Skkn: Vận dụng hiệu quả các thủ thuật dạy từ vựng tiếng Anh cho hs lớp 10, trường thpt ngô Mâytải về 3.98 Mb.
trang4/6
Chuyển đổi dữ liệu09.12.2017
Kích3.98 Mb.
#4365
1   2   3   4   5   6

Before you read

Mục đích chung


Giai đoạn before you read được thực hiện trước khi học sinh bắt đầu đọc đoạn văn, giai đoạn này nhằm các mục đích sau:

Thứ nhất, giúp học sinh làm quen với chủ đề và nội dung chính được đề cập trong bài đọc; gây hứng thú, thu hút học sinh vào bài đọc;

Thứ hai, chuẩn bị hoặc trang bị một số hiểu biết, kinh nghiệm của học sinh có liên quan đến nội dung của bài đọc như giới thiệu một số từ vựng và cấu trúc khó xuất hiện trong bài đọc; giải quyết các khó khăn về ngôn ngữ hoặc kiến thức văn hoá, đất nước học;

Thứ ba, giúp học sinh phát triển kỹ năng phán đoán (thông qua một số hoạt động trước khi đọc yêu cầu học sinh đoán nội dung chính của bài đọc)

Thứ 4, kích thích hứng thú đọc của học sinh

Cách thực hiện


Bước 1, Giáo viên giới thiệu tổng quát về đề tài sắp đọc, dùng các dữ kiện có liên quan đến kinh nghiệm sống của học sinh qua một số hoạt động như: Đặt câu hỏi gợi mở và giúp học sinh đoán trước được nội dung tổng quát của bài khóa. Giáo viên đặt các câu hỏi gợi mở theo trình tự các diễn biến của sự kiện hay trình tự lý luận trong bài khóa. Các câu hỏi này thể hiện cấu trúc cơ bản của bài đọc và là phương tiện để giúp học sinh đoán trước được nội dung của bài đọc, từ đó các em chuyển sang việc đọc bài văn một cách tự nhiên hơn thông qua một số dạng bài tập trước khi đọc: Ordering statements/pictures; True/False statements prediction; Pre questions; Open prediction; Picture dictation/Listen and draw; Jigsaw dictation…(Giáo viên nêu yêu cầu, nhiệm vụ của bài đọc để các em dự đoán trước (prediction), tạo lý do cần thiết để đọc khi có chủ định.

Phần này nhất thiết giáo viên phải yêu cầu học sinh phải gấp sách lại).
While you read

Activity 1: GV yêu cầu HS nghiên cứu các bức tranh và trả lời câu hỏi về chủ đề của bài học. • Mục đích: Luyện tập kỹ năng đọc tìm ý khái quát thông qua chọn tiêu đề cho bài đọc.

 • Phương pháp: GV yêu cầu HS đọc các tiêu đề. GV hướng dẫn HS chú ý đến các từ chính trong tiêu đề: (A) a Film Maker, (B) Cinema, (C) film industry

HS đọc lại bài đọc để xác định xem tiêu đề nào phù hợp nhất.

GV kiểm tra đáp án yêu cầu HS giải thích lí do lựa chọn của mình.Activity 2: Matching

Students find the word in the passage that can match with the definition on the right column.Activity 3: Answer the questions

Students read the passage then answer the questions.After you read

 • Mục đích: Củng cố kiến thức vừa thu được qua bài đọc và luyện tập sử dụng các mốc thời gian đã cho để nói về bài đọc.
 • Phương pháp:

Activity 1: MATCHING


GV yêu cầu học sinh làm việc theo cặp ghép các mốc thời gian với các sự

kiện.


GV gọi một vài cặp đại diện lên phát biểu ý kiến.

Figures

Events

1. 19th century

a. audiences were able to enjoy the first long films

2. 1905

b. the cinema really became an industry

3. 1910s

c . films were about five or ten minutes long

4. 1915

d. sound was introduced

5. 1920s

e. cinema began


Activity 2: GV yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm tóm tắt lại nội dung bài đọc dựa trên các mốc thời gian đã cho.

GV gọi một vài nhóm lên trình bày câu trả lời của nhóm mình.Giáo viên hỏi thêm các câu hỏi sâu hơn liên quan đến nội dung bài đọc (What do you think?...) Các câu hỏi này thường nhằm mục đích hướng học sinh liên hệ với thực tiễn, hoặc kinh nghiệm bản thân, hoặc tạo cơ hội cho học sinh trình bày quan điểm của mình về vấn đề liên quan đến nội dung bài đọc.

Ví dụ 3:

Dạy bài đọc Unit 12: MUSIC

(SGK tiếng Anh 10 - trang 124)

Before you read

 • Mục đích: Hướng chú ý và lôi cuốn HS vào chủ đề bài học; Giới thiệu khái niệm về một số thể loại nhạc
 • Phương pháp

Activity 1: Khai thác tranh


GV yêu cầu HS nghiên cứu các bức tranh và đặt câu hỏi khai thác các bức tranh.   1. What are the people in each picture doing?


   2. What kind of music do you think they are playing?

HS làm việc theo nhóm nghiên cứu các bức tranh và thảo luận câu hỏi

Câu trả lời gợi ý:


 1. They are playing music / performing music.

 2. Perhaps, the lady/ girl/ woman in picture 1 is playing folk music; the band …


* Mục đích: Luyện kỹ năng từ vựng: đoán nghĩa từ/cụm từ qua ngữ cảnh thông qua bài tập điền từ thích hợp vào chỗ trống hoàn thành câu.

 • Phương pháp: GV hướng dẫn học sinh đọc một lượt các từ, cụm từ ở trong khung, nhắc học sinh rằng các từ này sẽ gặp trong bài đọc và họ sẽ phải dựa vào ngữ cảnh để đoán nghĩa của các từ đó.

HS đọc bài khóa, khi đọc gạch chân các từ, cụm từ vừa đọc ở Task 1. GV hướng dẫn cách đoán nghĩa: Xác định loại từ cần đoán nghĩa ý nghĩa chung, khái quát của nó thông qua mối liên hệ về nghĩa của nó với các từ trong câu, v.v.

HS làm việc cá nhân, dựa vào những suy luận của mình khi đọc các từ trong bài đọc, hoàn thành bài tập điền từ. Sau đó làm việc theo cặp, so sánh và thảo luận nếu đáp án của họ không thống nhất.

GV kiểm tra đáp án: HS không cần đọc lại cả câu, chỉ cần nói số câu và từ điền là được. dụ: GV: 1, HS: communacate

Tóm lại, những dạng bài trên giáo viên yêu cầu học sinh làm việc theo cá nhân hoặc nhóm, đọc lướt qua đoạn văn, xác định vị trí các từ, cụm từ mới đã cho sẵn sau đó đọc kỹ các câu có chứa các từ hoặc cụm từ đó, cũng nên đọc các câu trước và sau đó để dựa vào ngữ cảnh đoán nghĩa của các từ. Với dạng bài tìm các từ, cụm từ trong bài có nghĩa giống như các từ, cụm từ cho sẵn, giáo viên nên yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm, giải thích nghĩa các từ, cụm từ cho sẵn sau đó đọc kỹ đoạn văn để tìm ra từ, cụm từ đồng nghĩa với các từ, cụm từ đã cho sẵn.


Каталог: Data -> hungyen -> hungyen -> Attachments -> SKKN -> SKKN%20NAM%20HOC%202015 2016
SKKN%20NAM%20HOC%202015 2016 -> Việc lựa chọn phương pháp để chứng minh một bất đẳng thức là rất khó
SKKN%20NAM%20HOC%202015 2016 -> HưỚng dẫn học sinh rèn luyện các kĩ NĂng đỊa lí VÀ trả LỜi một số CÂu hỏI Ôn tập phầN ĐỊa lí CÁc vùng kinh tế
SKKN%20NAM%20HOC%202015 2016 -> Khai thác thơ, ca dao, TỤc ngữ phục vụ DẠy họC ĐỊa lí TỰ nhiên lớP 10 VÀ 12
SKKN%20NAM%20HOC%202015 2016 -> Năm học 2015 2016 LÝ LỊch họ và tên: Nguyễn Thị Hồng
SKKN%20NAM%20HOC%202015 2016 -> Xác nhận của hộI ĐỒng khoa học trưỜng tiểu học trần cao
SKKN%20NAM%20HOC%202015 2016 -> Tổ SỬ- ĐỊa- gdcd sáng kiến kinh nghiệM
SKKN%20NAM%20HOC%202015 2016 -> Phần I: phần mở ĐẦU
SKKN%20NAM%20HOC%202015 2016 -> Skkn: VẬn dụng dạy học theo đỊnh hưỚng phát triển năng lực trong bàI: “MỘt số VẤN ĐỀ CỦa châu phi”- ĐỊa lí 11
SKKN%20NAM%20HOC%202015 2016 -> Sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháP Áp dụng nhằm nâng cao chất lưỢng dạy học tích hợp lồng ghép giáo dục về chủ quyền biểN ĐẢo cho học sinh lớP 5

tải về 3.98 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương