Stt yêu cầu, câu hỏitải về 71.17 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích71.17 Kb.


BIỂU MẪU 1


STT

Yêu cầu, câu hỏi

Các lựa chọn, nội dung cần điền, trả lờiSố hồ sơ


Tên Cơ quan thống kê

Phòng Lao động Tiền lương - Bảo hiểm xã hội

Trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Tên thủ tục hành chính (TTHC)

Đăng ký Thỏa ước lao động tập thể.Lĩnh vực thống kê

Lao độngTrình tự thực hiện

Bước 1:

- Đại diện chủ sử dụng lao động và đại diện Ban chấp hành công đoàn hoặc Ban chấp hành công đoàn lâm thời thương lượng ký kết Thỏa ước lao động tập thể với những nội dung chủ yếu quy định tại Chương 2, điều 2 của Nghị định số 196/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về Thỏa ước lao động tập thể.

- Trước khi ký kết, Công đoàn cơ sở hoặc Công đoàn lâm thời tổ chức lấy ý kiến tập thể lao động về nội dung của Thỏa ước lao động tập thể. Nếu có trên 50% số lao động trong tập thể lao động tán thành thì hai bên tiến hành ký kết Thỏa ước lao động tập thể.

Bước 2 :

- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ký kết Thỏa ước lao động tập thể, người sử dụng lao động phải gửi hồ sơ đăng ký Thỏa ước lao động tập thể đến đăng ký tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để đăng ký. Thời gian đăng ký theo giờ hành chính các ngày thứ 2 đến thứ 6 trong tuần : Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ.(ngày lễ, tết nghỉ)

Bước 3 :

- Cán bộ trực tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu hợp lệ thì tiếp nhận, ghi vào sổ theo dõi, viết giấy biên nhận cho doanh nghiệp và hẹn sau 15 ngày làm việc, doanh nghiệp trở lại nhận kết quả.

- Trong thời hạn một ngày làm việc, cán bộ trực tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” có trách nhiệm chuyển hồ sơ vừa tiếp nhận cho Phòng Lao động – Tiền lương và Bảo hiểm xã hội để xử lý.

- Phòng Lao động – Tiền lương và Bảo hiểm xã hội có trách nhiệm kiểm tra nội dung bản Thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp đã ký kết, đồng thời tham mưu cho Ban giám đốc xác nhận đăng ký nếu nội dung ký kết đúng quy định của pháp luật, ngược lại ký văn bản gửi cho doanh nghiệp hướng dẫn, yêu cầu ký kết lại cho đúng quy định của pháp luật và chuyển hồ sơ lại cho “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả”.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp đến cơ quan hành chính Nhà nước, đăng ký tại Phòng Lao động – Tiền lương và Bảo hiểm xã hội trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, địa chỉ số 249 Nguyễn Trung Trực, phường Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Văn bản đề nghị đăng ký Thỏa ước lao động tập thể.

- Bản Thỏa ước lao động tập thể đại diện 2 bên đã ký kết.

- Biên bản lấy ý kiến tập thể lao động.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết

Trong thời gian 15 ngày (ngày làm việc) kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động Tiền lương – Bảo hiểm xã hội trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không.

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhânTổ chức

TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

Nếu có, nêu rõ tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (trong ô dưới đây) và đính kèm mẫu đơn, mẫu tờ khai.

Nêu rõ tên, số, ký hiệu văn bản ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai (trong ô dưới đây) và đính kèm văn bản đó.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 1:

- Bản Thỏa ước lao động tập thể đại diện 2 bên đã ký kết.Theo mẫu phụ lục kèm theo Nghị định 196/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 2

- Văn bản đề nghị đăng ký Thỏa ước lao động tập (Mẫu chưa thống nhất)


Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 3

- Biên bản lấy ý kiến tập lao động (Mẫu chưa thống nhất).


Không

Phí, lệ phí

Nếu có, nêu rõ tên và mức phí, lệ phí (trong ô dưới đây).

Nêu rõ tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm của văn bản quy định về phí, lệ phí (trong ô dưới đây) và đính kèm văn bản đó.

Tên và mức phí, lệ phí 1
Tên và mức phí, lệ phí 2
Tên và mức phí, lệ phí …
Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC

giấy phép

giấy chứng nhận

giấy đăng ký

chứng chỉ hành nghề

thẻ

phê duyệtchứng chỉ

văn bản xác nhận

quyết định hành chính

giấy xác nhận

bản cam kết

biển hiệu

văn bản chấp thuận

bằng


loại khácNgoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

Nêu đầy đủ các yêu cầu hoặc điều kiện (trong ô dưới đây).

Tên, điều, khỏan, điểm, số và ký hiệu, ngày tháng năm của văn bản pháp luật quy định.

Yêu cầu hoặc điều kiện 1
Yêu cầu hoặc điều kiện 2
Yêu cầu hoặc điều kiện …
Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

Loại văn bản pháp luật

Tên, điều, khỏan, điểm, số và ký hiệu, ngày ban hành, ngày có hiệu lực :

Luật của Quốc hội


Chương V, điều 44 của Bộ Luật Lao động, công bố ngày 05/7/1994 và có hiệu lực từ ngày 01/01/1995.Nghị quyết của Quốc hội


Pháp lệnh của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội


Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội


Nghị định của Chính phủ


Nghị định số 196/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về thỏa ước lao động tập thể ; Nghị định 93/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 196/CP ngày 31/12/1994Nghị quyết của Chính phủ


Quyết định của Thủ tướng Chính phủ


Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ


Quyết định của Bộ trưởng


Chỉ thị của Bộ trưởng


Thông tư của Bộ trưởng


Thông tư liên tịch của các Bộ


Nghị quyết của HĐND cấp ......


Quyết định của UBND cấp .......


Chỉ thị của UBND cấp .............


Văn bản khác
Thông tin liên hệ

- Họ tên: Nguyễn Việt Bằng

- Địa chỉ cơ quan: 249 Nguyễn Trung Trực Vĩnh Lạc Rạch Giá -KG

- Số điện thoại cơ quan: 0773.868997 – 0982.921219

- Địa chỉ email: nvbangsld@yahoo.com.vnBiểu mẫu này được nộp một bản giấy và một bản dưới dạng file điện tử cho Tổ công tác.

Mẫu Bản Thỏa ước lao động tập thể đại diện 2 bên đã ký kết.


Tên doanh nghiệp CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Địa chỉ: Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THOẢ ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ
Để đảm bảo quyền và nghĩa vụ của hai bên trong quan hệ lao động, chúng tôi gồm:

1.Đai diện người sử dụng lao động: ( Họ tên, chức danh)

2. Đại diện tập thể lao động: ( họ tên, chức danh, địa chỉ)

Cùng nhau thoả thuận ký kết thoả ước lao động tập thể gồm những điều khoản sau đây:I/ NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG

Bao gồm các điều khoản: • Đối tượng thi hành

 • Thời hạn thoả ước

 • Cam kết của người sử dụng lao động bảo đảm quyền hoạt động công đoàn

II/ NỘI DUNG THOẢ ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ

Bao gồm các điều, khoản: • Việc làm và bảo đảm việc làm;

 • Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

 • Tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp lương;

 • Định mức lao động;

 • An toàn lao động, vệ sinh lao động;

 • Bảo hiểm xã hội;

 • Các nội dung khác mà hai bên thấy cần.

III/ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Bao gồm các điều, khoản: • Cam kết trách nhiệm thi hành thoả ước;

 • Thể thức giải quyết tranh chấp lao động;

 • Hiệu lực của thoả ước tập thể và bãi bỏ các qui định khác của doanh nghiệp trái với thoả ước lao động tập thể.

Thoả ước lao động tập thể này ký kết tại ngày / / và đăng ký tại
ĐD TẬP THỂ LAO ĐỘNG ĐD NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

( Chức danh) ( Chức danh)


Ký tên và đóng dấu Ký tên và đóng dấu


Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương