Sở y tế TỈnh thừa thiên huế trung tâM y tế huyện phú vang báo cáO ĐỀ TÀi nghiên cứu khoa họCtải về 446.5 Kb.
trang1/4
Chuyển đổi dữ liệu24.11.2017
Kích446.5 Kb.
#2791
  1   2   3   4


SỞ Y TẾ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN PHÚ VANG

BÁO CÁO ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

TÊN ĐỀ TÀI
NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH BỆNH TẬT GIAI ĐOẠN SƠ SINH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHÚ VANG NĂM 2016

CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI

THS.BS. HOÀNG TRỌNG QUÝ

PHÚ VANG - THÁNG 11 NĂM 2016

SỞ Y TẾ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN PHÚ VANG

BÁO CÁO ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

TÊN ĐỀ TÀI
NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH BỆNH TẬT GIAI ĐOẠN SƠ SINH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHÚ VANG NĂM 2016

CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI

THS.BS. HOÀNG TRỌNG QUÝ

PHỐI HỢP THỰC HIỆN

Nguyễn Thị Kiều Nhi, Trương Như Sơn, Đỗ Thị Kim Na, Trần Đại Ái, Lê Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Ngọc, Võ Thị Mỹ, Lê Như Thùy Nhung

Ngô Thị Liên, Nguyễn Thị Kim Sương, Nguyễn Thị Thanh Loan

PHÚ VANG - THÁNG 11 NĂM 2016

Lời cảm ơn

Để hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học này, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến:

- Ban Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế

- Hội đồng khoa học- kỹ thuật Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế

- Ban Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phú Vang

- Hội đồng khoa học- kỹ thuật Trung tâm Y tế huyện Phú Vang

- Khoa Nhi, các đồng nghiệp và các khoa, phòng Trung tâm Y tế huyện Phú Vang đã giúp đỡ chúng tôi trong quá trình thực hiện đề tài.

Chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến bệnh nhân và gia đình bệnh nhân đã tạo điều kiện thuận lợi và giúp đỡ chúng tôi trong quá trình thực hiện đề tài.

Xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến những người thân trong gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đã luôn động viên, chia sẽ và giúp đỡ tôi trong quá trình thực hiện đề tài này.

Chủ nhiệm đề tài

Hoàng Trọng Quý

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu và kết quả trong đề tài này là trung thực, chính xác và chưa từng được ai công bố trên một tạp chí nào.

Phú Vang, ngày 05 tháng 11 năm 2016

Chủ nhiệm đề tài

Hoàng Trọng Quý

CHỮ VIẾT TẮT

BYT:

Bộ Y tế

IUGR:

Intrauterine growth restriction

chậm phát triển trong tử cung

NTSS:

Nhiễm trùng sơ sinh

SD:

Standard deviation

Độ lệch chuẩn

SGA:

Small for gestional age

Trẻ nhỏ so với tuổi thai

SSĐN:

Sơ sinh đẻ non

SSĐT:

Sơ sinh đủ tháng

SSGT:

Sơ sinh già tháng

WHO :

World Health Organization:

Tổ chức Y tế Thế giới.

MỤC LỤC

Trang

ĐẶT VẤN ĐỀ .........................................................................................................

1

Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU..............................................................

3

1.1. Các giai đoạn chu sinh và sơ sinh…………............................................

3

1.2. Dự đoán, đánh giá, điều trị và tiên lượng trẻ sơ sinh có nguy cơ cao...................................................................................................................

4


1.3.Dịch tễ học các bệnh lý thường gặp giai đoạn sơ sinh…………..

11

1.4. Các nghiên cứu trong nước và trên thế giới về mô hình bệnh tật và tử vong sơ sinh……………………..………………………………

14


Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU..........

18

2.1. Đối tượng nghiên cứu..............................................................................

18

2.2. Phương pháp nghiên cứu.........................................................................

19

2.3. Xử lý số liệu...............................................................................................

22

Chương 3: KẾT QUẢ...........................................................................................

23

3.1. Đặc điểm chung của mẫu nghiên cứu..................................................

23

3.2. Mô hình bệnh tật giai đoạn sơ sinh sớm.............................................

24

3.3. Một số yếu tố liên quan đến mô hình bệnh tật giai đoạn sơ sinh sớm

29

3.4. Mô hình bệnh tật giai đoạn sơ sinh muộn.........................................

33

Chương 4: BÀN LUẬN........................................................................................

37

4.1. Đặc điểm chung của mẫu nghiên cứu..................................................

37

4.2. Mô hình bệnh tật giai đoạn sơ sinh sớm……...............................

38

4.3. Một số yếu tố liên quan đến mô hình bệnh tật giai đoạn sơ sinh sớm…………………………………………………..….......................

41

4.4. Mô hình bệnh tật giai đoạn sơ sinh muộn......................................

43

KẾT LUẬN..............................................................................................................

46

KIẾN NGHỊ.............................................................................................................

48

TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
DANH MỤC BẢNG

NỘI DUNG


Trang

Bảng 3.1. Phân bố theo tuổi

23

Bảng 3.2. Phân bố theo giới

23

Bảng 3.3. Phân bố sơ sinh theo tuần thai

24

Bảng 3.4. Phân bố tình hình bệnh lý sơ sinh giai đoạn sơ sinh sớm

24

Bảng 3.5. Phân bố tình hình bệnh lý sơ sinh theo phân loại sơ sinh

25

Bảng 3.6. Phân bố tình hình bệnh tật giai đoạn sơ sinh sớm

26

Bảng 3.7. Phân bố tình hình bệnh tật theo phân loại sơ sinh đẻ non

27

Bảng 3.8. Phân bố tình hình bệnh tật theo phân loại sơ sinh đủ tháng

27

Bảng 3.9. Phân bố tình hình bệnh tật theo phân loại sơ sinh già tháng

28

Bảng 3.10. Một số yếu tố nguy cơ trong thời kỳ mang thai của mẹ

29

Bảng 3.11. Liên quan giữa một số yếu tố nguy cơ trong thời kỳ mang thai của mẹ với với nhiễm trùng sơ sinh sớm

30

Bảng 3.12. Một số yếu tố nguy cơ trong cuộc đẻ

31

Bảng 3.13. Liên quan giữa một số yếu tố nguy cơ trong cuộc đẻ với nhiễm trùng sơ sinh sớm

32

Bảng 3.14. Tỷ lệ sơ sinh bệnh lý giai đoạn sơ sinh muộn

33

Bảng 3.15. Phân bố tình hình bệnh lý sơ sinh giai đoạn sơ sinh muộn

33

Bảng 3.16. Phân bố tình hình bệnh tật giai đoạn sơ sinh muộn

34

Bảng 3.17. Phân bố tình hình bệnh tật giai đoạn sơ sinh muộn theo phân loại sơ sinh đủ tháng

35

Bảng 3.18. Phân bố tình hình bệnh tật giai đoạn sơ sinh muộn theo phân loại sơ sinh già tháng

36

DANH MỤC SƠ ĐỒ

NỘI DUNG


Trang

Sơ đồ 1.1. Sơ đồ hoá các giai đoạn chu sinh và sơ sinh

3


tải về 446.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương