Sp 33-2015a2: Parent Lettertải về 66.55 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.12.2019
Kích66.55 Kb.

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ BỮA ĂN MIỄN PHÍ VÀ GIẢM GIÁ Ở TRƯỜNG HỌC

Kính thưa Quý phụ huynh/Người giám hộ:Để có thể học tập thì trẻ luôn cần các bữa ăn đảm bảo sức khỏe. [Name of School/School District] cung cấp các bữa ăn lành mạnh mỗi ngày học. Chi phí ăn sáng [$]; chi phí ăn trưa [$]. Con quý vị có thể hội đủ điều kiện để nhận được các bữa ăn miễn phí hoặc các bữa ăn giảm giá. Giá đã giảm là [$] cho bữa sáng và [$] cho bữa trưa. Gói này bao gồm đơn xin nhận phúc lợi bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá và một bộ các hướng dẫn chi tiết. Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp và câu trả lời để giúp quý vị trong quá trình làm hồ sơ.

 1. Ai có thể nhận được bữa ăn miễn phí HOẶC GIẢM GIÁ?

  • Tất cả trẻ em trong các hộ gia đình nhận được phúc lợi từ Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) benefits, TANF hoặc FDPIR, đều đủ điều kiện nhận các bữa ăn miễn phí.

  • Trẻ em được nhận nuôi theo trách nhiệm pháp lý của cơ quan chăm sóc nuôi dưỡng hoặc tòa án đều có đủ điều kiện để nhận các bữa ăn miễn phí.

  • Trẻ em tham gia chương trình Head Start của nhà trường đều có đủ điều kiện nhận các bữa ăn miễn phí.

  • Trẻ em được xác nhận là thuộc diện người vô gia cư, bỏ nhà đi, hoặc di cư đều đủ điều kiện để nhận các bữa ăn miễn phí.

  • Trẻ em có thể được nhận các bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá nếu thu nhập của hộ gia đình quý vị nằm trong giới hạn của Hướng dẫn về Tính đủ điều kiện Thu nhập Liên bang. Con quý vị có thể hội đủ điều kiện để nhận các bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá nếu thu nhập hộ gia đình của quý vị bằng hoặc dưới mức giới hạn trên biểu đồ này.

 1. BIỂU ĐỒ THU NHẬP ĐỦ ĐIỀU KIỆN CỦA LIÊN BANG Cho năm học 2019-2020

  Quy mô hộ gia đình

  Hàng năm

  Hàng tháng

  Hàng tuần

  1

  23,107

  1,926

  445

  2

  31,284

  2,607

  602

  3

  39,461

  3,289

  759

  4

  47,638

  3,970

  917

  5

  55,815

  4,652

  1,074

  6

  63,992

  5,333

  1,231

  7

  72,169

  6,015

  1,388

  8

  80,346

  6,696

  1,546

  Mỗi người bổ sung:

  8,177

  682

  158
  LÀM THẾ NÀO TÔI BIẾT ĐƯỢC CON TÔI ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀ TRẺ VÔ GIA CƯ, DI CƯ HOẶC BỎ NHÀ ĐI? Có phải các thành viên trong hộ gia đình quý vị không có địa chỉ thường trú? Quý vị có đang ở cùng nhau trong một nơi nương tựa, khách sạn, hoặc được sắp xếp một nơi ở tạm thời khác không? Gia đình quý vị có di chuyển theo mùa vụ không? Có bất kỳ đứa trẻ nào sống chung với quý vị đã từng là người rời bỏ gia đình hoặc hộ gia đình trước của chúng không? Nếu quý vị tin rằng trẻ em trong gia đình mình phù hợp với các mô tả này và quý vị chưa được báo cho biết rằng con của mình sẽ nhận được bữa ăn miễn phí, xin vui lòng gọi điện thoại hoặc email tới [school, homeless liaison or migrant coordinator].

 2. Tôi có cần điền vào đơn xin trợ cấp cho mỗi trẻ không? Không. Sử dụng một đơn xin trợ cấp Bữa ăn Miễn phí hoặc Giảm giá ở Trường học cho tất cả các học sinh trong hộ gia đình quý vị. Chúng tôi không chấp nhận đơn xin trợ cấp chưa hoàn thiện, vì thế hãy chắc chắn rằng quý vị điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu. Gửi lại đơn xin trợ cấp đã hoàn thiện tới: [name, address, phone number].

 3. TÔI CÓ NÊN ĐIỀN VÀO ĐƠN XIN TRỢ CẤP NẾU TÔI NHẬN ĐƯỢC THƯ CỦA NĂM HỌC NÀY NÓI RẰNG CON TÔI ĐÃ ĐƯỢC DUYỆT ĐỂ NHẬN BỮA ĂN MIỄN PHÍ? Không, nhưng xin vui lòng đọc lá thư quý vị nhận được và làm theo hướng dẫn. Nếu bất kỳ trẻ nào trong hộ gia đình quý vị đã bị thiếu sót trong thông báo về tính đủ điều kiện, hãy liên hệ với [name, address, phone number, e-mail] ngay lập tức.

 4. TÔI CÓ THỂ NỘP ĐƠN TRỰC TUYẾN KHÔNG? Có! Chúng tôi khyến khích quý vị hoàn thành một đơn xin trợ cấp trực tuyến thay vì một đơn xin trên giấy nếu quý vị có thể. Đơn trực tuyến có yêu cầu tương tự và sẽ hỏi quý vị về các thông tin tương tự như đơn bằng giấy. Truy cập https://district.ode.state.or.us/apps/frlapp/ để bắt đầu hoặc ĐỂ tìm hiểu thêm về quá trình nộp đơn trực tuyến. Liên hệ với [name, address, phone number, e-mail] nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến đơn xin trợ cấp trực tuyến.

 5. ĐƠN XIN TRỢ CẤP CHO CON TÔI ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT TỪ NĂM NGOÁI. TÔI CÓ CẦN ĐIỀN ĐƠN MỚI KHÔNG? Có. Đơn xin trợ cấp cho con quý vị chỉ có hiệu lực cho năm học đó và cho vài ngày đầu tiên của năm học này, qua [date]. Quý vị phải gửi một đơn mới trừ khi nhà trường nói với quý vị rằng con của quý vị đủ điều kiện cho năm học mới. Nếu quý vị không gửi đơn xin trợ cấp mới đã được nhà trường phê duyệt hoặc quý vị chưa được thông báo rằng con của quý vị đủ điều kiện nhận bữa ăn miễn phí thì con của quý vị sẽ bị tính giá đầy đủ cho các bữa ăn.

 6. TÔI ĐÃ NHẬN ĐƯỢC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DINH DƯỠNG ĐẶC BIỆT CHO PHỤ NỮ, TRẺ SƠ SINH VÀ TRẺ EM (WIC). CON CỦA TÔI CÓ THỂ NHẬN ĐƯỢC CÁC BỮA ĂN MIỄN PHÍ KHÔNG? Trẻ em trong các hộ gia đình tham gia Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Đặc biệt cho Phụ nữ, Trẻ sơ sinh và Trẻ em có thể hội đủ điều kiện để nhận được các bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá. Xin vui lòng gửi đơn xin trợ cấp.

 7. THÔNG TIN TÔI CUNG CẤP CÓ BỊ KIỂM TRA KHÔNG? Có. Chúng tôi có thể sẽ yêu cầu quý vị gửi bằng chứng bằng văn bản về thu nhập của hộ gia đình mà quý vị đã báo cáo.

 8. Nếu bây giờ tôi chưa hội đủ điều kiện, tôi có thể xin trợ cấp sau được không? Có. Quý vị có thể xin trợ cấp bất cứ lúc nào trong suốt năm học. Ví dụ, trẻ em có cha mẹ hoặc người giám hộ bị thất nghiệp thì có thể hội đủ điều kiện nhận các bữa ăn miễn phí và giảm giá nếu thu nhập hộ gia đình giảm xuống dưới mức giới hạn thu nhập.

 9. Phải làm gì nếu tôi không đồng ý với quyết định của nhà trường về đơn xin trợ cấp của tôi? Quý vị nên nói chuyện với các nhân viên của nhà trường. Quý vị cũng có thể yêu cầu một buổi điều trần bằng cách gọi điện hoặc viết thư tới: [name, address, phone number, e-mail].

 10. Tôi có thể xin trợ cấp nếu có người trong hộ gia đình tôi không phải là công dần Mỹ không? Có. Quý vị, con quý vị hoặc những thành viên khác trong hộ gia đình không cần phải là công dân Mỹ thì mới có thể xin được trợ cấp bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá. 1. Phải làm gì nếu thu nhập của tôi không ổn định? Liệt kê số tiền mà quý vị thường nhận được. Ví dụ: nếu quý vị thường kiếm được $1000 mỗi tháng, nhưng tháng trước quý vị đã bị lỡ một số công việc và chỉ kiếm được $900, thì hãy điền là quý vị kiếm được $1000 mỗi tháng. Nếu quý vị thường làm thêm giờ thì liệt kê cả số tiền đó, nếu quý vị chỉ thỉnh thoảng làm thêm giờ thì không liệt kê khoản đó. Nếu quý vị bị mất việc hoặc bị giảm lương hoặc giảm giờ làm thì liệt kê thu nhập hiện tại của quý vị.

 2. PHẢI LÀM GÌ NẾU MỘT SỐ THÀNH VIÊN TRONG GIA ĐÌNH KHÔNG CÓ THU NHẬP ĐỂ BÁO CÁO? Các thành viên trong gia đình có thể không nhận được một số loại thu nhập mà chúng tôi yêu cầu quý vị báo cáo trong đơn, hoặc có thể không nhận được khoản thu nhập nào cả. Bất cứ khi nào điều này xảy ra, xin vui lòng viết số 0 trong trường này. Tuy nhiên, nếu bất kỳ trường thu nhập nào bị bỏ trống hoặc không điền thì cũng đều được tính là số không. Xin hãy cẩn thận khi để trường thu nhập trống vì chúng tôi sẽ cho rằng quý vị chủ ý để như vậy.

 3. CHÚNG TÔI TRONG QUÂN ĐỘI. CHÚNG TÔI CÓ BÁO CÁO THU NHẬP CỦA MÌNH THEO MỘT CÁCH KHÁC KHÔNG? Lương cơ bản và các khoản thưởng tiền mặt của quý vị phải được báo cáo là thu nhập. Nếu quý vị nhận được bất kỳ khoản trợ cấp nào có giá trị tiền mặt cho nhà ở, thực phẩm, hoặc quần áo mà không nằm trong căn cứ quân đội của quý vị thì những khoản đó cũng phải được tính như là thu nhập. Tuy nhiên, nếu nhà quý vị là một phần trong Sáng kiến Tư nhân hoá Nhà ở Quân đội thì không tính phụ cấp nhà ở của quý vị là thu nhập. Bất kỳ khoản tiền nào được thanh toán cho việc chiến đấu thêm do quá trình triển khai quân cũng đều không được tính là thu nhập.

 4. PHẢI LÀM GÌ NẾU KHÔNG CÓ ĐỦ CHỖ TRONG ĐƠN CHO CẢ GIA ĐÌNH? Liệt kê mọi thành viên hộ gia đình bổ sung trên một tờ giấy riêng và đính kèm tờ đó với đơn của quý vị. Liên hệ với [name, address, phone number, e-mail] để nhận được bộ đơn thứ hai.

 5. Gia đình tôi cần giúp đỡ thêm. Có chương trình nào khác mà chúng tôi có thể xin tham gia không? Để biết hướng dẫn cách nộp đơn xin hoặc các trợ cấp khác, vui lòng liên lạc với văn phòng trợ cấp tại địa phương quý vị hoặc gọi số, Text “FOOD” to 877877, 1-866-348-6479 (1-866-3-HUNGRY), www.Summerfoodoregon.org

Nếu quý vị có thắc mắc khác hoặc cần giúp đỡ, hãy gọi [phone number].

Trân trọng,[signature]

HƯỚNG DẪN ĐIỀN ĐƠN XIN

Đối với Các Gia Đình được nhận TRỢ CẤP SNAP, HOẶC Trợ Cấp Tạm Thời cho Gia Đình Nghèo Túng (TANF), xin làm theo các hướng dẫn sau:

Mục 1: Điền thông tin về Hộ Gia Đình

Mục 2:. Ghi tên, trường, cấp lớp, ngày tháng năm sinh và đánh dấu vào ô đó, nếu các em là con cái thuộc diện chăm nuôi qua thủ tục sắp xếp chính thức trong gia đình.

Mục 3: Cho biết tên của người trong gia đình được nhận trợ cấp và số hồ sơ của họ, trợ cấp (SNAP) benefits (A11-11-1111) hoặc TANF (AA111 hoặc AAA111)

Mục 4: Bỏ qua mục này.

Mục 5: Ký tên vào mẫu đơn. Không cần phải cho biết Số An Sinh Xã Hội.

Mục 6:.Trả lời câu hỏi này nếu muốn.

Mục 7: Trả lời cầu hỏi này nếu muốn.

Nếu quý vị nộp đơn xin cho CON NUÔI, hãy làm theo các hướng dẫn sau:

Sử dụng đơn xin riêng cho mỗi đứa con nuôi

Mục 1: Điền thông tin về Gia Đình

Mục 2: Ghi tên, trường, cấp lớp, ngày tháng năm sinh của những người con, và đánh dấu và ô, nếu các em là con cái thuộc diện chăm nuôi qua thủ tục sắp xếp chính thức trong gia đình.
Part 3: Ghi tên, trường, cấp lớp, ngày tháng năm sinh và tiền riêng của đứa trẻ, nếu có, (không phải tiền trợ cấp của tiểu bang) của trẻ

Mục 4: Bỏ qua mục này.

Mục 5: Ký tên vào mẫu đơn. Không cần phải cho biết Số An Sinh Xã Hội.

Mục 6:.Trả lời câu hỏi này nếu muốn.

Mục 7: Trả lời cầu hỏi này nếu muốn.

HOẶC Điền đơn xin theo hộ gia đình dành cho cả gia đình, kể cả người con chăm nuôi theo đúng các hướng dẫn dành cho “Tất Cả Các Hộ Gia Đình Khác”

TẤT CẢ CÁC HỘ GIA ĐÌNH KHÁC, kể cả các gia đình nhận trợ cấp WIC, xin làm theo các hướng dẫn sau đây:

Mục 1: Điền thông tin về Gia Đình.

Mục 2: Ghi tên, trường, cấp lớp và ngày tháng năm sinh của trẻ và đánh dấu nếu đứa trẻ là con theo diện chăm nuôi

Mục 3: Bỏ qua mục này.

Mục 4: Làm theo các hướng dẫn sau đây để báo cáo tổng lợi tức của gia đình từ tháng trước.

Cột 1–Tên: Ghi tên họ và tên gọi của mỗi người sống trong gia đình quý vị, cho dù có quan hệ thân thích hay không (ví dụ như ông bà, những người thân khác hoặc bạn bè). Quý vị phải ghi tên của bản thân, những trẻ em cư ngụ cùng với quý vị nhưng không đi học và những trẻ em hiện đang đi học và có lợi tức thường xuyên. Không nhắc lại những trẻ em ghi trong mục 2 trừ khi em có nguồn lợi tức thường xuyên. Đính kèm thêm tờ giấy khác nếu cần.

Cột 2 Tổng Lợi Tức Hàng Tháng. Bên cạnh tên của mỗi người hãy ghi mỗi dạng lợi tức nhận được trong tháng trước. Ví dụ, Lợi Tức Hàng Tháng: Ghi tổng lợi tức mà mỗi người kiếm được do đi làm. Số tiền này không giống như số tiền lương sau khi trừ các khoản. Tổng lợi tức là số tiền kiếm được trước khi trả thuế và trừ các khoản khác. Số tiền này thường được ghi trên cuống phiếu lương của quý vị, hoặc quý vị có thể hỏi sếp của mình. Nếu quý vị được trả lương hàng tuần, 2 tuần một lần hoặc hai lần một tháng, hãy làm theo các hướng dẫn ở mặt sau của đơn xin.

Cột 3 – Ghi số tiền mà mỗi người nhận được trong tháng trước từ trợ cấp phúc lợi, tiền trợ cấp nuôi con, tiền cấp dưỡng cho vợ (chồng) đã li dị

Cột 4 – Ghi số tiền mà mỗi người nhận được trong tháng trước từ trợ cấp hưu trí, lương hưu, trợ cấp An Sinh Xã Hội;

Cột 5 – Ghi số tiền mà mỗi người nhận được trong tháng trước từ Bồi Thường Tai Nạn Lao Động, trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp đình công, Lợi Tức An Sinh Phụ Trội (SSI), trợ cấp Cựu Chiến Binh (trợ cấp VA), trợ cấp tàn tật, các khoản tiền đóng góp đều đặn từ những người không cư ngụ trong nhà quý vị, và BẤT KỲ KHOẢN LỢI TỨC NÀO KHÁC.
Báo cáo lợi tức thuần cho cơ sở tự kinh doanh, nông trại hoặc lợi tức cho thuê nhà. Ở bên cạnh số tiền, ghi rõ quý vị được nhận khoản tiền đó bao lâu một lần. Nếu quý vị tham gia chương trình Tư Hữu Hóa Gia Cư Quân Đội (Military Housing Privatization Initiative), không ghi trợ cấp gia cư này.

Mục5: Thành viên gia đình là người lớn phải ký tên vào mẫu đơn này và ghi bốn chữ số cuối cùng của Số An Sinh Xã Hội của em, hoặc đánh dấu vào ô này nếu không có Số An Sinh Xã Hội.

Mục 6:.Trả lời câu hỏi này nếu muốn.

Mục 7: Trả lời cầu hỏi này nếu muốn.Letter to Household (Vietnamese) Rev 5/2019

Page of

Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương