Sở giao dịch chứng khoán hà NỘi chấp thuậN ĐĂng ký giao dịch chứng khoán chỉ CÓ nghĩa là việC ĐĂng ký giao dịch chứng khoáN ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦa chứng khoáN


Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanhtải về 0.51 Mb.
trang7/10
Chuyển đổi dữ liệu13.11.2017
Kích0.51 Mb.
#1673
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

7. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:


7.1. Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm liền trước năm đăng ký giao dịch:
- Kết quả hoạt động kinh doanh:

Đơn vị: đồngChỉ tiêu

Năm 2011

Năm 2012

% tăng giảm

Tổng giá trị tài sản

234.596.762.544

240.099.210.284

102%

Doanh thu thuần

166.435.188.808

70.977.455.119

-57,4%

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (*)

1.048.372.171

-67.418.935.218

-

Lợi nhuận khác (*)

26.478.394

-1.560.282.456

-

Lợi nhuận trước thuế (*)

1.074.850.526

-68.979.217.674

-

Lợi nhuận sau thuế (*)

814.387.895

-68.979.217.674

-

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức

-

-

-

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 của Công ty

Ghi chú:


(*): không tính % tăng giảm các chỉ tiêu lợi nhuận do kết quả năm 2012 bị âm

Doanh thu thuần năm 2012 giảm đột biến (57,4%) so với năm 2011 là do thị trường tiêu thụ sản phẩm chậm, lượng cung sản phẩm tồn cao dẫn đến công ty không phát huy được công suất hiệu quả tại các nhà máy, cụ thể công ty phải dừng sản xuất 2.5 lò nung tại 3 nhà máy, tuy nhiên các chi phí thường xuyên vẫn phát sinh như chi phí khấu hao, chi phí tài chính,…Mặt khác do việc cạnh tranh khốc liệt trên thị trường nên giá bán các sản phẩm thấp, các chi phí đầu vào tăng cao… đã dẫn đến kết quả sản xuất kinh doanh không đạt yêu cầu đề ra.

Lợi nhuận khác âm 1.560 triệu đồng là do năm 2012 Công ty thực hiện theo quyết định số 6749/QĐ-CT ngày 26 tháng 11 năm 2012 về việc xử lý về thuế, xử phạt vi phạm hành chính qua Kiểm tra chấp hành năm 2011.

Vấn đề ảnh hưởng đến ý kiến kiểm toán viên tại BCTC kiểm toán năm 2012:

Trong năm, Công ty thay đổi phương pháp khấu hao tài sản cố định đối với các tài sản là máy móc thiết bị liên quan trực tiếp đến sản xuất từ phương pháp khấu hao theo đường thẳng sang phương pháp khấu hao theo sản lượng và đồng thời giãn thời gian khấu hao của một số tài sản cố định. Theo đó, chi phí khấu hao trong kỳ giảm 6,15 tỷ đồng so với khấu hao theo phương pháp đường thẳng và thời gian khấu hao cũ.

Giá vốn hoạt động xây lắp với giá trị 4,3 tỷ đồng; chi phí lãi vay với giá trị 1,66 tỷ đồng; chi phí lương với số tiền 6,8 tỷ đồng là các khoản chi phí phát sinh năm 2011 được Công ty ghi nhận vào Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012.

Các khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi và dự phòng giảm giá hàng tồn kho chưa được trích lập đầy đủ với số tiền lần lượt là 3,032 tỷ đồng và 0,628 tỷ đồng.

Các hạng mục đầu tư mới vào Nhà máy Đông Triều 1 đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2012. Dự án đã được Công ty thực hiện tạm tăng nguyên giá và trích khấu hao tài sản cố định. Tuy nhiên, giá trị tạm tăng tài sản cố định nêu trên chưa bao gồm chi phí chạy thử là 15,1 tỷ đồng, chi phí san lấp hồ là 6,9 tỷ đồng và các hạng mục chi phí khác như đã nêu tại Thuyết minh số 10 – Chi phí xây dựng cơ bản dở dang. Các thủ tục kiểm toán đã thực hiện chỉ nhằm mục đích đưa ra ý kiến kiểm toán về Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều mà không bao gồm các thủ tục kiểm toán theo yêu cầu của Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam số 1000 – Kiểm toán Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành. Do đó, số liệu liên quan đến giá trị tạm tăng Tài sản cố định và Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang của Dự án nêu trên có thể thay đổi sau khi được kiểm tra, kiểm toán theo các quy định của Nhà nước về quyết toán đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành đối với Dự án này.

Khoản lỗ lũy kế đến thời điểm 31/12/2012 của Công ty là 68,9 tỷ đồng vượt quá Vốn đầu tư của chủ sở hữu và các nguồn vốn khác của Công ty là 13,1 tỷ đồng, Nợ ngắn hạn của Công ty vượt quá tài sản ngắn hạn là 113,8 tỷ đồng. Việc lỗ lũy kế vượt quá Vốn đầu tư của chủ sở hữu, thiếu hụt vốn lưu động và có dấu hiệu ảnh hưởng đến khả năng hoạt động liên tục của Công ty.

Giá trị doanh thu xây lắp đã ghi nhận năm 2011 của Công trình Nhà làm việc Công ty 35 - Bộ Quốc Phòng bị chủ đầu tư cắt giảm với số tiền 2,118 tỷ đồng được ghi nhận vào chỉ tiêu ‘‘Các khoản giảm trừ doanh thu’’ trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012.7.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm báo cáo

Các nhân tố thuận lợi

 • Là đơn vị sản xuất vật liệu xây dựng có bề dày trên 40 năm hoạt động trên địa bàn huyện Đông Triều và Tỉnh Quảng Ninh.

 • Được sự hỗ trợ của Tổng Công ty Viglacera cùng công ty cổ phần Viglacera Hạ long về thị trường, về công nghệ , tài chính … cùng với sự chỉ đạo quản lý điều hành sát xao của Lãnh đạo Tổng Công ty Viglacera

Các nhân tố bất lợi

 • Từ giữa năm 2011 sang đến năm 2012, dưới ảnh hưởng của lạm phát, giá cả đầu vào tăng cao so với cùng kỳ năm trước đặc biệt là tất cả các chi phí đầu vào đều đồng loạt tăng giá.

 • Chính phủ không còn áp dụng hỗ trợ thuế VAT cho một số mặt hàng trong đó có vật liệu xây dựng làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Công ty.

 • Chi phí tài chính tăng cao: năm 2012 tăng hơn 11 tỷ đồng so với năm 2011 do Chính phủ kết thúc chương trình hỗ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ

 • Việc huy động vốn cho đầu tư và sản xuất kinh doanh rất khó khăn do chính sách thắt chặt và mức lãi suất vay vốn còn ở mức cao, mức lãi suất vay ở các ngân hàng đầu năm đối với trung dài hạn là: 17% /năm, lãi suất đối với ngắn hạn là 16%/ năm. Công ty đã tích cực làm việc với các ngân hàng về việc hạ lãi suất, cụ thể đến cuối năm lãi suất đối với các khoản vay trung dài hạn giảm xuống còn 14%/ năm, lãi suất đối với ngắn hạn là 13%/ năm.

 • Tình hình thiếu điện và điện cung cấp không ổn định kéo dài từ quý 2 năm 2011 đến hết năm 2012 ảnh hưởng lớn đến tình hình thực tế sản xuất.

 • Công ty đã nỗ lực đầu tư chiều sâu, nâng cấp máy móc và mở rộng Nhà máy sản xuất gạch Đông Triều 1 trong năm 2011 vì vậy cơ cấu sản phẩm đã có sự dịch chuyển, nhưng do chưa được triển khai đồng bộ trong Nhà máy Đông Triều 2 và Nhà máy Đầm Hà dẫn đến tỷ trọng các sản phẩm mỏng ứng dụng công nghệ cao vẫn còn thấp so với các sản phẩm truyền thống. Do đó, khả năng mở rộng thị phần của công ty vẫn còn tương đối thấp.

 • Sang năm 2012, thị trường bất động sản đóng băng dưới ảnh hưởng của chính sách tiền tệ và tín dụng thắt chặt đối với khu vực bất động sản khiến cho tình trạng mất cân đối cung - cầu ở ngành vật liệu xây dựng rất rõ nét, trong đó có ngành gạch và ngói.

 • Trong cả năm 2012, giá cả của nguyên vật liệu đầu vào tăng liên tục trong đó giá than cục tăng 40%, giá xăng dầu tăng hơn 43% và giá nguyên liệu màu tăng hơn 20% so với năm trước dẫn đến lợi nhuận sau thuế giảm mạnh .

 • Trong năm 2012, chi phí tài chính tăng cao do lãi suất ngân hàng tăng, chi phí vận tải tăng cùng giá xăng dầu, tỷ giá hối đoái biến động bất thường dẫn đến tăng chi phí sản xuất, giảm khả năng cạnh tranh và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

 1. Каталог: download
  download -> Người lính bộ đội Cụ Hồ
  download -> Truyện Tiểu thuyết
  download -> TrưỜng thcs tiến dũng báo cáo tự ÐÁnh giá
  download -> I. Tìm hiểu chung
  download -> Nhiễm trùng đường tiểu là gì?
  download -> Sốt là gì? Sốt là khi thân nhiệt của con quý vị cao hơn bình thường. Thân nhiệt bình thường là khoảng 37º Celsius, nhưng nhiệt độ này có thể thay đổi trong ngày. Ở trẻ em, nhiệt độ trên 38ºC cho biết là có sốt
  download -> Đau bụng là gì? Đau bụng (đau dạ dày) xảy ra ở giữa phần cuối của xương sườn và khung xương chậu của quý vị. Khu vực này, nghĩa là bụng, chứa đựng nhiều bộ phận, bao gồm dạ dày, gan, lá lách
  download -> Giới thiệu sách mới tháng 10/2012
  download -> Chỉ thị Về công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai

  tải về 0.51 Mb.

  Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương