T Nhóm Phân tích Kinh tế Htải về 1.07 Mb.
trang12/12
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích1.07 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Kịch bản 3: MCA bảng chấm điểm hồ thủy lợi tỉnh Bắc Kạn

Tiêu chí

Vật liệu

Thiệt hại

Vận hành và duy tu

Cut off C's

Cấu trúc thứ 2

% hộ nghèo

% dân tộc thiểu só

% tuổi lao động

Tổng trọng số của tiêu chí

Trọng số

0.3

0.2

0.2

0.05

0.04

0.1

0.1

0.01

1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chấm điểm tiêu chí

Tổng điểm

Ba Be 1

0.9

0.07

1

0.4

0.08

0.76

0.26

0.76

0.6168

Bach Thong 1

0.3

0.08

0.95

1

0.02

0.73

0.23

0.74

0.4502

Bac Kan 1

0.3

0.5

0.5

0.01

0.05

0.01

0.01

0.9

0.3035

Cho Don 1

0.7

0.05

1

0.8

0.01

0.05

0.04

0.9

0.4784

Cho Moi 1

0.9

0.18

0.94

0.4

0.01

0.72

0.17

0.73

0.6107

Na Ri 1

0.5

0.18

0.89

0.2

0.18

1

0.26

0.01

0.5073

Ngan Son 1

0.9

0.05

0.98

0.4

0.18

0.97

0.05

1

0.6152

Pac Nam 1

0.01

0.01

0.95

0.8

0.21

0.95

1

0.92

0.4476 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

  

 

 

0.5037125

Điểm trung bình

Tổng điểm trọng số

1.353

0.224

1.442

0.2005

0.0296

0.519

0.202

0.0596

Điểm trung bình

0.56375

0.14

0.90125

0.50125

0.0925

0.64875

0.2525

0.745
1 Tham khảo sản phẩm 1: phương pháp đánh giá mức độ thiệt hại về mặt kinh tế do BĐKH gây ra đối với cơ sở hạ tầng nông thôn miền núi phía Bắc, để biết them thông tin.

2 Theo hướng dẫn của Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 1/4/2005, Bộ Xây Dựng

3 Tham khảo Tiêu chuẩn Việt Nam - TCVN 8213: 2009 “Hướng dẫn tính toán và đánh giá hiệu quả kinh tế dự án thủy lợi và phục vụ tưới tiêu” để thực hiện tính toán lợi ích.

4 Tham khảo chi tiết Sản phẩm 1: Đánh giá mức độ thiệt hại kinh tế do BĐKH gây ra đối với công trình cơ sở hạ tầng nông thôn miền núi phía Bắc

5 Phương pháp kinh tế đánh giá thích ứng BĐKH, công cụ Excel cho Phân tích đa tiêu chí Chi phí và Lợi ích. GIZ Eschborn, 12/2013

6 UNDP – Mô hình đánh giá tính dễ bị tổn thương của nhóm VA, 10/2014

7 Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án Tăng cường khả năng chống chịu với khí hậu cho cơ sở hạ tầng các tỉnh miền núi phía Bắc tỉnh Tuyên Quang, địa điểm thực địa sẽ là tiểu dự án tại xã Bình Xa huyện Hàm Yên thay vì tiểu dự án tại Na Hang với các lý do (i) thuận lợi việc thực địa trong điều kiện thời tiết và địa hình hiện tại và (ii) đảm bảo việc thu thập thông tin cả về tình hình thực hiện tiểu dự án SCRIDP và chương trình nông thôn mớiПоделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương