S¸ch míi sè 10/1998


Văn học nghệ thuật Việt Nam hôm nay: Mấy vấn đề trong sự phát triểntải về 261.5 Kb.
trang5/5
Chuyển đổi dữ liệu05.12.2017
Kích261.5 Kb.
#3954
1   2   3   4   5

Văn học nghệ thuật Việt Nam hôm nay: Mấy vấn đề trong sự phát triển/ Đinh Xuân Dũng ch.b. . - H. : [k.nxb.], 2013 . - 341 tr.

Ký hiệu kho : LSS1401111/ TVKHXHHCM / Mfn: 9479

Từ khoá : Văn học nghệ thuật; Lí luận văn học;

Lí luận nghệ thuật; Việt Nam


Văn học trẻ: Truyện ngắn các tác giả dự Hội nghị những người viết văn trẻ toàn quốc lần 8. T. 2 . - H. : QĐND, 2014 . - 295 tr.

Ký hiệu kho : LSS1401058/ TVKHXHHCM / Mfn: 9428

Từ khoá : Tác phẩm văn học; Truyện ngắn;

Tuyển tập; Việt Nam


Xã hội học

An sinh xã hội đối với nông dân trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam/ Mai Ngọc Anh . - H. : Chính trị quốc gia, 2010 . - 310 tr.

Ký hiệu kho : Vb 7790/ VSUHOC / Mfn: 9608

Từ khoá : An sinh xã hội; Nông dân; Kinh tế thị trường;

Hệ thống an sinh xã hội; Việt Nam


Báo cáo điều tra lao động việc làm năm 2012/ Tổng cục Thống kê . - H. : [k.nxb.], 2013 . - 214 tr.

Ký hiệu kho : VL 1006/ VTAMLY / Mfn: 9569

Từ khoá : Lao động; Việc làm; Điều tra việc làm;

Báo cáo điều tra; Số liệu điều tra; 2012; Việt NamBáo cáo điều tra lao động việc làm Việt Nam năm 2013/ Tổng cục Thống kê . - H. : Thống kê, 2014 . - 230 tr.

Ký hiệu kho : Vl 2358/ VCONNGUOI / Mfn: 9480

Từ khoá : Lao động; Việc làm; Điều tra lao động;

Điều tra việc làm; Số liệu điều tra;

Báo cáo; 2013; Việt Nam
Cải cách và sự phát triển/ Nguyễn Trần Bạt . - H. : Hội Nhà văn, 2005 . - 398tr.

Ký hiệu kho : Vv 4017, Vv 4018/ VTAMLY / Mfn: 9548

Từ khoá : Cải cách; Cải cách kinh tế; Cải cách xã hội;

Phát triển kinh tế; Toàn cầu hoá; Phương pháp luận


Chính sách an sinh xã hội: Thực trạng và giải pháp / Lê Quốc Lý ch.b.; Lê Sĩ Thiệp, Tạ Văn Nam, Trương Mỹ Nhân,... b.s. . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2014 . - 311 tr.

Ký hiệu kho : LSS1401077/ TVKHXHHCM / Mfn: 9446

Từ khoá : An sinh xã hội; Chính sách an sinh xã hội;

2020; Việt Nam


Chính sách an sinh xã hội: Thực trạng và giải pháp / Lê Quốc Lý ch.b. . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2014 . - 311 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2837/ VCONNGUOI / Mfn: 9520

Từ khoá : An sinh xã hội; Phúc lợi xã hội;

Chính sách an sinh xã hội; Việt Nam


Chuyển biến kinh tế - xã hội Dak Lăc từ năm 1975 đến năm 2003: Luận án tiến sĩ lịch sử / Nguyễn Duy Thụy . - H. : Học viện KHXH, 2011 . - 235 tr.

Ký hiệu kho : ĐVv 2443/ VSUHOC / Mfn: 9662

Từ khoá : Phát triển kinh tế; Chuyển dịch cơ cấu kinh tế;

Biến đổi xã hội; Luận án tiến sĩ; 1975-2003;

Tỉnh Đắk Lắk; Việt Nam
Đánh giá hoạt động quản lý nước thải đô thị tại Việt Nam/ Ngân hàng Thế giới . - H. : [k.nxb.], 2013 . - 152 tr.

Ký hiệu kho : Vl 2357/ VCONNGUOI / Mfn: 9481

Từ khoá : Môi trường; Quản lý môi trường; Quản lí nước thải;

Nước thải đô thị; Việt NamGia đình và giáo dục gia đình/ Nguyễn Thị Phương Thuỷ, Nguyễn Thị Thọ . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2014 . - 268 tr.

Ký hiệu kho : LSS1401082/ TVKHXHHCM / Mfn: 9445

Vv 2839/ VCONNGUOI / Mfn: 9522Từ khoá : Gia đình; Xã hội học gia đình;

Giáo dục gia đình; Việt Nam


Không bao giờ thất bại/ William Clement Stone; Thu Huyền d. . - H. : Lao động Xã hội, 2013 . - 332 tr.

Ký hiệu kho : Vv 4034/ VTAMLY / Mfn: 9565

Từ khoá : Xã hội học giao tiếp; Nghệ thuật ứng xử;

Giao tiếp; Bí quyết thành công


Làm việc với người khó tính biến thù địch thành thân hữu/ Mike Leibling; Thanh Khang d. . - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2014 . - 239 tr.

Ký hiệu kho : Vv 4059/ VTAMLY / Mfn: 9588

Từ khoá : Tâm lí học giao tiếp; Xã hội học giao tiếp;

Nghệ thuật giao tiếp; Văn hoá ứng xử;

Nghệ thuật ứng xử
Lợi ích nhóm thực trạng và giải pháp. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2014 . - 254 tr.

Ký hiệu kho : LSS1401075/ TVKHXHHCM / Mfn: 9447

Từ khoá : Lợi ích nhóm; Nhóm xã hội; Mỹ; Việt Nam
Môi trường toàn cầu và tương lai nhân loại: Đối thoại giữa Hazel Henderson - nhà hoạt động môi trường & kinh tế và Ikeda Daisaku - nhà tư tưởng & hoạt động xã hội . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2014 . - 238 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2834/ VCONNGUOI / Mfn: 9517

Từ khoá : Môi trường; Bảo vệ môi trường;

Con người; Toàn cầu hoá; Thế giới


Một số vấn đề về lịch sử và lý thuyết nhân học: Sách tham khảo nội bộ / Nguyễn Thị Thanh Bình, Lê Minh Giang, Trần Minh Hằng d., h.đ. . - H. : Tri thức, 2014 . - 598 tr.

Ký hiệu kho : Vl 2334/ VCONNGUOI / Mfn: 9486

Từ khoá : Nhân học; Con người; Nghiên cứu nhân học;

Lịch sử nhân học; Lí thuyết nhân họcNgẫm ngợi ngày qua hay là những tản mạn về tâm tính người Việt và những bài viết khác/ Hàn Sĩ Huy . - H. : Văn học, 2013 . - 248 tr.

Ký hiệu kho : Vb 1446/ VCONNGUOI / Mfn: 9512

Từ khoá : Đời sống xã hội; Đời sống văn hoá; Phẩm chất;

Tính cách; Người Việt; Việt Nam


Nghệ thuật làm chủ thời gian/ Mark Woods; Quốc Việt d. . - H. : Văn hoá Thông tin, 2014 . - 206 tr.

Ký hiệu kho : Vv 4058/ VTAMLY / Mfn: 9589

Từ khoá : Giao tiếp; Nghệ thuật giao tiếp;

Văn hoá ứng xử; Nghệ thuật ứng xử


Nghệ thuật thuyết trình: Bí quyết để thính giả nhớ những gì chúng ta nói / Philip Collins; Chương Ngọc d. . - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2014 . - 231 tr.

Ký hiệu kho : Vv 4057/ VTAMLY / Mfn: 9585

Từ khoá : Xã hội học giao tiếp; Thuyết trình;

Nghệ thuật thuyết trình; Bí quyết thành công


Người đồng tính, song tính, chuyển giới tại Việt Nam và vấn đề đổi mới hệ thống pháp luật: Sách tham khảo / Trương Hồng Quang . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2014 . - 299 tr.

Ký hiệu kho : LSS1401067/ TVKHXHHCM / Mfn: 9436

Vv 2838/ VCONNGUOI / Mfn: 9521Từ khoá : Xã hội học giới tính; Người đồng tính;

Người song tính; Người chuyển giới;

Hệ thống pháp luật; Quyền con người; Việt Nam
Người Việt - Phẩm chất và thói hư tật xấu. - H. : Hồng Đức, 2013 . - 398 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2836/ VCONNGUOI / Mfn: 9519

Từ khoá : Đời sống xã hội; Đời sống văn hoá;

Phẩm chất; Tính cách; Người Việt; Việt Nam


Phương tiện giao tiếp trong hoạt động quản lý/ Lê Thị Bừng ch.b. . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2014 . - 352 tr.

Ký hiệu kho : LSS1401069/ TVKHXHHCM / Mfn: 9431

Từ khoá : Lãnh đạo; Kĩ năng lãnh đạo; Kĩ năng quản lí;

Phương tiện giao tiếp; Bí quyết thành côngQuản lý công: Sách chuyên khảo / Bùi Huy Khiên ch.b.; Nguyễn Thị Vân Hương b.s. . - Tb. lần 1 . - H. : Chính trị hành chính, 2013 . - 319 tr.

Ký hiệu kho : LSS1401073/ TVKHXHHCM / Mfn: 9448

Từ khoá : Quản lí hành chính; Quản lí công; Khu vực công;

Hành chính công; Kỹ năng quản lý; Việt Nam


Quản lý xã hội vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam trong phát triển bền vững/ Đặng Thị Hoa ch.b. . - H. : KHXH, 2014 . - 360 tr.

Ký hiệu kho : LSS1401093, LSS1401094/ TVKHXHHCM /

Mfn: 9456

Vl 2340/ VCONNGUOI / Mfn: 9496

Từ khoá : Quản lý xã hội; Dân tộc thiểu số;

Phát triển bền vững; Việt Nam


Sống tinh giản để hạnh phúc: Bí quyết tránh sự bề bộn và đơn giản hoá cuộc sống của bạn / Francine Jay; Nguyễn Quốc Dũng d. . - H. : Từ điển Bách khoa, 2013 . - 319 tr.

Ký hiệu kho : Vv 4001, Vv 4002/ VTAMLY / Mfn: 9557

Từ khoá : Lối sống; Xây dựng lối sống; Tâm lí học cá nhân;

Hạnh phúc; Bí quyết thành công


Suy thoái kinh tế và những thách thức đối với giải quyết việc làm thanh niên hiện nay/ Đặng Nguyên Anh, Mai Văn Hai, Phạm Ngọc Tân,... . - H. : KHXH, 2014 . - 123 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2845/ VCONNGUOI / Mfn: 9528

Từ khoá : Lao động; Việc làm; Thanh niên;

Suy thoái kinh tế; Việt Nam


Tăng trưởng kinh tế với giảm nghèo ở Việt Nam hiện nay/ Vũ Thị Vinh . H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2014 . - 236 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2835/ VCONNGUOI / Mfn: 9518

Từ khoá : Phát triển xã hội; Tăng trưởng kinh tế;

Giảm nghèo; Chính sách phát triển; Việt Nam


Tâm& thuật trong đối nhân xử thế/ Mã Ngân Xuân, Viên Lệ Bình . - H. : Từ điển Bách khoa, 2012 . - 510 tr.

Ký hiệu kho : Vv 4027, Vv 4028/ VTAMLY / Mfn: 9549

Từ khoá : Tâm lí học giao tiếp; Văn hoá ứng xử;

Nghệ thuật ứng xử; Bí quyết thành côngThuật nói chuyện/ Tô Minh . - H. : Thanh niên, 2013 . - 183 tr.

Ký hiệu kho : Vv 4056/ VTAMLY / Mfn: 9587

Từ khoá : Gia tiếp; Nghệ thuật giao tiếp; Văn hoá ứng xử;

Nghệ thuật ứng xử; Bí quyết thành công


Thực trạng và giải pháp xây dựng đội ngũ trí thức Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới đất nước: Sách tham khảo / Đức Vượng . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2014 . - 598 tr.

Ký hiệu kho : LSS1401074/ TVKHXHHCM / Mfn: 9452

Vv 2842/ VCONNGUOI / Mfn: 9525Từ khoá : Đội ngũ trí thức; Xây dựng đội ngũ trí thức;

Phát triển đội ngũ trí thức; 2011-2020; Việt Nam


Viện Nghiên cứu Con người một số kết quả nghiên cứu: Kỷ niệm 15 năm thành lập Viện (1999-2014)/ Lương Đình Hải, Mai Quỳnh Nam ch.b. . H. : KHXH, 2014 . - 534 tr.

Ký hiệu kho : Vl 2342, Vl 2341/ VCONNGUOI / Mfn: 9495

Từ khoá : Con người; Phát triển con người;

Viện Nghiên cứu con người; Quá trình phát triển;

1999-2014; Việt Nam
Việt Nam học: Kỷ yếu Hội thảo quốc tế lần thứ 4. Việt Nam trên đường hội nhập và phát triển bền vững. T. 3 / Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội . - H. : KHXH, 2013 . - 882 tr.

Ký hiệu kho : Vl 2349/ VCONNGUOI / Mfn: 9505

Từ khoá : Phát triển xã hội; Quản lí xã hội;

Phát triển bền vững; Hội nhập quốc tế;

Dân tộc; Tôn giáo; Kỉ yếu; Hội thảo; Việt Nam
Việt Nam học: Kỷ yếu Hội thảo quốc tế lần thứ 4. Việt Nam trên đường hội nhập và phát triển bền vững. T. 4 / Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội . - H. : KHXH, 2013 . - 983 tr.

Ký hiệu kho : Vl 2350/ VCONNGUOI / Mfn: 9504

Từ khoá : Phát triển bền vững; Hội nhập quốc tế; Môi trường;

Biến đổi khí hậu; Hệ thống pháp luật; Kỉ yếu;

Hội thảo; Việt Nam

Việt Nam học: Kỷ yếu Hội thảo quốc tế lần thứ 4. Việt Nam trên đường hội nhập và phát triển bền vững. T. 5 / Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội . - H. : KHXH, 2013 . - 859 tr.

Ký hiệu kho : Vl 2351/ VCONNGUOI / Mfn: 9503

Từ khoá : Phát triển bền vững; Hội nhập quốc tế; Giáo dục;

Khoa học công nghệ; Nông thôn; Di cư; Đô thị hoá;

Kỉ yếu; Hội thảo; Việt Nam
Việt Nam ngày nay: chuyện mưu sinh/ Gerard Sasges ch.b.; Nguyễn Xuân Hồng d. . - H. : Thế giới, 2014 . - 386 tr. + minh họa

Ký hiệu kho : Vv 2849/ VCONNGUOI / Mfn: 9532

Từ khoá : Đời sống kinh tế; Đời sống xã hội;

Kinh tế xã hội; Việt Nam


Xây dựng nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Bắc nước ta hiện nay/ Hoàng Văn Hoan ch.b. . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2014 . - 346 tr.

Ký hiệu kho : Vb 7785/ VSUHOC / Mfn: 9604

Từ khoá : Nông thôn; Xây dựng nông thôn;

Giải pháp xây dựng; Dân tộc thiểu số;

Tây Bắc; Việt Nam
Xây dựng xã hội học tập ở Việt nam/ Phạm Tất Dong . - H. : Dân trí, 2012 . - 372 tr.

Ký hiệu kho : Vv 3097, Vv 3098/ VTAMLY / Mfn: 9542

Từ khoá : Xã hội học giáo dục; Xã hội học tập;

Mô hình xã hội học tập; Phát triển giáo dục;Việt Nam


Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam 24/08/15


tải về 261.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương