Së Gi¸o Dôc&§µo T¹o céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt namtải về 98 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.11.2017
Kích98 Kb.
#1657

SỞ GD&ĐT-THÀNH ĐOÀN


SỞ TT&TT-SỞ KH&CN

VIỄN THÔNG-HỘI TIN HỌC

CAO ĐẲNG THỰC HÀNH FPT

CÔNG TY CỔ PHẦN SOFTECH

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày tháng 4 năm 2015

Số: /KH-LN-TTNTH
KẾ HOẠCH LIÊN NGÀNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI THI TIN HỌC TRẺ TP. ĐÀ NẴNG - 2015

------------------------------

Năm 2015, liên ngành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Viễn thông Đà Nẵng, Công ty cổ phần Softech, Cao đẳng thực hành FPT và Hội Tin học phối hợp tổ chức Hội thi Tin học trẻ cấp thành phố năm 2015 dành cho học sinh Tiểu học, THCS, THPT thành phố Đà Nẵng; đồng thời, chuẩn bị tốt các điều kiện cho đội tuyển của thành phố Đà Nẵng tham dự Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXI- 2015, liên ngành thành phố thống nhất kế hoạch như sau:I. Mục đích yêu cầu:

1. Tiếp tục đẩy mạnh việc dạy và học Tin học trong các trường phổ thông, các trung tâm GDTX, GDTX-HN, KTTH-HN, trung tâm Tin học - Ngoại ngữ, Tin học - Nghiệp vụ trong thành phố (gọi chung là các đơn vị, trường học) nhằm góp phần đào tạo nguồn nhân lực trẻ về công nghệ thông tin.

2. Đưa Hội thi “Tin học trẻ” vào kế hoạch và nhiệm vụ của các đơn vị, trường học nhằm phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi công nghệ thông tin.

3. Vận động các ngành, các cấp tham gia và hỗ trợ cho Hội thi.

4. Chọn lựa để tiếp tục bồi dưỡng dài hạn và chuyên sâu hơn cho đội tuyển học sinh giỏi thành phố tham dự Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXI- 2015.

5. Góp phần đẩy mạnh việc tuyên truyền, thực hiện Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet. Định hướng cho học sinh việc tổ chức và tham gia các hoạt động trên Internet theo đúng quy định của pháp luật.

II. Kế hoạch tổ chức Hội thi:

1. Đơn vị dự thi, đối tượng dự thi, hình thức và nội dung thi:

1.1. Đơn vị dự thi: Mỗi Phòng GDĐT, mỗi Trường THPT, mỗi Trung tâm, Nhà Thiếu nhi Đà Nẵng là một đơn vị dự thi.

1.2. Đối tượng dự thi: Học sinh giỏi Tin học trong các trường phổ thông (Tiểu học, THCS, THPT), các trung tâm - được đơn vị dự thi giới thiệu, đều có thể đăng ký dự thi: Phần thi chung, Phần thi PMST. Lớp học (THCS, THPT), Liên đội trường THCS, Đoàn trường THPT (Đoàn trung tâm) và cá nhân học sinh - được đơn vị dự thi giới thiệu, đều có thể đăng ký dự thi Lập trình phần cứng.

Lưu ý:

- Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba (không tính giải phần mềm sáng tạo) của Hội thi Tin học trẻ toàn quốc và cấp thành phố những năm trước chỉ được đăng ký dự thi ở cấp học cao hơn.

- Riêng phần thi về phần mềm sáng tạo (PMST) khuyến khích tất cả học sinh có sản phẩm PMST đăng ký dự thi Bảng D (trong đó D1: Tiểu học, D2:THCS, D3: THPT).

1.3. Hình thức và nội dung 3 phần thi của Hội thi:

1.3.1. Phần thi chung (3 bảng dự thi):

+ Bảng A: Học sinh Tiểu học

+ Bảng B: Học sinh THCS

+ Bảng C: Học sinh THPT và BT THPT.1.3.2. Phần thi phần mềm sáng tạo (PMST): Bảng D, (trong đó: D1 dành cho học sinh Tiểu học; D2 dành cho THCS và D3 dành cho THPT và GDTX). Mọi học sinh có sản phẩm PMST đều được đăng ký dự thi cấp thành phố.

1.3.3. Lập trình phần cứng: Bảng E, (Trong đó E2 dành cho THCS và E3 dành cho THPT và GDTX)

(Nội dung cụ thể của Phần thi chung, Phần thi PMST gửi kèm).2. Tổ chức Hội thi cấp thành phố:

2.1. Đăng ký dự thi:

Các đơn vị dự thi gửi danh sách thí sinh Phần thi chung và Phần thi PMST (theo mẫu kèm) về Ban Thanh Thiếu nhi – Trường học, Thành Đoàn Đà Nẵng (Đường Xuân Thủy, Quận Cẩm Lệ) chậm nhất là 04/5/2015:

- Không hạn chế số lượng thí sinh đăng ký dự thi Phần mềm sáng tạo ở cả 3 cấp học (kể cả học sinh chuyên Tin của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn);

- Không hạn chế số lượng thí sinh THPT đăng ký dự thi Phần thi chung;

- Riêng số lượng thí sinh Phần thi chung của mỗi bảng A và B có nhiều nhất là 200 em/bảng, trong đó, số lượng quy định cho mỗi bảng theo đơn vị quận, huyện tối đa là: Hải Châu: 50 em, Thanh Khê: 40 em, Sơn Trà: 30 em, Ngũ Hành Sơn: 20 em, Liên Chiểu: 20 em, Hòa Vang: 15 em, Cẩm Lệ: 15 em, Nhà Thiếu nhi Đà nẵng: 10 em (không xét thêm).

2.2. Thời gian tổ chức Hội thi thành phố: từ ngày 15/5 - 17/5/2015.

2.3. Địa điểm tổ chức Hội thi

- Lễ khai mạc, tổng kết, 2 phần thi: PMST Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (số 01 đường Vũ Văn Dũng – quận Sơn Trà).- Phần thi Chung tại Trung tâm Tin học Vietin (số 278/4 Nguyễn Văn Linh).

2.4. Giải thưởng cho Hội thi: Liên ngành sẽ trao nhiều giải thưởng và giấy chứng nhận giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích cho thí sinh đạt yêu cầu, đạt thành tích cao của Hội thi thành phố. Ngoài ra, Công ty cổ phần Softech, Cao đẳng thực thành FPT trao học bổng đào tạo “Lập trình viên quốc tế” cho thí sinh THPT đoạt giải cao Hội thi.

III. Phân công trách nhiệm phối hợp:

1. Trách nhiệm chung của liên ngành:

1.1. Phối hợp tổ chức Hội thi cấp thành phố (gồm các phần thi Chung, PMST và Diễn đàn; khai mạc và tổng kết khen thưởng Hội thi thành phố).

1.2. Phối hợp tập huấn đội tuyển và chuẩn bị tốt các điều kiện cho đội tuyển của thành phố tham dự Hội thi toàn quốc lần thứ XXI - 2015.

1.3. Chỉ đạo các cơ sở trực thuộc theo ngành dọc triển khai thực hiện tốt kế hoạch thống nhất của liên ngành.

1.4. Thành lập Ban tổ chức Hội thi Tin học trẻ thành phố Đà Nẵng - 2015 để giúp lãnh đạo liên ngành chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra.

1.5. Từng ngành tích cực tài trợ và vận động tài trợ cho Hội thi; tham gia trao giải thưởng từ kinh phí của mỗi ngành cho thí sinh đạt giải cấp thành phố.

2. Thành Đoàn Đà Nẵng:

2.1. Cơ quan thường trực Hội thi; xây dựng kế hoạch chi tiết cho Hội thi, tổ chức cho đội tuyển thành phố tham dự Hội thi toàn quốc 2015.

2.2. Tham gia Hội đồng coi, chấm thi cấp thành phố; tham gia trao giải thưởng cho thí sinh đạt giải Hội thi thành phố.

2.3. Lập dự toán kinh phí tổ chức Hội thi cấp thành phố và đưa đội tuyển đi tham dự Hội thi toàn quốc lần thứ XXI – 2015 trình UBND thành phố.

2.4. Theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện kế hoạch của liên ngành, thông báo tiến trình công việc cho lãnh đạo liên ngành để kịp thời chỉ đạo.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo:

3.1. Chỉ đạo các Phòng GDĐT, các Trường THPT và trực thuộc, các Trung tâm tổ chức tuyển chọn, bồi dưỡng và cử học sinh tham dự Hội thi cấp thành phố.

3.2. Chịu trách nhiệm chính trong việc ra đề thi, coi thi, chấm thi tại Hội thi cấp thành phố; tập huấn phần thi chung cho đội tuyển thành phố (tham dự Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXI) về các nội liên quan đến chương trình thi do Ban tổ chức Hội thi toàn quốc quy định cho từng cấp học (thời gian tập huấn đội tuyển từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2015).

3.3. Lập dự toán kinh phí trình UBND thành phố để khen thưởng các thí sinh đạt giải Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXI - 2015.

3.4. Chịu trách nhiệm về kinh phí ra đề thi cấp thành phố và kinh phí tập huấn đội tuyển dự Hội thi toàn quốc.

3.5. Khen thưởng học sinh đạt giải Hội thi Tin học trẻ (cấp thành phố và toàn quốc) vào dịp tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi năm học 2014-2015.

3.6. Khen thưởng cán bộ, giáo viên bồi dưỡng học sinh đạt giải Hội thi Tin học trẻ toàn quốc 2015 vào dịp tuyên dương khen thưởng phong trào thi đua dạy tốt toàn ngành năm học 2014-2015.

3.7. Thành lập các Hội đồng coi, chấm thi cấp thành phố (gồm cả 4 phần thi).

3.8. Chỉ đạo trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (địa điểm tổ chức Hội thi và tập huấn phần thi chung) hỗ trợ các khâu tổ chức, phục vụ, các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị, máy tính để tiến hành Hội thi thành phố và tập huấn đội tuyển.

4. Công ty Cổ phần Softech, Cao đẳng Thực hành FPT:

4.1. Tham gia Hội đồng coi, chấm thi tại Hội thi cấp thành phố. Tham gia trao giải thưởng cho thí sinh đạt giải Hội thi thành phố.

4.2. Chịu trách nhiệm tập huấn cho đội tuyển thành phố tham dự Hội thi toàn quốc về nội dung thi phần mềm sáng tạo (lớp tập huấn đặt tại Cao đẳng Thực hành FPT số 146D, Nguyễn Thị Thập, ĐN để học, thời gian từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2015).

4.3. Phối hợp với Sở GDĐT chấm thi vòng loại các PMST để chọn các bài dự thi tốt vào vòng chung khảo.

4.4. Trao học bổng đào tạo “Đại học Cao đẳng FPT”, “Lập trình viên quốc tế” cho các thí sinh THPT đạt giải cao; tạo điều kiện về thiết bị, máy tính để tập huấn PMST cho đội tuyển.

4.5 Tài trợ tiền mặt cho các giải thưởng.

5. Sở KH&CN, Sở TT&TT, Viễn thông Đà Nẵng, Hội Tin học: Mỗi ngành, tuỳ theo chức năng và điều kiện của mình, có trách nhiệm tham gia:

5.1. Tuyên truyền cho Hội thi; tài trợ và kêu gọi tài trợ cho Hội thi.

5.2. Hội đồng coi, chấm thi tại Hội thi cấp thành phố, các hoạt động Hội thi.

5.3. Trao giải thưởng cho thí sinh đạt giải Hội thi thành phố.

IV. Tổ chức thực hiện:

1. Thành lập Ban tổ chức Hội thi cấp thành phố năm 2015 để giúp lãnh đạo liên ngành chỉ đạo và thực hiện tốt kế hoạch phối hợp đã đề ra.

2. Ban tổ chức Hội thi có kế hoạch vận động tài trợ trong và ngoài thành phố, hỗ trợ cho công tác tổ chức, khen thưởng Hội thi, tập huấn đội tuyển và đưa đội tuyển đi tham dự Hội thi toàn quốc lần thứ XXI - 2015.

3. Các Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện và các quận, huyện Đoàn, các trường THPT, TTGDTX căn cứ kế hoạch của liên ngành thành phố, phối hợp tổ chức thi chọn và giới thiệu thí sinh Tiểu học, THCS đăng ký dự thi cấp thành phố theo số lượng quy định nêu trên.

4. Các phòng Giáo dục và Đào tạo, các quận, huyện Đoàn, các đơn vị, trường học và các phòng, ban chức năng của liên ngành có trách nhiệm triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp tổ chức Hội thi của lãnh đạo liên ngành; tổ chức thi chọn, bồi dưỡng đội tuyển và đăng ký dự thi cấp thành phố.

Kế hoạch liên ngành giữa Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Viễn thông Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Softech, Cao đẳng Thực hành FPT và Hội Tin học thành phố Đà Nẵng về việc phối hợp tổ chức Hội thi Tin học trẻ thành phố năm 2015 được lãnh đạo liên ngành nhất trí thông qua./.

TM. BTV THÀNH ĐOÀN

BÍ THƯ


GIÁM ĐỐC SỞ GD & ĐTSỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

GIÁM ĐỐC


CHỦ TỊCH HỘI TIN HỌCSỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

GIÁM ĐỐC


VIỄN THÔNG ĐÀ NẴNG

GIÁM ĐỐC


CÔNG TY CỔ PHẦN SOFTECH

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỰC HÀNH FPT

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- TW Đoàn TNCS HCM;

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Bộ Khoa học và Công nghệ; Báo cáo

- VP UBND TP Đà Nẵng;

- Ban Chỉ đạo CNTT TP ĐN;

- Phòng GD&ĐT;

- Quận, Huyện Đoàn;

- Trường THPT và Trực thuộc;

- Trung tâm GDTX-HN-KTTH; Thực hiện

- Trung tâm Tin học;

- Lãnh đạo và các phòng, ban,

trung tâm của liên ngành;

- Lưu VT.


NỘI DUNG HỘI THI TIN HỌC TRẺ TP ĐÀ NẴNG NĂM 2015

(Kèm theo Kế hoạch liên ngành số: 26 /KH-LN ngày 13/4/2015)I. Phần thi chung (bảng A, B, C):

1. Học sinh Tiểu học (Bảng A): Đề thi chỉ có phần thực hành (120 phút) gồm nhiều câu hỏi độc lập:

- Nắm được kiến thức toán học để giải các bài toán tư duy trong tin học. Sử dụng ngôn ngữ MS WLogo để lập trình giải những bài toán thuộc chương trình Tiểu học;

- Tạo tệp trình diễn (MS Powerpoint) có chèn tranh, ảnh do thí sinh tự vẽ (MS Paint) theo một chủ đề cho trước.

2. Học sinh Trung học:

2.1. THCS (Bảng B): Nắm được các thuật toán cơ bản của ngôn ngữ lập trình; Giải được một số bài toán cơ bản và nâng cao bằng ngôn ngữ lập trình. Đề thi chỉ có phần thi thực hành (150 phút) gồm nhiều câu, mỗi câu là một bài toán độc lập có thể giải được bằng ngôn ngữ lập trình.

2.2. THPT (Bảng C): Nắm tốt các thuật toán cơ bản và nâng cao của một bài toán Tin học. Đề thi chỉ có phần thực hành (150 phút) gồm nhiều câu, mỗi câu là một bài toán độc lập có thể giải được bằng ngôn ngữ lập trình.

Học sinh THCS và THPT có thể sử dụng các trình biên dịch Turbo Pascal, Free Pascal, Turbo C, Borland C… để thực hiện lời giải trên máy tính.

II. Phần thi phần mềm sáng tạo (bảng D):

- Phần mềm sáng tạo (PMST) dự thi do thí sinh tự làm, nội dung phục vụ cho công tác dạy, học, vui chơi giải trí lành mạnh, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường; PMST được đơn vị dự thi giúp đỡ đóng gói, cài đặt cùng với mã nguồn dưới dạng đĩa CD, Flash RAM. Nếu phần mềm tham khảo mã nguồn mở, trong bản thuyết minh PMST phải chỉ rõ những phần tham khảo, địa chỉ tham khảo, những ý tưởng tham khảo bộ mã nguồn mở (PMST có sử dụng hay tích hợp một module mã nguồn mở, cần ghi rõ nguồn gốc xuất xứ và tác giả).

PMST dự thi được gửi cho Ban tổ chức Hội thi thành phố (Thành Đoàn ĐN).

- Tài liệu gửi kèm theo đĩa CD PMST dự thi nói trên là 2 bản thuyết minh về PMST dự thi (1 bản được đóng tập trên giấy A4 và 1 bản được ghi vào đĩa CD khác), các tiêu chí để đánh giá PMST dự thi là:

+ Tính sáng tạo: Ý tưởng mới, giải pháp mới.

+ Tính thực tiễn: Khả năng áp dụng vào thực tế cao.

+ Giao diện: Thân thiện, mỹ thuật.

+ Cài đặt sản phẩm: Giải pháp, trợ giúp, đóng gói cài đặt.

+ Hoàn thiện sản phẩm: Hồ sơ thuyết minh, phong cách trình bày.

(Thí sinh dự thi phải tự trình diễn PMST và trả lời câu hỏi chất vấn của các giám khảo, của thí sinh bạn, khán giả, ... Khuyến khích tất cả thí sinh dự thi phần chung đều có PMST dự thi)III. Lập trình phần cứng (bảng E):

3.1. THCS (Bảng E2): Sử dụng thiết bị (đã hoàn chỉnh) do ban tổ chức cung cấp để lập trình theo yêu cầu cho trước.

3.2. THPT (Bảng E3): Sử dụng thiết bị do ban tổ chức cung cấp để lập trình theo yêu cầu cho trước. Các học sinh/nhóm học sinh xây dựng ý tưởng để gởi ra TW đoàn để chấm, chọn ý tưởng rồi mới cấp thiết bị về.

3.3. Phần này không dự thi cấp Thành phố mà chỉ chọn ra những em đạt giải cao phần thi chung và một số học sinh có khả năng lập trình phần cứng tốt (có đăng kí) vào lớp dự tuyển để bồi dưỡng và chọn dự thi cấp Toàn quốc./.

HỘI THI TIN HỌC TRẺ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2015

Ảnh (3x4)

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI
1. Họ và tên thí sinh : ........................................................................................

2. Ngày tháng năm sinh : .............../ ............ / ...............

3. Giới tính : Nam Nữ 4. Dân tộc : .............................................

4. Học sinh lớp : ............. trường : ...............................................................................................

5. Địa chỉ thường trú hiện nay : ....................................................................................................

............................................................................................................................................................

Điện thoại liên lạc : ................................................Email:...............................................................

6. Đã dự Hội thi Tin học trẻ thành phố năm:..............; đối tượng dự thi: ............................ đạt giải: ..................................................

7. Đã dự Hội thi Tin học trẻ toàn quốc năm:..............; đối tượng dự thi: ............................ đạt giải: ..................................................

8. Tôi xin đăng ký dự thi ngôn ngữ lập trình: Turbo Pascal Turbo C

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm .

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2015

Chữ ký thí sinh

Xác nhận của nhà trường, BCH Đoàn trường, Tổng phụ trách Đội đối với em: ........................................................................ , đủ điều kiện dự thi.Xác nhận của Ban Giám hiệu Xác nhận của Đoàn trường Xác nhận của TPT Đội

(Ghi rõ họ tên và đóng dấu ) (Ghi rõ họ tên và đóng dấu ) (Ghi rõ họ tên và đóng dấu )
* Lưu ý: - Phiếu đăng ký dự thi gửi về Ban TTN-TH Thành Đoàn Đà Nẵng, đường Xuân Thủy, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ trước ngày 04/5/2015

- Nộp kèm theo 02 ảnh 3x4 để làm thẻ dự thi


HỘI THI TIN HỌC TRẺ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2015

Ảnh (3x4)

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI PHẦN MỀM SÁNG TẠO
1. Họ và tên thí sinh : ..........................................................................................

2. Ngày tháng năm sinh : .............../ ............ / ............

3. Học sinh lớp : ............. trường : ..................................................................................................

4. Địa chỉ thường trú hiện nay : ......................................................................................................

................................................................................... Điện thoại liên lạc : .......................................

5. Tên sản phẩm : ..............................................................................................................................

6. Tôi xin đăng ký dự thi phần mềm sáng tạo (Bảng D): Đánh X vào ô thích hợp

+ Bảng D1 dành cho học sinh Tiểu học

+ Bảng D2 dành cho học sinh THCS

+ Bảng D3 dành cho học sinh THPT, GDTX
7. Phần thuyết minh, hướng dẫn sử dụng (trình bày có minh họa giao diện phần mềm) trên khổ giấy A4

* Công cụ sử dụng (ngôn ngữ lập trình)

* Cấu hình cài đặt

* Dung lượng chương trình (kích cỡ)

* Nội dung phần mềm.

* Hướng dẫn sử dụng phần mềm.

* Hướng phát triển của chương trình.

* Phần mềm được lưu trữ trên đĩa CD ROM

tổng cộng : ............... đĩa

* Yêu cầu của thí sinh về các thiết bị phục vụ cho biểu diễn phần mềm gồm : ................ ..................................................................................................................................................................

8. Người hướng dẫn (nếu có, ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại) .........................................................................................................................................................................................................

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2015

Chữ ký thí sinh


Xác nhận của Ban Giám hiệu Xác nhận của Đoàn trường Xác nhận của TPT Đội

(Ghi rõ họ tên và đóng dấu ) (Ghi rõ họ tên và đóng dấu ) (Ghi rõ họ tên và đóng dấu )
* Lưu ý: - Phiếu đăng ký dự thi gửi về Ban TTN-TH Thành Đoàn Đà Nẵng, đường Xuân Thủy, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ trước ngày 04/5/2015

- Nộp kèm theo 02 ảnh 3x4 để làm thẻ dự thitải về 98 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương