Sở giao dịch chứng khoán hà NỘi cấP ĐĂng ký niêm yết chứng khoán chỉ CÓ nghĩa là việC niêm yết chứng khoáN ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦa chứng khoáN


Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Trưởng phòng Tài chính kế toántải về 0.83 Mb.
trang13/15
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích0.83 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

18.Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Trưởng phòng Tài chính kế toán

Hội đồng quản trị


STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Ông Vũ Văn Hà

Chủ tịch HĐQT

2

Ông Đoàn Hữu Thung

Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

3

Ông Phan Tiến Hải

Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

4

Ông Nguyễn Minh Hải

Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

5

Ông Vũ Hữu Long

Thành viên HĐQT

 • Vũ Văn Hà – Chủ tịch HĐQT

Ông Vũ Văn Hà

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Kinh doanh Than miền Bắc – Vinacomin

Giới tính:

Nam

Ngày tháng năm sinh:

13/02/1958

Số CMTND:

010397606 cấp ngày 03/04/2008 tại Hà Nội

Quốc tịch:

Việt Nam

Dân tộc:

Kinh

Quê quán:

Nam Trực, Nam Định

Địa chỉ thường trú:

Số 7 ngách 80/164 Vương Thừa Vũ, Thanh Xuân, Hà Nội

Số ĐT liên lạc:

0913210407

Trình độ văn hoá:

Giáo dục phổ thông 10/10

Trình độ chuyên môn:

Kỹ sư hóa

Quá trình công tác:

 

Thời gian

Quá trình công tác

11/1982-11/1984

Cán bộ kỹ thuật - Chi nhánh Hóa chất mỏ Quảng Ninh

1984 - 1995

Trưởng phòng Kế hoạch; Trưởng phòng Kỹ thuật - Chi nhánh Hóa chất mỏ Quảng Ninh

08/1995-02/1999

Phó giám đốc Xí nghiệp - Xí nghiệp Hóa chất mỏ Quảng Ninh

03/1999 - 09/2002

Giám đốc Xí nghiệp - Xí nghiệp Hóa chất mỏ Quảng Ninh

10/2002 - 05/2012

Tổng Giám đốc -Tổng công ty Hóa chất mỏ

5/2012 đến 7/2015

Trưởng ban Quản lý vốn TKV - Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam

7/2015 đến nay

Trưởng ban Quản lý vốn TKV, Chủ tịch HĐQT Công ty CPKD than Miền Bắc-Vinacomin - Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam

Chức vụ hiện nay:

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kinh doanh Than miền Bắc - Vinacomin

Chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác:

Trưởng Ban quản lý vốn Tập đoàn công nghiệp than – khoáng sản Việt Nam.

Số cổ phần bản thân đang nắm giữ:

Trong đó:6.744.000 cổ phần

- Cổ phần sở hữu cá nhân:

Không có

- Cổ phần đại diện sở hữu:

6.744.000 cổ phần(chiếm tỷ lệ 67,44% vốn điều lệ)

Số cổ phần của các công ty khác đang sở hữu:

Không có

Hành vi vi phạm pháp luật:

Không có

Các khoản nợ đối với Công ty:

Không có

Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty:

Thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị.

Lợi ích liên quan đối với Công ty:

Không có • Đoàn Hữu Thung – Thành viên HĐQT

  Ông Đoàn Hữu Thung

  Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Kinh doanh Than miền Bắc - Vinacomin

  Giới tính:

  Nam

  Ngày tháng năm sinh:

  08/05/1958

  Số CMTND:

  100558655 cấp ngày 08/5/2015 tại Quảng Ninh

  Quốc tịch:

  Việt Nam

  Dân tộc:

  Kinh

  Quê quán:

  Gia Phong, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

  Địa chỉ thường trú:

  Tổ 28, K3, phường Hồng Gai, tp Hạ Long, Quảng Ninh.

  Số ĐT liên lạc:

  0913264557

  Trình độ văn hoá:

  Giáo dục phổ thông 10/10

  Trình độ chuyên môn:

  Cử nhân Luật Kinh tế.

  Quá trình công tác:

   

  Thời gian

  Quá trình công tác

  1978- 1980

  Công nhân - Trạm than Mạo Khê - Công ty thu mua trung chuyển than Quảng Ninh

  1980- 1982

  Công nhân - Trạm than Cửa Ông - Công ty cung ứng than Quảng Ninh

  1982- 2/1983

  Phó trưởng trạm - Trạm than Hòn Gai - Công ty cung ứng than Quảng Ninh

  3/1983- 3/1986

  Bộ đội, Trung sỹ, nhân viên - Ban Thương nghiệp phòng hậu cần Sư đoàn 242 Quảng Ninh

  4/1986- 7/1992

  Phó trạm trưởng - Trạm than Hòn Gai - Công ty cung ứng than Quảng Ninh

  8/1992- 12/1995

  Trạm trưởng - Trạm than Hòn Gai Công ty cung ứng than Quảng Ninh

  1/1996- 12/1999

  Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh - Công ty Chế biến và kinh doanh than Quảng Ninh

  1/2000- 7/2000

  Phó giám đốc - Công ty Chế biến và kinh doanh than Quảng Ninh

  8/2000- 11/2007

  Giám đốc - Công ty Kinh doanh than Quảng Ninh

  12/2007- 3/2012

  Tổng giám đốc, Ủy viên HĐQT - Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc- Vinacomin

  3/2012 -7/2015

  Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc - Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc- Vinacomin

  7/2015 đến nay

  Tổng giám đốc, Ủy viên HĐQT - Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc- Vinacomin

  Chức vụ hiện nay:

  Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Kinh doanh Than miền Bắc - Vinacomin

  Chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác:

  Không có

  Số cổ phần bản thân đang nắm giữ:

  Trong đó:  6.452 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,065% vốn điều lệ

  - Cổ phần sở hữu cá nhân:

  6.452 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,065%vốn điều lệ

  - Cổ phần đại diện sở hữu:

  0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ

  Số cổ phần của các công ty khác đang sở hữu:

  Không có

  Hành vi vi phạm pháp luật:

  Không có

  Các khoản nợ đối với Công ty:

  Không có

  Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty:

  Thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị.

  Lợi ích liên quan đối với Công ty:

  Không có

 • Phan Tiến Hải – Thành viên HĐQT

  Ông Phan Tiến Hải

  Uỷ viên HĐQT Công ty cổ phần Kinh doanh Than miền Bắc - Vinacomin

  Giới tính:

  Nam

  Ngày tháng năm sinh:

  20/07/1959

  Số CMTND:

  011009341 cấp ngày 09/5/2011 tại CA TP Hà Nội

  Quốc tịch:

  Việt Nam

  Dân tộc:

  Kinh

  Quê quán:

  Sơn Tây, Hà Nội.

  Địa chỉ thường trú:

  Số 32, ngõ 1, Phan Đình Giót, Thanh Xuân, Hà Nội

  Số ĐT liên lạc:

  0913216024

  Trình độ văn hoá:

  Giáo dục phổ thông 10/10

  Trình độ chuyên môn:

  Cử nhân Kinh tế tài chính.

  Quá trình công tác:

   

  Thời gian

  Quá trình công tác

  12/1980- 4/1983

  Bộ đội - D1 E826 quân khu Thủ đô và bộ chỉ huy quân sự Tỉnh An Giang

  8/1983- 11/1993

  Chuyên viên - Phòng Tài chính kế toán - Tổng Công ty cung ứng Than

  12/1993- 3/1995

  Chuyên viên - Phòng Tài chính kế toán - Công ty Kinh doanh và chế biến than Việt Nam

  4/1995- 4/1996

  Phó trưởng phòng - Phòng Tài chính kế toán - Công ty Chế biến và Kinh doanh than Miền Bắc

  5/1996-10/1996

  Trưởng phòng - Phòng Tài chính kế toán Công ty Chế biến và Kinh doanh than Miền Bắc

  10/1996-6/2000

  Kế toán trưởng - Công ty Chế biến và Kinh doanh than Miền Bắc

  7/2000-12/2006

  Phó giám đốc - Công ty Chế biến và Kinh doanh than Miền Bắc

  01/2007- nay

  Phó Tổng giám đốc, ủy viên HĐQT - Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc- Vinacomin

  Chức vụ hiện nay:

  Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc - Công ty cổ phần Kinh doanh Than miền Bắc - Vinacomin

  Chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác:

  Không có

  Số cổ phần bản thân đang nắm giữ:

  Trong đó:  5.972 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,06% Vốn điều lệ.

  - Cổ phần sở hữu cá nhân:

  5.972 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,06% Vốn điều lệ.

  - Cổ phần đại diện sở hữu:

  0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ

  Số cổ phần của các công ty khác đang sở hữu:

  Không có

  Hành vi vi phạm pháp luật:

  Không có

  Các khoản nợ đối với Công ty:

  Không có

  Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty:

  Thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị.

  Lợi ích liên quan đối với Công ty:

  Không có

 • Nguyễn Minh Hải – Thành viên HĐQT

  Ông Nguyễn Minh Hải

  Uỷ viên HĐQT Công ty cổ phần Kinh doanh Than miền Bắc - Vinacomin

  Giới tính:

  Nam

  Ngày tháng năm sinh:

  13/01/1972

  Số CMTND:

  013055437 cấp ngày 19/3/2008 tại CA TP Hà Nội

  Quốc tịch:

  Việt Nam

  Dân tộc:

  Kinh

  Quê quán:

  Hải Phòng

  Địa chỉ thường trú:

  Phòng 304, Nơ 6A, Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

  Số ĐT liên lạc:

  0913283361

  Trình độ văn hoá:

  Giáo dục phổ thông 12/12

  Trình độ chuyên môn:

  Cử nhân Tài chính kế toán

  Quá trình công tác:

   

  Thời gian

  Quá trình công tác

  9/1993- 9/1995

  Làm việc tự do

  9/1995- 5/1999

  Nhân viên kế toán - Mỏ than Bảo Đài - Công ty than Uông Bí

  5/1999-5/2000

  Nhân viên kế toán- Phòng tài chính kế toán – Công ty Chế biến và Kinh doanh than Miền Bắc

  5/2000-6/2002

  Phó trưởng phòng-Phòng tài chính kế toán – Công ty Chế biến và Kinh doanh than Miền Bắc

  7/2002-12/2006

  Kế toán trưởng - Công ty Chế biến và Kinh doanh than Miền Bắc

  01/2007-4/2016

  Kế toán trưởng, ủy viên HĐQT - Công ty cổ phần kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin

  4/2016- nay

  Phó tổng giám đốc, ủy viên HĐQT - Công ty cổ phần kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin

  Chức vụ hiện nay:

  Uỷ viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Kinh doanh Than miền Bắc - Vinacomin

  Chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác:

  Không có

  Số cổ phần bản thân đang nắm giữ:

  Trong đó:  8.248 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,083 % Vốn điều lệ.

  - Cổ phần sở hữu cá nhân:

  8.248 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,083 % Vốn điều lệ.

  - Cổ phần đại diện sở hữu:

  0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ

  Số cổ phần của các công ty khác đang sở hữu:

  Không có

  Hành vi vi phạm pháp luật:

  Không có

  Các khoản nợ đối với Công ty:

  Không có

  Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty:

  Thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị.

  Lợi ích liên quan đối với Công ty:

  Không có

 • Vũ Hữu Long – Thành viên HĐQT

Ông Vũ Hữu Long

Uỷ viên HĐQT Công ty cổ phần Kinh doanh Than miền Bắc - Vinacomin

Giới tính:

Nam

Ngày tháng năm sinh:

01/01/1976

Số CMTND:

013581752 cấp ngày 15/09/2012 tại Hà Nội.

Quốc tịch:

Việt Nam

Dân tộc:

Kinh

Quê quán:

Quảng Ninh

Địa chỉ thường trú:

Đại Từ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội

Số ĐT liên lạc:

0912.560398

Trình độ văn hoá:

Giáo dục phổ thông 12/12

Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Tài chính kế toán

Quá trình công tác:

 

Thời gian

Quá trình công tác

7/1995 – 10/2003

Chuyên viên Phòng Tổ chức hành chính – Xí nghiệp Dịch vụ và kinh doanh than – Công ty than Hạ Long

11/2003 – 6/2008

Chuyên viên Phòng Kế hoạch vật tư – Xí nghiệp Dịch vụ và kinh doanh than – Công ty than Hạ Long

7/2008 – 10/2008

Chuyên viên Phòng Tài chính kế toán – Công ty kho vận Hòn Gia – Vinacomin

11/2008 – 2/2010

Phó trưởng phòng – Phòng Kế hoạch kinh doanh – Công ty kinh doanh than Thanh Hóa – Công ty cổ phần kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin

3/2010 – 12/2010

Phó trưởng phòng – Phòng Kế hoạch thị trường – Công ty cổ phần kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin

01/2011 – 03/2012

Trưởng phòng – Phòng Kế hoạch thị trường – Công ty cổ phần kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin

04/2012 – nay

Ủy viên Hội đồng quản trị, Trưởng Phòng Kế hoạch thị trường Công ty cổ phần kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin

Chức vụ hiện nay:

Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Kinh doanh Than miền Bắc - Vinacomin

Chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác:

Không có

Số cổ phần bản thân đang nắm giữ:

Trong đó:10.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,10 % Vốn điều lệ.

- Cổ phần sở hữu cá nhân:

10.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,10 % Vốn điều lệ.

- Cổ phần đại diện sở hữu:

0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ.

Số cổ phần của các công ty khác đang sở hữu:

Không có

Hành vi vi phạm pháp luật:

Không có

Các khoản nợ đối với Công ty:

Không có

Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty:

Thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị.

Lợi ích liên quan đối với Công ty:

Không có

Ban Tổng Giám đốc


STT

Họ và tên

Chức vụ


1

Ông Đoàn Hữu Thung

Tổng Giám đốc

2

Ông Phan Tiến Hải

Phó Tổng Giám đốc

3

Ông Nguyễn Minh Hải

Phó Tổng Giám đốc

 • Đoàn Hữu Thung – Tổng giám đốc: SYLL như trên

 • Phan Tiến Hải - Phó Tổng giám đốc: SYLL như trên

 • Nguyễn Minh Hải – Phó Tổng giám đốc: SYLL như trên

Ban kiểm soát


STT

Họ và tên

Chức danh


1

Đặng Thị Hải Hà

Trưởng BKS

2

Vũ Minh Chiến

Thành viên BKS

3

Bùi Thị Phương Thảo

Thành viên BKS • Trưởng Ban kiểm soát: Bà Đặng Thị Hải Hà

Bà Đặng Thị Hải Hà

Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kinh doanh Than miền Bắc - Vinacomin

Giới tính:

Nữ

Ngày tháng năm sinh:

24/01/1971

Số CMTND:

011713591 cấp ngày 16/8/2007 tại CA TP Hà Nội

Quốc tịch:

Việt Nam

Dân tộc:

Kinh

Quê quán:

Hà Nội

Địa chỉ thường trú:

Phòng 228, A4, TT Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Số ĐT liên lạc:

0913060146

Trình độ văn hoá:

Giáo dục phổ thông 12/12

Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Kế toán tổng hợp

Quá trình công tác:

 

Thời gian

Quá trình công tác

12/1998-10/1990

Lao động hợp tác tại Cộng hòa LB Đức

11/1990-6/1992

Nhân viên - Công ty cung ứng than Hà Nội

7/1992-9/1993

Nhân viên kế toán - Xưởng than Giáp Nhị - Công ty cung ứng than Hà Nội

10/1993-12/1993

Nhân viên kế toán - Công ty cung ứng than Hà Nội

1/1994-3/1998

Nhân viên kế toán - Công ty Kinh doanh và chế biến than Hà Nội

4/1998-6/2000

Chuyên viên - Phòng Tài chính kế toán – Công ty Chế biến và Kinh doanh than Miền Bắc

7/2001-01/2001

Phó trưởng phòng - Phòng Tài chính kế toán – Công ty Chế biến và Kinh doanh than Miền Bắc

2/2001-3/2002

Trưởng phòng - Phòng kiểm toán thống kê – Công ty Chế biến và Kinh doanh than Miền Bắc

4/2002-8/2002

Kế toán trưởng - Công ty Chế biến và Kinh doanh than Hà Nội

9/2002-12/2006

Trưởng phòng- Phòng Kiểm toán – Công ty Chế biến và Kinh doanh than Miền Bắc

01/2007-4/2016

Trưởng phòng, ủy viên Ban kiểm soát - Phòng Kiểm toán và Thanh tra – Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin

4/2016 - nay

Trưởng Ban kiểm soát - Công ty cổ phần kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin

Chức vụ hiện nay:

Trưởng Ban kiểm soát - Công ty cổ phần Kinh doanh Than miền Bắc - Vinacomin

Chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác:

Không

Số cổ phần bản thân đang nắm giữ:

Trong đó:7.944 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,079 % Vốn điều lệ.

- Cổ phần sở hữu cá nhân:

7.944 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,079 % Vốn điều lệ.

- Cổ phần đại diện sở hữu:

0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ

Số cổ phần của các công ty khác đang sở hữu:

Không có

Hành vi vi phạm pháp luật:

Không có

Các khoản nợ đối với Công ty:

Không có

Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty:

Thù lao, thưởng của Ban kiểm soát.

Lợi ích liên quan đối với Công ty:

Không có • Thành viên Ban kiểm soát: Ông Vũ Minh Chiến

  Ông Vũ Minh Chiến

  Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Kinh doanh Than miền Bắc – Vinacomin

  Giới tính:

  Nam

  Ngày tháng năm sinh:

  26/8/1980

  Số CMTND:

  013354646 cấp ngày 01/8/2010 tại Hà Nội.

  Quốc tịch:

  Việt Nam

  Dân tộc:

  Kinh

  Quê quán:

  Tự Lập, Mê Linh, Hà Nội

  Địa chỉ thường trú:

  Phòng 2812 chung cư HH4A, Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.

  Số ĐT liên lạc:

  0989.868466

  Trình độ văn hoá:

  Giáo dục phổ thông 12/12

  Trình độ chuyên môn:

  Thạc sỹ quản trị kinh doanh.

  Quá trình công tác:

   

  Thời gian

  Quá trình công tác

  08/2003-12/2006

  Chuyên viên - Phòng Kiểm toán thanh tra – Công ty Chế biến và Kinh doanh than Miền Bắc

  01/2007-03/2010

  Chuyên viên - Phòng Kiểm toán thanh tra – Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin

  03/2010-04/2016

  Phó trưởng phòng - Phòng Kiểm toán thanh tra – Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin

  04/2016-nay

  Thành viên Ban kiểm soát, Phó trưởng phòng Kiểm toán thanh tra – Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin

  Chức vụ hiện nay:

  Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Kinh doanh Than miền Bắc - Vinacomin

  Chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác:

  Không có

  Số cổ phần bản thân đang nắm giữ:

  Trong đó:  476 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,005 % Vốn điều lệ.

  - Cổ phần sở hữu cá nhân:

  476 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,005 % Vốn điều lệ.

  - Cổ phần đại diện sở hữu:

  0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ

  Số cổ phần của các công ty khác đang sở hữu:

  Không có

  Hành vi vi phạm pháp luật:

  Không có

  Các khoản nợ đối với Công ty:

  Không có

  Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty:

  Thù lao, thưởng của Ban kiểm soát.

  Lợi ích liên quan đối với Công ty:

  Không có

 • Thành viên Ban kiểm soát: Bà Bùi Thị Phương Thảo

Bà Bùi Thị Phương Thảo

Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kinh doanh Than miền Bắc - Vinacomin

Giới tính:

Nữ

Ngày tháng năm sinh:

04/07/1988

Số CMTND:

013216121 cấp ngày 12/06/2009 tại CA TP Hà Nội

Quốc tịch:

Việt Nam

Dân tộc:

Kinh

Quê quán:

Cẩm Sơn, Cẩm Phả, Quảng Ninh.

Địa chỉ thường trú:

P502 CT1-2, KĐT Mễ Trị Hạ, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Số ĐT liên lạc:

0914651618

Trình độ văn hoá:

Giáo dục phổ thông 12/12

Trình độ chuyên môn:

Thạc sĩ quản trị kinh doanh

Quá trình công tác:

 

Thời gian

Quá trình công tác

08/2010-07/2011

Bí thư Đoàn thanh niên Tổ dân phố 4, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội

07/2011-04/2016

Chuyên viên - Phòng Kiểm toán thanh tra – Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc–Vinacomin

04/2016-nay

Thành viên Ban kiểm soát, Chuyên viên Phòng Kiểm toán thanh tra Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin

Chức vụ hiện nay:

Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kinh doanh Than miền Bắc - Vinacomin

Chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác:

Không có

Số cổ phần bản thân đang nắm giữ:

Trong đó:800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,008 % Vốn điều lệ.

- Cổ phần sở hữu cá nhân:

800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,008 % Vốn điều lệ.

- Cổ phần đại diện sở hữu:

0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ

Số cổ phần của các công ty khác đang sở hữu:

Không có

Hành vi vi phạm pháp luật:

Không có

Các khoản nợ đối với Công ty:

Không có

Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty:

Thù lao, thưởng của Ban kiểm soát.

Lợi ích liên quan đối với Công ty:

Không có

Trưởng phòng Tài chính kế toán


 • Ông Nguyễn Đức Vinh – Trưởng phòng Tài chính kế toán

Ông Nguyễn Đức Vinh

Trưởng Phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Kinh doanh Than miền Bắc - Vinacomin

Giới tính:

Nam

Ngày tháng năm sinh:

19/09/1987

Số CMTND:

162861211 cấp ngày 02/7/2009 tại Nam Định

Quốc tịch:

Việt Nam

Dân tộc:

Kinh

Quê quán:

Quang Trung, Vụ Bản, Nam Định

Địa chỉ thường trú:

Số 235, Mạc Thị Bưởi, tp Nam Định, Nam Định

Số ĐT liên lạc:

0915.246129

Trình độ văn hoá:

Giáo dục phổ thông 12/12

Trình độ chuyên môn:

Thạc sỹ kinh tế

Quá trình công tác:

 

Thời gian

Quá trình công tác

8/2009 - 9/2015

Chuyên viên - Phòng Tài chính kế toán – Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc

9/2015 - 4/2016

Phó trưởng phòng - Phòng Tài chính kế toán – Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin

5/2016 – 8/2016

Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Tài chính kế toán – Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin

8/2016 đến nay

Trưởng Phòng Tài chính kế toán – Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin

Chức vụ hiện nay:

Trưởng Phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Kinh doanh Than miền Bắc - Vinacomin

Chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác:

Không có

Số cổ phần bản thân đang nắm giữ:

Trong đó:2.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,02 % Vốn điều lệ

- Cổ phần sở hữu cá nhân:

2.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,02 % Vốn điều lệ

- Cổ phần đại diện sở hữu:

0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ

Số cổ phần của các công ty khác đang sở hữu:

Không có

Hành vi vi phạm pháp luật:

Không có

Các khoản nợ đối với Công ty:

Không có

Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty:

Không có

Lợi ích liên quan đối với Công ty:

Không có

Каталог: cims
cims -> Thông tin tóm tắt về CÔng ty đẠi chúng công ty cổ phần văn phòng phẩm hồng hà
cims -> Sở giao dịch chứng khoán hà NỘi cấP ĐĂng ký niêm yết chứng khoán chỉ CÓ nghĩa là việC niêm yết chứng khoáN ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦa chứng khoáN
cims -> Bản cáo bạch công ty cổ phần khoáng sản quang anh
cims -> Bản cáo bạch công ty cổ phầN ĐẦu tư C. E. O hà Nội, tháng 09 năm 2014
cims -> Công ty cổ phầN ĐẦu tư nam khang
cims -> Công ty cổ phầN …
cims -> Uỷ ban chứng khoán nhà NƯỚc cấp chứng nhậN ĐĂng ký phát hành cổ phiếu chỉ CÓ nghĩa là việC ĐĂng ký phát hành cổ phiếU ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh củA pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦa cổ phiếU
cims -> Uòy ban chýìng khoaìn nhaì NÝÕìc châìp thuâòN ÐÃng kyì phaìt haình chýìng khoaìn chiò coì nghiþa laì viêòC ÐÃng kyì phaìt haình chýìng khoaìN ÐAÞ thýòc hiêòn theo caìc quy ðIònh cuòA phaìp luâòt liên quan maì không haìm yì ÐAÒm baòo giaì triò cuòa
cims -> Sở giao dịch chứng khoán cấP ĐĂng ký niêm yết chứng khoán chỉ CÓ nghĩa là việC niêm yết chứng khoáN ĐÃ ĐƯỢc thực hiện theo các qui đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦa chứng khoáN
cims -> Bản cáo bạch công ty cổ phần nhựa và MÔi trưỜng xanh an pháT


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương