Re: Health lettertải về 14.14 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu03.04.2019
Kích14.14 Kb.
#95546

September 22, 2014
RE: Health letter
Dear Parents,
In science this quarter, fifth graders have been looking closely at how our bodies function and what responsible choices we can make to prevent harm to our bodies.
Attached is a document asking about your family health history. This information will be used for students to investigate family health problems, what causes them, and how they can protect themselves from further damages these problems can bring.
We ask that you fill out this form with your child, having them interview you. They will create their own project and present what they have learned with you at the end of the quarter, devising a plan that can help the health of everyone in the family.
We appreciate your support in this project. If there are any questions on the form you are uncomfortable responding to, please leave them blank. Do not hesitate to contact your child’s teacher if you have any questions, concerns, or additional information that could assist our students with this project.
Sincerely,
Grade 5 Teachers

Ms. Kristi Chandler (5A) Mr. Edwin Lagos (5B) Ms. Hannah McMacken (5C)

Ngày 22/09/2014
V/v: Thông tin về sức khỏe

Kính gửi Quý Phụ huynh,


Trong môn khoa học của Quý 1, học sinh khối Lớp 5 được học về các chức năng cơ thể con người và những lựa chọn đúng đắn để ngăn chặn những tác động xấu đến cơ thể.
Đính kèm theo thư này là một bảng câu hỏi về thông tin tiền sử sức khỏe gia đình của học sinh. Thông tin này sẽ giúp các em tìm hiểu các vấn đề cần chú ý về sức khỏe của gia đình, nguyên nhân và cách tự bảo vệ bản thân đối với các nguy cơ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe sau này.
Quý phụ huynh vui lòng cùng con em mình điền thông tin vào bảng câu hỏi và hãy để các em phỏng vấn quý vị. Các em sẽ tự đề ra dự án và trình bày cho quý vị vào cuối quý học, vạch ra một kế hoạch để giúp bảo vệ sức khỏe cho mọi người trong gia đình.
Chúng tôi rất cám ơn sự hỗ trợ của quý phụ huynh dành cho dự án này. Nếu quý vị cảm thấy không thoải mái để trả lời bất kỳ câu hỏi nào, quý vị có thể để trống. Vui lòng liên lạc với giáo viên chủ nhiệm nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc hay vấn đề cần quan tâm, hoặc tìm hiểu thêm thông tin để giúp con em mình hoàn thành dự án này.
Trân trọng,

(đã ký)


Nhóm giáo viên khối Lớp 5

Cô Kristi Chandler (5A) Thầy Edwin Lagos (5B) Cô Hannah McMacken (5C)

tải về 14.14 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương