ĐẤt bài 14 Quan sát những hình ảnh bên, em hãy trình bày những hiểu biết của mình về đất ? P hân biệt đất và lớp phong hóatải về 12.48 Kb.
trang2/3
Chuyển đổi dữ liệu24.11.2022
Kích12.48 Kb.
#185114
1   2   3
Bai 14 ĐẤT
5

Thời gian

- Quá trình hình thành đất

6

Con người

- Những hoạt động tích cực và tiêu cực đất

Nhiệm vụ cụ thể:

II. CÁC NHÂN TỐ HÌNH THÀNH ĐẤT


1. Đá mẹ
QÚA
TRÌNH
HÌNH
THÀNH
ĐẤT
- Cung cấp chất vô cơ ; quyết định thành phần, tính chất.
Đá gốc
Đất
ĐÁ GỐC – NHÂN TỐ CƠ BẢN CỦA QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH ĐẤT
Đá mẹ là granit
Đá mẹ là badan

II. CÁC NHÂN TỐ HÌNH THÀNH ĐẤT


2. Khí hậu
QÚA

TRÌNH
HÌNH
THÀNH

ĐẤT
  • Trực tiếp: các yếu tố nhiệt và ẩm.

  • - Gián tiếp: chuổi tác động: khí hậu  sinh vật  đất.

TÁC ĐỘNG CỦA KHÍ HẬU
Đá bị phong hóa do
nước đóng băng
Quan sát đối chiếu hình 14.1 và 19.2, hãy chứng minh các kiểu khí hậu khác nhau hình thành nên những loại đất khác nhau
Các nhóm đất chính trên thế giới.
Các đới KH chính trên thế giới

Kiểu khí hậu

Nhóm đất

Cận cực lục địa

Đài nguyên

Ôn đới lục địa

Pốt dôn

Ôn đới hải dương

Nâu và xám

Ôn đới lục địa

Đen (secnodiom)

Cận nhiệt gió mùa

Đỏ vàng

Cận nhiệt lục địa

Xám

Cận nhiệt Địa Trung Hải

Đỏ nâu

Nhiệt đới lục địa

Đỏ, nâu đỏ

Nhiệt đới gió mùa

Đỏ vàng (feralit)

Xích đạo

Đỏ vàng (feralit)

II. CÁC NHÂN TỐ HÌNH THÀNH ĐẤT


3. Sinh vật
+ Vai trò chủ đạo:
- Cung cấp chất hữu cơ ; phá hủy đá; hạn chế xói mòn; tạo mùn ; thay đổi một số tính chất của đất.
- TRƯỜNG THPT SỐ 3 AN NHƠN- SỞ GD - ĐT BÌNH ĐỊNH
QÚA

TRÌNH
HÌNH
THÀNH

ĐẤT
Thực vật cung cấp chất hữu cơ cho đất
Sinh vật
Đá bị phong hóa do rễ cây

TÁC ĐỘNG CỦA SINH VẬT


Vi sinh vật phân hủy xác sinh vật và tổng hợp thành mùn
Vi sinh vật phân hủy xác sinh vật và tổng hợp thành mùn
Vi sinh vật
II. CÁC NHÂN TỐ HÌNH THÀNH ĐẤT
Sinh vật sống trong đất góp phần làm biến đổi tính chất của đất
Trên mỗi thảm thực vật có các loại đất đặc trưng
Thực vật đài nguyên phát triển đất đài nguyên
Rừng lá kim phát triển trên đât Pốt dôn
Thảo Nguyên phát triển trên đất đen
Rừng lá rộng phát triển trên đất nâu và xám
Rừng nhiệt đới phát triển trên đất đỏ vàng
II. CÁC NHÂN TỐ HÌNH THÀNH ĐẤT

II. CÁC NHÂN TỐ HÌNH THÀNH ĐẤT


4. Địa hình
  • Vùng núi lớp đất mỏng và bạc màu, vùng bằng phẳng đất màu mỡ, dày.
  • Vành đai đất theo độ cao

- TRƯỜNG THPT SỐ 3 AN NHƠN- SỞ GD - ĐT BÌNH ĐỊNH
QÚA


tải về 12.48 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương