Sở NÔng nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh hậU GIAng thông tin danh mục kêu gọI ĐẦu tư VÀo nông nghiệP, NÔng thôn tỉnh hậu giangtải về 289.09 Kb.
trang2/4
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích289.09 Kb.
1   2   3   4

1. Tên Dự án:

Dự án đầu tư Vùng chăn nuôi tập trung Hậu Giang.

2. Địa điểm đầu tư:

Huyện Phụng Hiệp, Vị Thủy và Long Mỹ.3. Quy mô đầu tư:

- Quy hoạch vùng chăn nuôi tập trung huyện Phụng Hiệp: 250 ha

- Quy hoạch vùng chăn nuôi tập trung huyện Vị Thủy: 150 ha

- Quy hoạch vùng chăn nuôi tập trung huyện Long Mỹ: 200 ha4. Hình thức đầu tư:

- Nhà đầu tư trực tiếp đầu tư 100% vốn5. Các chính sách ưu đãi đầu tư:

- Dự án thuộc danh mục lĩnh vực Đặc biệt ưu đãi đầu tư.

- Dự án được thụ hưởng các chính sách: ưu đãi về đất đai, hỗ trợ đầu tư theo Nghị định 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

- Dự án được thụ hưởng các chính sách theo Quyết định số: 62/2013/QĐ-TTg, ngày 25/10/2013 cuả Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn.


G. DỰ ÁN NUÔI TRỒNG

THỦY ĐẶC SẢN NƯỚC NGỌT HẬU GIANG


Hình ảnh
1. Tên Dự án:

Dự án Nuôi trồng thủy đặc sản nước ngọt Hậu Giang.

2. Địa điểm đầu tư:

Huyện Châu Thành, thị xã Ngã Bảy và huyện Phụng Hiệp.3. Quy mô đầu tư:

- 300 ha cá da trơn.

- 300 ha cá rô phi xuất khẩu.

- 300 ha thủy đặc sản xuất khẩu.4. Hình thức đầu tư:

- Nhà đầu tư trực tiếp đầu tư 100% vốn.5. Các chính sách ưu đãi đầu tư:

- Dự án thuộc danh mục lĩnh vực Đặc biệt ưu đãi đầu tư.

- Dự án được thụ hưởng các chính sách: ưu đãi về đất đai, hỗ trợ đầu tư theo Nghị định 210/2013/NĐ-CP, ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

- Dự án được thụ hưởng các chính sách theo Quyết định số: 62/2013/QĐ-TTg, ngày 25/10/2013 cuả Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn.


H. DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHU NÔNG NGHIỆP

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO HẬU GIANG1. Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (NNƯDCNC) Hậu Giang được Thủ tướng Chính phủ nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam phê duyệt bằng 2 Quyết định: Quyết định số 1152/QĐ-TTg ngày 27/8/2012 về việc thành lập và ban hành quy chế hoạt động Khu NNƯDCNC Hậu Giang và Quyết định số 1066/QĐ-TTg vè việc quy hoạch chung xây dựng Khu NNƯDCNC Hậu Giang đến năm 2025.

2. Mục tiêu của dự án: Hình thành khu Trung tâm NNƯDCNC với nòng cốt là các doanh nghiệp tham gia đầu tư để tạo ra công nghệ cao phục vụ nông nghiệp hoặc ứng dụng công nghệ cao để sản xuất ra các sản phẩm nông nghiệp có giá trị cao. Hình thành phân khu sản xuất NNƯDCNC đối với sản phẩm chủ lực của địa phương để nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập của nông dân; làm mô hình để mở rộng vùng sản xuất NNƯDCNC cho tỉnh Hậu Giang và các địa phương trong vùng Tây Sông Hậu.

3. Qui mô dự án: Khu NNƯDCNC Hậu Giang có tổng diện tích 5.200ha, trong đó diện tích khu trung tâm là 415ha, diện tích khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là 4.785ha.

Trong khu trung tâm có các khu chức năng bao gồm: (1) Tiểu khu mời gọi đầu tư 253ha; (2) Tiểu khu thực nghiệm và trình diễn 30ha; (3) Tiểu khu hành chính 14ha; (4) Tiểu khu dịch vụ dân sinh 6.87ha; (5) Tiểu khu kho bãi và chế biến 14ha; (6) Tiểu khu xử lý nước, rác thải 2ha.4. Địa điểm: Thuộc địa bàn xã Vĩnh Viễn, Vĩnh Viễn A, Lương Tâm, Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Cách trung tâm TP. Cần Thơ 70km về phía Tây Nam theo Quốc lộ 61 và tỉnh lộ 930.

5. Sản phẩm chủ lực: Lúa gạo đặc sản chất lượng cao, cây ăn quả và chăn nuôi (gia súc, gia cầm, thuỷ cầm) và các loại rau, hoa…

6. Lĩnh vực ứng dụng công nghệ cao (CNC) có 9 lĩnh vực gồm: (1) CNC trong lai tạo, nhân giống; (2) CNC trong bảo vệ thực vật, thú y; (3) CNC trong canh tác cây trồng; (4) CNC trong vi sinh phục vụ sản xuất nông nghiệp; (5) CNC trong nuôi thuỷ sản; (6) CNC trong chế biến, bảo quản; (7) CNC trong thuỷ lợi (tưới tiết kiệm và tự động hoá); (8) CNC trong ứng dụng vật liệu mới; (9) CNC trong bảo vệ môi trường sinh thái.

Mong muốn được hợp tác đầu tư với các nhà đầu tư trong và ngoài nước trên các lĩnh vực: - xây dựng cơ sở hạ tầng – nghiên cứu sản xuất CNC cụ thể CNC trong lai tạo; cải tạo và nhân giống cây trồng vật nuôi; công nghệ chế biến, bảo quản sau thu hoạch, sản xuất phân vi sinh, phân hữu cơ phục vụ sản xuất nông nghiệp – đầu tư xây dựng các công trình phụ trợ trong Khu Trung tâm, các tiểu khu: dịch vụ dân sinh; kho bãi chế biến; xử lý nước, rác thải – sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao. Nhà đầu tư được hưởng các chính sách đặc biệt ưu đãi đầu tư của nhà nước theo quy định hiện hành trong sản xuất nông nghiệp.* Địa chỉ liên hệ:

Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

- Trụ sở: Khu hành chính 406, khu vực 3, phường 5, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

- Điện thoại: 07116.270.036 - Fax: 07116.260.879

- Email: congnghecaohaugiang@gmail.com.

- Giám đốc: Phạm Hoài An

+ Di động: 0918.367 537

+ Email: phamhoaian56@gmail.com
I. DỰ ÁN ĐẦU TƯ HỆ THỐNG

CUNG CẤP NƯỚC SẠCH NÔNG THÔN HẬU GIANG1. Tên Dự án:

Dự án đầu tư Hệ thống cung cấp nước sạch nông thôn Hậu Giang.

2. Địa điểm đầu tư:

- Vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.3. Qui mô Đầu tư:

- Nhu cầu đầu tư: 50 trạm cung cấp nước sạch.

- Quy mô tối thiểu 01 dự án: từ 20 m3/giờ trở lên.
4. Hình thức đầu tư

- Nhà đầu tư trực tiếp đầu tư vốn và quản lý khai thác.


5. Các chính sách ưu đãi đầu tư:

- Dự án thuộc danh mục lĩnh vực Đặc biệt ưu đãi đầu tư.

- Dự án được thụ hưởng các chính sách: ưu đãi về đất đai, hỗ trợ đầu tư theo Nghị định 210/2013/NĐ-CP, ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

J. DỰ ÁN ĐẦU TƯ DU LỊCH SINH THÁI

KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN LUNG NGỌC HOÀNG


Hình ảnh

Vườn chim Mùa Xuân


1. Tên Dự án:

Dự án Đầu tư Du lịch sinh thái Khu bảo tồn thiên nhiên Lung
Ngọc Hoàng.


2. Địa điểm đầu tư:

Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng (huyện Phụng Hiệp, tỉnh


Hậu Giang).

3. Quy mô Đầu tư:

- Diện tích 2.800 ha.4. Hình thức đầu tư:

- Nhà đầu tư đầu tư trực tiếp hoặc liên kết Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng.5. Các chính sách ưu đãi đầu tư:

- Dự án thuộc danh mục lĩnh vực Đặc biệt ưu đãi đầu tư.K. DỰ ÁN ĐẦU TƯ XỬ LÝ Ô NHIỄM VÀ

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG - THU GOM BÈO LỤC BÌNH HẬU GIANG


Hình ảnh

Sông đầy lục bình


1. Tên Dự án:

Dự án đầu tư xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường - Thu gom bèo lục bình Hậu Giang.

2. Địa điểm đầu tư:

Huyện Phụng Hiệp, Long Mỹ và Vị Thuỷ.3. Quy mô Đầu tư:

- 100 tấn bèo lục bình/ngày đêm.4. Hình thức đầu tư

- Nhà đầu tư đầu tư trực tiếp 100% vốn hoặc liên doanh liên kết với tỉnh Hậu Giang.5. Các chính sách ưu đãi đầu tư:

- Dự án thuộc danh mục lĩnh vực Đặc biệt ưu đãi đầu tư.

- Các chính sách hỗ trợ đầu tư xử lý môi trường.

L. DỰ ÁN ĐẦU TƯ SIÊU THỊ NÔNG NGHIỆP HẬU GIANG1. Tên Dự án:

Dự án đầu tư Siêu thị nông nghiệp Hậu Giang.

2. Địa điểm đầu tư:

Huyện Châu Thành A và huyện Vị Thủy (đường Vị Thanh – Cần Thơ).3. Quy mô Đầu tư:

- Từ 5ha - 10ha.4. Hình thức đầu tư

- Nhà đầu tư đầu tư trực tiếp 100% vốn.5. Các chính sách ưu đãi đầu tư:

- Dự án thuộc danh mục lĩnh vực Đặc biệt ưu đãi đầu tư.

- Dự án được thụ hưởng các chính sách: ưu đãi về đất đai, hỗ trợ đầu tư theo Nghị định 210/2013/NĐ-CP, ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.


PHẦN III

GIỚI THIỆU MỘT SỐ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP CHÍNH

CỦA TỈNH HẬU GIANG
Một số nông sản chủ lực của tỉnh Hậu Giang, kêu gọi đầu tư, hợp tác phát triển, gồm:
1. Bưởi Năm Roi Hậu Giang

2. Cam sành Ngã Bảy – Hậu Giang.

3. Chanh không hạt Châu Thành – Hậu Giang.

4. Khóm Cầu Đúc Hậu Giang.

5. Xoài Cát Hòa Lộc.

6. Lúa gạo chất lượng cao Hậu Giang

7. Dưa hấu Hậu Giang.

(Kèm theo các tờ rơi giới thiệu thông tin sản phẩm)UBND TỈNH HẬU GIANG

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

____________________

THÔNG TIN SẢN PHẨM

BƯỞI NĂM ROI

HẬU GIANG

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH HẬU GIANG

Địa chỉ: Số 05, đường Xô Viết Nghệ Tỉnh,

Khu hành chính UBND tỉnh Hậu Giang.

ĐT: 07113.877.977 Fax: 07113.878.938

Email: vanthusonongnghiep@gmail.com

Website: http://sonongnghiep.haugiang.gov.vn
GIỚI THIỆU

Bưởi Năm Roi là một giống bưởi nổi tiếng ở Việt Nam được trồng nhiều ở một số tỉnh miền Tây Nam Bộ (nhất là Hậu Giang và Vĩnh Long). Mỗi năm, giống bưởi này cho thu hoạch hai lần vào tháng 8 và tháng Chạp.

Giống Bưởi Năm Roi do ông Trần Văn Bưởi (1918 - 1990) người làng Mái Dầm (nay thuộc xã Phú Hữu A, huyện Châu Thành, Hậu Giang) tìm thấy. Sinh thời, ông Bưởi làm nghề buôn bán trên sông. Một tối ông ngủ lại trên ghe bầu ở Tân Châu (vùng Châu Đốc thuộc tỉnh An Giang) thì vô tình nhặt được một trái cây trên sông. Trái cây da có màu xanh, ruột màu đỏ vàng. Xé ra nếm thử thấy vị ngon, mọng nước, ông Bưởi rất thích. Ông lấy hột mang về quê Phú Hữu (chợ Mái Dầm) để trồng.

Tương truyền, sợ con cháu trong nhà hái trái làm mất giống cây quí nên ông Bưởi đe dọa: “Đứa nào mà hái trái cây của ông Bưởi là ông đánh năm roi nghe chưa”. Vì câu nói của ông, giống bưởi có tên gọi là “Năm Roi”. Bưởi Năm Roi có tên gọi từ đó.

Sau khi giống bưởi này được phổ biến khắp vùng quê ông Trần Văn Bưởi, người các nơi khác cũng đến xin giống cây về trồng. Ngày nay, Bưởi Năm Roi được trồng nhiều nhất là tại xã Phú Hữu và xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.Bưởi Năm Roi trồng nhiều ở huyện Châu Thành, Hậu Giang.

CÔNG DỤNG, THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG

Bưởi Năm Roi có hình quả lê, lột tróc được vỏ lụa, có nhiều múi mọng nước, vị ngọt và không có hạt. Bưởi Năm Roi, ngoài việc ăn tươi giảm được Cholesterol, còn được dùng làm chè bưởi và chiết xuất tinh dầu cho mỹ phẩm. Riêng vỏ bưởi còn được dùng làm nem chay. Mới đây, vỏ bưởi nấu lấy nước uống có tác dụng làm tiêu mỡ và giảm béo phì.

Ngoài ra, bưởi còn có tính thanh nhiệt và có chứa nhiều thành phần rất có lợi cho sức khoẻ. Bưởi chứa lượng Vitamin C và Vitamin A dồi dào, làm tăng sức đề kháng cho cơ thể. Chỉ cần 1/2 trái bưởi đã cung cấp 78% nhu cầu Vitamin C hàng ngày cho cơ thể.


Theo Viện Dinh dưỡng Việt Nam, thành phần dinh dưỡng của Bưởi như sau:

Thành phần

dinh dưỡng

Trong 100g

bưởi

Năng lượng (Kcal/calo)

30

Nước (g)

91

Chất đạm (g)

0,2

Tinh bột (g)

7,3

Glucid (g)

9

Chất xơ (mg)

0,7

Vitamin C (mg)

95

Vitamin B1 (mg)

0,04

Canxi (mg)

23

Sắt (mg)

0,5

Photpho (mg)

19


TÌNH HÌNH SẢN XUẤT

Diện tích trồng Bưởi Năm Roi tại Hậu Giang khoảng 3.000 ha tập trung ở huyện Châu Thành. Hàng năm nông dân trong tỉnh Hậu Giang có thể cung ứng khoảng 45.000 tấn Bưởi Năm Roi cho thương lái các nơi đến mua, chủ yếu ăn tươi và tiêu thụ trong nước.

Cây Bưởi Năm Roi tại Hậu Giang đã được chứng nhận GlobalGAP với diện tích 55,4 ha và được Công ty The Fruit Republic của Hà Lan bao tiêu trong diện tích này.

Đặc biệt, hiện nay dưới sự sáng tạo của một số bà con nông dân ở huyện Châu Thành trái Bưởi Năm Roi còn được sáng tạo để trở thành trái bưởi hồ lô rất được ưa chuộng và có giá trị để trưng trong các dịp tết.


frame16

Bưởi Năm Roi tạo hình hồ lô.
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Tập trung tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo hướng Chất lượng - Hiệu quả - Bền vững; Trọng tâm điều chỉnh quy trình sản xuất khép kín các cây con chủ lực; củng cố tổ chức bộ máy; hoàn thành các chỉ tiêu, nâng cao đời sống nông dân theo hướng nông thôn mới.THÔNG TIN LIÊN HỆ

1. Phòng Kế hoạch Tài chính -

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hậu Giang

ĐT: 07113.877.977

Email: phongkehoachsonongnghiep@gmail.com2. Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh Hậu Giang

ĐT: 07113.878.873

Email: ttknhaugiang@yahoo.com
3. Phòng NN & PTNT huyện Châu Thành

ĐT: 07113.948.542

Email: pnnchauthanh@gmail.com
Một số nhà vườn sản xuất Bưởi Năm Roi trong tỉnh Hậu Giang:

* Võ Trung Thành

Địa chỉ: Ấp Phú Trí - Phú Tân - Châu Thành – Hậu Giang.

Điện thoại: 0979.416.127

* Nguyễn Văn Yên

Địa chỉ: Ấp Phú Trí - Phú Tân - Châu Thành - Hậu Giang.

Điện thoại: 0982.825.702

* Huỳnh Công Trực

Địa chỉ: Ấp Phú Trí – Phú Tân – Châu Thành – Hậu Giang.

Điện thoại: 01669.013.971
frame17

Vườn Bưởi Năm Roi chất lượng cao
Giấy phép xuất bản số: 54/GPXB-STTTT do Sở TT&TT tỉnh Hậu Giang cấp ngày 18 tháng 9 năm 2014 . Số lượng: 600 bản. In tại Công ty Cổ phần In Hậu Giang.


UBND TỈNH HẬU GIANG

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

____________________

THÔNG TIN SẢN PHẨM

CAM SÀNH

NGÃ BẢY – HẬU GIANG

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH HẬU GIANG

Địa chỉ: Số 05, đường Xô Viết Nghệ Tỉnh,

Khu hành chính UBND tỉnh Hậu Giang.

ĐT: 07113.877.977 Fax: 07113.878.938

Email: vanthusonongnghiep@gmail.com

Website: http://sonongnghiep.haugiang.gov.vn

GIỚI THIỆU

Cam sành được trồng rất lâu đời tại Việt Nam. Ở miền Bắc (Hà Giang, Yên Bái), trái cam sành có vỏ màu vàng. Ở Đồng bằng Sông Cửu Long, trồng phổ biến ở các tỉnh: Bến Tre, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang, Tiền Giang, Trà Vinh… trái cam sành có vỏ màu xanh.

Có đặc tính sinh trưởng trung bình, góc cành hẹp và có khuynh hướng vươn cao. Cây cho trái sớm sau 2 năm trồng.

frame18

Thời gian tập trung thu hoạch từ tháng 8 - 12 và rải rác các tháng trong năm. Thời gian từ ra hoa đến thu hoạch của Cam Sành khoảng 8 - 9 tháng.

Năng suất trung bình (30kg/cây/năm, cây khoảng từ 5 năm tuổi).

Đặc điểm: trái có dạng hình cầu hơi dẹp, trọng lượng trung bình 235 g, vỏ trái màu xanh đến xanh vàng khi chín, tép màu vàng cam đậm, nhiều nước, vị ngọt chua - độ Brix: 8-10%, mùi rất thơm.


CÔNG DỤNG, THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG

frame19

Cam sành dùng để ăn tươi hoặc làm thức uống giải khát. Là loại trái cây được nhiều người lựa chọn để bồi bổ cơ thể vì rất tốt cho sức khỏe.Theo Viện Dinh dưỡng Việt Nam, thành phần dinh dưỡng như sau:


Thành phần dinh dưỡng

Trong 100g

cam


Năng lượng (Kcal/calo)

37

Nước (g)

88,7

Chất đạm (g)

0,9

Tinh bột (g)

8,4

Chất xơ (mg)

1,4

Vitamin C (mg)

42

Vitamin A (microgram)

465

Glucid (g)

9,9

Vitamin B1 (mg)

0,09

Canxi (mg)

26

Photpho (mg)

14


TÌNH HÌNH SẢN XUẤT

Tỉnh Hậu Giang có diện tích cây ăn trái 29.000 ha, sản lượng 290.000 tấn/năm.

Riêng Cam Sành có diện tích 9.000 ha. Được trồng tập trung nhiều ở huyện Châu Thành, thị xã Ngã Bảy và huyện Phụng Hiệp.

Sản lượng thu hoạch hàng năm: đạt 135.000 tấn.THỜI VỤ SẢN XUẤT

Cam sành trồng tốt nhất vào đầu mùa mưa.

Cam sành cho trái quanh năm nhưng tập trung vào khoảng tháng 8-10 trong năm. Tính từ ngày ra bông đến khi thu hoạch là 7-9 tháng, mà các nhà vườn có biện pháp xử lý ra hoa vào thời điểm thích hợp để bán được giá cao nhất.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Tỉnh Hậu Giang đã quy hoạch vùng nguyên liệu cam sành tại thị xã Ngã Bảy.

Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn đang vận động nhân dân cải tiến kỹ thuật để vùng cam sành Ngã bảy đạt chất lượng tốt đáp ứng đủ nhu cầu thị trường. Đầu tư xây dựng trồng thâm canh cam sành theo hướng an toàn với diện tích 30ha, xây dựng mô hình trồng thâm canh cam sành theo hướng VietGAP với diện tích 15ha và đã được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn sản xuất thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP).

Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng nhãn hiệu hàng hoá “Cam sành Ngã Bảy” nhằm giúp nâng cao năng suất, phát triển thị trường tiêu thụ.frame20

Thu hoạch cam sành.

frame21Cam sành trồng nhiều ở thị xã Ngã Bảy, HG.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

1. Phòng Kế hoạch Tài chính -

Sở Nông nghiệp và PTNT Hậu Giang

Email: phongkehoachsonongnghiep@gmail.comĐT: 0711.3 877.977
2. Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Hậu Giang

ĐT: 07113.878.873

Email: ttknhaugiang@yahoo.com
3. Phòng NN & PTNT huyện Châu Thành

ĐT: 07113.948.542

Email: pnnchauthanh@gmail.com

4. Phòng Kinh tế thị xã Ngã Bảy

ĐT: 07113.866.839

Email: phongkinhte.ngabay@yahoo.com.vn
Một số cơ sở - nhà vườn:

* HTX Bảy Thưa

Đc: Ấp Bảy Thưa, xã Tân Thành, TX.Ngã Bảy, Hậu Giang.

ĐT : 0166.559.869

* HTX Đông Bình

ĐC: Ấp Đông Bình, xã Tân Thành, TX.Ngã Bảy, Hậu Giang.

ĐT : 0976.893.246

Giấy phép xuất bản số: 54/GPXB-STTTT do Sở TT&TT tỉnh Hậu Giang cấp ngày 18 tháng 9 năm 2014 . Số lượng: 600 bản. In tại Công ty Cổ phần In Hậu Giang.
UBND TỈNH HẬU GIANG

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

____________________

THÔNG TIN SẢN PHẨM

CHANH KHÔNG HẠT

CHÂU THÀNH – HẬU GIANG


SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT TỈNH HẬU GIANG

Địa chỉ: Số 05, đường Xô Viết Nghệ Tỉnh, Khu hành chính UBND tỉnh Hậu GiangĐT: 07113.877.977 Fax: 07113.878.938

Email: vanthusonongnghiep@gmail.com

Website: http://sonongnghiep.haugiang.gov.vnПоделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương