Steps in the Prosecution Process” Translated from English to Vietnamesetải về 3.38 Mb.
Chuyển đổi dữ liệu30.10.2017
Kích3.38 Mb.
#248
Steps in the Prosecution Process”

Translated from English to Vietnamese

Các Bước trong Thủ tục Truy tố”

Bản dịch tiếng Việt từ tiếng Anh

June 2014

Certified translation

Tháng 6 năm 2014

Bản dịch Chất lượng Bảo đảm


CÁC BƯỚC TRONG THỦ TỤC TRUY TỐ CỦA LIÊN BANG
Thủ tục tố tụng hình sự có thể mất rất nhiều thời gian và phức tạp cũng như có liên quan đến rất nhiều người, từ nhân viên điều tra, công tố viên và nhân viên tòa án cho đến bị cáo và luật sư của họ. Mục đích của tài liệu này là trình bày tổng quát về các bước trong Thủ tục Truy tố của Liên bang. Vì Giám đốc Công tố viện Liên bang (Commonwealth Director of Public Prosecutions - CDPP) là công sở quốc gia, điều quan trọng phải biết là thủ tục này có thể khác so với thủ tục truy tố theo luật Tiểu bang và Lãnh địa.


 1. ĐIỀU TRA

Văn phòng CDPP truy tố các tội phạm Liên bang nhưng không có quyền hạn điều tra. Nhiệm vụ của nhân viên điều tra là lấy lời khai của các nhân chứng và thu thập bằng chứng để sử dụng trong thủ tục truy tố hình sự. Họ có thể lấy lời khai từ các nạn nhân tội phạm và từ những người khác có thể biết điều gì đó về vụ việc. Một khi nhân viên điều tra xét thấy đã thu thập đủ bằng chứng để chứng minh tội hình sự, họ sẽ gom những bằng chứng này lại thành hồ sơ vụ việc. Nhân viên điều tra sẽ trình hồ sơ vụ việc cho CDPP, trong đó có những thứ như tờ khai nhân chứng và tang vật ví dụ như hình ảnh và bản ghi âm. Sau khi gởi hồ sơ vụ việc cho CDPP và thủ tục truy tố bắt đầu, nhân viên điều tra viên sẽ trở thành người tố giác.
 1. THẨM ĐỊNH HỒ SƠ VỤ ÁN/QUYẾT ĐỊNH KHÉP TỘI

Khi CDPP nhận được hồ sơ vụ việc, công tố viên sẽ thẩm định hồ sơ theo Chính sách Truy tố của Liên bang. Quyết định có truy tố hay không là bước quan trọng nhất trong thủ tục truy tố. CDPP sẽ truy tố khi: • có triển vọng hợp lý rằng Tòa sẽ kết án; và

 • phải truy tố vì lợi ích công chúng.

Nếu đã khép tội mà không trình vụ việc cho CDPP trước, CDPP sẽ duyệt xét liệu có giữ nguyên tội danh hay không và vụ việc sẽ được giải quyết thế nào.


 1. KHÉP TỘI/TRUY TỐ

Nếu trong giai đoạn thẩm định hồ sơ vụ việc, CDPP quyết định phải khép tội, bị can sẽ được thông báo về tội danh đối với họ và ngày họ phải hầu tòa lần đầu tiên.


Bình thường có ba cấp tòa án có thể xử các tội hình sự tùy theo mức độ nghiêm trọng và quyền hạn tư pháp xét xử vụ việc. Tất cả vụ việc đều bắt đầu tại Tòa Sơ thẩm. Tòa Sơ thẩm xét xử các vụ việc ít nghiêm trọng hơn, gọi là khinh tội (summary offences). Khinh tội, hay tội nhẹ là tội ít nghiêm trọng hơn và có thể được xét xử không có Bồi thẩm đoàn tại tòa cấp thấp hơn. Vụ việc hình sự nghiêm trọng, còn gọi là trọng tội bị truy tố, sẽ được tòa cấp thấp hơn chuyển lên cho Tòa Thượng thẩm hoặc Tòa Trung Cấp (County/District Court) nếu vụ việc sẽ được xét xử theo bản cáo trạng.
Nói chung, trước tiên bị can sẽ trải qua phiên tiền thẩm (mention) tại Tòa Sơ thẩm (Magistrates/Local Court). Vào lúc này, bị can có thể nhận tội, không nhận tội hoặc họ có thể xin tòa hoãn lại để tìm luật sư. Nếu bị can nhận tội, Thẩm phán sẽ tuyên án bị can hoặc phán quyết chuyển lên tòa cấp cao hơn để tuyên án. Thông thường, nếu bị can nhận tội, ít khi nhân chứng phải hầu tòa trình bằng chứng và Thẩm phán sẽ sử dụng tờ khai các tình tiết đã đồng thuận do Công tố viện soạn thảo. Nếu bị can không nhận tội, vụ việc phải được xét xử tại Tòa Sơ thẩm hoặc mở phiên tòa ở tòa cấp cao hơn.
Vụ việc sẽ được định ngày cho Phiên xử Phụ trách Vụ việc (Case Management Hearing) và định ngày cho Phiên Dự thẩm (Committal) hay Phiên xử (Hearing).


 1. PHIÊN XỬ

Các vụ việc ít nghiêm trọng hơn thường được xét xử tại Tòa Sơ thẩm, không có bồi thẩm đoàn và Thẩm phán có toàn quyền phán quyết, định bản án. Trong phiên xử, các nhân chứng sẽ trình bằng chứng tại tòa án và các dạng bằng chứng khác có thể sẽ được trình tòa. Công tố viện phải chứng minh vụ việc theo tiêu chuẩn hình sự không còn hồ nghi hợp lý. Thẩm phán sẽ nghe tất cả bằng chứng và phán quyết bản án. Nếu tòa phán quyết có tội, Thẩm phán sẽ tuyên án hoặc định một ngày khác để tuyên án. Nếu tòa phán quyết không có tội, tòa sẽ miễn tố bị can.
 1. PHIÊN DỰ THẨM

Đối với vụ việc nghiêm trọng hơn, tòa sẽ mở phiên dự thẩm. Trong phiên dự thẩm (committal proceeding), Thẩm phán sẽ nghe các bằng chứng và quyết định xem có đủ bằng chứng để chuyển bị can lên Tòa Trung cấp hoặc Tòa Thượng thẩm xét xử. Nếu Thẩm phán quyết định rằng có đủ bằng chứng, sau đó bị can sẽ bị đưa ra xét xử. Điều này có nghĩa vụ việc sẽ được một tòa cấp cao hơn xét xử vào một ngày sau này. Ngoài ra, Thẩm phán có thể quyết định rằng không có đủ bằng chứng và miễn tố bị can.
 1. PHIÊN TÒA

Nếu bị đưa ra xét xử, bị can sẽ bị đưa lên Tòa Trung cấp hoặc Tòa Thượng thẩm tùy mức độ nghiêm trọng của tội phạm và quyền hạn tư pháp. Khi chuyển vụ việc lên Tòa Trung cấp hoặc Tòa Thượng thẩm thì phải có bản cáo trạng. Bản cáo trạng là tài liệu trình vụ hình sự lên Tòa Trung cấp hoặc Tòa Thượng thẩm. CDPP chịu trách nhiệm soạn bản cáo trạng ghi tất cả tội danh bị can đã bị khép tội. Một khi bị can bị đưa ra xét xử, họ được gọi là bị cáo.


Khi xét xử, bên công tố mời các nhân chứng hầu tòa để chứng minh cho vụ việc của họ. Họ cũng có thể trình tòa các dạng bằng chứng khác. Bị cáo có thể quyết định sẽ trình bằng chứng hoặc mời nhân chứng. Bên công tố có trách nhiệm chứng minh vụ việc; bên bị cáo không phải chứng minh rằng bị cáo vô tội. Khi đã trình tòa tất cả bằng chứng, quan tòa sẽ tóm tắt lời tranh biện của cả hai bên cho Bồi thẩm đoàn và chỉ thị họ quyết định xem bị cáo có tội hay không có tội. Sau đó Bồi thẩm đoàn rời khỏi phòng xử để đi đến quyết định. Muốn kết tội bị cáo, Bồi thẩm đoàn phải yên trí là không còn hồ nghi hợp lý gì nữa rằng bị cáo có tội. Nếu trong tâm trí của Bồi thẩm đoàn có bất kỳ điểm hồ nghi hợp lý nào, bị cáo phải được tuyên bố trắng án. Nếu bị cáo không bị kết tội, tòa sẽ miễn tố bị cáo. Nếu bị cáo bị kết tội, quan tòa sẽ tuyên án. Một lần nữa, tòa có thể sẽ tuyên án vào lúc khác. Điểm khác biệt chính giữa phiên xử và phiên tòa là phiên tòa sẽ có quan tòa và Bồi thẩm đoàn, và Bồi thẩm đoàn sẽ quyết định bị cáo có tội hay không có tội. 1. TUYÊN ÁN

Tòa án sẽ tuyên án hoặc ban hành án lệnh ở mức độ trừng phạt thích hợp đối với tất cả tình tiết trong vụ phạm pháp. Bản án có thể gồm tù giam, trả tự do có điều kiện, phạt tiền, hoặc án lệnh như làm việc tạp dịch cộng đồng.
 1. KHÁNG CÁO

Người bị kết án có quyền xin tòa khác xét lại phán quyết của tòa cấp thấp hơn. Người bị kết án có quyền nộp đơn kháng cáo việc họ bị kết tội và/hoặc kháng cáo bản án nếu họ cho rằng bản án hoặc lời phán quyết là không đúng với pháp luật.STEPS IN THE COMMONWEALTH PROSECUTION PROCESS

The criminal prosecution process can be long and complex, and involves a lot of people, ranging from investigators, prosecutors and court staff to the defendant and their solicitors. The purpose of this document is to give an overview of the steps involved in a Commonwealth Prosecution. As the Commonwealth Director of Public Prosecutions (CDPP) is a national office it is important to recognise that practices may vary given that State and Territory laws of procedure apply to the prosecution process.
 1. INVESTIGATION

The Office of the CDPP prosecutes Commonwealth offences and has no investigative powers. The role of the investigator is to take statements from witnesses and collect evidence to be used in criminal prosecution. Statements may be taken from the victim of the crime and from other people who may know something about the incident. Once the investigator considers enough evidence has been gathered to substantiate a criminal charge, this evidence is compiled in a brief. Briefs of evidence are referred to the CDPP by investigators and include things such as witness statements and physical evidence for example photographs and recordings. Once a brief of evidence has been referred to the CDPP and a prosecution commenced the investigator becomes known as the informant.


 1. BRIEF ASSESSMENT/DECISION TO CHARGE

These briefs that are referred to the CDPP are then assessed by prosecutors in accordance with the Prosecution Policy of the Commonwealth. The decision whether or not to prosecute is the most important step in the prosecution process. A prosecution will be instituted when there are:

 • reasonable prospects of securing a conviction; and

 • the public interest requires a prosecution.

If charges have already been laid without the matter first being referred to the CDPP, the CDPP will consider whether that charge should be maintained and how the matter should proceed.

 1. CHARGE/INSTITUTION OF PROCEEDINGS

If during the brief assessment stage the CDPP decides that charges should be laid the defendant will be notified of the charge against them and the date they are first required to attend court.
There are potentially three levels of courts that can hear criminal matters depending on the seriousness of the offence and the jurisdiction the matter is heard in. All matters start in the Local Court, also known as the Magistrates Court. The Local/Magistrates Court deals with matters that are less serious in nature, referred to as summary offences. A summary, or simple offence is an offence that is less serious and is triable without a jury before a lower court. Serious criminal matters, also known as indictable offences, will be sent from a lower court to either the Supreme or County/District Court if the matter is going to be heard on indictment.
The defendant will generally first appear in the Magistrates/Local Court for a mention. At this time the defendant can either plead guilty, not guilty or they may seek an adjournment to seek legal advice. If the defendant pleads guilty, the Magistrate will sentence the defendant or commit them for sentence to a higher court. Witnesses are not usually called to give evidence on a plea of guilty and the Magistrate uses an agreed statement of facts prepared by the Prosecution. If the accused pleads not guilty the matter must go to either a hearing in the Local/Magistrates Court, or a trial in a higher court.
The matter is set down for a Case Management Hearing and a date will be set for a Committal or Hearing.


 1. HEARING

Less serious matters are usually heard in the Magistrates/Local Court. There is no jury and the Magistrate makes all the decisions and judgments. During the hearing the witnesses give their evidence in the court, and other forms of evidence may be produced. The Prosecution must prove its case to the criminal standard of beyond reasonable doubt. The Magistrate hears all the evidence and decides the verdict. If it is a guilty verdict, the Magistrate will either impose a sentence, or set a later date for when a sentence will be imposed. If the verdict is not guilty, the matter is dismissed.


 1. COMMITTAL PROCEEDING

In more serious cases a committal hearing is required. At a committal hearing, a Magistrate will listen to the evidence and decide if there is sufficient evidence for the defendant to be tried in either the County/District or the Supreme Court. If the Magistrate decides that there is sufficient evidence, then the defendant will be committed for trial. This means the matter will be heard in one of the higher courts at a later date. Alternatively the Magistrate may decide that there is not enough evidence and discharge the defendant.


 1. TRIAL

If the defendant is committed for trial this will occur in either the County/District or Supreme Court, depending on the seriousness of the offence and the jurisdiction. When a matter is sent to the Supreme or County/District Court, an indictment must be prepared. An indictment is the document that brings criminal matters to the Supreme or County/District Court. It is the responsibility of the CDPP to prepare the indictment, which lists all the offences the defendant has been charged with. Once the defendant is committed for trial they are referred to as the accused.
During a trial the prosecution calls witnesses to support their case. Other forms of evidence may also be produced. The accused can elect whether to give or call evidence. The onus of proof is on the prosecution; the defence does not have to prove that the defendant is innocent. When all the evidence has been given, the judge sums up both sides of the argument for the jury and directs it to decide if the accused is guilty or not guilty. The jury then leaves the courtroom to make its decision. To convict the accused, the jury must be satisfied that the accused is guilty beyond reasonable doubt. If there is any reasonable doubt in the jury’s mind, the accused must be acquitted. If found not guilty, the accused is discharged. If the accused is found guilty, the judge will deliver the sentence. Again, this may happen at a later stage. The main difference between a hearing and a trial is that a trial occurs before a Judge and a Jury, and the Jury decides if the accused is guilty or not guilty.


 1. SENTENCING

The court will impose a sentence or make an order that it considers is of a severity appropriate in all of the circumstances of the offence. Sentences can include a term of imprisonment, conditional release, a fine, or orders such as a community service order.


 1. APPEALS

A convicted person has the right to ask another court to review a decision by a lower court. A convicted person may lodge an appeal against being found guilty and/or against the sentence if they consider the sentence or verdict was not in accordance with the law.

tải về 3.38 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương