ĐẤt bài 14 Quan sát những hình ảnh bên, em hãy trình bày những hiểu biết của mình về đất ? P hân biệt đất và lớp phong hóatải về 12.48 Kb.
trang1/3
Chuyển đổi dữ liệu24.11.2022
Kích12.48 Kb.
#185114
  1   2   3
Bai 14 ĐẤT

TRƯỜNG THPT CẦN THẠNH
ĐỊA LÝ
L Ớ P 1 0
.
ĐẤT
Bài 14
Quan sát những hình ảnh bên, em hãy trình bày những hiểu biết của mình về đất ?
- P hân biệt đất và lớp phong hóa
I. THỔ NHƯỠNG

1.Đất : là lớp vật chất tơi xốp trên bề mặt lục địa, đặc trưng bởi độ phì.

1.Đất : là lớp vật chất tơi xốp trên bề mặt lục địa, đặc trưng bởi độ phì.

2. Độ phì: là khả năng cấp nước, nhiệt, khí và các chất cho thực vật sinh trưởng và phát triển.


I. ĐẤT VÀ LỚP VỎ PHONG HÓA
VỊ TRÍ CỦA LỚP PHỦ THỔ NHƯỠNG
10
Thổ nhưỡng quyển là gì ?
Xác định vị trí của nó?
Lớp phủ thổ nhưỡng
Lớp vỏ phong hóa
Đá gốc

1.Đất

1.Đất

2. Độ phì:

3.Thổ nhưỡng quyển:

Lớp vật chất tơi xốp nằm trên bề mặt lục địa (nơi tiếp xúc giữa thạch quyển, khí quyển, sinh quyển).


I.ĐẤT VÀ LỚP VỎ PHONG HÓA
Khu công nghiệp
Cây cà phê
Cây lúa

II. CÁC NHÂN TỐ HÌNH THÀNH ĐẤT


Nhiệm vụ: Hãy điền vào các dấu… trong sơ đồ dưới đây để làm rõ sự ảnh hưởng của các nhân tố đến sự hình thành đất
Thời gian: 6 phút.
NHÂN
TỐ
1. Đá mẹ
2. Khí hậu
3. Sinh vật
4. Địa hình
5.Thời gian
6.Con người
QÚA
TRÌNH
HÌNH
THÀNH
ĐẤT
…………………......
…………………......
…………………......
…………………......
…………………......
…………………......

Nhóm

Nhân tố

Ảnh hưởng

1

Đá mẹ
  • Quá trình hình thành đất
  • Ảnh hưởng của đá mẹ đến đặc điểm của đất.

2

Khí hậu

- Quá trình hình thành đất

3

Sinh Vật
  • Quá trình hình thành đất.
  • Cho một số ví dụ

4

Địa hình

- Quá trình hình thành đất.
- Cho một số ví dụ


tải về 12.48 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương