Stt yêu cầu, câu hỏitải về 82.45 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.12.2018
Kích82.45 Kb.BIỂU MẪU 1


STT

Yêu cầu, câu hỏi

Các lựa chọn, nội dung cần điền, trả lờiSố hồ sơ

T - LAC - 077876 - TTTên Cơ quan thống kê

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai ChâuTên thủ tục hành chính (TTHC)


Cấp giấy chứng nhận cài đặt trò chơi điện tử trên máy vi tính
Lĩnh vực thống kê

Văn hoáTrình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định

Bước 2: Nộp hồ sơ

- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” - Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lai Châu

+ Điện thoại: 0231 2217 594; Fax: 0231 3876 504.

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, nghỉ).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp;

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.

Bước 3: Nhận kết quả

- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” - Sở Văn hoá, Thể thao v à Du lịch Lai Châu

+ Công chức trả chứng nhận viết phiếu thu nộp lệ phí theo quy định của Nhà nước tại Bộ phận kế toán thuộc Văn phòng Sở

+ Điện thoại: 0231 2217 594; Fax: 0231 3876 504.

+ Thời gian nhận kết quả: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, nghỉ).

Cách thức thực hiện

Tại trụ sở cơ quan hành chínhHồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh(xác nhận xã, phường)

- Biên bản thẩm định điều kiện kinh doanh dịch vụ văn hoá( thẩm định cán bộ Phòng Văn hoá)

- Bản cam kết( xác nhận xã, phường)

- Bảng kê thiết bị và chương trình trò chơi điện tử(của cán bộ thẩm định)

- Bảng kê thiết bị và chương trình trò chơi điện tử(của chủ hộ kinh doanh)

- Đơn đề nghị thẩm định nội dung chương trình trò chơi điện tử

Ghi chú

- Trường hợp chủ hộ kinh doanh thuê người trông coi máy thì phải người được thuê đó phải có: Chứng chỉ tin học, hợp đồng lao độngb) Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản chính).Thời hạn giải quyết

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Cơ quan thực hiện TTHC

a. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lai Châu

b. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nghiệp vụ Văn hóa - Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu.

d. Cơ quan phối hợp (Nếu có): không

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhânTổ chức

TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

Nếu có, nêu rõ tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (trong ô dưới đây) và đính kèm mẫu đơn, mẫu tờ khai.

Nêu rõ tên, số, ký hiệu văn bản ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai (trong ô dưới đây) và đính kèm văn bản đó.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai số 01:

BẢNG KÊ THIẾT BỊ VÀ CHƯƠNG TRÌNH TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ (dành cho cán bộ thẩm định)

.


Tên, số, ký hiệu văn bản quy định mẫu đơn, mẫu tờ khai số 01:

Thông tư số: 08/TT-BVHTT ngày 28 tháng 4 năm 2000 của Bộ Văn hoá - Thông tin về việc quy định đối tượng kinh doanh dịch vụ Trò chơi điện tử;Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai số 02:

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANHTên, số, ký hiệu văn bản quy định mẫu đơn, mẫu tờ khai số 02:

Thông tư số: 08/TT-BVHTT ngày 28 tháng 4 năm 2000 của Bộ Văn hoá - Thông tin về việc quy định đối tượng kinh doanh dịch vụ Trò chơi điện tử;Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai số 03:

BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ VĂN HOÁ
Tên, số, ký hiệu văn bản quy định mẫu đơn, mẫu tờ khai 03:

Thông tư số: 08/TT-BVHTT ngày 28 tháng 4 năm 2000 của Bộ Văn hoá - Thông tin về việc quy định đối tượng kinh doanh dịch vụ Trò chơi điện tử;Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai số 04:

BẢN CAM KẾTTên, số, ký hiệu văn bản quy định mẫu đơn, mẫu tờ khai 04:

Thông tư số: 08/TT-BVHTT ngày 28 tháng 4 năm 2000 của Bộ Văn hoá - Thông tin về việc quy định đối tượng kinh doanh dịch vụ Trò chơi điện tử;Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai số 05:

BẢNG KÊ THIẾT BỊ CHƯƠNG TRÌNH TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ (dành cho chủ hộ kinh doanhTên, số, ký hiệu văn bản quy định mẫu đơn, mẫu tờ khai 05:

Thông tư số: 08/TT-BVHTT ngày 28 tháng 4 năm 2000 của Bộ Văn hoá - Thông tin về việc quy định đối tượng kinh doanh dịch vụ Trò chơi điện tử;Mẫu đơn, mẫu tờ khai số 06:

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH N ỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ
Tên, số, ký hiệu văn bản quy định mẫu đơn, mẫu tờ khai 06:

Thông tư số: 08/TT-BVHTT ngày 28 tháng 4 năm 2000 của Bộ Văn hoá - Thông tin về việc quy định đối tượng kinh doanh dịch vụ Trò chơi điện tử;Không

Phí, lệ phí

Nếu có, nêu rõ tên và mức phí, lệ phí (trong ô dưới đây).

Nêu rõ tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm của văn bản quy định về phí, lệ phí (trong ô dưới đây) và đính kèm văn bản đó.

Tên và mức phí, lệ phí 1:


Tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm của văn bản quy định về mức phí, lệ phí 1:

Tên và mức phí, lệ phí 2:

Tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm của văn bản quy định về mức phí, lệ phí 2

Tên và mức phí, lệ phí (n):

Tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm của văn bản quy định về mức phí, lệ phí n

Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC

giấy phép

giấy chứng nhận

giấy đăng ký

chứng chỉ hành nghề

thẻ

phê duyệtchứng chỉ

văn bản xác nhận

quyết định hành chính

giấy xác nhận

bản cam kết

biển hiệu

văn bản chấp thuận

bằng


loại khác:

ghi rõ ________________

Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

Nêu đầy đủ các yêu cầu hoặc điều kiện (trong ô dưới đây).


Nêu rõ tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm của văn bản pháp luật quy định về các yêu cầu hoặc điều kiện (trong ô dưới đây) và đính kèm văn bản đó.

Yêu cầu hoặc điều kiện 01:

1. Cá nhân cấp giấy chứng nhận phải đảm bảo các điều kiện sau:

a) Cách các trường tiểu học THCS, THPT từ 200m trở lên; đảm bảo trật tự, an toàn giao thông;

b) Trang thiết bị phải đảm bảo chất lượng âm thanh, hình ảnh, hình thức trang bị phù hợp với thẩm mỹ Việt Nam

c) Không hoạt động quá 11 h đêm;

d) Nghiêm cấm tổ chức kinh doanh trò chơi điện tử có tính chất đánh bạc;

e) Nội dung trò chơi điện tử phải lành mạnh, không vi phạm các quy định cấm tại Điều 4 Quy chế thuộc Nghị định số 11/2006 của Chính phủ;


Tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm của văn bản pháp luật quy định về yêu cầu hoặc điều kiện 1:

Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18 tháng01 năm 2006 về việc ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng- Thông tư số 69/2006/-BVHTT(nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) Hướng dẫn thực hiện một số quy định về kinh doanh karaoke, vũ trường, trò chơi điện tử quy định tại Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 11/2009\6/NĐ- CP

Yêu cầu hoặc điều kiện 2: không

Tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm của văn bản pháp luật quy định về yêu cầu hoặc điều kiện 2

Yêu cầu hoặc điều kiện (n): không

Tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm của văn bản pháp luật quy định về yêu cầu hoặc điều kiện n

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

Loại văn bản pháp luật

Tên, số, ký hiệu, ngày ban hành, ngày có hiệu lực:

Luật của Quốc hội


Nghị quyết của Quốc hội


Pháp lệnh của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội


Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội


Nghị định của Chính phủ- Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2006 về việc ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng

Nghị quyết của Chính phủ


Quyết định của Thủ tướng Chính phủ


Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ


Quyết định của Bộ trưởng


Chỉ thị của Bộ trưởng


Thông tư của Bộ trưởngThông tư số: 08/TT-BVHTT ngày 28 tháng 4 năm 2000 của Bộ Văn hoá - Thông tin về việc quy định đối tượng kinh doanh dịch vụ Trò chơi điện tử;

-Thông tư số 69/2006/-BVHTT(nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) Hướng dẫn thực hiện một số quy định về kinh doanh karaoke, vũ trường, trò chơi điện tử quy định tại Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng ban hành kèm theo Nghị địnhThông tư liên tịch của các Bộ


Nghị quyết của HĐND cấp ......


Quyết định của UBND cấp .......


Chỉ thị của UBND cấp .............


Văn bản khác.Thông tin liên hệ

- Họ tên: Nguyễn Ngọc Chiến

- Địa chỉ cơ quan: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lai Châu

- Số điện thoại cơ quan: 0231 2217 594

- Địa chỉ email: sovanhoathongtin_laichau@yahoo.comBiểu mẫu này được nộp một bản giấy và một bản dưới dạng file điện tử cho Tổ công tác.


Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương