩnh Nguyên Tự

100đ

52

Ông LÊ VĂN LÀ, Vĩnh Nguyên Tự

100đ

53

Bà PHAN THỊ CHO, Vĩnh Nguyên Tự

100đ

54

Bà LÊ THỊ CHỈ, Vĩnh Nguyên Tự

50đ

55

Ông CA VĂN THIỆU, Vĩnh Nguyên Tự

50đ

56

Ông LÊ VĂN VUI, Vĩnh Nguyên Tự

50đ

57

Bà VÕ THỊ THU, Vĩnh Nguyên Tự

100đ

58

Ông ĐỊA CỐC TINH, Vĩnh Nguyên Tự

200đ

59

Ông NG. PHÚ THUẦN, Vĩnh Nguyên Tự

50đ

60

Ông LÊ VĂN CẨN, Vĩnh Nguyên Tự

200đ

61

Ông LÊ VĂN CHƠN, Vĩnh Nguyên Tự

100đ

62

Bà NGUYỄN THỊ CÒN, Long An

10đ

63

Bà NGUYỄN THỊ BẢY

10đ

64

Bà PHAN THỊ LỢI

10đ

65

Bà LƯU THỊ ĐIỀM

10đ

66

Ông NGUYỄN VĂN TƯỜNG, Long An

20đ

67

Bà LÊ THỊ NHIỀU

10đ

68

Bà TRẦN THI QUI69

Bà NGÔ THỊ CÁC

10đ

70

Ông BẠCH ĐẠI TÂM, Vĩnh Nguyên Tự

20đ

71

Bà LÊ THỊ NGUYỆT

10đ

72

Ông LÊ VĂN KIỀU

20đ

73

Bà LÊ THỊ ĐẦM

10đ

74

Bà NGUYỄN THỊ NGỌ

20đ

75

Bà NGUYỄN THỊ SỬU

10đ

76

Ông LÊ VĂN THƯỢNG

30đ

77

Bà HỒ THỊ BẠCH, Mỹ Lệ

50đ

78

Ông NGUYỄN VĂN HIỂN, Sài Gòn

200đ

79

Bà VÕ THỊ NHÂM, Sài Gòn

200đ

80

Ông Mai Đăng Long, Sài Gòn

100đ

81

Ông TRI PHƯƠNG TỬ, Sài Gòn

100đ

82

Ông TRẦN VĂN HUẤT

100đ

83

Ông TRẦN DUY ĐẢN, Sài Gòn

500đ

84

Ông CAO TRIỀU TRỰC, Sài Gòn

200đ

85

Ông TẠ ĐĂNG KHOA, Sài Gòn

500đ

86

Ông LƯƠNG VĂN CHÂU, NĐHH

30đ

87

Ông HUỲNH VĂN AN, NĐHH

20đ

88

Ông LÊ VĂN XƯỚNG, NĐHH

20đ

89

Ông LÊ VĂN MỪNG, NĐHH

20đ

90

Ông NGUYỄN VĂN SỰ, NĐHH

10đ

91

Ông ĐỖ VĂN MINH, NĐHH

50đ

92

Bà LÊ THỊ HƠN, NĐHH

50đ

93

Ông PHẠM VĂN CHÚNG, NĐHH

20đ

94

Ông PHẠM VĂN ĐẮC, NĐHH

10đ

95

Ông LÊ VĂN LỰC, NĐHH

20đ

96

Bà THANH TRƯỚC, Bửu Quang Đàn

50đ

97

Bà HUỲNH THỊ TÀO, Bửu Quang Đàn

50đ

98

Bà HUỲNH THỊ CHƠI, Bửu Quang Đàn

50đ

99

Bà TRƯƠNG THỊ BÉ, Bửu Quang Đàn

50đ

100

Bà VÕ THỊ THẢO, Bửu Quang Đàn

50đ

101

Ông LƯU TRỌNG SONG

500đ

102

Ông PHẠM KHÁNH PHÚC

100đ

103

Ông TRẦN VĂN CHÉN

200đ

104

Ông NGUYỄN HỒ

500đ

105

Ông HẢI VƯƠNG TINH, Minh Kiến

100đ

106

Ông PHAN VĂN TUÔI

100đ

107

Ông HUỲNH MINH

100đ

108

Bà DIỆU LIÊN, Nam Thành Thánh Thất

100đ

109

Bà DIỆU THÊ, Sài Gòn

500đ

110

Ông THIỆN CHUNG, Sài Gòn

500đ

111

BÁT BỬU PHẬT ĐÀI

500đ

112

THANH TÂM TỰ

500đ

113

Bà THANH DƯƠNG

100đ

114

Ông Bà THIÊN VƯƠNG

300đ

115

Bà PHAN THỊ HÒA

100đ

116

Ông NGUYỄN VĂN CỨNG (Thiện Đạt)

100đ
Tổng cộng

16.045đ
Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương