S¸ch míi sè 10/1998tải về 261.5 Kb.
trang1/5
Chuyển đổi dữ liệu05.12.2017
Kích261.5 Kb.
#3954
  1   2   3   4   5

Thông báo sách mới nhập Số 07/2015


Sách mới số 07/2015


Chính trị

America and the Vietnam war: Re - examining the Culture and History of a Generation / Andrew Wiest, Mary Kathryn Barbier, Glenn Robins . - N.Y.: Routledge, 2010 . - 322 p.

Ký hiệu kho : Pv 1300/ VSUHOC / Mfn: 9657

Từ khoá : Quan hệ quốc tế; Chính sách đối ngoại;

Lịch sử chiến tranh; Kháng chiến chống Mỹ;

Việt Nam; Mỹ
Contemporary America: Power, dependency, and globalization since 1980/ M.J. Heale . - UK : Wiley - Blackwell, 2011 . - 312 p.

Ký hiệu kho : Pv 1297 / VSUHOC / Mfn: 9660

Từ khoá : Quan hệ quốc tế; Chính sách đối ngoại;

Lịch sử chiến tranh; Kháng chiến chống Mỹ;

Việt Nam; Mỹ
The United States in the Vietnam war, 1954 - 1975: A selected Annotated Bibliography of English - Language Sources / Louis A. Peake . - N.Y. : Routledge, 2008 . - 375 p.

Ký hiệu kho : Pv 1287/ VSUHOC / Mfn: 9656

Từ khoá : Quan hệ quốc tế; Chính sách đối ngoại;

Lịch sử chiến tranh; 1954 - 1975; Việt Nam; M ỹ


Triumph revisited. Historians battle for the Vietnam war/ Andrew Wiest, Michael J. Doidge . - N.Y. : Routledge, 2010 . - 238 p.

Ký hiệu kho : Pv 1298/ VSUHOC / Mfn: 9659

Từ khoá : Quan hệ quốc tế; Chính sách đối ngoại;

Lịch sử chiến tranh; Kháng chiến chống Mỹ;

Lịch sử hiện đại; Mỹ; Việt Nam

Vietnam and the West. New approaches/ Wynn Wilcox . - N.Y. : Cornell University, 2010 . - 206 p.

Ký hiệu kho : Pv 1293 / VSUHOC / Mfn: 9653

Từ khoá : Lịch sử ngoại giao; Quan hệ quốc tế;

Chính sách đối ngoại; Việt Nam; Phương Tây


Báo chí các cấp của Đảng bộ Trung Kỳ trong những năm 1930 - 1945: Luận án tiến sĩ lịch sử / Nguyễn Văn Trung . - H. : Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia, 2012 . - 226 tr.

Ký hiệu kho : ĐVv 2704/ VSUHOC / Mfn: 9622

Từ khoá : Báo chí; Đảng Cộng sản; Đảng bộ; 1930-1945;

Luận án tiến sĩ; Miền Trung; Việt Nam


Chính sách an sinh xã hội: Thực trạng và giải pháp / Lê Quốc Lý ch.b.; Lê Sĩ Thiệp, Tạ Văn Nam, Trương Mỹ Nhân,... b.s. . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2014 . - 311 tr.

Ký hiệu kho : LSS1401077/ TVKHXHHCM / Mfn: 9446

Từ khoá : An sinh xã hội; Chính sách an sinh xã hội;

2020; Việt Nam


Chính sách can thiệp của Mỹ vào cuộc nội chiến Hy Lạp (1943 - 1949)và một vài so sánh với sự can thiệp của Mỹ vào cuộc chiến tranh Việt Nam (1954 - 1975): Đề tài tập sự / Nguyễn Thu Hạnh . - H. : Viện Sử học, 2014 . - 115 tr.

Ký hiệu kho : TL 1020/ VSUHOC / Mfn: 9649

Từ khoá : Quan hệ quốc tế; Chính sách đối ngoại;

Can thiệp quân sự; Nội chiến; 1943-1949;

1954-1975; Mỹ; Hy Lạp; Việt Nam
Chính sách của Mỹ đối với các cường quốc châu Âu trong việc mở rộng lãnh thổ (1787 - 1861): Luận án tiến sĩ lịch sử / Lê Thành Nam . - H. : Đại học Sư phạm Hà Nội, 2011 . - 198 tr.

Ký hiệu kho : ĐVv 2700/ VSUHOC / Mfn: 9620

Từ khoá : Quan hệ quốc tế; Chính sách đối ngoại;

Lịch sử ngoại giao; 1787-1861; Luận án tiến sĩ;

Mỹ; Châu Âu
Chủ nghĩa tự do truyền thống/ Ludwing Von Mises; Phạm Nguyên Trường d.; Đinh Minh Tuấn h.đ. . - H. : Tri thức, 2013 . - 404 tr.

Ký hiệu kho : Vb 1051, Vb 1052/ VTAMLY / Mfn: 9556

Từ khoá : Tư tưởng kinh tế; Quan điểm kinh tế;

Tư tưởng chính trị; Chủ nghĩa tự do; Hiện đại; áo


Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo phát triển kinh tế tư nhân từ năm 1986 đến năm 2005: Luận án tiến sĩ lịch sử / Phạm Thị Lương Diệu . - H. : Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia, 2012 . - 230 tr.

Ký hiệu kho : ĐVv 2707/ VSUHOC / Mfn: 9625

Từ khoá : Đảng Cộng sản; Đảng lãnh đạo; Phát triển kinh tế;

Kinh tế tư nhân; 1986-2005; Luận án tiến sĩ;

Việt Nam
Đảng Cộng sản Việt Nam với việc thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc từ năm 1930 đến năm 1945: Luận án tiến sĩ lịch sử / Ngô Vương Anh . - H. : Học viện Chính trị Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, 2011 . - 207 tr.

Ký hiệu kho : ĐVv 2701/ VSUHOC / Mfn: 9621

Từ khoá : Đảng Cộng sản; Tư tưởng Hồ Chí Minh;

Cách mạng giải phóng dân tộc; 1930-1945;

Luận án tiến sĩ; Việt Nam
Đảng lãnh đạo quá trình bình thường hoá và phát triển quan hệ của Việt Nam với Hoa Kỳ (1976 - 2006): Luận án tiến sĩ lịch sử / Nguyễn Anh Cường- H. : Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia, 2012 . - 280 tr.

Ký hiệu kho : ĐVv 2702/ VSUHOC / Mfn: 9618

Từ khoá : Đảng Cộng sản; Đảng lãnh đạo; Quan hệ quốc tế;

Luận án tiến sĩ; 1976-2006; Việt Nam; Mỹ


Đẩy mạnh xây dựng văn hoá trong điều kiện kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế kinh nghiệm Việt Nạm, kinh nghiệm Trung Quốc/ Hội đồng Lý luận Trung ương . - Tb. . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2014 . - 449 tr.

Ký hiệu kho : LSS1401071/ TVKHXHHCM / Mfn: 9441

Từ khoá : Đảng Cộng sản; Đảng lãnh đạo; Xây dựng văn hoá;

Kỉ yếu; Hội thảo; Trung Quốc; Việt Nam


Địa chính trị trong chiến lược và chính sách phát triển quốc gia: Sách tham khảo / Nguyễn Văn Dân . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2014 . - 311 tr.

Ký hiệu kho : LSS1401065/ TVKHXHHCM / Mfn: 9433

Từ khoá : Địa chính trị; Quan điểm chính trị;

Xu hướng phát triển; Chiến lược phát triển;

Chính sách phát triển; Thế giới
Định hướng chính trị cho sự phát triển của Việt Nam và một số giải pháp thực hiện trong giai đoạn 2011 - 2020/ Phạm Văn Đức ch.b. . - H. : KHXH, 2014 . - 256 tr.

Ký hiệu kho : LSS1401109/ TVKHXHHCM / Mfn: 9469

Từ khoá : Đảng Cộng sản; Đảng lãnh đạo;

Định hướng chính trị; Phát triển kinh tế xã hội;

Phát triển văn hoá; 2011-2020; Việt Nam
Hiểu thế giới: Các mối quan hệ quốc tế = Comprendre le monde / Pascal Boniface; Ngô Hữu Long d. . - H. : Thế giới, 2014 . - 352 tr.

Ký hiệu kho : LSS1401057/ TVKHXHHCM / Mfn: 9427

Từ khoá : Quan hệ quốc tế; Chính sách đối ngoại;

Hợp tác quốc tế; Thế giới


Liên bang Nga hai thập niên đầu thế kỷ 21/ Nguyễn An Hà ch.b. . - H. : KHXH, 2011 . - 272 tr.

Ký hiệu kho : Vb 7643/ VSUHOC / Mfn: 9669

Từ khoá : Tình hình nội bộ; Quan hệ quốc tế;

Chính sách đối ngoại; Phát triển kinh tế;

2011-2020; Nga
Luận cứ phê phán các quan điểm sai trái, thù địch/ Hội đồng Lý luận trung ương . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2014 . - 435 tr.

Ký hiệu kho : Vl 2354/ VCONNGUOI / Mfn: 9484

Từ khoá : Đảng Cộng sản; Đảng lãnh đạo;

Công tác tư tưởng; Bài viết; Việt Nam


Nghiên cứu mối quan hệ không bình thường giữa một bộ phận cán bộ, đảng viên có chức, có quyền với các doanh nghiệp để trục lợi/ Lê Hồng Liêm ch.b. . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2014 . - 655 tr.

Ký hiệu kho : Vl 2332/ VCONNGUOI / Mfn: 9488

VL 1022/ VTAMLY / Mfn: 9586Từ khoá : Đảng Cộng sản; Xây dựng Đảng; Đảng viên;

Doanh nghiệp; Lợi ích cá nhân; Việt Nam


Những yêu sách đối kháng của Việt Nam và Trung Quốc ở khu vực bãi ngầm Tư Chính và Thanh Long trong biển Đông/ Brice M. Claget . - H.: Chính trị quốc gia Sự thật, 2011 . - 155 tr.

Ký hiệu kho : Vb 7645, ĐVb 5129/ VSUHOC / Mfn: 9664

Từ khoá : Luật biển; Chủ quyền lãnh thổ;

Tranh chấp chủ quyền; Chủ quyền biển đảo;

Trung Quốc; Việt Nam
Quá trình thực hiện chủ trương cách mạng ruộng đất của Đảng ở tỉnh Thanh Hoá (1945 -1957): Luận án tiến sĩ lịch sử / Lê Thị Quỳnh Nga . - H.: Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia, 2010 . - 212 tr.

Ký hiệu kho : ĐVv 2699/ VSUHOC / Mfn: 9617

Từ khoá : Đảng Cộng sản; Chính sách cải cách ruộng đất;

Quá trình cải cách; 1945-1957; Luận án tiến sĩ;

Cải cách ruộng đất; Tỉnh Thanh Hoá; 1945 - 1957;

Tỉnh Thanh Hóa; Việt Nam


Quan hệ ấn Độ - Liên Xô từ 1947 đến 1991: Luận án tiến sĩ lịch sử / Lê Thế Cường . - H. : Học viện KHXH, 2011 . - 253 tr.

Ký hiệu kho : ĐVv 2442/ VSUHOC / Mfn: 9663

Từ khoá : Lịch sử ngoại giao; Quan hệ quốc tế;

Chính sách đối ngoại; 1974-1991;

Luận án tiến sĩ; ấn Độ; Liên Xô
Quan hệ ấn Độ - Liên Xô từ 1947 đến 1991: Luận án tiến sĩ lịch sử / Lê Thế Cường . - H. : Học viện Khoa học xã hội, 2012 . - 241 tr.

Ký hiệu kho : ĐVv 2706/ VSUHOC / Mfn: 9624

Từ khoá : Lịch sử ngoại giao; Quan hệ quốc tế;

Chính sách đối ngoại; 1947-1991;

Luận án tiến sĩ; Liên Xô; ấn Độ
Quan hệ Đài Loan - Việt Nam từ năm 1991 đến năm 2010: Luận án tiến sĩ lịch sử / Hắc Xuân Cảnh . - H. : Học viện Khoa học xã hội, 2012 . - 200 tr.

Ký hiệu kho : ĐVv 2708/ VSUHOC / Mfn: 9626

Từ khoá : Lịch sử ngoại giao; Quan hệ quốc tế;

Chính sách đối ngoại; 1991-2010;

Luận án tiến sĩ; Đài Loan; Việt Nam
Quan hệ Mỹ - Trung hợp tác và cạnh tranh. Luận giải dưới góc độ cân bằng quyền lực: Sách tham khảo / Nguyễn Thái Yên Hương ch.b.; Lê Hải Bình, Lại Thái Bình, Nguyễn Thanh Hải,... b.s. . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2011 . - 302 tr.

Ký hiệu kho : Vb 7642 / VSUHOC / Mfn: 9670

Từ khoá : Lịch sử ngoại giao; Quan hệ quốc tế;

Chính sách đối ngoại; Quyền lực chính trị;

Mỹ; Trung Quốc


Quan hệ Việt Nam - Campuchia từ sau chiến tranh lạnh đến nay/ Trần Xuân Hiệp . - H. : KHXH, 2014 . - ? tr.

Ký hiệu kho : Vb 7801/ VSUHOC / Mfn: 9629

Từ khoá : Quan hệ quốc tế ; Chính sách đối ngoại;

Campuchia; Việt Nam


Quyền lực tri thức trong tư tưởng chính trị của Alvin Tofler/ Ông Văn Nam, Lý Hoàng ánh ch.b. . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2013 . - 271 tr.

Ký hiệu kho : Vv 4008, Vv 4009/ VTAMLY / Mfn: 9555

Từ khoá : Tư tưởng chính trị; Tư tưởng xã hội;

Quyền lực tri thức; Tri thức;

Tư tưởng phương Tây; Alvin Tofler; Mỹ
Thời luận/ Vũ Văn Hiền . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2014 . - 324 tr.

Ký hiệu kho : LSS1401100/ TVKHXHHCM / Mfn: 9461

Từ khoá : Tình hình chính trị; Tình hình kinh tế;

Đời sống văn hoá; Đời sống xã hội;

Bài viết; Việt Nam; Thế giới
Thử tìm hiểu về mối quan hệ giữa nhà nước với làng xã thời Lê sơ (1428 - 1527) qua một số chính sách kinh tế và xã hội: Đề tài tập sự / Nguyễn Thị Thu Hương . - H. : Viện Sử học, 2014 . - 85 tr.

Ký hiệu kho : TL 1019/ VSUHOC / Mfn: 9648

Từ khoá : Nhà nước; Lịch sử nhà nước; Tổ chức hành chính;

Bộ máy chính quyền; Làng xã; Chính sách kinh tế;

Chính sách xã hội; Nhà Lê; 1428-1527; Việt Nam
Thực trạng và giải pháp xây dựng đội ngũ trí thức Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới đất nước: Sách tham khảo / Đức Vượng . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2014 . - 598 tr.

Ký hiệu kho : LSS1401074/ TVKHXHHCM / Mfn: 9452

Vv 2842/ VCONNGUOI / Mfn: 9525Từ khoá : Đội ngũ trí thức; Xây dựng đội ngũ trí thức;

Phát triển đội ngũ trí thức; 2011-2020; Việt Nam


Tổng kết thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác lý luận trong giai đoạn hiện nay. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2014 . - 554 tr.

Ký hiệu kho : LSS1401080/ TVKHXHHCM / Mfn: 9453

Từ khoá : Đảng Cộng sản; Nghị quyết 01; Bộ Chính trị;

Lí luận chính trị; Công tác lý luận; Việt Nam


Trung Quốc và ấn Độ trỗi dậy: Tác động và đối sách của các nước Đông Nam á: Sách chuyên khảo = The rise of China and India: Impact and policy response of East Asia / Phạm Thái Quốc ch.b. . - H. : KHXH, 2013 .- 356 tr.

Ký hiệu kho : LSS1401108/ TVKHXHHCM / Mfn: 9472

Từ khoá : Quan hệ quốc tế; Chính sách đối ngoại;

Chiến lược phát triển; ấn Độ; Trung Quốc;

Việt Nam
Việt Nam - Ai Cập phát triển quan hệ hợp tác toàn diện trong bối cảnh mới/ Bùi Nhật Quang ch.b.;Trần Thị Lan Hương b.s. . - H. : KHXH, 2014 .- 344 tr.

Ký hiệu kho : LSS1401098/ TVKHXHHCM / Mfn: 9462

Từ khoá : Quan hệ quốc tế; Hợp tác quốc tế; Hợp tác kinh tế;

Ai Cập; Việt Nam


Việt Nam học: Kỷ yếu Hội thảo quốc tế lần thứ 4. Việt Nam trên đường hội nhập và phát triển bền vững. T. 7 / Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội . - H. : KHXH, 2013 . - 639 tr.

Ký hiệu kho : Vl 2353/ VCONNGUOI / Mfn: 9501

Từ khoá : Phát triển bền vững; Hội nhập quốc tế;

Quan hệ quốc tế; Tư liệu lịch sử; Kỉ yếu;

Hội thảo; Việt Nam
Việt Nam trong thế giới Đông á: Một cách tiếp cận liên ngành và khu vực học / Nguyễn Văn Kim . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2011 . - 632 tr.

Ký hiệu kho : Vv 1744/ VSUHOC / Mfn: 9672

Từ khoá : Lịch sử phát triển; Lịch sử văn hoá;

Giao lưu văn hoá; Giao lưu kinh tế;

Quan hệ khu vực; Địa lý lịch sử; Quan hệ quốc tế;

Giao lưu văn hoá; Lịch sử cổ trung đại; Trung Quốc;

Nam Bộ; Việt Nam; Đông Nam á
Việt Nam và thế giới đương đại/ Vũ Văn Hiền . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2014 . - 398 tr.

Ký hiệu kho : Vl 2335/ VCONNGUOI / Mfn: 9485

Từ khoá : Cục diện chính trị; Quan hệ quốc tế;

Khủng hoảng tài chính; Chủ nghĩa xã hội;

Bảo vệ Tổ quốc; Hội nhập kinh tế quốc tế;

Phát triển kinh tế; Hiện đại; Việt Nam; Thế giới


Chủ nghĩa mác lênin
Chủ nghĩa xã hội và quyền con người/ Đặng Dũng Chí, Hoàng Văn Nghĩa . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2014 . - 495 tr.

Ký hiệu kho : Vl 2343/ VCONNGUOI / Mfn: 9494

Từ khoá : Chủ nghĩa xã hội; Xây dựng chủ nghĩa xã hội;

Quyền con người; Việt Nam


Hồ Chí Minh đào tạo cán bộ và trọng dụng nhân tài/ Đức Vượng . - H. : Chính trị quốc gia, 2010 . - 554 tr.

Ký hiệu kho : Vb 7797/ VSUHOC / Mfn: 9612

Từ khoá : Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đào tạo cán bộ;

Sử dụng cán bộ; Sử dụng nhân tài;

Hồ Chí Minh; Việt Nam
Hồ Chí Minh toàn tập. T. 1 : 1912 - 1924 . - Xb. lần 3 . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2011 . - 576 tr.

Ký hiệu kho : ĐVv 2615/ VSUHOC / Mfn: 9633

Từ khoá : Toàn tập; 1912-1924; Hồ Chí Minh; Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh về pháp luật và việc vận dụng trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam/ Trần Nghị . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2014 . - 276 tr.

Ký hiệu kho : LSS1401103/ TVKHXHHCM / Mfn: 9466

Từ khoá : Pháp luật; Tư tưởng Hồ Chí Minh;

Thời kỳ đổi mới; Việt Nam


Văn hoá lãnh đạo triết lý phát triển bền vững trong tư duy văn hoá Hồ Chí Minh/ Thành Duy . - H. : Văn hoá Thông tin; Viện Văn hoá, 2014 . - 319 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2843/ VCONNGUOI / Mfn: 9526

Từ khoá : Văn hoá; Văn hoá lãnh đạo; Tư tưởng Hồ Chí Minh;

Triết lí phát triển; Tư duy văn hoá; Hồ Chí Minh;

Việt Nam

Dân tộc học

Nhà nhân học chân trần: Nghe và đọc Jacques Dournes / Andrew Hardy . H. : Tri thức, 2013 . - 186 tr.

Ký hiệu kho : Vb 7799/ VSUHOC / Mfn: 9614

Từ khoá : Nhà nhân học; Nghiên cứu con người;

Dân tộc thiểu số; Quan điểm nghiên cứu;

Jacques Dournes; Pháp
Trong cõi/ Trần Quốc Vượng . - H. : Hội Nhà văn, 2014 . - 339 tr.

Ký hiệu kho : LSS1401089, LSS1401090, / TVKHXHHCM /

Mfn: 9455Từ khoá : Phong tục tập quán; Lịch sử văn hoá;

Giai thoại; Bài viết; Việt Nam


Văn hoá ẩm thực qua tục ngữ người Việt/ Nguyễn Thị Bảy, Phạm Lan Oanh . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2014 . - 159 tr.

Ký hiệu kho : LSS1401078/ TVKHXHHCM / Mfn: 9442

Từ khoá : ẩm thực; Văn hoá ẩm thực; Tục ngữ; Việt Nam
Vận dụng luật tục dân tộc Chăm trong quản lý nhà nước của chính quyền địa phương/ Trương Tiến Hưng . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2014 . - 332 tr.

Ký hiệu kho : LSS1401105/ TVKHXHHCM / Mfn: 9467

Từ khoá : Luật tục; Tục lệ; Phong tục tập quán;

Quản lý nhà nước; Chính quyền địa phương;

Dân tộc chăm; Tỉnh Ninh Thuận; Việt Nam
Khảo cổ học

Báo cáo điều tra lao động việc làm Việt Nam năm 2013/ Tổng cục Thống kê . - H. : Thống kê, 2014 . - 230 tr.

Ký hiệu kho : Vl 2358/ VCONNGUOI / Mfn: 9480

Từ khoá : Lao động; Việc làm; Điều tra lao động;

Điều tra việc làm; Số liệu điều tra;

Báo cáo; 2013; Việt Nam

Đồ gốm văn hoá Phùng Nguyên: Luận án tiến sĩ lịch sử / Bùi Thị Thu Phương . - H. : Học viện Khoa học xã hội, 201 . - 307 tr.

Ký hiệu kho : ĐVv 2709/ VSUHOC / Mfn: 9627

Từ khoá : Nghiên cứu khảo cổ; Di tích khảo cổ;

Hiện vật khảo cổ; Đồ gốm; Văn hoá Phùng Nguyên;

Thời tiền sử; Luận án tiến sĩ; Miền Bắc; Việt Nam
Khoa học xã hội. Khoa học nhân văn

Lòng tin và vốn xã hội. - H. : Tri thức, 2014 . - 377 tr.

Ký hiệu kho : Vb 1445/ VCONNGUOI / Mfn: 9511

Từ khoá : Vốn xã hội; Quan hệ xã hội; Mạng lưới xã hội;

Chuẩn mực xã hội; Lòng tinKinh tế

Premodern trade in world history/ Richard L. Smith . - Lond. : Routledge, 2009 . - 160 p.

Ký hiệu kho : Pv 1291/ VSUHOC / Mfn: 9654

Từ khoá : Lịch sử kinh tế; Thương mại; Cận đại; Thế giới
An sinh xã hội đối với nông dân trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam/ Mai Ngọc Anh . - H. : Chính trị quốc gia, 2010 . - 310 tr.

Ký hiệu kho : Vb 7790/ VSUHOC / Mfn: 9608

Từ khoá : An sinh xã hội; Nông dân; Kinh tế thị trường;

Hệ thống an sinh xã hội; Việt Nam


Báo cáo điều tra lao động việc làm năm 2012/ Tổng cục Thống kê . - H. : [k.nxb.], 2013 . - 214 tr.

Ký hiệu kho : VL 1006/ VTAMLY / Mfn: 9569

Từ khoá : Lao động; Việc làm; Điều tra việc làm;

Báo cáo điều tra; Số liệu điều tra; 2012; Việt Nam


Bí mật của những đại gia sinh viên/ Đào Đức Dũng . - H. : Lao động, 2014 . - 234 tr.

Ký hiệu kho : Vv 3092/ VTAMLY / Mfn: 9536

Từ khoá : Hoạt động kinh doanh; Kĩ năng kinh doanh;

Bí quyết thành công; Kinh nghiệm làm giàu;

Sinh viên
Cải cách kinh tế vì tăng trưởng bao trùm và bền vững: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam = Economic reforms for inclusive and sustainable growth international experience and lessons for Vietnam / Bộ Ngoại giao, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, UNDP . - H. : KHXH, 2014 . - 638 tr.

Ký hiệu kho : Vl 2336/ VCONNGUOI / Mfn: 9500

Từ khoá : Tăng trưởng kinh tế; Cải cách kinh tế;

Phát triển bền vững; Kinh nghiệm quốc tế;

Chính sách quốc tế; Việt Nam
Cải cách và sự phát triển/ Nguyễn Trần Bạt . - H. : Hội Nhà văn, 2005 . - 398tr.

Ký hiệu kho : Vv 4017, Vv 4018/ VTAMLY / Mfn: 9548

Từ khoá : Cải cách; Cải cách kinh tế; Cải cách xã hội;

Phát triển kinh tế; Toàn cầu hoá; Phương pháp luận


Chính sách nông nghiệp của các chúa Nguyễn ở Đàng Trong từ năm 1558 đến 1777: Đề tài tập sự / Nguyễn Thị Hải . - H. : Viện Sử học, 2014 . - 128 tr.

Ký hiệu kho : TL 1016/ VSUHOC / Mfn: 9645

Từ khoá : Lịch sử kinh tế; Chính sách nông nghiệp;

Nông nghiệp; Nhà Nguyễn; Chúa Nguyễn;

1558 - 1777; Miền Bắc; Việt Nam
Chủ nghĩa tự do truyền thống/ Ludwing Von Mises; Phạm Nguyên Trường d.; Đinh Minh Tuấn h.đ. . - H. : Tri thức, 2013 . - 404 tr.

Ký hiệu kho : Vb 1051, Vb 1052/ VTAMLY / Mfn: 9556

Từ khoá : Tư tưởng kinh tế; Quan điểm kinh tế;

Tư tưởng chính trị; Chủ nghĩa tự do;

Hiện đại; áo
Chuyển biến kinh tế - xã hội Dak Lăc từ năm 1975 đến năm 2003: Luận án tiến sĩ lịch sử / Nguyễn Duy Thụy . - H. : Học viện KHXH, 2011 . - 235 tr.

Ký hiệu kho : ĐVv 2443/ VSUHOC / Mfn: 9662

Từ khoá : Phát triển kinh tế; Chuyển dịch cơ cấu kinh tế;

Biến đổi xã hội; Luận án tiến sĩ; 1975-2003;

Tỉnh Đắk Lắk; Việt Nam

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc từ năm 1997 đến năm 2010: Đề tài tập sự / Trương Thị Phương . - H. : Viện Sử học, 2014 . - 103 tr.

Ký hiệu kho : TL 1013/ VSUHOC / Mfn: 9642

Từ khoá : Nông nghiệp; Kinh tế nông nghiệp;

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế; 1997 - 2010;

Tỉnh Vĩnh Phúc; Việt Nam
Liên bang Nga hai thập niên đầu thế kỷ 21/ Nguyễn An Hà ch.b. . - H. : KHXH, 2011 . - 272 tr.

Ký hiệu kho : Vb 7643/ VSUHOC / Mfn: 9669

Từ khoá : Tình hình nội bộ; Quan hệ quốc tế;

Chính sách đối ngoại; Phát triển kinh tế;

2011-2020; Nga
Mô hình công nghiệp hoá hiện đại hoá theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam/ Đỗ Hoài Nam, Trần Đình Thiên . - H. : KHXH, 2009 . - 282 tr.

Ký hiệu kho : Vb 7793/ VSUHOC / Mfn: 9609

Từ khoá : Công nghiệp hoá; Hiện đại hoá;

Định hướng xã hội chủ nghĩa; Phát triển kinh tế;

Hội nhập kinh tế quốc tế; Việt Nam
64 nước cờ trên bàn thương lượng/ Roger Dawson; Nguyễn Kiều Vân d. .- H. : Lao động Xã hội, 2013 . - 870 tr.

Ký hiệu kho : VL 1002/ VTAMLY / Mfn: 9541

Từ khoá : Doanh nghiệp; Kinh tế doanh nghiệp;

Kĩ năng kinh doanh; Kĩ năng lãnh đạo; Mỹ


Nguồn nhân lực với phát triển bền vững vùng Bắc Bộ giai đoạn 2011 - 2020/ Nguyễn Hồng Quang ch.b. . - H. : KHXH, 2013 . - 234 tr.

Ký hiệu kho : Vb 7795/ VSUHOC / Mfn: 9611

Từ khoá : Nguồn nhân lực; Phát triển bền vững;

Giải pháp phát triển; 2011-2020;

Miền Bắc; Việt Nam
Những bậc thầy thành công: Kỹ năng để thành công trong kinh doanh và cuộc sống / Ivan R. Misner; Nguyễn Trà d. . - H. : Lao động Xã hội, 2014 .- 415 tr.

Ký hiệu kho : Vv 4062/ VTAMLY / Mfn: 9592

Từ khoá : Kinh doanh; Doanh nhân; Kĩ năng kinh doanh;

Bí quyết thành công


Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam hiện nay: Sách chuyên khảo / Nguyễn Trường Sơn . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2014 . - 368 tr.

Ký hiệu kho : LSS1401102/ TVKHXHHCM / Mfn: 9465

Từ khoá : Doanh nghiệp; Kinh tế doanh nghiệp;

Doanh nghiệp nhỏ và vừa; Phát triển kinh tế;

Việt Nam
Phát triển kinh tế tri thức gắn với quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam/ Đặng Hữu ch.b.; Đinh Quang Ty, Hồ Ngọc Luật b.s. . - H. : KHXH, 2009 . - 378 tr.

Ký hiệu kho : Vb 7792/ VSUHOC / Mfn: 9610

Từ khoá : Kinh tế trí thức; Phát triển kinh tế tri thức;

Công nghiệp hoá; Hiện đại hoá; Việt Namtải về 261.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương