Sở giao dịch chứng khoán hà NỘi cấP ĐĂng ký niêm yết chứng khoán chỉ CÓ nghĩa là việC niêm yết chứng khoáN ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦa chứng khoáN


Chính sách đối với người lao độngtải về 0.83 Mb.
trang11/15
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích0.83 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

15.Chính sách đối với người lao động

Số lượng người lao động trong Công ty


Tổng số lao động của Công ty tại thời điểm tháng 11/2016 là 863 người.

Bảng 12: Cơ cấu lao động Công ty tại thời điểm tháng 11/2016Tiêu chí

Số lượng (người)

Tỷ lệ (%)

 1. Phân theo giới tính

863

100,00

Nam

668

77

Nữ

195

23

 1. Phân loại theo trình độ

863

100,00

Cán bộ có trình độ đại học và trên đại học

523

61

Cán bộ có trình độ cao đẳng, trung cấp

136

16

Cán bộ có trình độ sơ cấp, công nhân kỹ thuật

124

14

Cán bộ có trình độ phổ thông và lao động khác

80

9

 1. Phân loại theo tính chất hợp đồng lao động

863

100,00

Cán bộ quản lý

86

10

Chuyên viên

61

7

Cộng tác viên

0

0

Lao động trực tiếp

716

83

(Nguồn: Công ty cổ phần Kinh doanh Than miền Bắc - Vinacomin)

Chính sách với người lao động


Một trong những lợi thế cạnh tranh của Công ty so với các công ty khác trong cùng ngành đó là nguồn nhân lực.

Ban lãnh đạo: Ban lãnh đạo của Công ty không những có trình độ chuyên môn cao mà còn có năng lực quản lý, giàu kinh nghiệm và tâm huyết với Công ty.

Người lao động: Người lao động của Công ty năng động, sáng tạo, được đào tạo thường xuyên, đoàn kết và gắn bó với Công ty. Với chính sách tuyển dụng lao động của mình, Công ty đã tập hợp được một tập thể lao động có chất lượng cao, kỷ luật, đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo, được đào tạo chính quy và bồi dưỡng thường xuyên.


 • Chính sách tuyển dụng

Tuyển dụng lao động được tổ chức thực hiện theo mục tiêu, yêu cầu chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty, trong từng giai đoạn cụ thể và thực hiện theo kế hoạch hàng năm.

Tuyển dụngtheo nguyên tắc: Thông báo công khai - bảo đảm tính công bằng - cơ hội bình đẳng cho mọi ứng cử viên và thực hiện đúng theo quy trình tuyển dụng của Công ty. • Chính sách đào tạo

Công ty luôn quan tâm đến công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.Hằng năm, Công ty đều xây dựng kế hoạch đào tạo cho CBCNV và triển khai một cách nghiêm túc. Hoạt động đào tạo của Công ty gồm:

  • Đào tạo nhân viên mới với mục đích để nhân viên mới nhanh chóng hòa nhập với công việc và môi trường làm việc của Công ty.

  • Đào tạo, huấn luyện cán bộ quản lý: Giám đốc điều hành, giám đốc các chi nhánh, trạm trưởng, cửa hàng trưởng.

  • Đào tạo, huấn luyện về chuyên môn, nghiệp vụ giao tiếp với khách hàng, bán hàng, quản lý kho, kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm ...

  • Huấn luyện về an toàn, phòng cháy chữa cháy, phòng chống bão lụt ...

 • Chính sách lương thưởng và phúc lợi

  • Chính sách lương: Công ty xây dựng chính sách lương phù hợp với đặc trưng ngành nghề hoạt động và bảo đảm cho người lao động được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Nhà nước, phù hợp với trình độ, năng lực và công việc chuyên môn của từng người. CBCNV trong Công ty ngoài việc được hưởng lương tháng theo bậc lương cơ bản còn được hưởng lương công việc theo năng suất và hiệu quả.

  • Chính sách thưởng: Nhằm khuyến khích động viên CBCNV trong Công ty gia tăng năng suất lao động và hiệu quả đóng góp, Công ty có chính sách thưởng định kỳ và thưởng đột xuất cho cá nhân, tập thể có những đóng góp thiết thực vào kết quả hoạt động chung.

  • Chính sách xét tăng lương: Theo quy định hiện hành của Nhà nước.

  • Ngoài tiền lương, tiền thưởng, người lao động ở Công ty còn được hưởng các khoản phụ cấp, trợ cấp khác theo lương tùy thuộc vị trí công tác, năng lực làm việc của mỗi người và kết quả hoạt động của Công ty. Các chế độ bảo hiểm như Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động được Công ty thực hiện tốt.

  • Công tác chăm sóc sức khỏe cho người lao động, đặc biệt là lao động nữ rất được quan tâm, tổ chức khám sức khỏe định kỳ, điều dưỡng tại chỗ, và điều dưỡng tập trung, cấp phát thuốc cho người lao động; trợ cấp khó khăn thường xuyên, đột xuất cho cán bộ công nhân viên đã và đang làm việc tại Công ty, trợ cấp nghỉ hưu đối với trường hợp hưu trí.

  • Ngoài ra, những hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tham quan, nghỉ mát, v.v. thường xuyên được tổ chức tại Công ty giúp cho toàn thể CBCNV gắn bó với nhau hơn, góp phần tạo nên bản sắc Công ty; đồng thời nâng cao kiến thức về văn hóa, kinh tế, chính trị - xã hội v.v. nhằm xây dựng một tập thể lao động không những giỏi chuyên môn mà còn luôn quan tâm đến xã hội, cộng đồng.

Каталог: cims
cims -> Thông tin tóm tắt về CÔng ty đẠi chúng công ty cổ phần văn phòng phẩm hồng hà
cims -> Sở giao dịch chứng khoán hà NỘi cấP ĐĂng ký niêm yết chứng khoán chỉ CÓ nghĩa là việC niêm yết chứng khoáN ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦa chứng khoáN
cims -> Bản cáo bạch công ty cổ phần khoáng sản quang anh
cims -> Bản cáo bạch công ty cổ phầN ĐẦu tư C. E. O hà Nội, tháng 09 năm 2014
cims -> Công ty cổ phầN ĐẦu tư nam khang
cims -> Công ty cổ phầN …
cims -> Uỷ ban chứng khoán nhà NƯỚc cấp chứng nhậN ĐĂng ký phát hành cổ phiếu chỉ CÓ nghĩa là việC ĐĂng ký phát hành cổ phiếU ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh củA pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦa cổ phiếU
cims -> Uòy ban chýìng khoaìn nhaì NÝÕìc châìp thuâòN ÐÃng kyì phaìt haình chýìng khoaìn chiò coì nghiþa laì viêòC ÐÃng kyì phaìt haình chýìng khoaìN ÐAÞ thýòc hiêòn theo caìc quy ðIònh cuòA phaìp luâòt liên quan maì không haìm yì ÐAÒm baòo giaì triò cuòa
cims -> Sở giao dịch chứng khoán cấP ĐĂng ký niêm yết chứng khoán chỉ CÓ nghĩa là việC niêm yết chứng khoáN ĐÃ ĐƯỢc thực hiện theo các qui đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦa chứng khoáN
cims -> Bản cáo bạch công ty cổ phần nhựa và MÔi trưỜng xanh an pháT


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương