Supplementary Environmental andtải về 9.2 Mb.
trang1/105
Chuyển đổi dữ liệu14.01.2022
Kích9.2 Mb.
#19849
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   105

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP

(WB8)
BÁO CÁO

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI

TIỂU DỰ ÁN:

SỬA CHỮA VÀ NÂNG CẤP AN TOÀN HỒ CHỨA NƯỚC ĐẠI THẮNG, XÃ AN BÌNH, HUYỆN LẠC THỦY, TỈNH HÒA BÌNH
Được lập bởi

Chủ đầu tư Đơn vị Tư vấn

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP

BÁO CÁO

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG XÃ XÃ HỘI

Tiểu dự án: Sửa chữa và nâng cấp an toàn hồ chứa nước Đại Thắng, tỉnh Hòa Bình


chỦ đẦu tư

tư vẤn
tải về 9.2 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   105
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương