Sở giáo dục và ĐÀo tạo tuyên quang cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam


Biện pháp 2: Hướng dẫn cách ước lượng thực hiện phép chiatải về 121.5 Kb.
trang4/6
Chuyển đổi dữ liệu21.11.2022
Kích121.5 Kb.
#185074
1   2   3   4   5   6
biện pháp lớp 4 cáp trường
Biện pháp 2: Hướng dẫn cách ước lượng thực hiện phép chia.

Để học sinh ước lượng tốt, ngoài việc yêu cầu học sinh phải thuộc bảng nhân, chia và biết nhân nhẩm, trừ nhẩm nhanh mà tôi còn yêu cầu học sinh phải biết cách làm tròn số thông qua một số thủ thuật thường dùng là che bớt chữ số. Cách làm như sau:
+ Ước lượng thương bằng cách làm tròn giảm:
Trong phép chia, nếu số chia có chữ số tận cùng là số 1; 2; 3 thì ta làm tròn giảm (tức là bớt đi 1; 2; 3 đơn vị ở số chia). Trong thực tế ta chỉ việc che bớt chữ số tận cùng đó đi (và cũng phải che bớt chữ số tận cùng của số bị chia).
Ví dụ 1: Ước lượng thương 82 : 23 = ?
Ta làm tròn 82 thành 8; 23 thành 2, rồi nhẩm 8 : 2 được 4, ta chỉ việc lấy 8 : 2 = 4, sau đó thử lại 23 x 4 = 92 > 82, vậy ước lượng thương là thừa ta giảm xuống 3 và thử lại: 23 x 3 = 69 do đó 82 : 23 đươc 3.
+ Ước lượng thương bằng cách làm tròn tăng.
Trong phép chia, nếu số chia có chữ số tận cùng là số 7; 8; 9 thì ta làm tròn tăng (tức là thêm 1,2,3 đơn vị vào số chia). Trong thực hành ta chỉ việc che bớt chữ số tận cùng đó đi và thêm 1 vào chữ số liền trước (và che bớt chữ số tận cùng của số bị chia).
Ví dụ 2: Ước lượng thương 530 : 58 như sau :
- Che bớt chữ số tận cùng của số chia, vì 8 gần 10 nên ta tăng chữ số 5 lên thành 6.
- Che bớt chữ số tận cùng của số bị chia
- Ta có: 53 : 6 được 8. Vậy ta ước lượng thương là 8
Thử lại: 58 × 8 = 464 ; 530 – 464 = 66 > 58. Vậy thương ước lương (8) bị thiếu, ta tăng lên 9 rồi thử lại: 58 x 9 = 522 ; 530 – 522 = 8. Vậy : 530 : 58 được 9, dư 8.
+ Ước lượng thương bằng cách làm tròn cả tăng lẫn giảm.
Trong phép chia, nếu số chia có chữ số tận cùng là số 4, 5 hoặc 6 thì ta nên làm tròn cả tăng lẫn giảm rồi thử lại các số trong khoảng 2 thương ước lượng này
Ví dụ 3: 245 : 46 = ?
- Làm tròn giảm 46 được 4 (che chữ số 6) và làm tròn tăng 46 được 5 (che chữ số 6 và tăng 4 lên thành 5)
- Làm tròn giảm 245 được 24 (che chữ số 5)
- Ta có 24 : 4 được 6; 24 : 5 được 4. Vì 4 < 5 < 6 nên ta thử lại với số 5.
46 × 5 = 230 ; 245 – 230 = 15 < 46. Vậy 245 : 46 được 5.
Sau khi các em đã nắm được cách ước lượng thương, tôi đã cho các em tiếp tục luyện tập bằng những bài tập luyện tập thêm vào những tiết dạy tăng cường buổi chiều, cũng như ở nhà. Trong khi các em luyện tập, tôi luôn theo dõi sát sao và giúp đỡ kịp thời cho các em.


  1. tải về 121.5 Kb.

    Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương