Sở giao dịch chứng khoán hà NỘi chấp thuậN ĐĂng ký giao dịch chứng khoán chỉ CÓ nghĩa là việC ĐĂng ký giao dịch chứng khoáN ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦa chứng khoáNtải về 0.51 Mb.
trang1/10
Chuyển đổi dữ liệu13.11.2017
Kích0.51 Mb.
#1673
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI CHẤP THUẬN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP.BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5700486105

do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 01/03/2004

thay đổi lần thứ 7 ngày 16/01/2013

ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU

TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
(Đăng ký giao dịch số: …. do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cấp ngày … tháng … năm … )
Bản công bố thông tin này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp tại:

Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều

Địa chỉ: Xã Xuân Sơn, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 033 3870 613 Fax: 033 3670 067

Website: http://viglaceradtc.com.vnPhụ trách công bố thông tin

Họ tên: Dương Đức Vĩ Chức vụ: Kế toán trưởng

Số điện thoại: 0986979288

Email: duongducvi@gmail.comCÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5700486105 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 01/03/2004 thay đổi lần thứ 7 ngày 16/01/2013
ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU

TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI


  1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều

  2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

  3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

  4. Tổng số lượng đăng ký giao dịch: 4.000.000 cổ phiếu

  5. Tổng giá trị đăng ký giao dịch (theo mệnh giá): 40.000.000.000 đồng

  6. Tổ chức Kiểm toán:

Tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long – T.D.K

Địa chỉ: Số 23 Phố Đỗ Quang, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (84.4) 6251 0008 Fax: (84.4) 6251 1327

Website: http://www.kiemtoanthanglongtdk.com/vn/MỤC LỤC


CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 4

Bảng 1.Rủi ro về kinh tế 4

Bảng 2.Rủi ro về luật pháp 6

Bảng 3.Rủi ro đặc thù 6

Bảng 4.Rủi ro khác 7

NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN 8

CÁC KHÁI NIỆM 9

TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH 10

Cơ cấu doanh thu theo sản phẩm trong năm 2010, 2011, 2012 19

Đơn vị tính: triệu đồng 19

Lưu ý: Số doanh thu theo sản phẩm trên chưa bao gồm doanh thu hợp đồng xây dựng. 20

Nguồn: CTCP Viglacera Đông Triều 20

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 của Công ty 21

Cổ tức sẽ được công bố và chi trả từ lợi nhuận giữ lại của Công ty nhưng không được vượt quá mức do HĐQT đề xuất sau khi đã tham khảo ý kiến cổ đông tại ĐHĐCĐ. 26

Tỷ lệ chia cổ tức sẽ được ĐHĐCĐ quyết định dựa trên đề xuất của Hội đồng Quản trị, với căn cứ là kết quả hoạt động kinh doanh của năm hoạt động và phương án hoạt động kinh doanh của các năm tới. 26

Cổ tức được chia cho các cổ đông tương đương với phần vốn góp của cổ đông. 27

Tùy theo tình hình thực tế, Hội đồng quản trị có thể quyết định thanh toán cổ tức giữa kỳ nếu xét thấy việc chi trả này phù hợp với khả năng sinh lời của công ty. 27

HĐQT có thể đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc thanh toán toàn bộ hoặc một phần cổ tức bằng những tài sản cụ thể (như cổ phiếu hoặc trái phiếu đã được thanh toán đầy đủ do công ty khác phát hành). 27

Đối với việc chi trả bằng tiền mặt, Công ty sẽ chi trả bằng VND, có thể thanh toán bằng séc hoặc lệnh trả tiền qua đường bưu điện tới địa chỉ đã đăng ký của cổ đông thụ hưởng. 27

Khi có sự chấp thuận của ĐHĐCĐ, HĐQT có thể quyết định rằng những người sở hữu cổ phần phổ thông được nhận cổ tức bằng các cổ phần phổ thông thay cho cổ tức bằng tiền mặt. 27

HĐQT có thể thông qua nghị quyết quy định một ngày cụ thể làm ngày khóa sổ hoạt động kinh doanh của Công ty. 27

Số năm khấu hao các loại tài sản như sau: 28

Các khoản phải thu của Công ty 32

Tài sản cố định của Công ty tại thời điểm 31/12/2012 45

CHỨNG KHOÁN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH 47

CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH 48

PHỤ LỤC 48


NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

CÁC NHÂN TỐ RỦI RO

Bảng 1.Rủi ro về kinh tế


Tăng trưởng kinh tế

Là một mắt xích quan trọng của nền kinh tế quốc dân, ngành vật liệu xây dựng chịu tác động trực tiếp của các biến động kinh tế trong nước và thế giới.

Năm 2012 được coi là một trong những năm kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn. Cuộc khủng hoảng nợ công ở châu Âu tiếp tục sa lầy mà lối thoát thì chưa thực sự rõ ràng, kinh tế Mỹ, Nhật Bản đều không mấy khả quan. Các nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil ... đều không còn giữ được phong độ tăng trưởng lạc quan như khoảng 3 – 5 năm trước.

Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) - lạm phát đã giảm mạnh so với năm 2011 (đặc biệt trong hai tháng 6 và 7 có mức tăng trưởng âm). So với tháng 12 năm 2011. chỉ số CPI 9 tháng đầu năm 2012 tăng khoảng 5%.

Tỷ giá hối đoái ít thay đổi.

Thị trường vàng không ổn định, tăng giảm bất thường.

Mặt bằng lãi suất có xu hướng giảm.

Cán cân thanh toán quốc tế trong 9 tháng ước thặng dư khoảng 8 tỷ USD.

Lao động, việc làm trong 9 tháng đầu năm 2012 ước giải quyết được khoảng 1.165 nghìn lao động, tăng khoảng 3,3% so với cùng kỳ năm 2011 và đạt 72,8% kế hoạch năm 2012.

Số doanh nghiệp mới thành lập trong khoảng 10 tháng đầu năm 2012 đạt hơn 46.000 doanh nghiệp (giảm khoảng 12% so với cùng kỳ năm 2011.

Số doanh nghiệp đã giải thể và dừng hoạt động trong 9 tháng đầu năm 2012 là hơn 35.483 doanh nghiệp (tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2011).

Thu NSNN tính đến 15 tháng 8 năm 2012 đạt 418 nghìn tỷ đồng (56,5% dự toán, tăng 1,7% so cùng kỳ 2011)

Chi NSNN tính đến 15 tháng 8 năm 2012 đạt 534 nghìn tỷ đồng (59,1% dự toán tăng 18,6% so cùng kỳ 2011).

Tổng đầu tư xã hội ước 9 tháng đầu năm 2012 đạt 708,6 nghì tỷ đồng, bằng 35,2% GDP và tăng 8,6% so cùng kỳ năm 2011.

Xuất khẩu 9 tháng 2012 ước đạt 82 tỷ USD (tăng 16,4% so cùng kỳ năm 2011). Nhập khẩu ước đạt 82,5 tỷ USD (tăng 5% so cùng kỳ năm 2011). Như vậy nhập siêu khoảng 0,5 tỷ USD.

Đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký trong 8 tháng đầu năm 2012 đạt 8,5 tỷ USD, bằng 66,1% cùng kỳ năm 2011. Đầu tư trực tiếp thực hiện 8 tháng đầu năm 2012 đạt 7,28 tỷ USD, bằng 99,7% cùng kỳ năm 2011.

Như vậy, so với mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 6 - 6,5% thì năm 2012 là năm thứ hai liên tiếp Việt Nam không đạt kế hoạch như đã dự kiến.

Từ đó, có thể tạm nhận xét rằng các chính sách kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô về cơ bản có phát huy tác dụng, mức lạm phát đã giảm và kinh tế vĩ mô giữ được ở mức khá ổn định trong tầm ngắn hạn. Mức lạm phát cả năm có nhiều khả năng kiềm chế được ở mức một chữ số. Tuy nhiên, nếu xét về trung và dài hạn thì kinh tế vĩ mô vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn, khó lường

Ngoài sự tác động trực tiếp của nền kinh tế Việt Nam, doanh nghiệp còn chịu ảnh hưởng của nền kinh tế thế giới. Việt Nam đang trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới, do đó sẽ chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố khách quan biến động khó lường như giá dầu, giá vàng, giá nguyên vật liệu, năng lượng…của các quốc gia khác trên thế giới.

Tuy nhiên, theo nhận định của các chuyên gia phân tích kinh tế, kinh tế thế giới và Việt Nam có khả năng phục hồi và tăng trưởng trong những năm tới. Sự phục hồi và tăng trưởng của nền kinh tế sẽ là động lực thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp trong nước trong đó có các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và vật liệu xây dựng.Lạm phát

Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng tháng 12/2012 tăng 0,27% so với tháng trước, lạm phát năm 2012 được kiềm chế ở mức 6,81%. Con số này chỉ xấp xỉ mức tăng 6,52% của năm 2009 và thấp hơn nhiều so với mức tăng 11,75% của năm 2010 và mức tăng 18,13% của năm 2011.

“Đây là kết quả đáng lưu ý của kinh tế Việt Nam 2012, bởi mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô đã được thực hiện tốt”.

Năm 2012 là năm ghi nhận nhiều biến động bất thường. Chẳng hạn như, CPI tăng không quá cao vào hai tháng đầu năm (tăng 1% vào tháng 1 và tăng 1,37% vào tháng 2), nhưng lại tăng quá cao trong tháng 9, với mức tăng 2,2%.

Dù mức tăng CPI của tháng 9 chủ yếu là do tác động của nhóm thuốc và dịch vụ y tế và nhóm giáo dục, được cho là chỉ mang tính thời điểm, tuy nhiên, vào thời điểm đó, rất nhiều quan điểm lo ngại về khả năng tăng tốc của CPI những tháng cuối năm.

Một điểm bất thường nữa của thị trường giá cả trong nước năm 2012, theo Tổng cục Thống kê, CPI không giảm vào sau Tết Âm lịch, mà lại giảm vào hai tháng giữa năm (tháng 6 và tháng 7).

Sự biến động của lạm phát trong thời gian qua sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới giá cả đầu vào, cũng như sản phẩm dịch vụ đầu ra của Công ty. Điều đó sẽ gây khó khăn cho Công ty trong việc điều chỉnh các chiến lược phù hợp với môi trường kinh doanh đang có những biến động mạnh.

Bảng 2.Rủi ro về luật pháp


Rủi ro luật pháp là rủi ro mang tính hệ thống, có ảnh hưởng chung đến toàn ngành. Khi có những thay đổi trong chính sách quản lý về vĩ mô của Chính phủ bao gồm chậm trễ trong việc thực hiện cẳt giảm thuế nhập khẩu theo lộ trình gia nhập WTO hay những thay đổi về chính sách xuất nhập khẩu... đều có những tác động bất lợi đến tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

Khuôn khổ pháp luật và chính sách hiện nay đang tác động đến nền kinh tế và điều chỉnh các hoạt động kinh doanh và thương mại. Các chính sách pháp luật đó vẫn còn đang trong giai đoạn đầu phát triển kể từ khi chính sách “đổi mới” bắt đầu năm 1986. Trong những năm gần đây, mặc dù hệ thống pháp luật của Việt Nam đã được soạn thảo công phu, minh bạch hơn để các nhà đầu tư dễ tiếp cận, nhưng vẫn còn tồn tại nhiều mâu thuẫn chồng chéo giữa các văn bản luật từ đó ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp.

Là doanh nghiệp cổ phần thực hiện đăng ký giao dịch trên thị trường UPCOM nên hoạt động của Công ty chịu ảnh hưởng của các văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, các văn bản pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Bên cạnh đó, hoạt động sản xuất của Công ty chịu sự quản lý chặt chẽ về điều kiện vệ sinh và vấn đề xử lý ô nhiễm môi trường của các cấp quản lý nhà nước. Hiện tại, Công ty có quy trình sản xuất khép kín không ảnh hưởng đến môi trường. Vì vậy, xét tình hình thực tế của Công ty, rủi ro về pháp luật liên quan đến vệ sinh ô nhiễm môi trường ít có ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của Công ty.


Bảng 3.Rủi ro đặc thù


Rủi ro về biến động giá nhiên liệu

Nhiên liệu chính tham gia vào quá trình sản xuất gạch là than và dầu FO. Chi phí cho 2 loại nhiên liệu đầu vào đã chiếm khoảng 44% giá thành một viên gạch.

Theo dự báo, đến năm 2020, Mỹ phải nhập 8/10 thùng dầu và 4/10m3 khí đốt. IEA cho biết đến năm 2030, xuất lượng dầu có thể lên đến 100 triệu bpd nhưng nhu cầu thế giới lúc đó là 120 triệu bpd. Toàn cảnh, nhu cầu dầu chắc chắn ngày càng tăng trong khi nguồn khai thác có hạn.Với châu Á, trừ vùng Trung Đông, châu Á chỉ sản xuất được 10% nguồn cung cấp dầu thế giới nhưng khu vực này đang ngốn 1/4 năng lượng toàn cầu. Tại Việt Nam năm 2012 vừa qua, giá xăng dầu đã thay đổi tổng cộng 12 lần, trong đó có 6 lần tăng và 6 lần giảm.

Rủi ro của Công ty có thể gặp phải chủ yếu là quản lý giá vốn khi giá xăng dầu tăng và giảm giá phí vận tải để cạnh tranh với các doanh nghiệp khác khi giá xăng dầu giảm

Để hạn chế ảnh hưởng này, Công ty có thể tiến hành khảo sát thị trường nguyên liệu, vật tư đầu vào để lựa chọn cho mình những nhà cung cấp lớn nhất, có uy tín trên thị trường, ký hợp đồng với giá cước vận tải tỷ lệ thuận với giá dầu trên cơ sở định mức tiêu thụ dầu quy định trong hợp đồng.

Rủi ro về thị trường tiêu thụ sản phẩm

Thị trường tiêu thụ sản phẩm gạch xây và gạch lát của Công ty là thị trường nội địa với phân khúc hàng bình dân có chất lượng trung bình được sử dụng nhiều ở khu vực nông thôn và các thành phố trực thuộc tỉnh. Lợi thế của thị trường này là chịu ảnh hưởng của sự đóng băng trên của thị trường bất động sản chậm hơn và ít tiêu cực hơn. Tuy nhiên, khả năng mở rộng thị trường và và thị phần các sản phẩm này khá hạn chế do hầu hết các đối thủ cạnh tranh khác trên thị trường đã thiết lập được vị trí và chiếm lĩnh thị phần riêng. Cụ thể: Tại thị trường Hải Phòng – Quảng Ninh với nhóm gạch xây QTC, Công ty cạnh tranh trực tiếp với một số công ty có thị phần như sau Công ty Cổ phần Hạ Long I (12,9%) , Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long (8%), Công ty Cổ phần Xây dựng Giếng Đáy (10%), Nhà máy gạch Hưng Long (7%), Công ty Cổ phần Gốm Liên doanh Hoàng Quế (6%)….. Đối với nhóm gạch ngói, Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long (62,6%), Công ty Cổ phần Xây dựng Giếng Đáy (12,6%)….. Đối với nhóm gạch trang trí khác, Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long (46,6%), Công ty Gốm Xây dựng Giếng Đáy (13,6%) …. Hơn thế nữa, việc tăng giá đối với nhóm sản phẩm này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng tiêu thụ và doanh thu của Công ty. Do đó, khi chi phí đầu vào tăng cao có ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm, việc tăng giá bán được Công ty cân nhắc thận trọng để không ảnh hưởng đến doanh thu và giảm sút thị phần.


Bảng 4.Rủi ro khác


Các rủi ro bất khả kháng như động đất, thiên tai, bão lụt, hỏa hoạn, chiến tranh, dịch bệnh, khủng bố... đều gây ảnh hưởng ít nhiều đến hoạt động của Công ty. Bão lớn, hỏa hoạn, động đất có thể gây ảnh hưởng lớn tới nhà máy như làm chậm tiến độ hoặc gây thiệt hại (phá hủy một phần hoặc hoàn toàn).

Ngoài ra, Công ty có thể gặp phải các rủi ro trong quá trình thi công như: Tai nạn lao động hay các sự cố trong quá trình lao động. Để hạn chế tối đa thiệt hại, Công ty luôn tham gia đóng phí bảo hiểm cho cán bộ công nhân viên và đề cao ý thức an toàn lao động trong các phân xưởng.
Каталог: download
download -> Người lính bộ đội Cụ Hồ
download -> Truyện Tiểu thuyết
download -> TrưỜng thcs tiến dũng báo cáo tự ÐÁnh giá
download -> I. Tìm hiểu chung
download -> Nhiễm trùng đường tiểu là gì?
download -> Sốt là gì? Sốt là khi thân nhiệt của con quý vị cao hơn bình thường. Thân nhiệt bình thường là khoảng 37º Celsius, nhưng nhiệt độ này có thể thay đổi trong ngày. Ở trẻ em, nhiệt độ trên 38ºC cho biết là có sốt
download -> Đau bụng là gì? Đau bụng (đau dạ dày) xảy ra ở giữa phần cuối của xương sườn và khung xương chậu của quý vị. Khu vực này, nghĩa là bụng, chứa đựng nhiều bộ phận, bao gồm dạ dày, gan, lá lách
download -> Giới thiệu sách mới tháng 10/2012
download -> Chỉ thị Về công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai

tải về 0.51 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương