Rừng bị tàn phátải về 461 b.
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích461 b.Rừng bị tàn phá

 • Rừng bị tàn phá1. Kích thước hố

 • 1. Kích thước hố • 1. Tạo lỗ trong hố đất

 • 2. Đặt cây vào lỗ trong hố

 • 3. Lấp đất kín gốc cây

 • 4. Nén đất

 • 5. Vun gốc

Bài 1: Sắp xếp các bước sau theo đúng thứ tự quy trình trồng cây con có bầu:

 • Bài 1: Sắp xếp các bước sau theo đúng thứ tự quy trình trồng cây con có bầu:

 • 1. Lấp và nén đất lần 1

 • 2. Vun gốc

 • 3. Đặt bầu vào lỗ trong hố

 • 4. Lấp và nén đất lần 2

 • 5. Tạo lỗ trong hố

 • 6. Rạch bỏ vỏ bầuBài 2: Nối các cụm từ ở cột A với cột B sao cho phù hợp với quy trình trồng rừng bằng cây con rễ trần

 • Bài 2: Nối các cụm từ ở cột A với cột B sao cho phù hợp với quy trình trồng rừng bằng cây con rễ trần

Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương