Số 139 chúa nhật XXIX thưỜng niên ctải về 15.1 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.06.2020
Kích15.1 Kb.
 • "KHÔNG BIẾT KINH THÁNH LÀ KHÔNG BIẾT CHÚA KITÔ"
 • DÀNH CHO THIẾU NHI & GIỚI TRẺ
 • VUI HỌC KINH THÁNH-GIÁO LÝ
 • SỐ 139
 • CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN C
 • "KHÔNG BIẾT KINH THÁNH LÀ KHÔNG BIẾT CHÚA KI-TÔ"
 • TRẮC NGHIỆM
 • Ô CHỮ
 • DÀNH CHO THIẾU NHI & GIỚI TRẺ
 • VUI HỌC KINH THÁNH-GIÁO LÝ
 • SỐ 139
 • Tên người chơi
 • Tên người chơi
 • Tên người chơi
 • Tên người chơi
 • PHẦN I : TRẮC NGHIỆM
 • - GỒM 5 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ : KINH THÁNH (CÁC BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ CHÚA NHẬT)
 • - MỖI CÂU HỎI CÓ 5 GIÂY SUY NGHĨ.
 • - TRẢ LỜI ĐÚNG 10 ĐIỂM.
 • HD: 1- CLICK CHUỘT VÀO Ô SỐ CÂU HỎI ĐỂ MỞ CÂU HỎI
 • 2- SAU ĐÓ CLICK CHUỘT : CHẠY CÂU HỎI - MỞ CÁC ĐÁP ÁN VÀ ĐỒNG HỒ - CHẠY ĐỒNG HỒ - ĐÁP ÁN ĐÚNG
 • 3- CLICK CHUỘT VÀO BACK ĐỂ TRỞ VỀ TRANG NÀY.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • HOME
 • ĐỨC GIÊ-SU DẠY CÁC MÔN ĐỆ
 • CẦU NGUYỆN THẾ NÀO ?
 • B. Không được nản chí
 • C. Cả A và B sai
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 01
 • D. Cả A và B đúng
 • A. Cầu nguyện luôn
 • BACK
 • VỊ QUAN TÒA TRONG THÀNH KIA
 • CÓ THÁI ĐỘ SỐNG THẾ NÀO ?
 • 02
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • A. Chẳng coi ai ra gì
 • B. Chẳng kính sợ Thiên Chúa
 • C. Đàn áp người dân
 • D. Câu A và B đúng
 • BACK
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 03
 • BACK
 • A. Vị luật sĩ
 • B. Bà góa
 • C. Vị tư tế
 • D. Bà bị băng huyết
 • AI ĐẾN VỚI VỊ QUAN TÒA
 • XIN MINH XÉT CHO MÌNH ?
  • THIÊN CHÚA SẼ LÀM GÌ CHO NHỮNG KẺ
  • NGƯỜI ĐÃ TUYỂN CHỌN NGÀY ĐÊM
  • HẰNG KÊU CỨU VỚI NGƯỜI ?
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 04
 • A. Người sẽ mau chóng minh xét cho họ
 • B. Người sẽ đến cứu vớt họ
 • C. Người sẽ tôn vinh họ
 • BACK
 • D. Cả A, B và C
 • KHI CON NGƯỜI NGỰ ĐẾN, LIỆU NGƯỜI CÒN
 • THẤY ĐIỀU GÌ TRÊN MẶT ĐẤT NỮA CHĂNG ?
 • A. Con người
 • B. Lòng tin
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 05
 • BACK
 • C. Các môn đệ
 • D. Tội lỗi
 • PHẦN II : Ô CHỮ
 • GỒM 8 Ô CHỮ HÀNG NGANG
 • NGƯỜI CHƠI TÙY CHỌN TRẢ LỜI Ô CHỮ HÀNG NGANG.
 • MỖI CÂU HỎI CHO Ô CHỮ CÓ 5 GIÂY SUY NGHĨ. TRẢ LỜI ĐÚNG: 10 ĐIỂM VÀ Ô CHỮ ĐƯỢC MỞ. TRẢ LỜI SAI: 0 ĐIỂM VÀ Ô CHỮ KHÔNG ĐƯỢC MỞ.
 • TỪ CHỦ ĐỀ CỦA Ô CHỮ NẰM Ở HÀNG DỌC. AI TÌM RA TỪ CHỦ ĐỀ DÀNH ĐƯỢC 40 ĐIỂM.
 • HƯỚNG DẪN CHẠY PHẦN II
 • - KHÔNG DÙNG BÀN PHÍM, MÀ DÙNG CHUỘT
 • - MUỐN TÌM RA Ô CHỮ HÀNG NGANG NÀO THÌ ĐƯA CON TRỎ CHUỘT ĐẾN SỐ ĐỨNG TRƯỚC HÀNG NGANG ẤY, RỒI CLICK CHUỘT TRÁI.
 • + CLICK LẦN 1: MỞ CÂU HỎI VÀ ĐỒNG HỒ THỜI GIAN
 • + CLICK LẦN 2: CHẠY ĐỒNG HỒ THỜI GIAN SUY NGHĨ
 • + CLICK LẦN 3: BIẾN MẤT CÂU HỎI VÀ ĐỒNG HỒ
 • - NẾU TRẢ LỜI ĐÚNG, CLICK LẦN 4: MỞ Ô CHỮ HÀNG NGANG
 • - NẾU TRẢ LỜI SAI, KHÔNG CLICK LẦN 4 ĐỂ Ô CHỮ HÀNG NGANG KHÔNG ĐƯỢC MỞ
 • SAU ĐÓ DI CHUYỂN CON TRỎ CHUỘT ĐẾN SỐ ĐỨNG TRƯỚC HÀNG NGANG KHÁC, RỒI LÀM LẠI ĐÚNG TIẾN TRÌNH TRÊN CHO HÀNG NGANG ẤY.
 • NẾU CÓ NGƯỜI TÌM RA TỪ HÀNG DỌC THÌ CLICK CHUỘT TRÁI VÀO HÌNH SAO CÓ CHỮ “ĐA” (ĐÁP ÁN) ĐỂ MỞ TỪ HÀNG DỌC.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • ĐA
 • H
 • O
 • M
 • E
 • THIÊN CHÚA SẼ MINH XÉT CHO NHỮNG KẺ NGƯỜI
 • ĐÃ TUYỂN CHỌN, NGÀY ĐÊM LÀM GÌ VỚI NGƯỜI ?
 • CHỦ
 • ĐỀ
 • Ô
 • CHỮ
 • GÌ ?
 • (HÀNG
 • DỌC)
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • VỊ QUAN TÒA NÀY CHẲNG KÍNH SỢ THIÊN CHÚA,
 • MÀ CŨNG CHẲNG THẾ NÀO NỮA ?
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • ÔNG QUAN TÒA KHÔNG BIẾT KÍNH SỢ AI ?
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • KHI AI NGỰ ĐẾN, LIỆU CÒN THẤY
 • LÒNG TIN TRÊN MẶT ĐẤT NỮA CHĂNG?
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • VỊ QUAN TÒA CŨNG MẮC CÁI MÀ ÔNG NHÀ GIÀU KIA
 • ĐÃ MẮC VỚI NGƯỜI NGHÈO LA-DA-RÔ ?
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • "DẪU RẰNG TA CHẲNG KÍNH SỢ THIÊN CHÚA,
 • MÀ CŨNG CHẲNG COI AI RA GÌ, NHƯNG MỤ GOÁ
 • NÀY QUẤY RẦY MÃI, THÌ TA ... ... ... ...”.
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • ĐỨC GIÊ-SU KỂ DỤ NGÔN NÀY ĐỂ DẠY
 • CÁC MÔN ĐỆ PHẢI LÀM GÌ LUÔN ?
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • H
 • Ă
 • N
 • G
 • K
 • Ê
 • U
 • C
 • Ư
 • C
 • O
 • I
 • A
 • I
 • R
 • A
 • G
 • I
 • T
 • H
 • I
 • Ê
 • N
 • C
 • H
 • U
 • A
 • U
 • C
 • O
 • N
 • N
 • G
 • Ư
 • Ơ
 • I
 • T
 • Ô
 • I
 • V
 • Ô
 • C
 • A
 • M
 • E
 • T
 • X
 • Ư
 • C
 • H
 • O
 • R
 • Ô
 • C
 • Â
 • U
 • N
 • G
 • U
 • Y
 • Ê
 • N
 • X
 • Đ
 • Ư
 • C
 • G
 • I
 • Ê
 • S
 • U
 • I
 • 8
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • “CON NGƯỜI NGỰ ĐẾN” NGHĨA LÀ AI NGỰ ĐẾN?
 • K
 • I
 • Ê
 • N
 • V
 • N
 • G

Каталог: mfiles -> data -> 2019


Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương