Së gd&§t h¶i phßNGtải về 161.51 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu22.12.2018
Kích161.51 Kb.

ĐẢNG BỘ TP HẢI PHÒNG            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Chi bộ Trường THPT TTV                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  01 /KH-TTV Hải phòng, ngày 20 tháng 9 năm 2013

KẾ HOẠCH CHI BỘ

Năm học 2013-2014  

I/Căn cứ:

- Nghị quyết huyện Đảng bộ An lão.

- Quyết định số: 1840/QĐ-BGDĐT ngày 24/5/2013 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2013-2014; quy định thời gian thực hiện chương trình GDTrH của sở GD & ĐT Hải phòng.

-Công văn số 738;739;740;742;748;750;970;971/SGDĐT-GDTrH ngày 09/9/2013 của Sở GD&ĐT Hải phòng về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2013-2014 (tr3)

-Công văn số 677 /SGDĐT-GDTrH ngày 15/8/2013 của Sở GD&ĐT Hải phòng v/v Hướng dẫn tổ chức tuần sinh hoạt tập thể đầu năm học (tr9).

-Công văn số 700/HDLN-GDQP-AN ngày 20/8/2013 của liên Sở GD&ĐT Hải phòng và ban chỉ huy quân sự thành phổ (tr47).

-Công văn số 754 /SGDĐT-GDTrH ngày 10/9/2013 của Sở GD&ĐT Hải phòng v/v Hướng dẫn hoạt động tổ nhóm chuyên môn trường THPT (tr61).

-Công văn số 752 /SGDĐT-GDTrH ngày 10/9/2013 của Sở GD&ĐT Hải phòng v/v chỉ đạo thực hiện công tác GD kỹ năng sống, tư vấn học đường năm học 2013-2014 (tr65).

-Căn cứ tình hình thực tế tại trường THPT Trần Tất Văn 2013-2014:

1/ Số lớp, số hs: 17 lớp 669 hs (nữ 166) – (Số liệu lấy ngày 12/9/2013):

(A1:44; A2:46; A4:45; A5:37; A6:38; A7:38) – (B1:37; B2:33; B3:38; B4:34; b5:36) – (C1:34; C2:42; C3:42; C4:36; C5:45; C6:44)

- K12 có 6 lớp248hs (nữ 79) trong đó CSI 90(nữ 17) & CSII 158(nữ 62)

- K11 có 5 lớp177hs (nữ 36) trong đó CSI 142(nữ 29) & CSII 36(nữ 7)

- K10 có 6 lớp244hs (nữ 51) trong đó CSI 118(nữ 22) & CSII 126(nữ 29).

2/ Đội ngũ: HĐQT 3; BGH 3; Chi bộ 3; Công đoàn 37; Đoàn trường 669 Đoàn viên & TN; GVCH 37; GVTG 22(Tổng GV 59);NGUT 01; thạc sĩ 05; GVG TP 15.

3/ CSVC-Thiết bị: Trường có 02 Cơ sở Diện tích gần 3 ha; 20 phòng học; 02 hội trường; 03 phòng máy; đủ trang thiết bị tối thiểu.(Hiện tại, nhà trường đang cho thi công XD nhà lớp học số 2 hai tầng 8 phòng học với tổng diện tích là 756 m2)II/ Phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch của chi bộ năm học 2013-2014:

          A/ Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm:1.Thực hiện có hiệu quả nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành bằng những việc làm thiết thực hiệu quả, phù hợp với điều kiện cụ thể của trường; gắn với việc đổi mới giáo dục của nhà trường, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của CB-Gv-NV và HS .

2. Thực hiện nội dung dạy học bám sát chuẩn kiến thức – kỹ năng; xây dựng và triển khai dạy học các chủ đề tích hợp; tăng cường các hoạt động nhằm giúp HS vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết vấn đề thực tiễn.

3. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục trong nhà trường; nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác của bộ máy quản lý nhà trường, nhất là việc thực hiện kỷ cương, nền nếp dạy học, kiểm tra, đánh giá, thi. Tiếp tục triển khai có hiệu quả việc đánh giá cán bộ quản lý theo chuẩn hiệu trưởng; đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên; tự đánh giá CSGD và tích cực thực hiện các giải pháp khắc phục những điểm yếu, phát huy những điểm mạnh ở các tiêu chí trong hệ thống các tiêu chuẩn của Chuẩn hiệu trưởng, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên, tiêu chuẩn của CSGD theo quy định của Bộ GD&ĐT. Tích cực ứng dụng CNTT trong dạy học, quản lý và cải cách hành chính trường học.

4. Triển khai có hiệu quả kết quả các hội thảo: công tác GVCN lớp; nâng caochaats lượng sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn; đổi mới phương pháp học của HS; nâng cao chất lượng hoạt động của Ban đại diện cha mẹ HS…

5. Bồi dưỡng năng lực quản lý chuyên môn cho cán bộ quản lý và tổ nhóm chuyên môn. Tăng cường nề nếp kỷ cương trng hoạt độngquản lý chuyên môn.

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2013-2014.B/ Các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể.

1. Thực hiện có hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng trong CB GV NV và đạo đức HS thông qua các cuộc vận động và các phong trào thi đua:

1.1. Tiếp tục triển khai tích cực và hiệu quả việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” bằng những nội dung, hình thức thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện của nhà trường; gắn với việc đổi mới phương thức giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh tại đơn vị.

1.2. Nhà trường tổ chức hiệu quả hoạt động Các Tuần sinh hoạt tập thể” từ ngày 12/8/2013 đến 07/9/2013(Kéo dài 04 tuần) nhằm giúp học sinh làm quen với thầy cô giáo, bạn bè, điều kiện học tập và phương pháp dạy học trong nhà trường, tạo nên môi trường học tập thân thiện, tích cực và hiệu quả của học sinh, đặc biệt quan tâm đối với học sinh các lớp 10 vừa mới vào trường (Từ 16/8 đến 30/8/2013).

1.3. Tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động giáo dục theo chủ điểm, giáo dục truyền thống, giáo dục ngoài giờ lên lớp; xây dựng nếp sống văn hóa, củng cố kỷ cương nền nếp, thực hiện giáo dục kỷ luật tích cực hiệu quả; tổ chức thăm quan các địa chỉ văn hóa, lịch sử, danh lam thắng cảnh, các cơ sở sản xuất của địa phương…

1.4. Tiếp tục tổ chức tốt, thu hút học sinh tham gia các hoạt động văn nghệ, trò chơi dân gian, các hội thi năng khiếu văn nghệ, thể dục - thể thao, các hoạt động giao lưu nhằm thúc đẩy học sinh hứng thú học tập, rèn luyện kỹ năng sống, bổ sung hiểu biết về các giá trị văn hóa truyền thống và tinh hoa văn hóa thế giới.

2. Thực hiện kế hoạch giáo dục

2.1. Thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục:

  2.1.1. Các tổ chuyên môn chủ động xây dựng kế hoạch dạy học, phân phối chương trình chi tiết dựa trên Kế hoạch dạy học và phân phối chương trình của Sở GD&ĐT theo khung thời gian 37 tuần thực học phù hợp với điều kiện của trường; đảm bảo thời gian kết thúc học kì I, kết thúc năm học theo Kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 đã được UBND TP Hải phòng đã phê duyệt, có đủ thời lượng dành cho luyện tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành và kiểm tra định kì.

2.1.2. Tổ chức dạy học theo hướng tích hợp; phụ đạo học sinh yếu, kém; bồi dưỡng học sinh khá, giỏi; có thể giãn thời gian với các nội dung dài, khó dưới sự hướng dẫn của giáo viên; dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình; dạy học tự chọn. Ngoài các nội dung dạy học đã nêu trên cần tập trung vào việc tăng cường dạy kỹ năng sống, các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp phù hợp cho các em. 

2.1.3. Tổ chức dạy học môn tiếng Anh

Tiếp tục thực hiện như hướng dẫn của Sở trong năm học về dạy học ngoại ngữ trong trường THPT; tích cực chuẩn bị các điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất để có thể sớm chuyển sang dạy chương trình theo Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2013-2020” cho học sinh lớp 10 và các lớp 11, 12.

2.1.4. Tiếp tục đổi mới phương thức giáo dục đạo đức, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục hướng nghiệp theo tinh thần lồng ghép và tích hợp; nâng cao chất lượng giáo dục nghề phổ thông; chú trọng giáo dục giá trị sống, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

2.1.5. Tiếp tục thực hiện tích hợp ở một số nội dung môn học và các hoạt động giáo dục: tích hợp giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giáo dục phòng chống tham nhũng; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.

2.1.6. Về thực hiện nhiệm vụ GDQP-AN: Theo công văn số 1856/SGDDT-GDTrH ngày 24/8/2012

2.1.7. Tổ chức dạy học môn Ngữ văn năm 2013-2014: Theo công văn số 1860/SGD&ĐT-GDTrH ngày 24/8/2012.

2.1.8. Về Hoạt động giáo dục nghề phổ thông: Theo hướng dẫn tại  các công văn số 8608/BGDĐT-GDTrH ngày 16/8/2007 và công văn số 10945/BGDĐT-GDTrH ngày 27/11/2008  của Bộ GDĐT. Nhà trường thực hiện đầy đủ hoạt động giáo dục nghề phổ thông với học sinh lớp 11. Tổ chức học 1 trong 3 nghề: Tin học ứng dụng; Điện dân dụng; vi sinh dinh dưỡng. Tổ chức tốt kỳ thi nghề phổ thông theo hướng dẫn của Sở.

2.1.9. Việc thực hiện các nội dung giáo dục địa phương: Theo hướng dẫn tại Công văn số 5977/BGDĐT-GDTrH ngày 07/7/2008.

2.1.10.Thành lập nhóm giáo viên tư vấn tâm lý cho HS&CMHS.2.2. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá

2.2.1. Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học

Các tổ chuyên môn, cá nhân giáo viên xây dựng và thực hiện kế hoạch cụ thể trong năm học cần quán triệt và thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: 

- Tổ chức dạy học phân hoá theo năng lực của học sinh dựa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT. Giáo viên chủ động thiết kế bài giảng linh hoạt, khoa học, sắp xếp hợp lý các hoạt động của giáo viên và học sinh; phối hợp tốt giữa làm việc cá nhân và theo nhóm; chú trọng công tác phụ đạo học sinh yếu;GVCN nắm chắc tình hình, nguyên nhân học sinh bỏ học và có giải pháp khắc phục tình trạng này.

-  Giáo viên tạo điều kiện, hướng dẫn học sinh rèn luyện kỹ năng tự học, tự nghiên cứu sách giáo khoa và tài liệu tham khảo, bồi dưỡng năng lực độc lập suy nghĩ; xây dựng hệ thống câu hỏi hợp lý, phù hợp với các đối tượng giúp học sinh vận dụng sáng tạo kiến thức đã học, khắc phục việc ghi nhớ máy móc, không nắm vững bản chất.

-Mọi thành viên của đơn vị phải đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu dự giờ thăm lớp đối với giáo viên, quan tâm giáo viên mới ra trường; tổ chức bồi dưỡng cho giáo viên kiến thức, kỹ năng về đổi mới phương pháp dạy học; tăng cường tổ chức hội thảo từ cấp tổ, nhóm, cấp trường; tổ chức nghiêm túc, hiệu quả hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường; khuyến khích giáo viên Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, viết Sáng kiến kinh nghiệm cải tiến PPDH. Sinh hoạt tổ chuyên môn nhằm tăng cường giúp đỡ vì sự tiến bộ của các thành viên trong tổ thông qua trao đổi, thảo luận các chủ đề, nội dung giảng dạy, rút kinh nghiệm, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong giảng dạy, quản lý, giáo dục học sinh.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, các phương pháp thực hành trong các môn học; bảo đảm cân đối giữa việc truyền thụ kiến thức và rèn luyện kỹ năng cho học sinh; tăng cường liên hệ thực tế, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với nội dung bài học.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động thích hợp ở trường như: “Hội thi thí nghiệm - thực hành của học sinh” với các môn Vật lý, Sinh, Hóa…, “Hội thi tự làm và sử dụng thiết bị dạy học của giáo viên”?, “Ngày hội sử dụng ngoại ngữ”, “Ngày hội công nghệ thông tin”,… nhằm khuyến khích giáo viên và học sinh sử dụng hợp lý, khai thác tối đa tác dụng của các thiết bị dạy học hiện có, phương tiện nghe nhìn, phòng học bộ môn; chủ động tự làm thiết bị dạy học; rèn luyện kỹ năng sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp nhằm tăng cường các kỹ năng, nhất là kỹ năng nghe - nói của học sinh.

2.2.2. Tăng cường đổi mới kiểm tra, đánh giá

Tiếp tục thực hiện việc đổi mới nội dung, hình thức kiểm tra đánh giá hoạt động học tập của học sinh theo hướng coi trọng đánh giá để giúp đỡ học sinh về phương pháp học tập, động viên sự cố gắng, hứng thú học tập của các em trong quá trình dạy học, tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp sau:

- Tổ chức thực hiện Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT.

- Nâng cao chất lượng các bài kiểm tra thường xuyên, định kỳ, kiểm tra học kỳ cả lý thuyết và thực hành. Giáo viên chủ động kết hợp một cách hợp lý, phù hợp giữa hình thức tự luận với trắc nghiệm khách quan. Các tổ chuyên môn chỉ đạo giáo viên xây dựng ma trận đề kiểm tra cho mỗi chương và cả chương trình môn học; thực hiện việc biên soạn đề kiểm tra theo hướng tăng cường khả năng thông hiểu và vận dụng, đảm bảo mức độ nhận biết. Khi chấm bài kiểm tra phải có phần nhận xét, động viên sự cố gắng tiến bộ của học sinh. Việc cho điểm có thể kết hợp giữa đánh giá kết quả bài làm với theo dõi sự cố gắng, tiến bộ của học sinh. Chú ý hướng dẫn học sinh đánh giá lẫn nhau và biết tự đánh giá năng lực của mình.

- Đối với môn Giáo dục công dân: Giáo viên Giáo dục công dân phối hợp với giáo viên chủ nhiệm để nhận xét về hạnh kiểm của học sinh theo cách: GVCN lấy ý kiến nhận xét, đánh giá của giáo viên Giáo dục công dân với các đối tượng học sinh cần lưu ý(Học sinh có khó khăn trong giáo dục, học sinh dự kiến xếp loại “Tốt”  hoặc “Trung bình”, “Yếu” về đạo đức… để giáo viên chủ nhiệm ghi nội dung nhận xét, đánh giá cuối năm học ở phần dành cho nhận xét của giáo viên chủ nhiệm trong học bạ.

- Đối với các môn khoa học xã hội: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí cần tiếp tục đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng đặt câu hỏi mở, đòi hỏi học sinh phải vận dụng tổng hợp kiến thức, kỹ năng và được trình bày chính kiến của bản thân.

- Tiếp tục xây dựng "Nguồn học liệu mở" (thư viện điện tử) câu hỏi, bài tập, đề thi, kế hoạch bài dạy, tài liệu tham khảo có chất lượng trên Website của Bộ, Website của Sở GDĐT Hải phòng, Website của nhà trường.

2.2.3. Tăng cường quản lý đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận của Bộ trưởng Bộ GDĐT tại Thông báo số 117/TB-BGDĐT ngày 26/02/2009 của Bộ GDĐT về Hội thảo “Chỉ đạo, quản lý hoạt động đổi mới phương pháp dạy học ở các trường phổ thông” tại Nghệ An.

- Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, thi ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm thi và nhận xét đánh giá. Chú trọng việc tổ chức thi nghiêm túc, đúng quy chế, đảm bảo khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực thực chất của học sinh.

3.  Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý

-Tổ chức tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên được tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ do cấp trên tổ chức; Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ ngay tại đơn vị.

-Bám sát kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CB, GV, NV của nhà trường giai đoạn 2011-2015 để triển khai thực hiện; năm học 2013-2014 có 2 giáo viên đang học cao học(đ/c Thủy toán và đ/c Hà toán), những năm học tới sẽ tiếp tục cử giáo viên dự thi tuyển sinh cao học…

-Tăng cường hiệu quả hoạt động của tổ chuyên môn; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện học sinh; bồi dưỡng kĩ năng công tác cho GVCN, TTCM và đội ngũ cán bộ chuyên môn, đoàn thể thông qua tập huấn, hội thảo về quản lý, giáo dục…góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà trường.

-Tiếp tục thực hiện nghiêm Quyết định 16/2008/BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ GD&ĐT về quy định đạo đức nhà giáo và cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”

-Tăng cường UDCNTT để đổi mới PP dạy và học. Khuyến khích GV sử dụng bài giảng điện tử, mỗi GV có ít nhất 4 bài giảng điện tử được giảng dạy ở nhiều lớp trong năm học, 1 bài E-learning mới (Không kể bài dự thi do Bộ tổ chức); có nhiều bài giảng điện tử, bài giảng E-learning, nhiều bài kiểm tra, đáp án chấm bài kiểm tra của các môn đưa lên trang Website của trường.

-Trong năm học: Hiệu trưởng và phó Hiệu trưởng dự ít nhất 01 tiết dạy/01 giáo viên; tổ trưởng, tổ phó dự giờ giáo viên trong tổ ít nhất 04 tiết dạy /01 giáo viên; mỗi giáo viên thực hiện ít nhất 04 tiết dạy của 02 lần hội giảng hoặc thao giảng và 18 tiết dự giờ đồng nghiệp.

-Tổ chức thi GVDG cấp trường các môn KHTN và KHXH theo Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông được ban hành kèm theo Thông tư 21/2010/TT-BGD ĐT, phấn đấu có 5-7 GV đạt GVDG cấp cơ sở các bộ môn; tích cực tham gia các hoạt động lớn của cụm CM, của ngành.

- Mỗi cá nhân đăng ký danh hiệu CSTĐ, GVDG các cấp có ít nhất 01 chuyên đề khoa học, sáng kiến kinh nghiệm có giá trị.

- Các tổ, nhóm chuyên môn sinh hoạt theo hướng tập trung giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá; sinh hoạt chuyên môn đều đặn mỗi tháng ít nhất 2 buổi theo nội dung được chuẩn bị kỹ như xây dựng ngân hàng đề kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kì và thi hết học kì, dà soát bài giảng điện tử, bài E-learning để đưa lên trang Website của trường, sở; hội giảng bài khó, thảo luận chuyên đề, giờ giảng thực nghiệm... Các tổ phải bảo đảm 100% các bài thực hành, thí nghiệm trong chương trình được thực hiện trên lớp, phòng học chuyên môn. Thành lập tổ cộng tác viên Thư viện để nâng cao hiệu quả hoạt động của thư viện nhà trường. Các tổ, nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, giúp đỡ chuyên môn, nghiệp vụ cho tổ viên, nhất là giáo viên mới để đảm bảo mọi giáo viên của tổ,  nhóm bộ môn khi được phân nhiệm vụ giảng dạy, chủ nhiệm ở khối lớp nào cũng hoàn thành tốt, không để học sinh, CMHS, giáo viên khác phàn nàn.

- Chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho đội ngũ CB, GV, NV…Xây dựng đơn vị là một tập thể đoàn kết luôn biết vượt khó hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp trên giao cho. Xây dựng tập thể CBGV Trường THPT Trần Tất Văn đạt chuẩn văn hoá theo quy định hiện hành.

4. Tăng cường xây dựng và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; hướng tới xây dựng trường chuẩn quốc gia.

4.1. Mở rộng quy mô Phát triển:

Thực hiện kế hoạch phát triển được Sở GD&ĐT Hải phòng giao chỉ tiêu Tuyển sinh năm học 2013-2014 là 05 lớpvới 225 hs (Thực tế tuyển được 238 hs = 05 hs học lại = 243 hs chia thành 06 lớp; Bình quân 40 hs/lớp)

Như vậy, năm học mới trường TTV có 17 lớp với 669 hs, Trong đó: K12 có 6 lớp với 248 hs(CSI: 90hs, CSII: 158hs); K11 có 5 lớp với 178 hs(CSI: 142hs; CSII: 36hs); K10 có 6 lớp với 243 hs(CSI: 118hs; CSII:125hs)

Phấn đấu đạt các chỉ tiêu về duy trì sỹ số >= 96%, trong đó tỷ lệ học sinh bỏ học trong năm =<4% = 26 hs; cuối năm học phải duy trì được: 644 hs.4.2. Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất hiện có của trường:

4.2.1. Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí phát sinh trong quá trình phát triển của nhà trường, huy động vốn vay,vốn góp của các cổ đông, vay vốn ưu đãi, kết hợp với các nguồn huy động hợp pháp khác để tăng cường trang bị cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, củng cố các phòng học, thư viện, các phòng chức năng, đầu tư làm đẹp vườn hoa, cây cảnh,cải tạo, tu bổ khuôn viên nhà trường.

4.2.2. Các tổ chuyên môn, giáo viên cần tăng cường sử dụng thiết bị giáo dục, đồ dùng dạy học, khai thác triệt để cơ sở vật chất của nhà trường để đảm bảo việc dạy học có chất lượng. Tiếp tục phát huy phong trào giáo viên tự làm đồ dùng dạy học.

4.2.3. Tích cực thực hiện xã hội hóa giáo dục, huy động các nguồn lực xã hội để tiếp tục xây dựng, cải tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp; Công tác an ninh, an toàn; Phòng chống bạo lực học đường; xây dựng môi trường sư phạm ngày càng lành mạnh thực sự hấp dẫn học sinh đến trường.

Vận động CMHS ủng hộ nhà trường trong việc đầu tư thiết bị dạy học tại các phòng học của học sinh lớp 10 năm học 2013-2014, để các em được học trong suốt 3 năm học tại trường, hỗ trợ CSVC phục vụ dạy học cho học sinh toàn trường. Trang bị lại bàn, ghế phòng họp; sửa chữa nhà xe giáo viên; thường xuyên sửa chữa CSVC các phòng học, cảnh quan môi trường…

4.3. Tiếp tục đầu tư xây dựng trường hướng tới đạt trường chuẩn quốc giai đoạn 2010-2020.

Căn cứ vào Thông tư số 13/2012/TT-BGDĐT ngày 06/4/2012 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học và các văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT, tiếp tục đầu tư nguồn lực hướng tới xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia:a/ Xây mới nhà lớp học số II ở CSI 08 phòng hai tầng kiên cố với tổng diện tích là 756 m2 với số vốn huy động là 3,5 tỷ đồng.

b/ Xây sân khấu để mở rộng SHTT.

c/ Đổ nền bê tông sân bóng chuyền; bóng rổ.

d/ Làm mới từ 2-3 sân cầu lông.

4.4.Tiếp tục thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục.

Thực hiên nghiêm hướng dẫn số 5835/BGD ĐT-KTKĐCLGD, ngày 05/9/2012 của Bộ GD&ĐT và hướng dẫn của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2013-2014.


5. Đổi mới công tác quản lý giáo dục trung học.


Tăng cường quản lý việc thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục; củng cố kỷ cương, nề nếp trong dạy học, kiểm tra đánh giá, thi, bảo đảm khách quan, chính xác, công bằng. Kiên quyết khắc phục tình trạng thực hiện không đúng quy chế chuyên môn.

Quản lý chặt chẽ dạy thêm, học thêm theo Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ GDĐT và các quy định của UBND TP Hải phòng.

Quản lý, phối hợp hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011.

Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng của nhà trường. Củng cố Ban kiểm tra chuyên môn; Ban kiểm sát của HĐQT; xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm học của Ban kiểm tra chuyên môn;Ban kiểm sát,

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý. Sử dụng phần mềm máy tính trong hoạt động giảng dạy của giáo viên, quản lý kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, sắp xếp thời khoá biểu, quản lý thư viện trường học, hoạt động kế toán,...

6. Công tác thi đua, khen thưởng

* Bám sát các văn bản hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng của cấp trên để xây dựng kế hoạch, chương trình công tác thi đua, khen thưởng năm 2013-2014. Củng cố Hội đồng thi đua, khen thưởng của đơn vị năm học 2013-2014. Thường xuyên phát động thi đua với những nội dung thiết thực nhằm thúc đẩy CB, GV, NV và học sinh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.* Một số chỉ tiêu thi đua:

Thực hiện các chỉ tiêu về chất lượng: phấn đấu có giải học sinh giỏi cấp TP; Tỷ lệ lên lớp thẳng 95%; tỷ lệ lên lớp sau thi lại, sau rèn luyện thêm trong hè đạt 98,0%; tỷ lệ học sinh giỏi toàn diện 4.0%; tỷ lệ học sinh xếp loại học lực khá 30%; Học sinh lớp 12 thi đỗ TNTHPT đạt 90% trở lên. 100% học sinh ký cam kết phòng chống ma tuý, thực hiện luật giao thông, “Nói không với bạo lực học đường”, không sử dụng thuốc lá, rượu bia…Thực hiện chỉ tiêu phân loại đạo đức cuối năm có tỷ lệ đạo đức Khá và Tốt đạt 90% trở lên; loại Yếu <=2%.

*Danh hiệu thi đua:

          - Tập thể trường: Tập thểTT  • Các tổ CM, tổ VP: Tập thể tổ LĐTT: 3/3 tổ

  • Các cá nhân đạt danh hiệu LĐTT>= 90%

  • CSTĐCS >= 10 người

  • Tổ chức CĐCS vững mạnh XS

  • Tổ chức Đoàn CS VMXS

- Chi bộ Đảng trong sạch, vững mạnh + Kết nạp được từ 3 đến 5 đảng viên.

- Trường xếp loại tiên tiến trong phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực

BÍ THƯ CHI BỘ* Phân công nhiệm vụ từng Đảng viên:

1- Đ/c Bùi Công Đàn ( BTCB - P.C tịch HĐQT - Hiệu trưởng ).

+/ Phụ trách công tác chính trị, tư tưởng, tổ chức của trường.

Chi bộ Phân công giúp đỡ các Đ/c : Thúy(a) ; Thịnh vào Đảng CSVN.

+Trực ban 03 buổi / tuần

+ Là đại diện chủ đầu tư, chịu trách nhiệm trước Nhà nước về quy mô, phương hướng phát triển nhà trường; chịu trách nhiệm về công tác tổ chức nhân sự, chế độ lao động tiền lương và các chế độ chính sách khác đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của trường. Phụ trách công tác tuyển dụng, ký hợp đồng lao động với CB, GV, CNV.

+ Là chủ tài khoản, chịu trách nhiệm quản lý tài chính theo luật Ngân sách, Pháp lệnh Kế toán thống kê của Nhà nước và phát triển cơ sở vật chất của nhà trường.

+ Xây dựng định mức các khoản thu, chi của trường hàng tháng, học kỳ và cả năm.

+ Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch hoạt động chung của trường, kiểm tra đánh giá việc thực hiện, điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp.

+ Phụ trách công tác phối hợp với các ban, ngành liên quan của Thành phố, của Sở giáo dục, huyện An lão

+ Chịu trách nhiệm điều hành mọi hoạt động của trường theo điều lệ của trường THPT và đúng luật giáo dục.

+ Là Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng của trường; chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo các hoạt động thi đua của nhà trường.

+ Chỉ đạo việc phân công giáo viên giảng dạy và chủ nhiệm của trường.

+ Ký duyệt học bạ cơ sở I(AL)

+ Ký duyệt học sinh chuyển đi, đến, xin rút hồ sơ của trường.

2/ Đ/c: Phạm Thị Mai

- Phụ trách công tác tổ chức của chi bộ; lưu trữ hồ sơ, sổ sách của chi bộ, ghi nghị quyết và là thủ quỹ của chi bộ.Chi bộ Phân công giúp đỡ các Đ/c : Thúy(v) ; Mai Anh; Phương(a) vào Đảng CSVN.

-Văn thư ,văn phòng : Quản lý hồ sơ, sổ sách của trường , mọi công văn đi ,đến…

- Xác nhận và báo cáo với Hiệu trưởng các khoản thu - chi phát sinh hàng tháng.

- Phải báo cáo trung thực số tiền thu, chi của giáo viên và học sinh với Hiệu trưởng theo sự quản lý và sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng về các khoản thu chi.

- Quản lý toàn bộ quỹ tiền mặt, tiền giử ngân hàng, mở sổ chi tiết quản lý quỹ.

- Cân đối tổng số tiền quỹ, tổng số thu, tổng số chi hàng ngày, tháng, quý, năm báo cáo Hiệu trưởng.

- Chứng từ thu, chi phải có đầy đủ chữ ký của các thành phần liên quan.

- Chịu trách nhiệm về những việc được giao.

- Làm thủ tục cho học sinh đăng ký dự thi vào trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp hàng năm.

- Kiêm nhiệm công tác giám thị (Nhiệm vụ cụ thể có bảng riêng).

3/ Đ/c Lương Thị Hằng: Phụ trách công tác thanh vận, văn hóa, TDTT, thi đua hs.

Chi bộ Phân công giúp đỡ các Đ/c : Ngọc ; Thoa vào Đảng CSVN
NỘI DUNG CÔNG VIỆC THEO THÁNG


Thời gian

thực hiện

Nội dung công việc

Người thực hiện

Ghi chúTháng 7 & Tháng 8 / 2013- Các bộ phận xây dựng KH năm học

- Dạy hè cho K11 & K12.

- Dạy nghề phổ thông và thi nghề cho K12 .

-CB, GV tham dự tập huấn theo KH của sở

-Hoàn chỉnh CSVC cho năm học mới

- Tuyển sinh lớp 10( công tác trọng tâm)

- HD HS lớp 10 đăng kí nguyện vọng vào lớp chọn, phân lớp,

- Tổ chức thi lại,RLHK, xét lên lớp, lưu ban sau hè…

- Phân công nhiệm vụ cho CB, GV, NV

- Chuẩn bị và tổ chức đưa học sinh vào năm học mới: Các bài giảng đầu năm

- Hội thảo công tác chủ nhiệm

-Ktra SGK và đồ dùng học tập T5

-Họp BGH với BĐDCMHS cấp trường

-Họp CMHS tại các lớp đầu năm

-Thực hiện các bài học đầu năm.

-Học sinh đăng ký mua SGK, vở ghi

-Họp thường trực hội CMHS và họp cha mẹ HS các lớp.

-Tổng kết công tác hè.- Liên tịch

-CB, GV có liên quan

- Đ/c Lệ & GV trường XD

-BGH và Chi bộ, GV liên quan

- Chủ tịch HĐQT,HT,Tài vụ

-Chi bộ, GV, NV được phân công

-  Đ/c Thành, Thúy(a ) 2 tổ trưởng

- HT, CT HĐQT& liên tịch

- BGH & GVCN

-BGH, GVCN, Chi bộ, đoàn TN

-GVCN, B DCMHS

-GVCN, BGH, ĐTN

-BGH, BCHCĐ, ĐTN

-HĐTT GV


-BGH, ĐTN, GVCN

-BGH & GVCN

-Tổ HC-VP

-BGH & GVCN

-HĐGD


 Tháng 9 / 2013
05/9/2013

-Tuần 2/T9

- nt

28/9/2013
- Khai giảng năm học mới (Sáng ở CSI; Chiều ở CSII) 

- Tiếp tục nội dung “Tuần sinh hoạt tập thể” theo KH

- Thành lập đội tuyển, tổ chức BD đội tuyến HSG lớp 12

- Các tập thể, cá nhân hoàn thành XD kế hoạch năm học

-Thành lập Nhóm tư vấn tâm lý CMHS&HS hoạt động

- Hội nghị dân chủ(XD KH – Ký kết thỏa ước LĐ…)

- Hội nghị Công đoàn trường

- Đại hội các chi đoàn(HS & GV)

- Đại hội Đoàn trường

-BD học sinh Yếu lớp 10, 11

- Các tổ CM kiểm tra hồ sơ giáo viên; đưa đề, bài soạn lên mạng theo KHCM

-Thanh tra, kiểm tra theo KH.

 -Tổ chức HN về Dạy thêm, học thêm năm học 2013-2014

- Xây dựng kế hoạch tổ chức “Ngày Hội CNTT cấp trường”

- Các báo cáo đầu năm gửi cấp trên.

- Hoàn thành các hợp đồng với CB GV NV

- Hoàn chỉnh hồ sơ chuyển đổi loại hình trường thành Tư thục.

- Tổ chức đấu thầu XD nhà 2 tầng mới và khởi công công trình.

- Hoàn thành họp cha mẹ HS đầu năm và tài vụ + GVCN thu đợt 1.

- Hoàn chỉnh hồ sơ bổ nhiệm cán bộ( Phó HT…)- Toàn trường

- BCHĐ, BCHCĐ

 -Chi Bộ, GV và HS toàn trường

-BGH, GVBM, GVCN và các tổ CM

-Chi Bộ, GV, NV toàn trường

- BGH; Công đoàn 

- Ngọc & BCH ĐT 

-Thúy(v) & BCH CĐ

-BCH Đoàn trường

-BCH CĐ trường

-BGH, BCHCĐ

-Đ/c Thành & 2 TT; GVCN, GV môn liên quan

-BGH và các tổ. nhóm CM

-BGH, Ban kiểm tra nội bộ, Chi Bộ, GV có liên quan

-Đ/c Thịnh, Ngọc, Quyên và BĐ DCMHS

-BGH, công đoàn ,Đoàn TNCSHCM

- Mai, Đàn, Hùng

-Đàn, Hùng, Tân, Hiền

-Hùng, Đàn, Thành, Ấp, tường, Chung.

- Hùng, Đàn, Thành, Ấp, Thúy(a), và các GV CN.

-Đàn, Hùng, Thịnh.


 
Tháng 10 / 201310/2013

- Thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch của Ban kiểm tra nội bộ;

-Tham gia thi chọn HSG cấp TP khối 12

- Các tổ CM đưa đề kiểm tra,một số bài soạn lên mạng nhà trường theo KH chuyên môn.

- Phát động thi đua kỉ niệm 20/10 và 20/11

 -Tham gia các lớp tập huấn do Sở tổ chức

-Tham gia tổ chức và thực hiện giải thể thao công đoàn ngành.


-Ban KTr nội bộ

 

-BGH và các tổ giáo viên -Đ/c Thành và các tổ CM

-HĐTĐ, công đoàn trường

-P HT và các tổ. nhóm

 -BCHĐ và BCHCĐ trường

-BGH, BCHCĐ, đoàn VĐV tham gia…

 

  

 

  

 

 

Tháng 11 / 201311/2013


Tham gia tổ chức và thực hiện giải thể thao công đoàn ngành

-Thực hiện KH CM

-Thanh tra toàn diện GV; kiểm tra hồ sơ, tay nghề theo KH

-Hội thảo về công tác GVCN lớp trong giáo dục kỹ năng sống cho học sinh

-Tổ chức thi GVDG cấp trường

 -Tổ chức Lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11)

-Tổng kết đợt thi đua chào mừng 20/11

-Tuyên truyền SKSSVTN-BGH, BCHCĐ, đoàn VĐV tham gia…

-BGH và các tổ GV

-Ban K.TrNB, BGH, BCHCĐ

-BGH, BCHCĐ, GVCN và GV toàn trường

-Ban TĐ, các tổ CM

 -Ban TĐ và Ban ĐDCMHS

 -BGH, BCH - CĐ

-Đ/c Thu & Phương (s) (Có thể mời chuyên gia tư vấn) Tháng 12 / 201312/2013


-Tổ chức “Ngày hội thi giới thiệu sách” trong thư viện nhà trường

-Ôn thi TN, bồi dưỡng HS Yếu theo KH

-Ôn tập, kiểm tra học kì I theo kế hoạch

-Kiểm kê tài sản, hoàn thành kế hoạch tài chính năm 2013

-Tổ CM kiểm tra để đưa đề, một số bài soạn lên mạng theo KH

-Chuẩn bị tổng kết HKI

-Hoàn thành các báo cáo tổng kết tài chính năm 2013

- Tuần lễ QP toàn dân - Hội thao GDQP-AN

-Tham gia giải thể thao HS cấp THPT do sở tổ chức

- Lấy ý kiến học sinh.-BGH, Tổ CM Ngữ Văn, Thư viện & VP

(Thúy(v); Ngọc; Mai(v)

- Đ/c thành, Thúy(a), GV liên quan

-BGH, các tổ CM…

-BGH, tổ VP

 -BGH, Các tổ CM

 -Ban thi đua

-BGH và CB liên quan

-GVGDQP-AN và HS tham gia

-GVTD & đoàn VĐV HS tham gia Tháng 01 / 2014
1/2014

- Sơ kết HKI, triển khai nhiệm vụ HKII

-Họp CMHS giữa năm học

-Thanh tra, kiểm tra CM, H/Sơ đầu HKII ở cá tổ.

-Ôn luyện thi lớp 12, bồi dưỡng học sinh yếu theo kế hoạch

-Bồi dưỡng chuyên môn cho GV theo KH

-Phát động học sinh lớp 12 viết thư tri ân

 -Tổ chức giải bóng đá học sinh “GT-CUP”

-T/c luyện thi Tiếng Anh, Toán trên Internet-Ban TĐ

-GVCN, BĐDCMHS nhà trường và các lớp

-BGH và các tổ CM

 -Ban kiểm tra nội bộ

-Thành & Thuý(a) và các tổ CM

 -BGH, các tổ CM

-BGH, tổ GV Văn, GVCN lớp 12

- Đoàn trường & GVTD

-Hai tổ trưởng CM


 Tháng 02 / 2014
2/2014

-Kỷ niệm 3/2

-Thực hiện kế hoạch Tết Nguyên đán

- Chuẩn bị ôn thi TNTHPT, Phụ đạo học sinh Yếu theo KH

-Thanh tra, kiểm tra hồ sơ, chuyên môn theo KH

-Phát động đợt thi đua trọng điểm HKII lập thành tích chào mừng 8/3 và 26/3

-Dự tập huấn CB y-tế  các trường THPT-Chi ủy & ĐTN

-BGH, BCHCĐ

-Thành, Thúy(a) và các tổ CM

 

-Ban kiểm tra nội bộ, các TCM-Ban TĐ

 

-Đ/c Bình
 Tháng 03 / 2014
3/2014

-Tham gia thi các môn Điền kinh do Sở tổ chức

-Thực hiện các nội dung đợt thi đua trọng điểm, kỷ niệm 8/3 và 26/3 và tổng kết đợt thi đua

-Thanh tra, kiểm tra nội bộ trường học theo kế hoạch

-Tổ chức thi GVDG của chi đoàn GV cấp trường

-Hoạt động theo kế hoạch CM của năm học

 -K12 làm hồ sơ tuyển sinh ĐH, CĐ, THCN-GV TD và đội tuyển HS tham gia

 

-Ban TĐ 

-Ban KTr nội bộ

- Chi đoàn GV

 -BGH và các TCM

 

-Đ/c Mai, BGH, CN 

 

  

 

  

 

 


Tháng 04 / 2014
4/2014

-Khối 12 hoàn chỉnh chương trình chính khóa, thi HKII; ôn thi TNTHPT

-Kết thúc thanh tra, kiểm tra nội bộ

-Dự giờ, đánh giá chuyên môn theo KH HKII

- Kiểm tra học kì II.

-Dự thi cán bộ đoàn giỏi năm 2013-2014


-BGH

-Ban KTr nội bộ

-BGH và các tổ CM

-Thành, Thúy(a), các tổ chuyên môn

- BHG & tổ CM

 -BCH Đoàn trường Tháng 05 / 2014
5/2014

-Hoàn thiện hồ sơ dự thi TNTHPT

 

-Kết thúc chương trình năm học- Tiếp tụckiểm tra HKII  lớp 10, 11 đạt kết quả tốt, nghiêm túc

-Tổng kết năm học; tổ chức Lễ tri ân của học sinh lớp 12

-K12 tập trung ôn thi 6 môn theo kế hoạch.

-Họp CMHS cuối năm-Mai, Ngọc và GVCN 12, tổ kiểm tra hồ sơ

-BGH, CB&GV

-BGH

 

-BGH, CB&GV, NV nhà trường-BGH

 -BGH, BĐDCMHS, GVCN các lớp. Tháng 06 / 2014
2,3,4/6/2014

-Tổ chức, tham gia làm thi TNTHPT an toàn, đạt kết quả tốt.

-Hoàn thành xét duyệt thi đua năm học 2013-2014

-Chuẩn bị & thực hiện tuyển sinh 2014 - 2015

-Nghỉ hè 2014-Toàn trường (HĐ Thi riêng nên sớm chọn địa điểm thích hợp)

 -Ban thi đua, các tổ, CB, GV, NV toàn trường

-BGH, HĐTS

-CB, GV, NV có liên quan Tháng 07 / 2014
7/2014

-Nghỉ hè, du lịch hè 2014

(Nên chọn hướng Đà Nẵng)

 -Tuyển sinh lớp 10 năm học 2014-2015; xếp lớp.

-Chuẩn bị năm học mới về phân công lao động, tu sửa và bổ sung CSVC…-Công đoàn trường XD KH

-HĐTS, BGH 

-BGH và CB, GV, NV liên quan 

Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương