ĐẤt bài 14 Quan sát những hình ảnh bên, em hãy trình bày những hiểu biết của mình về đất ? P hân biệt đất và lớp phong hóatải về 9.2 Mb.
trang3/3
Chuyển đổi dữ liệu24.11.2022
Kích9.2 Mb.
#185114
1   2   3
Bai 14 ĐẤT
TRÌNH
HÌNH
THÀNH

ĐẤT
Đất
Núi
Ruộng bậc thang ở miền núi
Độ dốc lớn->đất dễ bị xói mòn->tầng đất mỏng
Vùng núi: lớp đất mỏng và bạc màu
ĐỊA HÌNH

RUỘNG BẬC THANG TÂY BẮC (NGUYÊN NHÂN DO TÁC ĐỘNG CỦA ĐỊA HÌNH)


- Vùng bằng phẳng: đất màu mỡ

II. CÁC NHÂN TỐ HÌNH THÀNH ĐẤT


NHÂN TỐ
5. Thời gian
6.Con người
QÚA

TRÌNH
HÌNH
THÀNH

ĐẤT
  • Làm biến đổi tính chất đất:  làm đất tốt lên hoặc xấu đi.

- Tuổi đất, tính chất, đặc điểm.
Theo em, đất ở miền khí hậu nào già nhất, đất ở miền khí hậu nào trẻ nhất, vì sao?
TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC CỦA CON NGƯỜI
Bón phân hữu cơ góp phần làm cho đất tươi tốt
Tác động tiêu cực
Chặt phá rừng
Đất bị xói mòn, rửa trôi
Đất rừng
Đất bị xói mòn, rửa trôi -> đất bạc màu
Đất bị hoang hóa do khai thác không hợp lí
KÕt thóc tiÕt häc!
Bµi tËp vÒ nhµ
  • Học bài theo dàn bài đã ghi và làm bài tập trong sách giáo khoa.
  • Chuẩn bị bài 18: Sinh quyển

tải về 9.2 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương