Sổ tay nhân viêntải về 328.5 Kb.
trang1/50
Chuyển đổi dữ liệu18.01.2022
Kích328.5 Kb.
#56059
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   50
Số:….TTĐT/2016CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax: 0436.525 808 - web: verco.vn

Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016
Sổ tay nhân viên

This manual provides information on a wide range of subjects related to your employment with the company. hướng dẫn sử dụng này cung cấp thông tin về một loạt các đối tượng liên quan đến việc làm của bạn với công ty.

The Manual is designed to help you settle into the Company, and quickly familiarize yourself with the organization by telling you something about our background, our aims and objectives, facilities and amenities, employment policies, terms and conditions, code of conduct, development and training, health and safety and security and confidentiality. Tài liệu sử dụng được thiết kế để giúp bạn giải quyết vào Công ty, và nhanh chóng làm quen với các tổ chức bằng cách nói với bạn điều gì đó về nền tảng của chúng tôi, mục tiêu của chúng tôi và mục tiêu, phương tiện và tiện nghi, chính sách việc làm, điều khoản và điều kiện, quy tắc ứng xử, phát triển và đào tạo , sức khỏe và an toàn, an ninh và bảo mật.

We hope that you will read the manual in its entirety, but the table of contents, which follows, will help you to find quickly those subjects in which you are particularly interested. Chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ đọc hướng dẫn trong toàn bộ, nhưng các bảng nội dung, mà sau, sẽ giúp bạn tìm nhanh chóng các đối tượng trong đó bạn là đặc biệt quan tâm.

This manual is designed to answer many of the general questions you may have about working for the Company, but the terms of your contract are as contained in your letter of offer of employment and Statement of Terms and Conditions of your employment. Sổ tay này được thiết kế để trả lời nhiều câu hỏi chung chung bạn có thể đã về làm việc cho Công ty, nhưng các điều khoản của hợp đồng của bạn được chứa trong thư của bạn cung cấp việc làm và Tuyên bố của Điều khoản và Điều kiện làm việc của bạn.

We wish you a productive and rewarding association with the Organization. Chúng tôi muốn cho bạn một liên kết sản xuất và bổ ích với các tổ chức.

Vice President-Human Resources Phó Chủ tịch-Nhân sựtải về 328.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   50
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương