Sơ ĐỒ HÓa một số kiến thức trong chưƠng trình đỊa lý TỰ nhiên lớP 12tải về 0.93 Mb.
trang3/3
Chuyển đổi dữ liệu24.11.2017
Kích0.93 Mb.
#2807
1   2   3

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. PGS.PTS. Lê Thông, PGS.PTS. Nguyễn Minh Tuệ - Sách hướng dẫn ôn tập và trả lời câu hỏi môn Địa lý – Nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia Hà Nội – 2000.

2. GS.TS. Lê Thông – Hướng dẫn cách làm bài thi tuyển sinh (vào đại học và cao đẳng) – Nhà xuất bản Giáo Dục – 2003.

3. GS.TS. Lê Thông, Nguyễn Viết Thịnh – Sách giáo khoa Địa lý 12 (Ban nâng cao) - Nhà xuất bản Giáo Dục – 2008.

_______________________

MỤC LỤC
I. PHẦN MỞ ĐẦU: Trang

1. ĐẶT VẤN ĐỀ ......................................................................................................1

2. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU........................................................1

3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU...........................................................................1

4. GIỚI HẠN ĐỀ TÀI.................................................................................................1

II. NỘI DUNG:

PHẦN I

SƠ ĐỒ HÓA MỘT SỐ KIẾN THỨC TRONG CHƯƠNG TRÌNH

ĐỊA LÝ LỚP 12 – GIÚP HỌC SINH RÈN LUYỆN TRÍ NHỚ

A. PHẦN ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN

1. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ, PHẠM VI LÃNH THỔ ................................................................. 2

* Vị trí............................................................................................................................. 2

* Phạm vi lãnh thổ vùng biển ........................................................................................ 3

2. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN LÃNH THỔ.......................................4

3. THIÊN NHIÊN NHIỆT ĐỚI ẨM GIÓ MÙA ..........................................................5

* Gió mùa........................................................................................................................5

*


LƯỢC ĐỒ CƠ CHẾ GIÓ MUÀ Ở VIỆT NAM

Gió mùa mùa hạ (Giai đoạn 1)


Các thành phần tự nhiên khác.....................................................................................11

Đất: Quá trình feralit.............................................................................................11

4. BÀI: THIÊN NHIÊN PHÂN HÓA ĐA DẠNG (T2)................................................12

* Thiên nhiên phân hóa theo độ cao.............................................................................12

5. SƠ ĐỒ ÔN TẬP CÁC ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA TỰ NHIÊN VIỆT NAM

5.1. ĐẤT NƯỚC NHIỀU ĐỒI NÚI....................................................................13

5.2. THIÊN NHIÊN CHỊU ẢNH HƯỞNG SÂU SẮC CỦA BIỂN....................15

5.3. SỰ THỂ HIỆN TÍNH CHẤT NHIỆT ĐỚI ẨM GIÓ MÙA CỦA

THIÊN NHIÊN VIỆT NAM...................................................................................16

5.4.THIÊN NHIÊN PHÂN HÓA ĐA DẠNG......................................................17B. PHẦN ĐỊA LÝ KINH TẾ - XÃ HỘI

1. CƠ CẤU NGÀNH CÔNG NGHIỆP.........................................................................18

* Cơ cấu ngành công nghiệp theo lãnh thổ....................................................................18

a. Đồng bằng Sông Hồng và vùng phụ cận.........................................................18

b. Nam Bộ...........................................................................................................19

c. Duyên hải miền Trung.....................................................................................19

2. VẤN ĐỀ TỔ CHỨC LÃNH THỔ CÔNG NGHIỆP.................................................20

Vùng công nghiệp

3. VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở BẮC TRUNG BỘ .......................21

Hình thành cơ cấu nông – lâm – ngư nghiệp

4. VẤN ĐỀ SỬ DỤNG VÀ CẢI TẠO TỰ NHIÊN Ở

ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG..............................................................................21

* Các bộ phận hợp thành Đồng bằng sông Cửu Long

ĐẶC ĐIỂM PHÂN BIỆT 7 VÙNG KINH TẾ.............................................................22PHẦN II
MỘT SỐ DẠNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA LÝ LỚP 12 VÀ HƯỚNG GIẢI QUYẾT CƠ BẢN

Trang
I. CÁC DẠNG CÂU HỎI LÝ THUYẾT CHỦ YẾU:...............................................24

* Dạng giải thích::.............................................................................................24

* Dạng so sánh:..................................................................................................24

* Dạng chứng minh:...........................................................................................24

* Dạng trình bày hoặc phân tích :......................................................................24

II. HƯỚNG DẪN CÁCH TRẢ LỜI CƠ BẢN..........................................................25

1. DẠNG GIẢI THÍCH.........................................................................................25

1.1. Yêu cầu .......................................................................................................25

1.2. Phân loại......................................................................................................25

1.3. Hướng dẫn cách trả lời cụ thể......................................................................26

2. DẠNG SO SÁNH..............................................................................................30

2.1. Yêu cầu: ......................................................................................................30

2.2. Phân loại câu hỏi: ........................................................................................30

2.3. Hướng dẫn cách trả lời.................................................................................30

3. DẠNG CHỨNG MINH ....................................................................................36

3.1. Yêu cầu........................................................................................................36

3.2. Phân loại câu hỏi .........................................................................................36

3.3. Hướng dẫn cách trả lời.................................................................................36

4. DẠNG TRÌNH BÀY .................................................................................................38

4.1. Yêu cầu. .......................................................................................................38

4.2. Phân loại câu hỏi..........................................................................................384.3. Hướng dẫn cách trả lời.................................................................................38 5. TIỂU KẾT..................................................................................................................38

III. KẾT LUẬN.................................................................................................................39

TÀI LIỆU THAM KHẢO................................................................................................40

ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA HĐKH ...........................................................................43


ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA HĐKH TRƯỜNG THPT GIA HỘI

TP Huế, ngày tháng năm 2014

HIỆU TRƯỞNG

(Chủ tịch Hội đồng)


ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH SKKN SỞ

TP Huế, ngày tháng năm 2014

(Chủ tịch Hội đồng)


Каталог: imgs -> Thu muc he thong -> Nam 2014 -> a-hao2014 -> tin-tuc-22
Nam 2014 -> Sở giáo dục và ĐÀo tạO
Nam 2014 -> Căn cứ Luật Giáo dục ngày 4 tháng năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009
Nam 2014 -> Đáp án các câu hỏi ôn thi gvdg cấp Thị xã năm 2011 2012
Nam 2014 -> Diễn văn khai giảng năm học mớI 2014 – 2015
tin-tuc-22 -> Sáng kiến kinh nghiệm: Khai thác giá trị thẩm mĩ trong dạy học đọc – hiểu văn bản nghị luận lớp 12
tin-tuc-22 -> Từ SƠ ĐỒ khốI ĐẾn chưƠng trìNH
tin-tuc-22 -> Sở giáo dục và ĐÀo tạo tỉnh thừa thiên huế trưỜng thpt gia hội  SÁng kiến kinh nghiệM
tin-tuc-22 -> Sáng kiến kinh nghiệm bộ MÔN: LỊch sử Đề tài
tin-tuc-22 -> Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
tin-tuc-22 -> Phần mở ĐẦu I. Lý do chọn đề tài

tải về 0.93 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương