Sở giáo dục và ĐÀo tạo tuyên quang cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam


Các biện pháp đã được tôi áp dụng làtải về 121.5 Kb.
trang3/6
Chuyển đổi dữ liệu21.11.2022
Kích121.5 Kb.
#185074
1   2   3   4   5   6
biện pháp lớp 4 cáp trường
IV. Nội dung biện pháp

Các biện pháp đã được tôi áp dụng là:


+ Biện pháp 1: Hướng dẫn thủ thuật nhân nhẩm.
+ Biện pháp 2: Hướng dẫn cách ước lượng thực hiện phép chia.
+ Biện pháp 3: Vận dụng sơ đồ tư duy vào việc giải một số bài toán có lời văn cho học sinh.

  1. Biện pháp 1: Hướng dẫn thủ thuật nhân nhẩm

Ngay từ đầu năm học, để giúp học sinh nắm bắt và thực hành phép nhân một cách thành thạo tôi đã hướng dẫn các em thủ thật nhân nhẩm hai số tự nhiên.
Thủ thuật nhân nhẩm thực hiện cụ thể qua các bước sau:
+ Bước 1: Tìm phần hơn so với 10, 100, 1000, … của hai thừa số.
+ Bước 2: Cộng thừa số thứ nhất với phần hơn của thừa số thứ hai.
+ Bước 3: Tìm tích của hai phần hơn.
+ Bước 4: Ghép kết quả bước 3 vào bên phải kết quả bước 2. (Lưu ý số chữ số ở tích hai phần hơn để ghép kết quả cho đúng).
Ví dụ: Phép nhân các số có hai chữ số.
a) 13 × 12 = ? (Tích hai phần hơn có số chữ số ít hơn số chữ số của hai thừa số)
Bước 1: Tìm phần hơn so với 10 của hai thừa số: 13 – 10 = 3; 12 – 10 = 2
Bước 2: Cộng thừa số thứ nhất với phần hơn của thừa số thứ 2: 13 + 2 = 15
Bước 3: Tìm tích hai phần hơn: 3 × 2 = 6
Bước 4: Ghép kết quả của bước 3 (số 6) vào bên phải kết quả của bước 2 (số 15), ta được kết quả: 186. Vậy 13 × 12 = 156.
b)14 × 16 = ?(Tích hai phần hơn bằng hoặc nhiều hơn số chữ số của 2 thừa số)
Bước 1: Tìm phần hơn so với 10 của hai thừa số: 14 – 10 = 4; 16 – 10 = 6
Bước 2: Cộng thừa số thứ nhất với phần hơn của thùa số thứ 2: 14 + 6 = 20
Bước 3: Tìm tích hai phần hơn: 4 × 6 = 24
Bước 4: Giữ nguyên chữ số 4 ở kết quả bước 3.Thêm 2 vào kết quả bước 2 ta có: 20 + 2 = 22. Ghép chữ số 4 vào bên phải số 22 ta được kết quả: 224.
Vậy 14 × 16 = 224.
(Thực hiện tương tự như vậy với phép nhân các số có 3, 4 chữ số).
Tôi thường tổ chức các trò chơi học tập để vừa tạo không khí vui tươi, khơi gợi hứng thú học tập vừa khắc sâu kiến thức cho các em qua các trò chơi.


  1. tải về 121.5 Kb.

    Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương