School district letterheadtải về 98.84 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.12.2018
Kích98.84 Kb.
#49060

Human Early Learning Partnership

University of British Columbia

440–2206 East Mall Vancouver

BC Canada V6T 1Z3

www.earlylearning.ubc.ca


Tìm Hiểu Thế Giới Tuổi Thơ Của Trẻ Em Ở Giai Đoạn Thiếu Niên: Khảo Sát Công Cụ Phát Triển Giai Đoạn Thiếu Niên

Thư Thông Báo cho Cha Mẹ/Người Giám Hộ


Điều Tra Viên Chính: Kimberly A. Schonert-Reichl, Tiến Sỹ, Giám Đốc Tạm Quyền, Human Early Learning Partnership (Điện Thoại: 604-822-1879)

Điều Tra Viên Đồng Thực Hiện: Martin Guhn, Tiến Sỹ, Human Early Learning Partnership (Điện Thoại:

604-827-5784)Shelley Hymel, Tiến Sỹ, Khoa Giáo Dục, UBC, (Điện Thoại: 604-822-6022)

Văn Phòng Dự Án: 604-822-1278 (ở UBC, Vancouver)

Viên Chức Liên Lạc của Dự Án: Gillian Corless, Người Phụ Trách Thực Hiện, (Điện Thoại: 604-822-1836)

Ngày: Tháng 9 năm 2014
Kính gởi Quý Vị Cha Mẹ/Người Giám Hộ:
Chúng tôi viết thư này nhằm thông báo cho quý vị biết con em quý vị được mời tham gia vào một dự án nghiên cứu quan trọng được thực hiện tại trường của con em quý vị và tại tất cả các trường tiểu học trong Học Khu mà trẻ đang theo học vào tháng 11 tới đây. Dự án này do Human Early Learning Partnership (HELP) tại Đại Học British Columbia (UBC) điều hành. Mục đích của nghiên cứu này là tìm hiểu cách suy nghĩ và cảm nhận của trẻ em về cuộc sống của các em, cả trong lẫn ngoài trường học, trong giai đoạn thiếu niên, bằng cách yêu cầu các em hoàn thành Bản khảo sát Công Cụ Phát Triển Giai Đoạn Thiếu Niên - Middle Years Development Instrument survey (còn được gọi là MDI). Thông tin thu thập được từ nghiên cứu này sẽ giúp truyền bá những nỗ lực trong giáo dục và cộng đồng nhằm nâng cao cuộc sống của trẻ.

Bối Cảnh và Mục Đích của Dự Án


Để thành công ở trường học cũng như trong cuộc sống đòi hỏi trẻ không chỉ biết vài chữ A, B, C và vài con số 1, 2, 3, mà nó còn liên quan đến sự phát triển lành mạnh về mặt xã hội và tình cảm, sức khỏe thể chất tốt, sử dụng thời gian một cách hiệu quả nhất và được gia đình, nhà trường cũng như cộng đồng hỗ trợ. Những gì xảy ra trong suốt giai đoạn thiếu niên – lứa tuổi từ 9 đến 13 – đóng vai trò quan trọng và có ảnh hưởng lâu dài. Đây là khoảng thời gian mà có những thay đổi quan trọng xảy ra trong hầu hết tất cả các khía cạnh đời sống của các em – những thay đổi về trí tuệ/nhận thức, những thay đổi về thể chất cùng những thay đổi về xã hội và tình cảm. Giai đoạn thiếu niên cũng là khoảng thời gian trẻ dành cho bạn bè, ở trường, quanh khu vực sinh sống và bối cảnh cộng đồng rộng hơn ngoài gia đình của trẻ.

Quý vị có thể xem các câu hỏi liên quan đến MDI và tìm hiểu thêm về dự án MDI tại: www.earlylearning.ubc.ca/mdi
Các nghiên cứu viên người Canada, với sự giúp đỡ của các giáo viên và thành viên cộng đồng, đã phát triển một bản khảo sát MDI để giúp tìm hiểu thêm về sự phát triển và tình trạng khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần của trẻ em trong suốt giai đoạn thiếu niên. MDI là bản khảo sát tự báo cáo do các học sinh Lớp 4 và Lớp 7 hoàn thành để thu thập thông tin về cuộc sống trong và ngoài trường học của các em. Nghiên cứu này là một trong những nghiên cứu đầu tiên thuộc loại hình này được thực hiện ở Canada và đang được các nghiên cứu viên tại Đại học British Columbia, các nhà giáo dục trong Học Khu nơi con em quý vị đang theo học và các cá nhân tại United Way of the Lower Mainland (UWLM) đảm trách. Rõ ràng cần có những thông tin về trẻ em trong giai đoạn thiếu niên – đặc biệt là những thông tin phản ánh nhận thức của trẻ em. Các kết quả từ cuộc nghiên cứu này sẽ giúp cho trường học nơi con em quý vị theo học, Học Khu và cộng đồng hiểu rõ hơn về những gì cần phải làm trong cộng đồng của quý vị để bảo đảm tất cả trẻ em đều gặt hái được thành công và đều được cung cấp những nguồn lực và cơ hội để đạt tới tiềm năng tối đa của mình.

Tham gia vào dự án liên quan đến những gì?Nếu quý vị muốn xóa tên con em quý vị khỏi danh sách tham gia, xin vui lòng gởi mẫu đề nghị rút tên khỏi nghiên cứu được đính kèm cho giáo viên của con quý vị trong vòng 4 tuần lễ kể từ ngày nhận được thư này.
Học Khu sẽ sắp xếp để cho giáo viên hoặc hiệu trưởng nhà trường của con em quý vị phát bản khảo sát MDI cho học sinh của mình. Các giáo viên và quản trị viên nhà trường đã được thông tin đầy đủ về cách phát bản khảo sát.
Việc cho con em quý vị tham gia là tự nguyện và sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ dịch vụ nào mà gia đình quý vị nhận được từ Học Khu. Quý vị có quyền rút tên của con mình khỏi cuộc nghiên cứu bất cứ lúc nào và quý vị có quyền yêu cầu con mình không trả lời bất cứ câu hỏi nào trong số các câu hỏi được đưa ra. Nếu quý vị muốn rút tên con em quý vị khỏi danh sách tham gia, xin vui lòng gởi trả mẫu đề nghị rút tên khỏi nghiên cứu được đính kèm (trang cuối) cho giáo viên của con em quý vị trong vòng 4 tuần lễ kể từ ngày nhận được thư này. Ngoài ra, chúng tôi luôn tôn trọng nguyện vọng của con em quý vị dù là muốn tham gia hay không. Con em quý vị có quyền từ chối hoặc rút khỏi nghiên cứu này bất kỳ lúc nào, ngay cả sau khi các em đã hoàn thành bài khảo sát. Việc từ chối tham gia hoặc rút khỏi nghiên cứu sẽ không ảnh hưởng đến việc học tập của con em quý vị theo bất kỳ cách nào. Chúng tôi có thể xác định là không có rủi ro nào liên quan đến nghiên cứu này. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc hoặc quan ngại nào liên quan đến dự án này, quý vị có thể liên lạc với Gillian Corless, Người Phụ Trách Thực Hiện MDI tại HELP theo địa chỉ email gillian.corless@ubc.ca hoặc theo số điện thoại 604-822-1836.

Những dữ liệu nào được thu thập?


MDI đưa ra các câu hỏi về năm lãnh vực của sự phát triển và tình trạng khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần của trẻ em: 1) sự phát triển về mặt tình cảm và xã hội; 2) cảm giác gắn bó với nhà trường, gia đình, bạn bè và cộng đồng; 3) trải nghiệm tại trường, 4) sức khỏe thể chất và tinh thần; và 5) sử dụng thời gian trong khi ở trường và sau khi tan trường. Cụ thể hơn, bản khảo sát đưa ra cho các em các câu hỏi về trường và lớp học của các em cũng như nhận thức của các em về mối quan hệ với bạn bè, cha mẹ/người giám hộ và những người lớn quan trọng khác, chẳng hạn như hàng xóm. Sau đó các em được yêu cầu cung cấp thông tin về tình trạng sức khỏe thể chất theo như nhận thức của các em. Trong phần cuối của bản khảo sát, các em được yêu cầu cung cấp thông tin xem các em sử dụng thời gian sau giờ học ở trường trong một tuần điển hình như thế nào. Chúng tôi yêu cầu các em cung cấp thông tin về những việc các em làm sau giờ học cũng như những việc các em muốn làm sau giờ học.
Do có bốn câu hỏi trên MDI sẽ hỏi con em quý vị về những vấn đề mà các em có thể có với bạn cùng lớp, chúng tôi đã đưa vào một mẫu ở cuối bài khảo sát hỏi xem con em quý vị có muốn được hiệu trưởng hoặc giáo viên của mình liên lạc lại để giúp đỡ các em hay không. Nếu con em quý vị trả lời “có”, chúng tôi sẽ gửi thư hoặc email cho giáo viên và/hoặc hiệu trưởng, họ sẽ tuân theo các thủ tục do nhà trường quy định để giúp đỡ các học sinh yêu cầu được giúp đỡ như vậy.

Quyền riêng tư của con tôi được bảo vệ như thế nào?Lưu ý rằng số PEN của học sinh sẽ không được liên kết với tên học sinh khi các bản khảo sát được đem tới UBC để nhập và phân tích dữ liệu.
Học Khu sẽ cho các nghiên cứu viên biết số PEN (Personal Education Number) của con em quý vị (không cho biết tên của con em quý vị), mã số này sẽ được liên kết với dữ liệu MDI và được sử dụng để hỗ trợ các liên kết dữ liệu nghiên cứu đã được phê duyệt. Những liên kết dữ liệu tương lai sẽ chỉ bao gồm các tập hợp dữ liệu khác cho các mục đích nghiên cứu, chẳng hạn như liên kết dữ liệu với Công Cụ Phát Triển Sớm mà thu thập thông tin về học sinh mẫu giáo. Lưu ý rằng số PEN của học sinh sẽ không được liên kết với tên học sinh khi các bản khảo sát được đem tới UBC để nhập và phân tích dữ liệu. Các bước thu thập số PEN từ Học Khu và tách số PEN khỏi tên học sinh sẽ được thực hiện.

MDI được thực hiện như thế nào?


Con em quý vị sẽ hoàn thành bản khảo sát trong giờ học. Học sinh điền vào bản khảo sát trực tuyến thông qua một hệ thống trực tuyến an toàn. Cũng có sẵn cả bản giấy. Học sinh mất khoảng hai tiết học để hoàn thành toàn bộ bản khảo sát. Do tính chất dựa trên ngôn ngữ của bản khảo sát, giáo viên sẽ xác định xem liệu các trẻ là học viên Anh ngữ hoặc gặp khó khăn trong việc hiểu câu hỏi có thể tham gia vào nghiên cứu hay không. Học sinh sẽ có quyền yêu cầu giáo viên giúp đỡ.

Việc tham gia vào dự án này là tự nguyện.
Chúng tôi không mang tính chất “kiểm tra” các em theo bất kỳ hình thức nào. Chúng tôi chỉ đơn giản là muốn tìm hiểu xem trẻ cảm nhận và hành động như thế nào cũng như xem trẻ hiểu bản thân mình và người khác như thế nào. Do bản khảo sát sẽ được phát trong giờ học, con em quý vị có quyền từ chối hoặc rút khỏi dự án vào bất kỳ thời điểm nào trước, trong hoặc sau khi hoàn thành bản khảo sát. Con em quý vị cũng không phải trả lời bất kỳ câu hỏi nào mà các em không muốn trả lời. Nếu con em quý vị chọn không tham gia, con em quý vị có thể được cho tham gia một hoạt động liên quan đến chương trình học chính quy của nhà trường.
Sau khi học sinh hoàn thành MDI, các bản khảo sát sau đó sẽ được gửi đến HELP để nhập dữ liệu, lưu trữ an toàn và phân tích. Tên học sinh không bao giờ được thu thập trên MDI. Các viên chức liên lạc của Học Khu làm việc trực tiếp với giáo viên Lớp 4 và Lớp 7 và Điều Phối Viên Dự Án HELP để bảo đảm rằng tất cả các dữ liệu liên quan đến học sinh đều được xử lý một cách an toàn.

Dữ liệu MDI sẽ được sử dụng và lưu trữ như thế nào?


Thông tin MDI của mỗi học sinh sẽ được lưu trữ trong một cơ sở dữ liệu an toàn. Dữ liệu nhận diện cá nhân, chẳng hạn như số PEN, ngày sinh và mã bưu chính chỉ cần thiết cho các mục đích liên kết dữ liệu. Vì lý do bảo mật, dữ liệu nhận diện này được lưu trữ riêng biệt với dữ liệu MDI trong một môi trường nghiên cứu an toàn. Tất cả các bản khảo sát MDI được lưu trữ ở HELP. Trường nơi con em quý vị theo học không giữ bản sao của bản khảo sát và không có thông tin nào được thêm vào hồ sơ ở trường của con em quý vị. Do kết quả nghiên cứu chỉ được báo cáo trong phạm vi nhóm, nên thông tin cụ thể trong bản khảo sát riêng của con em quý vị sẽ không bao giờ bị đưa cho bất kỳ người nào hoặc bị công khai theo bất kỳ cách nào.
HELP sẽ chia sẻ dữ liệu MDI với Dữ Liệu Dân Chúng của BC, cũng thuộc UBC. Mục đích của Dữ Liệu Dân Chúng của BC là để tạo điều kiện cho việc truy cập dữ liệu cho các mục đích nghiên cứu có thiện ý, mang lại lợi ích công cộng, đồng thời vẫn đảm bảo bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật cho các cá nhân. Việc truy cập dữ liệu cho mục đích nghiên cứu sẽ được HELP và Người Phụ Trách Lưu Trữ Dữ Liệu là người chịu trách nhiệm về các dữ liệu MDI phê duyệt chiểu theo Đạo Luật về Tự Do Thông Tin và Bảo Vệ Quyền Riêng Tư (FIPPA). Mỗi đơn đăng ký nghiên cứu sẽ được đánh giá căn cứ vào các giá trị của chính đơn đăng ký nghiên cứu đó. Các nghiên cứu viên thực hiện nghiên cứu với mục đích có thiện ý, mang lại lợi ích công cộng sẽ được truy cập dữ liệu MDI khi có yêu cầu, nhưng đồng thời vẫn đảm bảo bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật cho các cá nhân. Các nghiên cứu viên đăng ký sử dụng dữ liệu MDI cho các mục đích nghiên cứu hoặc thống kê sẽ được cung cấp các dữ liệu nghiên cứu đã được hủy nhận diện nhằm duy trì tính bảo mật được cam kết trong mẫu chấp thuận tham gia. Số PEN sẽ không được liên kết với những gì cung cấp.

Tại sao các dữ liệu phải được liên kết?


Dữ liệu có thể được liên kết với các nguồn dữ liệu khác nhằm tìm hiểu thêm về các yếu tố tác động đến tình trạng khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần và nhận thức về năng lực của trẻ. Các nguồn dữ liệu khác có thể bao gồm cả thông tin giáo dục và sức khỏe. Các dữ liệu được liên kết chỉ có thể được sử dụng cho các mục đích nghiên cứu hoặc thống kê bởi các nghiên cứu viên được sự phê duyệt của HELP, chiểu theo Thỏa Thuận Nghiên Cứu đã được phê duyệt.

Dữ liệu được báo cáo như thế nào?MDI cung cấp cho các trường học và cộng đồng thông tin quan trọng về việc liệu các chương trình và dịch vụ của họ có đáp ứng được nhu cầu của học sinh hay không. thể tìm thấy bản đồ và báo cáo mẫu tại địa chỉ trang web www.earlylearning.ubc.ca/maps/mdi/nh.
MDI là một công cụ để đánh giá sức khỏe của người dân. Các kết quả chỉ được báo cáo trong phạm vi nhóm (khu vực dân cư, học khu hoặc trường học). HELP sẽ cung cấp cho học khu các báo cáo về kết quả MDI đối với từng trường. Để bảo vệ quyền riêng tư, nếu bất cứ trường nào có dưới năm học sinh, HELP sẽ không gởi trả lại kết quả. Những nghiên cứu viên của HELP cũng tạo các bản đồ và cung cấp công khai các bản đồ đó, đồng thời cung cấp các báo cáo tóm tắt kết quả cho cộng đồng. Các thông tin này sẽ được đăng trên trang mạng của HELP (www.earlylearning.ubc.ca/maps/mdi/nh). Như thường lệ, các thông tin nhận diện học sinh đều không được liên kết với các phát hiện của nghiên cứu dưới bất cứ hình thức nào. Chúng tôi chỉ sử dụng các câu trả lời cho bản câu hỏi để lập nên những báo cáo tóm tắt này, và không bao giờ sử dụng các dữ liệu nhận diện như số PEN (Personal Education Number).

Trường, lớp của con tôi hoặc con tôi có bị “xếp hạng” dưới bất kỳ hình thức nào hay không?


Không có thông tin nào trong số các thông tin này được sử dụng để xếp hạng học sinh hoặc lớp học dưới bất kỳ hình thức nào. Các phát hiện của nghiên cứu sẽ được trình bày công khai trong phạm vi khu dân cư và trường học hoặc học sinh sẽ không bị nhận diện. Các trường sẽ nhận được các báo cáo bảo mật liên quan đến những phát hiện của trường mình qua nghiên cứu này và những phát hiện này sẽ được đối chiếu với phát hiện chung của Học Khu. Bất kỳ thông tin nào nhận diện giáo viên và/hoặc học sinh sẽ được xóa khỏi báo cáo.

Học Khu và cộng đồng của quý vị sẽ được hưởng lợi như thế nào?


Ngoài việc tiếp nhận các báo cáo, Học Khu và cộng đồng sẽ được hưởng lợi từ cuộc nghiên cứu theo nhiều cách. Ví dụ: nghiên cứu giúp xác định những chênh lệch lớn theo khu vực dân cư về số trẻ em khỏe mạnh và cảm thấy được nhà trường và cộng đồng hỗ trợ; nơi nào có các nhóm trẻ em đang phát triển tốt tại cộng đồng; và các yếu tố kinh tế và xã hội có thể ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển của trẻ em. Thông tin từ dự án này có thể giúp nhà trường, các nhà hoạch định chương trình và thành viên cộng đồng nhận thức tốt hơn về các cách tạo nên môi trường giúp trẻ em trong cộng đồng của mình phát triển tốt.

Tôi có thể tìm kiếm thêm thông tin về cuộc nghiên cứu này ở đâu?


Để biết thêm thông tin, xin vui lòng truy cập trang mạng của HELP tại www.earlylearning.ubc.ca/mdi/. Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc nào về dự án này, về việc thu thập và tiết lộ thông tin, xin vui lòng liên lạc với Gillian Corless, Quản Lý Dự Án, qua địa chỉ email gillian.corless@ubc.ca hoặc theo số điện thoại 604-822-1836.
Nếu quý vị có bất cứ quan ngại nào vào bất cứ thời điểm nào về việc đối xử với con em quý vị với tư cách một người tham gia nghiên cứu, quý vị có thể liên lạc với Đường Dây Thông Tin về Đối Tượng Nghiên Cứu (Research Subject Information Line) thuộc Văn Phòng UBC hoặc Các Dịch Vụ Nghiên Cứu (Research Services) của Đại Học British Columbia theo số 604-822-8598. Đối với các mối quan ngại liên quan đến quyền riêng tư đối với các dữ liệu về con em quý vị, xin vui lòng liên lạc với Viên Chức Phụ Trách Quyền Riêng Tư của HELP qua địa chỉ privacy@help.ubc.ca.

Giáo Sư Tiến Sĩ Kimberly A. Schonert-Reichl.

Giám Đốc Tạm Quyền, Human Early Learning Partnership

University of British Columbia

Điện thoại: 604-822-1879

Email: kimberly.schonert-reichl@ubc.ca


Trân trọng,
__________________________

Name,Viên Chức Liên Lạc MDI của Học Khu

Title within School District

Điện thoại/Telephone : #Email: ------


Nếu quý vị KHÔNG muốn con em mình tham gia khảo sát MDI, vui lòng cắt phần dưới đây, ký và gửi lại cho giáo viên của con em quý vị.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tùy Chọn – Rút Tên Con Tôi Khỏi Nghiên Cứu
Vui lòng gởi trả mẫu này cho giáo viên chủ nhiệm chậm nhất vào ngày [ DATE ] nếu quý vị KHÔNG muốn con em quý vị tham gia.
Tôi không chấp thuận cho con mình [TÊN] ______________________________ tham gia khảo sát Công Cụ Phát Triển Giai Đoạn Thiếu Niên diễn ra vào tháng 11 tới đây.

Tên cha mẹ:Ngày:

Trường:


Tên giáo viên chủ nhiệm:


tải về 98.84 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương