Revision Historytải về 66.78 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.09.2022
Kích66.78 Kb.
#184197
Test Plan

Revision History


Date


Version


Description


Prepared by


Reviewed by


Approved By

03/06/2012


1.0

Kế hoạch cơ bản

Bùi Nguyên Lý


Thái Đặng Như Ngọc


Nguyễn Việt Cường
Trần Ngọc Hoàng

Bùi Nguyên Lý


04/06/2012


2.0

Final Test Plan

Bùi Nguyên Lý


Thái Đặng Như Ngọc


Nguyễn Việt Cường
Trần Ngọc Hoàng

Bùi Nguyên Lý
MỤC LỤC

1 Giới thiệu 3


2 Tài liệu tham khảo 4
3 Lịch trình công việc 4
4
4 Những yêu cầu về tài nguyên 4

5 Phạm vi kiểm thử 6


6 Chiến lược kiểm thử 8
7 Điều kiện chấp nhận 8
8 Defect Tracking 8
9 Test Deliverables 9
1Giới thiệu
1.1Mục đích

Tài liệu kế hoạch kiểm thử này đưa ra các mục đích sau:


 • Xác định thông tin cơ bản về dự án và các thành phần chức năng được kiểm thử và không được kiểm thử


 • Liệt kê những yêu cầu cho việc kiểm thử (Test Requirements)


 • Những chiến lược kiểm thử nên được sử dụng


 • Ước lượng những yêu cầu về tài nguyên và chi phí cho việc kiểm thử


 • Những tài liệu được lập sau khi hoàn thành việc kiểm thử1.2Tổng quan

NhacCuaTui.Com là một trang web âm nhạc dành cho tất cả mọi người để nghe nhạc, lưu list nhạc và chia sẻ với nhau các bài hát, đoạn phim... và sau đó có thể cho ý kiến, chèn bài hát, hoặc danh sách vào blog, website, diễn đàn....


1.3Phạm vi

Tài liệu kế hoạch kiểm thử này được áp dụng cho việc kiểm thử những chức năng của trang web nhaccuatui.com được đặc tả trong tài liệu Bài tập lớn dành cho sinh viên môn học Kiểm Tra Phần Mềm.


Các dịch vụ, chức năng cần kiểm tra:


 • Tìm kiếm cơ bản và Tìm kiếm nâng cao


 • Tạo tài khoản và Đăng nhập


 • Quản lý hồ sơ cá nhân


 • Mở bài hát, video, playlist1.4Các định nghĩa và các từ viết tắt được dùng
1.4.1Các định nghĩa


Thuật ngữ


Định nghĩa

Nhaccuatui


Tên của một trang web âm nhạc ở Việt Nam


Comment

Lời bình luận của người nghe về một bài hát, một album

Playlist / Album


Một danh sách các bài hát được đặt tên


Movie clip


Một bài hát có clip đi kèm1.4.2Các từ viết tắt


Từ viết tắt


Mô tả

IE8

Trình duyệt web Windows Internet Explorer 8

Tui

Người sử dụng


1.5Những người sử dụng tài liệu này

Tài liệu này được sử dụng cho Test Manager, Test Designer và Tester.


2Tài liệu tham khảo
 • Bài tập lớn dành cho sinh viên môn học Kiểm Tra Phần Mềm


 • Tài liệu mẫu về kế hoạch kiểm thử của công ty CSCV


 • Tài liệu mẫu về thiết kế testcase của công ty CSCV


 • Slides môn học kiểm thử phần mềm3Lịch trình công việc


Milestone


Deliverables


Duration


Start Date


End Date

Lập kế hoạch kiểm thử


Tài liệu Test Plan


2 ngày

03/06/2012

04/06/2012


Xem lại các tài liệu


Tài liệu Tes Plan


2 ngày

03/06/2012

04/06/2012


Thiết kế các testcase


Tài liệu Testcase


1 ngày

05/06/2012

05/06/2012


Viết các testcase


Tài liệu Testcase


2 ngày

06/06/2012

07/06/2012


Xem lại các testcase


Tài liệu Testcase


1 ngày

07/06/2012

07/06/2012


Thực thi các testcase


Tài liệu Testcase


1 ngày

08/06/2012

08/06/2012


Ghi nhận và đánh giá kết quả kiểm thử


Tài liệu Testcase


2 ngày

08/06/2012

09/06/2012


Biểu đồ Gantt4Những yêu cầu về tài nguyên
4.1Phần cứng

Máy tính cá nhân có kết nối mạng Internet.
CPU


RAM


HDD


Architecture

Intel Core i5, 2.3 GHz


4 GB

360 GB

64 bit4.2Phần mềm


Tên phần mềm


Phiên bản


Loại

IE8

8.0.6001.18702IC

Trình duyệt web


Mozilla Firefox


12.0

Trình duyệt web

Google Chrome


19.0.1084.56


Trình duyệt web


Microsoft Windows 7 Professional


7

Hệ điều hành

Adobe Flash Player plugin


11.3

Tích hợp vào trình duyệt web4.3Công cụ kiểm thử


Hoạt động


Công cụ


Nhà cung cấp


Phiên bản

Quản lý Test Case


Microsoft Office Excel


Microsoft


2007

Quản lý Configuration

Microsoft Office Word


Microsoft


2007

Defect Tracking

Microsoft Office Excel


Microsoft


2007

Quản lý tiến độ kiểm thử

Microsoft Project Professional


Microsoft


20104.4Môi trường kiểm thử

Máy tính cá nhân có kết nối mạng Internet để có thể truy cập vào trang web âm nhạc www.nhaccuatui.com bằng trình duyệt.


Các chức năng của trang web NhacCuaTui được kiểm tra trên các trình duyệt IE8, Mozilla Firefox 12.0 và Google Chrome 19.0.1084.56. Các trình duyệt này sử dụng phần mềm tích hợp Adobe Flash Player 11.3 để chạy các bài hát.

Hệ điều hành được sử dụng là Microsoft Windows 7 Professional.


4.5Nhân sự
4.5.1Vai trò và trách nhiệm


Thành viên


Vai trò

Bùi Nguyên Lý


Test Manager / Test Designer / Tester: Lập kế hoạch kiểm thử, quản lý tiến độ hoạt động kiểm thử, thiết kế các testcase bổ sung và thực thi các testcase bổ sung


Thái Đặng Như Ngọc


Test Designer / Tester: Thiết kế và viết các testcase, thực thi các testcase cho 2 chức năng Quản lý hồ sơ cá nhân và Mở bài hát / video / playlist, xem lại Test Plan


Nguyễn Việt Cường


Test Designer / Tester: Thiết kế và viết các test case, thực thi các testcase cho 2 chức năng Tìm kiếm và Tạo tài khoản, xem lại Test Plan


Trần Ngọc Hoàng


Test Designer / Tester: Thiết kế và viết các testcase bổ sung, thực thi các testcase bổ sung, đọc các tài liệu tham khảo để cung cấp thông tin cần thiết cho nhóm, xem lại Test Plan4.5.2Đào tạo

5Phạm vi kiểm thử
5.1Những chức năng được kiểm thử
5.1.1Tìm kiếm
 • Kiểm tra chức năng Tìm kiếm cơ bản với một trong số các lựa chọn:


 • Tất cả

 • Playlist

 • Bài hát

 • MV (Movie clip)

 • Kiểm tra chức năng Tìm kiếm nâng cao cho phép user sử dụng nhiều tiêu chuẩn để tìm kiếm bao gồm:


 • Tên bài hát


 • Thể loại

 • Ca sĩ

 • Người đăng


 • Chất lượng


 • Kiểm tra cách thức hiển thị kết quả tìm kiếm sẽ phải được liệt kê thành các thành phần như sau:


 • Top bài hát


 • Playlist / Album


 • Music Video / MV


 • Bài hát


5.1.2Tạo tài khoản
 • Kiểm tra chức năng cho phép người dùng đăng ký tạo một tài khoản mới


 • Kiểm tra chức năng đăng nhập vào hệ thống với tài khoản vừa tạo5.1.3Quản lý hồ sơ cá nhân
 • Trong mục quản lý tài khoản, kiểm tra chức năng hiển thị các hoạt động của người dùng về các thông tin:


 • Playlist của Tui


 • Playlist Tui thích


 • Bài hát Tui thích


 • MV Tui thích


 • Bài hát Tui đăng


 • Comment

 • Trong mục trang cá nhân:

 • Kiểm tra chức năng cho phép tạo kết nối với Facebook, Twitter, Yahoo


 • Kiểm tra chức năng hiển thị và chỉnh sửa thông tin cá nhân người dùng


 • Kiểm tra chức năng hiển thị và sửa đổi thông tin tài khoản5.1.4Mở bài hát / video / playlist
 • Chức năng mở một Bài hát / Playlist / Video từ trang chủ hoặc từ trang tìm kiếm.


 • Mở Bài hát / Playlist / Video bằng phần mềm Adobe Flash Player plugin phiên bản mới nhất (11.3)


 • Chức năng cho phép người dùng sao chép, chia sẻ, cho ý kiến (comment) cho Bài hát / Playlist / Video


 • Chức năng tải về và chia sẻ Bài hát / Playlist / Video5.2Những chức năng không được kiểm thử

Những chức năng không được đặc tả trong tài liệu Bài tập lớn cho sinh viên môn học Kiểm Tra Phần Mềm:


 • Upload bài hát


 • Thông tin về số lượt nghe bài hát


v.v…6Chiến lược kiểm thử
6.1Test Stages

6.2Các loại kiểm thử

Kiểm thử chức năng

Mục đích kiểm tra


Đảm bảo các chức năng được kiểm tra hoạt động chính xác theo đặc tả yêu cầu


Kỹ thuật

Thực thi tất cả các trường hợp có thể có cho mỗi nhóm chức năng, sử dụng dữ liệu hợp lệ và không hợp lệ để xác định:
- Kết quả mong đợi khi dữ liệu hợp lệ được sử dụng
- Cảnh báo phù hợp hiện ra khi dữ liệu không hợp lệ được sử dụng

Tiêu chuẩn dừng


Tất cả các testcase đã được thiết kế đều được thực thi.


Tất cả các lỗi tìm thấy đều được ghi nhận lý do rõ ràng để có thể giúp cho developer khắc phục.


Chịu trách nhiệm kiểm thử


Test Designer / Tester


Cách kiểm thử


Kiểm thử bằng tay thủ công, tuần tự theo các bước được định nghĩa trong testcase


Xử lý ngoại lệ


Liệt kê tất cả các vấn đề liên quan phát sinh trong quá trình thực thi kiểm thử.
7Điều kiện chấp nhận

Passed tất cả các testcases đã được định nghĩa.


Hệ thống chạy ổn định trên các trình duyệt web khác nhau (IE8, Firefox và Google Chrome phiên bản mới nhất).

8Defect Tracking
8.1Phân loại lỗi


Mức độ nghiêm trọng


Đặc tả lỗi

High

 • Không sử dụng được chức năng tìm kiếm bài hát

 • Không thể đăng ký tạo tài khoản mới


 • Không thể đăng nhập


 • Không thể mở một Bài hát / video / playlist


 • Không comment được trên Bài hát / video / playlist


Medium

 • Tìm kiếm sai bài hát

 • Hiển thị sai thông tin hoạt động của người dùng


 • Không thể tạo kết nối với Facebook, Twitter, Yahoo


 • Không thể chỉnh sửa thông tin cá nhân người dùng


 • Không thể chỉnh sửa thông tin tài khoản


Low

 • Hiển thị kết quả tìm kiếm không đúng mẫu

 • Hiển thị sai thông tin cá nhân, thông tin tài khoản


 • Các chức năng chạy không ổn định
8.2Quy trình xử lý lỗi

Ghi nhận lại các lỗi được tìm thấy trong quá trình kiểm thử.


Báo cáo cho admin của trang web nhaccuatui.com


9Test Deliverables
9.1Test Cases

Test_Case.xls
9.2Test Reports

Test_Case.xls
tải về 66.78 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương